ПЛАН ЗАХОДІВ з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка

05.04.2013

1. ОРГАН І ЗАЦІЙН І  ЗАХ О Д И ТА НАУКОВІ ЗАХОДИ


 

1.1  Участь у підготовці та проведенні світового конгресу, присвяченого 200-річ

чю від дня народження Тараса Шевченка

Відповідальні: Бех П.О., Вижва С.А., Семенюк Г.Ф., Стус Д.В. (за згодою), Ратушний М.М. (за згодою)

Термін виконання: березень 2013 березень 2014 р.

Примітка: Спільно з МЗС України, Українською Всесвітньою Координаційною Радою, Національним музеєм Тараса Шевченка

 

 1.2.    Участь у підготовці та проведенні Шевченківської міжнародної конференції в ООН

Відповідальні: Бех П.О., Вижва С.А., Стус Д.В. (за згодою)

Термін виконання: листопад 2012 березень 2014 р.

Примітка: Спільно з МЗС України, Національним музеєм Тараса Шевченка

 

 1.3.   Участь у заходах іноземних посольств в Україні та дипломатичних представництв України в інших державах, присвячених ювілею Тараса Шевченка

Відповідальні: Бех П.О., Семенюк Г.Ф., Стус Д.В. (за згодою)

Термін виконання: листопад 2012 лютий 2014 р.

Примітка: Спільно з МЗС України, Національним музеєм Тараса Шевченка

 

 1.4.   Участь у розробці Концепції створення Шевченківського Дому

Відповідальні: Жулинський М.Г. (за згодою), Стус Д.В. (за згодою), Вижва С.А., Семенюк Г.Ф., Сліпушко О.М.

Термін виконання: листопад 2012 грудень 2013 р.

Примітка:  Спільно  з  Інститутом  літератури  ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Національним музеєм Тараса Шевченка

 

 1.5.     Участь  у  підготовці  та  проведенні  національного  гуманітарного  проекту

"Шевченківські читання"

Відповідальні: Семенюк Г.Ф., Сліпушко О.М., Стус Д.В. (за згодою), Гальченко С.А. (за згодою)

Термін виконання: постійно

Примітка: Спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Національним музеєм Тараса Шевченка, Національним заповідником "Батьківщина Тараса Шевченка", МОН України


 1.6.   Урочисте засідання Вченої ради Київського університету, присвячене 200-річ-

чю від дня народження Тараса Шевченка

Відповідальні: Закусило О.К.

Термін виконання: березень 2014

 

 1.7.    Присудження Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наукові праці та педагогічну діяльність в Університеті

Відповідальні: Декани факультетів/директори інститутів

Термін виконання: березень 2013 р. березень 2014 р.

 

 1.8.   Міжнародна наукова конференція "Творча спадщина Тараса Шевченка у світовому культурному контексті" за участі Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Національного музею Тараса Шевченка, Луганського національного уні- верситету імені Тараса  Шевченка,  Придністровського  державного  університету ім. Т.Шевченка  (м. Тираспіль),  Московського  державного  університету  імені М.В. Ломоносова, Санкт-Петербурзького державного університету, Євразійського національного університету імені Л.М. Гумільова (м. Астана), університетів США, Канади, Аргентини та ін.

Відповідальні: Семенюк Г.Ф., Снитко О.С., Сліпушко О.М., Новікова Г.Л., Жулинський М.Г. (за згодою), Стус Д.В. (за згодою)

Термін виконання: березень 2014 р.

Примітка: Спільно з МЗС України, Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Національним музеєм Тараса Шевченка, ВНЗ України та зарубіжжя

 

1.9.    Участь у конференції "Святої правди голос новий" спільно з Московським державним університетом імені М. Ломоносова та Національним музеєм Тараса Шевченка

Відповідальні: Семенюк Г.Ф., Стус Д.В. (за згодою), Сліпушко О.М., Новікова Г.Л

Термін виконання: 16-17 листопада 2013 р.

Примітка: Спільно з Національним музеєм Тараса Шевченка

 

1.10.    Ювілейні Шевченківські читання в рамках "Шевченківської весни" та Днів науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (в усіх підрозділах)

Відповідальні: Декани факультетів/директори інститутів, НТСА

Термін виконання: лютий квітень 2014 р.

 

1.11.   Всеукраїнська щорічна наукова конференція "Тарас Шевченко і світ"

Відповідальні: Семенюк Г.Ф., Сліпушко О.М., Стус Д.В. (за згодою), Смілянська В.Л. (за згодою), Новікова Г.Л.

