Міжнародні проекти


Програма TEMPUS MERCURY

MERCURY – це спільний Європейський проект в межах програм TEMPUS IV. Його основним гаслом є: "Рух в напрямку створення дослідницького Університету". Детальніше ... Проект спрямований на покращення рівня співробітництва між Університетами, створення мережі основних суб'єктів вищої освіти країн ЄС та країн партнерів (Російська Федерація, Україна, Молдова), а також надання провідним Університетам країн партнерів допомоги в пропагуванні знань за межами академічних установ. Цілі проекту MERCURY корелюють з тенденціями розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка в сфері наукових досліджень, слугують покращенню ділових відносин між університетами, сприяють трансферу технологій та захисту прав інтелектуальної власності.

Переглянути презентацію програми ТЕМПУС Mercury

Більш детальніше про проект Ви можете дізнатися на офіційному сайті - http://www.mercury-project.eu/

Хронологія подій:

23.05.2012
Заключна конференція, 15-18 грудня 2011 року, Ростов-на-Дону, Росія

30.11.2010
Підписано договір щодо співпраці між університетом та громадською організацією Асоціація «Інноваційні підприємства України»

30.11.2010
Розвиток сучасного суспільства в значній мірі визначається наявністю й ефективністю інноваційних процесів, що обумовлюють перетворення результатів науково-дослідних робіт у нові продукти, технології, послуги. Одним з ефективних механізмів реалізації такого перетворення є наукові та науково-технічні парки.
Над питанням створення наукового парку в університет працюють з квітня 2009 року, коли була створена перша робоча група з розробки пропозицій по створенню наукового парку. На засіданні Президії національної академії України 25 листопада 2009 року було розглянуто питання щодо створення наукового парку за участю установ Національної академії наук України. Відповідною постановою НАН України підтримала пропозицію щодо створення наукового парку на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за участю установ та організацій НАН України. Спільна робоча группа, під керівництвом члена-кореспондента НАН України В.А. Макари, виконала необхідну роботу по підготовці проекту установчих документів наукового парку.
23 листопада 2010 року ректор університету академік Леонід Губерський, в. о. ректора Національного університету харчових технологій професор Сергій Іванов та керівники 11 установ та організацій НАН України підписали відповідні документи, що засвідчують початок життєдіяльності Корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка».
Засновниками (учасниками) Корпорації

