ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ: Наукометрична база даних Scopus

Для оцінки ефективності наукової роботи важливим є рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus. База даних Scopus містить понад 47,4 млн. реферативних записів про публікації з 18 тис. найбільш інформативних журналів 5 тис. видавництв. Наукометричний апарат Scopus забезпечує об­лік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості. Нижче в таблиці 3.3 наведено наукометричні показники вищих навчальних закладів України на 20.02.2013 р., впорядкованих за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах — за кількістю цитувань станом на 12.11.2012 р.

Таблиця 3.3.

Організація

(обліковий запис у базі даних Scopus)

Кількість публікацій у Scopus

Кількість цитувань у Scopus

(на 12.11.2012)

Індекс Гір­ша (h-індекс)

1.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

9895

27567

57

2.

Харківський національний університет ім.

В.Н. Каразіна

5893

19270

46

3.

Львівський національний університет імені Івана Франка

4201

13607

38

4.

Одеський національний університет ім.

І.І. Мечникова

5510

5619

38

5.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

2193

6497

36

Також наведемо наукометричні показники деяких вищих навчальних закладів сусідніх країн на 20.02.2013 р.

Таблиця 3.4.

Організація

(обліковий запис у базі даних Scopus)

Кількість публікацій у Scopus

Індекс Гір­ша
(h-індекс)

1.

Варшавський Державний Університет, Варшава, Польща.

26167

170

2.

Московський Державний Університет ім. М.В. Ломоносова, Москва, Російська федерація

76869

150

3.

Карлів університет у Празі, Прага, Чехія

30827

141

4.

Санкт-Петербурзький державний університет Санкт-Петербург, Російська федерація

23282

100

5.

Університету Коменського, Братислава, Словаччина.

14454

99

6.

Вільнюський університет, Вільнюс, Литва

7176

71

7.

Білоруський державний університет, Мінськ, Білорусія

6832

64

8.

Тбіліський державний університет, Тбілісі, Грузія

3103

50

Наукометричний апарат Scopus забезпечує отримання показників цитованості нау­кових робіт у виданнях, опублікованих після 1996 р. Тобто у Scopus підраховується кіль­кість посилань на всі проіндексовані ресурси, але лише у ресурсах, опублікованих після 1996 р. На відміну від Web of Science, у Scopus не використовується поняття імпакт-факторів, замість нього журнали Scopus отримують публічно доступний індекс SJR.

За географічним охопленням Scopus є універсальною базою даних, серед проіндексованих назв 47% видаються у Західній Європі, 33% - у Північній Америці, 9% - видання Азійсько-Тихоокеанського регіону, 5% назв східноєвропейських видавців (у т. ч. близько 300 російських, 39 білоруських і 37 українських назв журналів) та по 2% видань з Авст­ралії і Океанії, Африки і Південної Америки.

Для оптимізації проведення аналітичних досліджень платформа має засіб контро­лю ефективності досліджень Research Performance Measurement (RPM). Інструментарій RPM ґрунтується на унікальній ідентифікації авторів, установ та видань; дає змогу отримувати різноманітні мультимедійні аналітичні звіти по окремих учених, наукових установах, напрямах досліджень та назвах видань.

Далі, ми наведемо деякі дані про публікації співробітників університету представлені в Scopus. За період з 2008 по 2012 роки в університеті було опубліковано 3067 робіт, у виданнях, що включені у Scopus.

Ці роботи за видами розподілилися так:

Найбільша кількість статей надрукована в таких журналах:

Таблиця 3.5. Основні журнали та кількість опублікованих статей співробітниками університету в Scopus за 2008-2012 роки.

Назва журналу

Кількість статей в Scopus

1.

Ukrainian Journal of Physics

174

2.

Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online

92

3.

Chemistry of Heterocyclic Compounds

90

4.

Ukrainian Mathematical Journal

78

5.

Molecular Crystals and Liquid Crystals

61

6.

Problems of Atomic Science and Technology

55

7.

Cybernetics and Systems Analysis

54

8.

Synthesis

50

9.

Ukrain Skyi Biokhimichnyi Zhurnal

47

10.

Physical Review B Condensed Matter and Materials Physics

38

11.

Proceedings of SPIE the International Society for Optical Engineering

38

12.

Theory of Probability and Mathematical Statistics

31

13.

Journal of Physics Conference Series

29

14.

Tetrahedron

29

15.

Biopolymers and Cell

29

16.

Theoretical and Experimental Chemistry

28

17.

Journal of Automation and Information Sciences

28

18.

Kinematics and Physics of Celestial Bodies

28

19.

Actual Problems of Economics

26

20.

Journal of Mathematical Sciences

26

21.

Nonlinear Oscillations

26

22.

International Applied Mechanics

24

23.

Journal of Applied Physics

23

24.

Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications

22

25.

Aip Conference Proceedings

22

26.