Термін виконання: березень 2013 р.

Примітка:  Спільно  з  Інститутом  літератури  ім.  Т.Г.Шевченка НАН України і Національним музеєм Тараса Шевченка

1.12.    Всеукраїнська наукова конференція "Тарас Шевченко у формуванні національної ідентичності українців" (на базі Шевченківського національного заповідника)

Відповідальні:  Обушний  М.І.,  Кагамлик  С.Р.,  Шептицька Т.Л., Новікова Г.Л., Брижицька С.А. (за згодою)

Термін виконання: травень 2013 р.

Примітка: Спільно з Шевченківським національним заповідником

 

 1.13.   Академічна дискусія "Концепти Тараса Шевченка" в рамках проекту "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом"

Відповідальні:  Семенюк  Г.Ф.,  Сліпушко  О.М.,  Бондаренко І.П., Усатенко Г.О.

Термін виконання: лютий 2014 р.

Примітка:  Спільно  з  Інститутом  літератури  ім.  Т.Г.Шевченка, Інститутом філософії НАН України

 

 1.14.    Укладення угод про співпрацю з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Шевченківським національним заповідником (музеєм Т.Г. Шевченка в Каневі), Національним музеєм Тараса Шевченка у Києві та іншими відповідними українськими музейними установами

Відповідальні: Вижва С.А.

Термін виконання: грудень 2012 грудень 2013 р.

 

 1.15.   Створення Всеукраїнського наукового центру шевченкознавства на базі навчально-наукової лабораторії шевченкознавства

Відповідальні:  Семенюк  Г.Ф.,  Задорожна  С.В.,  Сліпуш

ко О.М., Гнатенко В.І.

Термін виконання: вересень 2013 р.


 

 1.16.   Забезпечення оновлення, реставрації і впорядкування художніх зображень Тараса Шевченка, розташованих у приміщеннях і на території Університету

Відповідальні: Русин М.Ю.

Термін виконання: січень червень 2013 р.

 

 1.17.    Проведення ремонтно-реставраційних робіт у Канівському природному заповіднику КНУ імені Тараса Шевченка

Відповідальні: Лютий І.О., Потапенко К.К, Пилипенко В.П.

Термін виконання: вересень 2012 вересень 2013 р.

 2. ЗАХОДИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 2.1   Відвідання студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка Національного музею Тараса Шевченка, Шевченківського національного заповідника, Канівського природного заповідника та інших шевченківських місць

Відповідальні: Студпарламент, НТСА, Стус Д.В. (за згодою)

Термін виконання: постійно

Примітка: Спільно з Національним музеєм Тараса Шевченка

 

 2.2.   Проведення конкурсу студентських творчих робіт на тему "Тарас Шевченко і сучасність" (у всіх підрозділах Університету)

Відповідальні: Студпарламент

Термін виконання: січень березень 2014 р.

 

2.3.    Проведення конкурсу серед студентів на кращу декламацію поезії Тараса Шевченка (у всіх підрозділах Університету)

Відповідальні: Студпарламент
Термін
виконання: постійно

 

2.4.    Проведення вечора-вікторини для студентів-іноземців "Що я знаю про Тараса Шевченка?"

Відповідальні: Студпарламент, НТСА

Термін виконання: жовтень листопад 2013 р.

 

 2.5.    Проведення в ННЦ "Інститут біології" студентської наукової конференції

"Перспективи збереження природи Шевченківського краю"

Відповідальні: Остапченко Л.І., Пилипенко В.П., НТСА

Термін виконання: вересень 2013 березень 2014 р.

 

2.6.  Організація студентських виставок на шевченківську тематику (в усіх підрозділах університету)

Відповідальні: Декани факультетів/директори інститутів, Студпарламент


Термін виконання: постійно

 

2.7.    Проведення студентського конкурсу на кращий інтерактивний веб-проект

"Шевченко online"

Відповідальні: Студпарламент, Бойко Ю.В.

Термін виконання: жовтень листопад 2013 р.

 

 2.8.     Проведення студентського фотоконкурсу "Тарасу Шевченку присвячується": "Памятники Тарасові Шевченку", "Рідні місця Тараса Шевченка". Організація пересувної та Інтернет-виставки кращих фотографій

Відповідальні: Студпарламент, НТСА

Термін виконання: постійно

 

 2.9.   Проведення спартакіади, присвяченої ювілею Тараса Шевченка, для студентів 1 курсу

Відповідальні: Кочергіна Т.І., Студпарламент

Термін виконання: жовтень листопад 2013 р.