08.11.2010
В рамках проекту МЕRCURY 3 – 6 листопада 2010 року відбувся навчальний візит співробітників НДЧ до Ягелонського університету м. Краків.
В рамках проекту МЕРКУРИ 3 – 6 листопада 2010 року відбувся навчальний візит співробітників НДЧ (групи з охорони прав об’єктів інтелектуальної власносності) до Ягелонського університету м. Краків (республіка Польща). Навчання відбувалося 4 - 5 листопада в приміщені Інституту прав інтелектуальної власності. Зі вступним словом до учасників навчального семінару звернувся директор Інституту прав інтелектуальної власності п. Річард Маркевич.
У ході першого дня навчання були висвітлені питання:
1. Щодо авторського права в Польщі та законодавства в сфері авторського права. (доктор Томас Таргос).
2. Захисту промислової власності в країні згідно із законодавством (п. Михаль дю Валь). Патент в Польщі, як і в Україні, можна отримати на спосіб, предмет, речовину або нове використання відомих раніше продуктів чи речовин. В законодавстві Польщі не існує чіткого визначення винаходу, проте вказані чіткі вимоги, необхідні для його патентоздатності. Цими вимогами є: «технічна природа» (тобто, винахід має нести технічний характер), «новизна» (винахід може бути запатентований, якщо він є новим), «винахідницький рівень» (винахід не має бути очевидним), «промислова придатність» (необхідно, щоб винахід можливо було виготовити або використати в промисловості). В українському законодавстві така вимога, як «технічна природа» відсутня, проте якщо говоримо про «промислову придатність» то маємо на увазі і її технічний характер. Отже, якщо говорити про умови патентоздатності взагалі, то в обох країнах вони ставлять однакові вимоги. Строк дії патенту на винахід складає 20 років. Однак в Польщі має місце ще додатковий сертифікат захисту, який охороняє фармацевтичну продукцію (термін його дії 15 років). Стосовно системи захисту прав на торгову марку та промисловий зразок, то предмети захисту обов’язково повинен мати новизну та індивідуальний характер. Об’єднує їх також три можливих рівні захисту: національний, європейський та міжнародний. Комп’юторні програми в Польщі, як і в Україні, не патентуються.
3. Щодо правил (регламенту) винахідницької діяльності працівників в польських освітніх закладах, зокрема Ягелонському університеті (доктор п. Жюстіна Озегальська-Трібальська). До подання заявки на отримання патенту на новий винахід згідно регламенту університету підписується договір між роботодавцем та винахідником, в якому йдеться про те, що всі майнові права належать роботодавцю, проте після отримання прибутку за впровадження або продаж нового винаходу, винахідник (чи автор) отримує винагороду в розмірі 50% від цього прибутку. Права автора завжди лишаються за творцем.
4. Загальної системи управління інтелектуальною власністю і питання ліцензування та трансферу технологій (доктор п. Даріус Карпінські). Поняття продажу патенту, продажу ліцензії на патент (до речі, перевагу в університеті віддають саме цьому виду комерціалізації), ставки роялті, ноу-хау, договір про конфіденційність інформації і Польщі, і в Україні, загалом, трактуються однаково. Проаналізовано типи ліцензій та взаємовідносини між сторонами, які передають права на використання винаходу і які їх здобувають. З метою пошуку партнерів для комерціалізації своїх винаходів Ягелонський університет проводить конференції, семінари поширює інформацію через Інтернет, готує рекламні листівки тощо. Для підвищення кваліфікації в питаннях захисту інтелектуальної власності та подальшого трансферу технологій винахідники навчаються на спеціально створених курсах. Для студентів читаються спеціальні лекційні курси.
5. Розуміння захищених і незахищених прав інтелектуальної власності, поєднання робочого процесу з винахідництвом, та всього процесу загалом. (Магістр права п. Якуб Хвальба). Ягелонський університет: у 2007 році отримав 4 національні патенти і жодного міжнародного; у 2008 році - 16 національних патентів і 7 міжнародних.; у 2010 році - 15 національних патентів і 19 міжнародних.
У ході другого дня навчання були висвітлені питання:
1. Комерціалізація інтелектуальної власності, як можливість отримати додаткові прибутки (доктор п. Жюстіни Озегальської-Трібальської).
2. Мерчандайзинг в Ягелонському університеті (магістр права Яніна Ханова). Висвітлені загальні поняття мерчандайзингу. Подано інформацію щодо історію торгових марок Ягелонського університету.
3. Практика управління інтелектуальною власністю (доктор Даріуса Карпінські та доктор Жюстіни Озегальської-Трібальської).
Аналіз діяльності Ягелонського університету в сфері захисту інтелектуальної власності та її комерціалізації, дозволяє стверджувати, що системи захисту інтелектуальної власності в Польщі та Україні є подібними.

04.08.2010
21 - 24 липня 2010 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка з моніторинговим візитом відвідав професор Джозеф Штраус - доктор юридичних наук, фахівець з питань захисту прав інтелектуальної власності, Голова правління Центру інтелектуальної власності (Мюнхен, ФРН), професор Інституту Макса Планка інтелектуальної власності, конкуренції та податкового права. Під час візиту відбулися зустрічі з проректором з наукової роботи Григоруком В.І., начальником Науково-дослідної частини Недільком С.Г., та науковцями-винахідниками університету. Також професор Джозеф Штраус зустрівся з працівниками НДЧ, які опікуються питаннями захисту прав інтелектуальної власності. На зустрічі обговорювались питання захисту об’єктів інтелектуальної власності та впровадження світових та європейських новацій у діяльність університету, як дослідницького центру. Проф. Штраус розповів про напрямки своєї юридичної діяльності, зокрема по патентуванню та захисту прав інтелектуальної власності у країнах ЄС та США. За підсумками візиту пан Джозеф Штраус підготує звіт про те, як університет працює в проекті в сфері трансферу технологій і управлінню інтелектуальною власністю, своє бачення подальших перспектив розвитку університету в цьому напрямі.

