Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

05.05.2023

Всеукраїнський конкурс

студентських наукових робіт

Якщо Ви б хотіли проявити себе як науковця та посприяти розвитку науки серед молоді України, цей конкурс стане ідеальною для цього можливістю, адже він здійснюється за підтримки Міністерства освіти і науки України.

У Конкурсі можуть взяти участь усі студенти нашого університету, у тому числі іноземні студенти.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОБІТ ТАКІ:

— робота має підготовлена спеціально для Конкурсу та не мати попередніх нагород;

— одна робота може мати не більше двох авторів та одного наукового керівника (якщо робота написана студентами з різних ВНЗ – наукових керівників може бути двоє);

— якщо робота є продовженням іншої, вже поданої  на Конкурс у попередніх роках роботи, в ній може бути не більше 25% матеріалу з роботи попередніх років;

— робота пишеться українською мовою, проте в окремих випадках може проводитись Конкурс з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами; на такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами;

— наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

КОНКУРС ПРОВОДИТЬСЯ У ДВА ТУРИ:

І тур — у вищих навчальних закладах;

ІІ тур — у базових вищих навчальних закладах.

Для організації та проведення І туру Конкурсу у ЗВО за наказом керівника створюється конкурсна комісія, на розгляд якої студенти подають свої наукові роботи.

Конкурсна комісія з проведення І туру Конкурсу відбирає не більше трьох наукових робіт з кожної галузі знань, спеціальності (спеціалізації) та надсилає їх до базових ЗВО.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ ТАКІ:

— текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве — 30 мм, праве — 10 мм, верхнє і нижнє — по 20 мм;

— наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

— наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

— загальний обсяг роботи — не більше 30 сторінок (без урахування додатків та переліку літературних джерел).

ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи:

перший етап — рецензування робіт;

другий етап — проведення підсумкової науково-практичної конференції.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ РОБІТ.

Подання наукових робіт відбувається у три кроки:

1) реєстрація роботи;

2) відправлення роботи у друкованому вигляді (термін відправки встановлюється за поштовим штемпелем);

3) відправлення роботи в електронному вигляді (термін відправки фіксується автоматично сервісом електронної пошти).


Додатки


Повернутися до списку

Анонс подій

09.07.2024
ХІХ Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії у 2024 році
детальніше...
04.07.2024
Конкурси оголошені НАН України
Науково-дослідна частина (НДЧ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка надає інформаційний лист про конкурси оголошені НАН України. детальніше...
03.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ» детальніше...
01.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «НАУКА ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «НАУКА ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ» детальніше...
28.06.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ДОСЛІДНИЦЬКІ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДОВИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ДОСЛІДНИЦЬКІ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДОВИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» детальніше...
17.06.2024
Конкурс на здобуття міжнародної премії L'OREAL-UNESCO 2025 для жінок-науковець у галузі фізичних, математичних і комп’ютерних наук
Премію присуджують п’ятьом номінанткам із п’яти географічних регіонів ЮНЕСКО: Африки й арабських країн, Азії та Океанії, Європи, Латинської Америки, Північної Америки. детальніше...
Всі події