Physics of the Solid State

21

Цікаво, що якщо брати статистику за всі роки то перша трійка журналів буде такою: Ukrainian Mathematical Journal (629), Chemistry of Heterocyclic Compounds (357), Proceedings of SPIE the International Society for Optical Engineering (260).

За науковими напрямками роботи співробітників університету за 2008-2012 роки розподілилися так:

В той же час, загальносвітова тенденція розподілу публікацій за напрямками є такою:

Нижче, для порівняння наведені дані по світу та по університету. Зауважимо, що одна стаття може відноситися зразу до кількох напрямків.

Кількість цитувань наукової статті залежить не тільки від рівня роботи чи актуальності теми, а ще й від наукового напрямку. Тут корисною для розуміння є наступна діаграма:

Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа УРАН виконує аналітичні дослідження щодо показників цитованості наукових робіт у виданнях Scopus (наведено в таблиці 3.4).

Таблиця 3.4. Рейтинг науковців України (SciVerse Scopus) на 13.02.2013 р.

№ за

рейтингом

Науковець

Установа

Кількість публікацій

Кількість

цитувань

Індекс

Гірша

(h-індекс)

1.

11.

Шиванюк О.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

91

1529

23

2.

27.

Фрицький І.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

91

709

19

3.

33.

Домасевич К.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

146

1268

18

4.

50.

Колежук O.K.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут магнетизму HAH і МОН України

66

797

17

5.

62.

Жолос О.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

64

837

16

6.

64.

Дзядевич С.В.

Інститут молекулярної біології і генетики HAH України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

86

731

16

7.

72.

Решетняк В.Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

152

884

15

8.

81.

Кокозей В.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

153

659

15

9.

95.

Комаров I.B.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

93

706

14

10.

100.

Лукін O.B.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

51

642

14

У наведеному списку 100 науковців України, що мають найвищий рейтинг:

71 - співробітники інститутів та організацій НАНУ

29 - співробітники вищих навчальних закладів

з 29 представників ВНЗ - 10 науковці університету.

5 - Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут".

По 2 - Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут", Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка.

По 1 - Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», Одеський університет імені І.І. Мєчнікова, Донецький національний медичний університет імені Максима Горького, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ННЦ "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України, Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія" МОН України.

Таблиця 3.6 Розподіл по факультетах штатних науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка із h-індексом 3 і вище (за станом на 14.12.12)

Підрозділ університету

Кількість осіб

в TOP

(з h > 2)

Інтервал

h-індекса

1

Хімічний факультет

40

3 - 22

2

Фізичний факультет

26

3 - 10

3

Астрономічна обсерваторія

5

3 - 5

4

Інститут високих технологій

4

3 - 5

5

Факультет кібернетики

3

3 - 6

6

Механіко-математичний факультет

3

3 - 4

7

Радіофізичний факультет

2

3 - 4

8

ННЦ «Інститут біології»

1

6

Примітка: враховано 84 особи, які мають індекси Гірша не менші за 3.

Таблиця 3.7 Таблиця з даними про присутність співробітників НДЧ в Скопусі по підрозділах природничого спрямування (станом на 28.12.2012 р.)

п/п

Факультет

Штат

Відсутні

в базі

Кількість осіб з h>0

Кількість осіб з h=0

Інтервал h-індекса

1

Хімічний факультет

133

33

90

10

0 - 22

2

Інститут високих технологій

37

6

26

5

0 -16

3

Фізичний факультет

144

20

119

5

0 - 12

4

ННЦ «Інститут біології»

206

88

77

41

0 - 6

5

Факультет кібернетики

68

55

11

2

0- 6

6

Астрономічна обсерваторія

35

3

32

0

0 - 5

7

Механіко-математичний факультет

39

13

24

2

0 - 4

8

Радіофізичний факультет

73

19

49

5

0 - 4

9

Географічний факультет

32

19

12

1

0 -1

10

Геологічний факультет

34

18

8

8

0

Усього:


763

274

448

74

0 - 22Анонс подій

09.07.2024
ХІХ Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії у 2024 році
детальніше...
04.07.2024
Конкурси оголошені НАН України
Науково-дослідна частина (НДЧ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка надає інформаційний лист про конкурси оголошені НАН України. детальніше...
03.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ» детальніше...
01.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «НАУКА ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «НАУКА ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ» детальніше...
28.06.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ДОСЛІДНИЦЬКІ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДОВИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ДОСЛІДНИЦЬКІ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДОВИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» детальніше...
17.06.2024
Конкурс на здобуття міжнародної премії L'OREAL-UNESCO 2025 для жінок-науковець у галузі фізичних, математичних і комп’ютерних наук
Премію присуджують п’ятьом номінанткам із п’яти географічних регіонів ЮНЕСКО: Африки й арабських країн, Азії та Океанії, Європи, Латинської Америки, Північної Америки. детальніше...
Всі події