Інформаційний лист про V Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених «Наука. Студентство. Сучасність»

Інформаційний лист про V Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених «Наука. Студентство. Сучасність» 28.03.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 

15-16 травня 2014 року Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського проводить V Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених «Наука. Студентство. Сучасність». До участі в конференції запрошуються молоді науковці, аспіранти, магістранти, студенти.

Мета конференції – залучити учасників до обговорення актуальних питань навчання і виховання сучасної молоді, з’ясування основних теоретичних засад формування особистості, обміну досвідом, координації змісту науково-дослідної роботи, розв’язання практичних проблем виховання особистості студента.

У рамках роботи конференції планується робота секцій за наступними напрямами:

Секції 1. «Становлення вищої освіти через призму історії розвитку ВНЗ»

Секція 2. «Проектування і розвиток професійної та особистісної успішності майбутнього фахівця»

Секція 3. «Використання педагогічних надбань В. О. Сухомлинського в педагогічній діяльності».

Секція 4. «Традиційні та новітні підходи у дослідженнях проблем загального мовознавства та логопедії»

Секція 5. «Українська філологія та розвиток філологічної освіти на сучасному етапі розвитку науки».

Секція 6. «Актуальні питання фізики, математики і механіки та підготовка фахівців у цих галузях».

Секція 7. «Можливості використання інформаційних та комп’ютерних технологій».

Секція 8. «Вітчизняна та світова історія: нові ракурси досліджень».

Секція 9. «Новітній політичний процес в Україні: історія та сьогодення».

Секція 10. «Педагогічна освіта: сучасний погляд»

Секція 11. «Світоглядна багатополярність сучасності»

Секція 12. «Інноваційні технології викладання іноземних мов».

Секція 13. «Пріоритетні напрями германістики, славістики та перекладознавства».

Секція 14. «Соціальна педагогіка та соціальна робота: досвід наукових шкіл».

Секція 15. «Психологічна наука та практика: історія, сучасність, перспективи»

Секція 16. «Стандартизація змісту дошкільної освіти як чинник її якості».

Секція 17. «Детермінанти сучасного розвитку економічних систем в умовах глобалізації».

Секція 18. «Біологія та методика її викладання у проекції сучасної наукової парадигми».

форми участі в конференції:

·                     виступ із доповіддю на пленарному засіданні;

·                     виступ із доповіддю на секційному засіданні;

·                     публікація тез (1-4 с.);

·                     публікація статей (5-12 ст.)

програма конференції включає:

·                     відкриття конференції;

·                     пленарне засідання;

·                     участь у засіданні секцій;

·                     культурно-розважальну програму;

·                     проведення тренінгу;

·                     проведення круглого столу;

·                     підведення підсумків, закриття конференції.

Робочі мови конференції:

·                    українська; російська; англійська; німецька.

Умови участі у роботі конференції

Для участі в конференції просимо Вас до 15 квітня 2014 року в оргкомітет (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, аудиторія 01.223, прес-центр) подати:

l     заявку на участь у конференції;

l     роздруковані матеріали з електронним носієм;

l     рецензію наукового керівника, засвідчену підписом;

l     оплату матеріалів конференції (або квитанцію про оплату);

l     конверт зі зворотною адресою (для учасників з інших міст).

До початку конференції передбачається випуск збірника тез. Для підготовки до видання збірника тези подаються на адресу Оргкомітету Конференції до 15 квітня 2014 року електронною поштою: mnu.pres.center@mail.ru

Вимоги до оформлення тез: обсяг 1-4 повні сторінки А4; формат MS Word-1998-2003 з розширенням *.doc; шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5; розмір полів: лівого – 2,0 см, правого – 2,0 см, верхнього – 2,0 см, нижнього – 2,0 см; абзацний відступ – 1,25 см; перший рядок – великими літерами ініціали та прізвище автора (ів), форматування по лівому краю; другий рядок – науковий ступінь, звання (пишеться повністю), ПІБ наукового керівника, курсивний шрифт, форматування по лівому краю; третій рядок – місто, назва навчального закладу, великими прописними буквами, форматування по центру; четвертий рядок – назва статті великими літерами, напівжирним шрифтом, форматування по центру; далі з 1,5 інтервалом розміщується основний текст. Вирівнювання тексту – по ширині; не застосовувати стилі, не використовувати функцію «Списки» та спеціальні можливості, що надаються меню «Формат – Абзац – Положення на сторінці»; виключити автоматичні переноси; виділення в тексті допускаються лише курсивом, розрядка і підкреслення виключаються. Література до тез не обов’язкова. Обов’язково розрізняти дефіс (-) і тире (–) (Shift+Ctrl+тире).

Лапки ставити такі: “”.

Апостроф ставити такий: ’ (наприклад, п’ять).