04.08.2010
Робочі зустрічі в рамках проекту MERCURY відбулися в університетах Саарленду та Аліканте В рамках проекту МЕРКУРИ 31 червня - 7 липня відбувся навчальний візит співробітників НДЧ до університетів Саарланду (ФРН) та Аліканте
В рамках проекту МЕРКУРИ 31 червня - 7 липня відбувся навчальний візит співробітників НДЧ (групи з охорони прав об’єктів інтелектуальної власносності) до університетів Саарланду (ФРН) та Аліканте (Іспанія). У ході навчання були висвітлені питання впровадження законодавчих та локальних правових норм щодо відносин між університетом та його співробітниками-винахідниками, розкрито питання методів найефективнішого захисту об’єктів інтелектуальної власності. Університет Саарланду відкрито в 1948 р. З 1998 р., на базі університету функціонує науковий парк. В університеті, успішно діє програма по захисту прав інтелектуальної власності винахідників даного закладу та розвивається трансфер технологій. В Університеті Аліканте (заснований у 1979 р.) також створено та успішно працює науковий парк, але система захисту об’єктів інтелектуальної власності значно відрізняється від системи Університету Саарланду. Фахівці університету вважають за краще патентувати лише ті винаходи, які точно будуть впроваджені у виробництво і з приводу яких вже є домовленості або укладено попередні угоди із представниками промислових кіл. У ході навчання спеціалісти університету Аліканте провели практичний курс по існуючим в університеті напрямкам на способам захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, власником яких є університет.

25.02.2010
Робоча зустріч в Київському університеті в рамках проекту MERCURY (29 січня 2009)

03.12.2009
Робоча зустріч, організована Банком Сантандер, в рамках проекту MERCURY
В листопаді 2009 року партнер проекту "Santander Universities Global Division" в Москві в тісному співробітництву з координатором пректу організували робучу зустріч в штабквартирі Santander в Мадриді.
Партнерів проекту зустрів в Santander Group Financial City пан Salvador Medina (директор з інновацій), який представив Santander Universities Global Division і його довготривалу діяльність з підтримки і співробітницітва з університетами у всьому світі. Для країн СНД Santander розпочав діяльність з відкриття представництва в Москві, підписання договорів про співпрацю з рядом російських університетів.
Пані Pepa Mancho (Santander Smart Card Area) доповіла про "Santander University Smart Card" як засіб управління для університетів, їхніх студентів та персоналу. Вона проінформувала партнерів про те, як Santander Universities Global Division підтримує і впроваджує Smart Card Services в університетах.
Пан Луіс Санц (генеральний директор Міжнародної асоціації наукових парків) поінформував партнерів проекту про асоціацію як одного з основних гравців в своїй галузі в світі. Після плідної дискусї пан Санц як і партнери зі Східної Європи виявили великий інтерес в розвитку двосторонніх контактів.
В другий день робочої зустрічі партнери проекту відвідали Університет Алкали, який має довготривалі взаємовідносини з Банком Сантандер. Пан Хосе Антоніо Гутієрес де Месса (директор інноваційних програм) надав широку інформацію про інноваційну діяльність і трансфер технологій в університеті, представив технопарк TecnoAlcala. Пані Тереса Валера Хералдо (директор RD проектів) розповіла про участь університету в національних і європейських програмах з досліджень і розвитку. Вона наголосила на областях співробітництва, в яких заінтересовані всі сторони. Пані Сара Хелена Отал Франко (директор проектів з університетами РФ) навела приклади і поінформувала партнерів про кооперацію з російськими університетами, яка також підтримується Банком Сантандер. Після робочої застрічі був організований візит студентського містечка, що знаходиться в центрі міста.

02.12.2009
Робоча зустріч в університеті Аліканте в рамках проекту MERCURY (28-29 вересня 2009).
В вересні 2009 року представники вищих навчальних закладів та дослідницьких інститутів РФ, України та Молдови відвідали університет Аліканте (Іспанія) в рамках проекту MERCURY.
Основною темою, що розглядалася протягом робочої зустрічі, було : «трансфер технологій та збільшення фондів».
Директор офісу Трансферу технологій, пан Альваро Беренгуер представив структуру і функції Іспанської мережі офісів трансферу технологій. Лорен Монтеагудо з Відділу інновацій показав, які реформи були введені в Іспанії на національному рівні для створення та зростання нових компаній, що співпрацюють з університетами в сфері інновацій.
Відвідувачі були особливо зацікавлені в тому, якими є стратегії університету Аліканте по збільшенню фондів. Профессор Роса Торрес (директор UA’s Career Centre) доповів про те, як університети можуть залучити додаткові джерела для поповнення фондів на проведення досліджень і підприємницьку діяльність, а доктор Роберто Ескарре (директор офісу управління міжнародними проектами) розповів про стратегії досягнення конкурентноспроможності в галузі наукових досліджень і розробок.

