Management Structure

Проректор з наукової роботи, 
доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри геофізики, 
заслужений працівник освіти України, 
Вижва Сергій Андрійович
Телефон./Факс +38 (044) 239 32 40
E-mail: vsa@univ.net.ua

У 1982 році закінчив геологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин". В 1982–1985 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі геофізичних методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин, працював молодшим науковим співробітником Базової петрофізичної лабораторії.

З 1985 по 1989 роки працював в Комплексній геофізичній партії Дніпровської геолого-геофізичної експедиції ДГП «Північукргеологія» на посадах геофізика, начальника загону, головного інженера партії.

З 1989 року перейшов на роботу в Базову петрофізичну лабораторію НДЧ геологічного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, де працював на посаді провідного інженера до 1992 р.

З 1992 року на викладацькій роботі на кафедрі геофізики геологічного факультету університету: 1992–1997 – асистент, 1998–2002 – доцент, з 2002 р. – завідувач кафедри геофізики, з 2007  – 2012 р. декан геологічного факультету.

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію «Розробка методу математичного моделювання акустичних характеристик складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу», в 2004 р. – докторську дисертацію «Теорія та методологія комплексної геодинамічної інтерпретації даних геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів». В 1998 р. отримав вчене звання доцента, а в 2005 р. - професора кафедри геофізики.

Автор понад 160 наукових та 11 навчально-методичних робіт, серед яких 2 монографії «Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів» (2004), «Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об’єкти» (2008, разом з Винниченко О.Б., Кендзерою О.В.), навчальний посібник «Математичне моделювання геофізичних параметрів на ЕОМ» (1999, у співавторстві з Г.Т. Продайводою), 2 навчальні посібники в допомогу розвитку англійської мови професійного спрямування (2003, у співавторстві з І.М. Байсарович, А.П. Гожиком та ін.), підручники «Екологічна геологія» (2006, разом з Коржневим М.М. та ін.), «Ядерна геофізика» (2009, разом з Онищуком І.І.).

З 2005 р. очолює Спеціалізовану раду з захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей геофізика та геоінформатика (геологічні та фізико-математичні науки), член Спеціалізованої ради з захисту дисертацій при Інституті геофізики НАНУ. Підготував 1 доктора наук та 8 кандидатів наук.

Стипендіат Кабінету Міністрів України (1994–1996). Нагороджений відзнаками Голови Київської міської держадміністрації за досягнення в науці та освіті: Почесною грамотою (2002), Знаком пошани (2007); Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2004), галузевими відзнаками Державної геологічної служби: Знаком Почесний розвідник надр, медаллю Л.І. Лутугіна.

У 2009 р. Указом Президента йому присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України».

Начальник НДЧ, 
доктор фізико-математичних наук
Лавренюк Ярослав Васильович
 


Народився Лавренюк Ярослав Васильович 4 червня 1975 року, м. Київ. Закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2000 році закінчив аспірантуру на кафедрі алгебри та математичної логіки та захистив кандидатську дисертацію. З 2001 року молодший науковий співробітник, а з 2004 року науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2006 року заступник декана механіко-математичного факультету з наукової роботи.
Науковi iнтереси.
Теорія груп (групи породжені скінченними автоматами, слабко-гіллясті групи, локально скінченні прості групи), динамічні системи (символьна динаміка, групи і групоїди, що діють на множині Кантора), операторні алгебри (алгебри асоційовані з діями груп)
Основний напрямок наукових досліджень – теорія груп.Управління міжнародного науково-технічного співробітництва та інноваційних технологій.

Начальник: Заславський Володимир Анатолійович.
Молодший науковий співробітник: Ямкова Ольга Михайлівна

Адреса: вул. Льва Толстого, 14а, к. 4, 10, з 10.00 до 18.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.
Електронна пошта: distcit@gmail.com.
Телефон: (044) 239-34-36 (внутрішній 34-36).


Відділи забезпечення наукової діяльності:

Аналітичний відділ
Завідувач аналітичного відділу - Гостєв Володимир Володимирович, кандидат технічних наук.

Сектор обліку кадрів
Заступник начальника відділу кадрів - керівник сектору обліку кадрів управління по забезпеченню правової та кадрової роботи - Лаврентьєва Олена Олексіївна.

Науково-організаційний відділ
Начальник науково-організаційного відділу Самойленко Леонід Павлович.

Група планування та економічного аналізу
Керівник групи планування та аналізу – Поліщук Валерія Євгенівна.

Група бухгалтерського та фінансового обліку
Заступник головного бухгалтера університету, керівник групи бухгалтерського та фінансового обліку – Телегіна Людмила Анатоліївна.

Відділ підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів
Начальник відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів – Шевчук Валентина Петрівна.