Ставити нерозривні пробіли між ім'ям, по-батькові та прізвищем (Shift+Ctrl+пробіл)

Не допускається: по два пробіли між словами, наявність таких знаків, як “розрив рядка”, “почати нову сторінку”, “почати новий розділ”.

Тези обов’язково повинні містити результати власного дослідження та не містити логічних, стилістичних, друкарських помилок. За зміст тез, коректність посилань відповідальність несуть автор та науковий керівник.

До друку не приймаються роботи, які хибують на: 1) плагіат; 2) переклад тексту за допомогою електронних перекладачів; 3) відсутність власного дослідження; 4) некоректність посилань; 5) технічну невідповідність вимогам.

Зразок

В. О. ПАНЧЕНКО

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор В. Д. Будак

М. МИКОЛАЇВ, МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

АСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ В РОБОТАХ

В. М. ЛЕЙФУРИ ТА А. О. СИРОВАТКО

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

Правила для повідомлень електронною поштою: тема: «Матеріали конференції 2014»; до повідомлення у вигляді вкладення повинні бути прикріплені два файли: матеріали, оформлені відповідно до вимог (назва файлу –ПІБ автора_Тези/стаття); відомості про автора та наукового керівника, заявка додається (назва файлу – ПІБ автора_Відомості).

УВАГА! Матеріали надсилати простим листом (не рекомендованим листом і не цінною бандероллю).

Після закінчення прийому заявок на участь у конференції усім учасникам буде надіслано офіційне запрошення на e-maіl, вказаний у реєстраційній формі та за необхідності факсом на адресу навчального закладу.

Проїзд та проживання за рахунок сторони, що відряджає. Учасники обов’язково повинні мати при собі: запрошення від оргкомітету конференції, паспорт, студентський квиток і посвідчення про відрядження.

Прохання квитки на зворотній проїзд придбати завчасно.

За необхідністю бронювання готелю (гуртожитку) прохання повідомити Оргкомітет до 25 квітня 2014 року.

Контактна інформація: 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, каб. 01.223

Відповідальні за проведення конференції:

Олексюк Оксана Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики виховання і психічного розвитку особистості, контактні телефони (0512) 37-89-44, м.т. 063-755-50-86, ел. пошта oleksjuk_oks@mail.ru;

Панченко Віра Олегівна – викладач кафедри теорії та методики виховання і психічного розвитку особистості, м.т. 099-061-26-51, ел. пошта verik1990@gmail.com.

Авраменко Світлана Геннадіївна – голова студентського наукового товариства, м.т. 050-527-45-63, ел.пошта lana-avramenko@mail.ru  

З повагою Оргкомітет

ЗАЯВКА

на участь у V Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

«Наука. Студентство. Сучасність»

Увага!

Заповнювати потрібно усі поля таблиці, ПІБ учасника та наукового керівника, назву навчального закладу, факультет/інститут та групу в повній формі.

Невчасно подані, неправильно оформлені тези та відомості про автора(ів) та наукового керівника розглядатися не будуть

Доповідач

Прізвище, ім’я, по батькові учасника

(повна форма)

 

Курс навчання, факультет та група

(повна форма)

 

Повна назва навчального закладу

 

Адреса та е-mail навчального закладу, телефон факсу навчального закладу

 

Контактний телефон доповідача

 

е-mail доповідача

 

Обраний пріоритетний напрямок конференції (повна назва)

 

Назва доповіді

 

Науковий керівник (ПІБ вказувати у повній формі)

 

Місце роботи наукового керівника (повна форма)

 

Наукова ступінь та звання (повна форма)

 

Посада (повна форма)

 

Використання проекційної техніки (зазначити якої)

Ο Так

Ο Ні

Ваша участь у конференції передбачає

Ο виступ із доповіддю

Ο тільки участь в обговоренні

Ο друк тез

Потреба у бронюванні гуртожитку

Ο Так

Ο Ні

 

“_____” _____________ 2014 року

 

Підпис ________________

 


Повернутися до списку

Анонс подій

09.07.2024
ХІХ Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії у 2024 році
детальніше...
04.07.2024
Конкурси оголошені НАН України
Науково-дослідна частина (НДЧ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка надає інформаційний лист про конкурси оголошені НАН України. детальніше...
03.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ» детальніше...
01.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «НАУКА ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «НАУКА ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ» детальніше...
28.06.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ДОСЛІДНИЦЬКІ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДОВИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ДОСЛІДНИЦЬКІ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДОВИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» детальніше...
17.06.2024
Конкурс на здобуття міжнародної премії L'OREAL-UNESCO 2025 для жінок-науковець у галузі фізичних, математичних і комп’ютерних наук
Премію присуджують п’ятьом номінанткам із п’яти географічних регіонів ЮНЕСКО: Африки й арабських країн, Азії та Океанії, Європи, Латинської Америки, Північної Америки. детальніше...
Всі події