01.12.2009
Робоча зустріч в університеті Саарленду в рамках проекту MERCURY
4-25 вересня в Університеті Саарленду відбулася робоча зустріч в рамках проекту MERCURY, на якій розглядалось дві основних теми: "Европейські моделі трансферу технологій та підтримки інновацій" і "Університетські служби підтримки досліджень та збільшення фондів на інновації".
Перший день роботи був присвячений розгляду моделі транферу технологій в університеті Саарленду та діям з підтримки молодих підприємців. Співробітниками Офісу трансферу технологій були проведені презентації, які супроводжувались питаннями та обговоренням з порівнянням ситуації в данній галузі в університеті Саарленду та університетах країн партнерів програми MERCURY. Даніель Вагнер з міністерства Економіки та науки землі Саар на вечірньому засіданні представив "Інноваційну стратегію землі Саар до 2015 року". Ця стратегія показує тісьний взаємозв'язок між вищими навчальними закладами та підприємствами і вказує на шляхи ефективного використання такого зв'язку.
В другий день роботи увага була зусереджена на питанні про університетські служби підтримки досліджень та інновацій. Керівник проекту партнера "Eurice" - Йорг Шерер, поділився своїм величезним досвідом в даній галузі.

03.07.2009
Робоча зустріч в університеті Аліканте (Іспанія) в рамках проекту MERCURY
Представники вищих навчальних закладів і дослідних інститутів з Російської Федерації, Молдови та України відвідали університет Аліканте в рамках проекту MERCURY 29-30 червня 2009.
Ціль зустрічі - обмін досвідом і практикою управління інтелектуальною власністю в освіті та наукових дослідженнях. Співробітники Офісу трансферу технологій представили правила і процедури прийняті в університеті Аліканте. Директор проекту SEIMED (частина Enterprise Europe Network в регіоні Валенсія), містер Валеро, зробив виступ про досвід використання і поширення наукових результатів при міжнародній співпраці.

02.07.2009
Робоча зустріч в Університеті Саарланду в рамках проекту MERCURY.
В червні 25-26, друга робоча зустріч в рамках проекту відбулася в університеті Саарленду. Осноною ціллю зустрічі було - поінформувати партнерів проекту про IPR питання та дії університету Саарленду (докладніше на веб-сайті проекту MERCURY). Були представлені презентації співробітників Patent Marketing Agency університету Саарленду. Окремо від інформаційного аспекту, зустріч була хорошею можливістю для обговорення питань з експертами в галузі IPR.
В другий день зустрічі увага була прикута до бази даних по патентам. Учасники були поінформовані про програмні засоби і маркетингові стратегії та мали можливість побачити на практиці як працює ця база даних.

30.06.2009
Робоча зустріч у Ягилонському університеті міста Краків в рамках проекту MERCURY
Зустріч з метою обміну досвіду в рамках проекту MERCURY відбулася 04-05 червня 2009 в м.Краків, Ягилонський університет. Один з партнерів проекту - Інститут інтелектуальної власності (Польща), підготував ряд презентацій проектів в сфері захисту інтелектуальної власності (дивиться детальніше).
Проф.Річард Маркієвіч, директор Інституту інтелектуальної власності привітав делегацію з України, Молдови та Російської Федерації. Презентації доповідей супроводжувались питаннями та плідним обговоренням.
Другий робочий день. Учасники мали можливість відвідати Центр іновацій, трансферу технологій та розвитку університету, а також Науковий парк.
Також учасники зустрічі відвідали музей Ягилонського університету.

13.03.2009
Відкрито проект ТЕМПУС Mercury, спрямований на покращення рівня співробітництва між університетами Східної Європи

12.03.2009
Презентація програми ТЕМПУС Mercury Презентація програми ТЕМПУС Mercury 

Анонс подій

08.05.2024
МОН і ДНТБ запрошують на англомовний онлайн-курс від Research4Life
П'ятитижневий англомовний онлайн-курс з наукової комунікації, інформаційної грамотності та використання порталу Research4Life стартує 27 травня 2024 року. Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України запрошують науковців, викладачів та студентів взяти... детальніше...
06.05.2024
Лауреати премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2024 році
детальніше...
24.04.2024
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”. Завдяки цій ініціативі науковці з України можуть налагодити співпрацю з польськими колегами з метою проведення спільних досліджень у галузі гуманітарних і суспільних наук. детальніше...
04.04.2024
Безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus
У квітні 2024 року компанія Clarivate та Elsevieг продовжує проводити безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus. Вебінари проводяться на платформі ZOOM українською та англійсько мовами. детальніше...
21.03.2024
Атестація наукових шкіл по напрямам
детальніше...
15.03.2024
Проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів для посилення участі українських організацій в програмі ЄС «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА»
Міністерство освіти і науки України оголошує проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів за кошти програми ЄС «Горизонт 2020».
детальніше...
Всі події