 

 

  2.10.   Участь студентів у створенні інтернет-версії Шевченківської енциклопедії

Відповідальні: Студпарламент, Стус Д.В. (за згодою), НТСА

Термін виконання: протягом 2012 2014 рр.

Примітка: Спільно з Національним музеєм Тараса Шевченка

 

 2.11   Участь студентських будівельних загонів у благоустрої меморіального комплексу на Тарасовій горі в Каневі, Канівського природного заповідника та інших шевченківських місць

Відповідальні: Студпарламент

Термін виконання: 2013 лютий 2014 р.

 

 3. ВИДАВ Н ИЧА  ТА  РЕ КЛ А М НА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

3.1   Ювілейне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка

Відповідальні: Семенюк Г.Ф., Новікова Г.Л.

Термін виконання: лютий 2014 р.

 

3.2   Презентаційне видання повного зібрання творів Тараса Шевченка в одному томі

 Відповідальні: Семенюк Г.Ф., Гальченко С.А. (за згодою), Новікова Г.Л.

Термін виконання: листопад 2013 р.

Примітка: Спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України

 

 3.3.   Видання "Захалявної книжки" Тараса Шевченка

Відповідальні: Семенюк Г.Ф., Гальченко С.А. (за згодою), Новікова Г.Л.

Термін виконання: жовтень 2013 р.

Примітка: Спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України

 

3.4.    Створення документальних фільмів про Тараса Шевченка і Київський університет, про Тараса Шевченка в Росії

Відповідальні: Різун В.В.

Термін виконання: лютий 2014 р.

 

 3.5.   Ювілейний випуск збірника наукових праць "Шевченкознавчі студії"

Відповідальні: Семенюк Г.Ф., Сліпушко О.М., Новікова Г.Л.

Термін виконання: листопад 2013 р.

 

 3.6.   Ювілейне видання "Тарас Шевченко і Київський університет"

Відповідальні: Бугров В.А., Семенюк Г.Ф., Колесник В.Ф. Коротенко Н.М., Новікова Г.Л.

Термін виконання: січень 2014 р.

 

 3.7.   Видання довідника "Університетська шевченкіана"

Відповідальні: Семенюк Г.Ф., Гнатенко В.І., Новікова Г.Л.

Термін виконання: вересень 2013 р.

 

  3.8.    Видання Довідника про історію університетської Премії імені Тараса Шевченка та її лауреатів

Відповідальні: Бугров В.А., Кагамлик С.Р., Гнатенко В.І., Новікова Г.Л.

Термін виконання: вересень 2013 р.

 

3.9.  Видання окремих поезій Тараса Шевченка українською та іноземними мовами

Відповідальні: Гаєвська Н.М., Новікова Г.Л., Стус Д.В. (за згодою)

Термін виконання: вересень 2013 р.

Примітка: Спільно з Національним музеєм Тараса Шевченка

 

3.10. Видання ювілейних календарів до 200-річчя Тараса Шевченка

Відповідальні: Бугров В.А., Новікова Г.Л., Стус Д.В. (за згодою)

Термін виконання: грудень 2013 р.

Примітка: Спільно з Національним музеєм Тараса Шевченка

 

 3.11.   Видання ювілейних альбомів "Тарас Шевченко - художник", "Тарас Шевченко. Гравюри"

Відповідальні: Русин М.В., Стус Д.В. (за згодою), Новікова Г.Л.

Термін виконання: листопад 2013 р.

Примітка: Спільно з Національним музеєм Тараса Шевченка

 

3.12.   Підготовка та видання публікацій у вітчизняних і закордонних ЗМІ про життя й творчість Поета

Відповідальні: Семенюк Г.Ф., Обушний М.І., Різун В.В.,

Сліпушко О.М., Прес-центр

Термін виконання: протягом 2012 2014 рр.

 

3.13. Підготовка і друк видання "Леонід Білецький. Шевченкознавчі студії". У 3 т.

Відповідальні: Радишевський Р.П., Новікова Г.Л.

Термін виконання: листопад 2013 р.

 

3.14. Підготовка і друк видання "Рецепція Тараса Шевченка у Польщі". У 3 т.

Відповідальні: Радишевський Р.П., Новікова Г.Л.

Термін виконання: листопад 2013 р.

 

3.15.   Підготовка і друк видання "Шевченкіана діаспори". У 5 т.

Відповідальні: Радишевський Р.П., Кагамлик С.Р., Жулинський М.Г. (за згодою), Шевчук В.О. (за згодою), Новікова Г.Л Термін виконання: листопад 2013 р.

Примітка: Спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

 

 3.16. Видання матеріалів академічної дискусії "Концепти Тараса Шевченка"

Відповідальні: Сліпушко О.М., Усатенко Г.О., Новікова Г.Л.

Термін виконання: листопад 2013 р.

 

3.17.   Видання монографії проф. кафедри давньої та нової історії України В.І. Сергійчука "Український державник: Тарас Шевченко"

Відповідальні: Сергійчук В.І., Новікова Г.Л.

Термін виконання: вересень 2013 р.

 

3.18.   Видання монографії проф. кафедри історії української літератури і шевченкознавства О.М. Сліпушко "Духовна держава Тараса Шевченка"

Відповідальні: Сліпушко О.М., Новікова Г.Л.

Термін виконання: вересень 2013 р.

 

3.19.   Видання монографії зав. кафедри сучасної української мови А.К. Мойсієнка

"Слово в контексті Шевченкового тексту"

Відповідальні: Мойсієнко А.К., Новікова Г.Л.

Термін виконання: вересень 2013 р.

 

3.20.   Видання навчального посібника доцента кафедри історії української літератури і шевченкознавства "Тарас Шевченко і романтизм"

Відповідальні: Задорожна С.В., Новікова Г.Л.

Термін виконання: січень 2014 р.

 

3.21.    Укладання і видання бібліографічного покажчика літератури "Тарас Шевченко і Університет Св. Володимира. Спогади сучасників"

Відповідальні: Нестеренко В.Г., Стус Д.В. (за згодою), Новікова Г.Л.

Термін виконання: протягом 2012 2014 рр.

Примітка: Спільно з Національним музеєм Тараса Шевченка

 

3.21. Видання колективної монографії "Шевченкознавство у сучасному світі"

Відповідальні:  Бондаренко  І.П.,  Коломієць  Л.В.,  Новікова Г.Л.

Термін виконання: червень 2013 р.

 

 3.23.   Видання навчального посібника "Історія української політичної думки", підготовленого колективом Центру українознавства філософського факультету

Відповідальні: Обушний М.І., Новікова Г.Л.

Термін виконання: вересень 2013 р.

 

3.24.   Видання монографії професора кафедри російської мови Слухай Н.В. "Світ сакрального слова Тараса Шевченка"

Відповідальні: Слухай Н.В., Новікова Г.Л.

Термін виконання: вересень 2013 р.

 

3.25.    Підготовка і видання міждисциплінарного збірника "Тарас Шевченко і сучасна гуманітарна наука"

Відповідальні: Судаков В.І., Новікова Г.Л.

Термін виконання: грудень 2013 р.

 

3.26.    Створення циклу теле- і радіопередач про Тараса Шевченка, його творчу спадщину

Відповідальні: Різун В.В., Задорожна Л.М.

Термін виконання: травень 2013 р.

 

3.27. Створення електронного словника мови Тараса Шевченка

Відповідальні: Дарчук Н.П.

Термін виконання: грудень 2013 р.

 

3.28. Створення електронного порталу "Шевченко-info" на сайті Університету

Відповідальні: Студпарламент, Бойко Ю.В., Стус Д.В. (за згодою)

Термін виконання: квітень 2013 р.

Примітка: Спільно з Національним музеєм Тараса Шевченка

 

3.29.   Організація і забезпечення карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейної монети "Тарас Шевченко і Київський університет"

Відповідальні: Лютий І.О.

Термін виконання: липень грудень 2013 р.

Примітка: Спільно з НБУ

 

3.30.   Випуск та уведення в обіг поштової марки і конверта "Тарас Шевченко і Київський університет"

Відповідальні: Лютий І.О.

Термін виконання: липень грудень 2013 р.

Примітка: Спільно з Укрпоштою

 

4. КУЛЬТУРНО - ПРОСВІТНИЦЬ К І ЗАХОДИ

 

4.1.    Проведення циклу лекцій для студентів усіх підрозділів університету про життя і діяльність Тараса Шевченка

Відповідальні: Семенюк Г.Ф., Стус Д.В. (за згодою), Сліпушко О.М., Задорожна С.В.

Термін виконання: вересень 2012 березень 2014 р.

 

4.2. Проведення телемосту Київ Москва Санкт-Петербург Астана Канів

Відповідальні: Вижва С.А., Бех П.О., Бойко Ю.В.

Термін виконання: березень 2014 р.

 

4.3. Тиждень Шевченкової книги в Науковій бібліотеці імені М. Максимовича

Відповідальні: Нестеренко В.Г.

Термін виконання: березень 2014 р.

 

 4.4. Забезпечення запису хорових творів на слова Тараса Шевченка

Відповідальні: Максименко Н.Є.

Термін виконання: грудень 2012 грудень 2013 р.

 

 4.5.    Ювілейні Шевченківські читання у всіх підрозділах Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відповідальні: декани факультетів/директори інститутів

Термін виконання: лютий березень 2014 р.

 

4.6. Розробка еколого-культурного маршруту "Тарасовими стежками України"

Відповідальні: Остапченко Л.І., Олійник Я.Б.

Термін виконання: листопад 2012 грудень 2013 р.

 

 4.7.    Організація книжкових виставок "Шевченкове слово у віках не старіє" у підрозділах Університету

Відповідальні: Нестеренко В.Г., декани факультетів/директори інститутів

Термін виконання: лютий березень 2014 р.

 

 4.8.   Організація постійно діючих виставок у Науковій бібліотеці імені М. Максимовича та Музеї історії університету, присвячених Тарасу Шевченку

Відповідальні: Нестеренко В.Г., Патриляк А.К.

Термін виконання: 2013 2014 рр.

 

 4.9.   Віртуальна книжкова виставка видань "Кобзаря" Тараса Шевченка на сайті Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича www.univ.kiev.ua

Відповідальні: Нестеренко В.Г.

Термін виконання: лютий березень 2014 р.

 

 4.10.   Оновлення експозиції "Тарас Шевченко і Київський університет" у Музеї історії Університету

Відповідальні: Патриляк І.К.

Термін виконання: грудень 2013 березень 2014 р.

 

4.11.     Влаштування експозиції "Кирило-Мефодіївське братство" на базі Національного музею Тараса Шевченка

Відповідальні: Патриляк І.К., Стус Д.В. (за згодою)

Термін виконання: вересень 2013 р.

Примітка: Спільно з Національним музеєм Тараса Шевченка

 

 4.12.    Мистецька акція "Поезія мовами світу" за участю представників дипломатичного корпусу

Відповідальні: Бех П.О., Семенюк Г.Ф., Грицик Л.В.

Термін виконання: березень 2014 р.

 

 4.13.   Літературно-мистецький вечір "Тарас Шевченко і музика" в інституті філології за участі хорових колективів "Дніпро" і "Роксоланія"

Відповідальні: Семенюк Г.Ф., Максименко Н.Є.

Термін виконання: березень 2014 р.

 

 4.14.    Організація перегляду в кіноклубах Університету художніх і документальних фільмів на шевченківську тематику

Відповідальні: Максименко Н.Є.

Термін виконання: упродовж 2013 р.

 

 

4.15. Проведення екскурсії "На Батьківщину Тараса Шевченка"

Відповідальні: Любіцева О.О.

Термін виконання: березень 2014 р.

 

4.16. Квест "Шевченківські місця у м. Києві"

Відповідальні: Судаков В.І., Студпардамент

Термін виконання: березень 2014 р.

 

4.17.   Відкриття виставки досягнень Університету у приміщеннях Головного корпусу Університету

Відповідальні: Вижва С.А.

Термін виконання: грудень 2013 березень 2014 р.


Повернутися до списку

Анонс подій

18.07.2024
Бізнес-інкубатор "Ми" (еō Business Incubators)

Шановні професори, науковці та студенти!


Наукові досягнення України широко визнані у всьому світі, а українські розробники дуже успішно працюють в багатьох глобальних високотехнологічних компаніях. Вже п’ять технологічних стартапів з України перевищили бізнес-оцінку в 1 мільярд доларів. Однак...
детальніше...
16.07.2024
МОН оголосило конкурс українсько-латвійських наукових проєктів на 2025–2026 роки

Міністерство освіти і науки України та Латвійська рада науки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2025–2026 роках. Приймання заявок триватиме з 15 липня до 13 вересня 2024 року.

детальніше...
12.07.2024
Наказ щодо подання конкурсних документів на здобуття національних/міжнародних премій/стипендій
детальніше...
09.07.2024
ХІХ Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії у 2024 році
детальніше...
04.07.2024
Конкурси оголошені НАН України
Науково-дослідна частина (НДЧ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка надає інформаційний лист про конкурси оголошені НАН України. детальніше...
03.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ» детальніше...
Всі події