ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ 2015 р.

3. ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ

3.1. Публікації співробітників Університету у Scopus

Для оцінки ефективності наукової роботи важливими є показники наукометричної бази даних Scopus. Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості.

Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах. Галузеве покриття розподіляється таким чином:

  • Фізичні науки – 41 %;
  • Медичні науки – 40 %;
  • Науки про життя – 24 %.
  • Соціогуманітарні науки – 12 %.

За географічним охопленням Scopus є універсальною базою даних; серед проіндексованих назв 47 % видаються у Західній Європі, 33 % – у Північній Америці, 9 % – видання Азійсько-Тихоокеанського регіону, 5 % назв мають східноєвропейське походження (у т. ч. понад 300 російських, понад 40 білоруських та 64 українські назви журналів) та по 2 % – видання з Австралії і Океанії, Африки і Південної Америки (за матеріалами http://www.jsi.net.ua/)

Нижче в таблиці 3.1 наведено наукометричні показники вищих навчальних закладів України, впорядкованих за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах — за кількістю цитувань станом на 13.01.2016 р.

Таблиця 3.1

Наукометричні показники вищих навчальних закладів України (13.01.2016 р.)

п/п

Організація

(обліковий запис у базі даних Scopus)

Кількість публікацій

у Scopus

Індекс Гірша

(h-індекс)

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

13196

73

2

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

7409

57

3

Львівський національний університет імені Івана Франка

5244

46

4

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

2614

45

5

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2109

44

6

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

5144

38

*

Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова

2884

77

**

Національна академія наук України (без уточнення установи)

27178

85

* - перший в рейтингу інститут серед установ НАН України за індексом Гірша

** - загальний рейтинг установ НАН України

Наукометричний апарат Scopus забезпечує отримання показників цитованості наукових робіт у виданнях, опублікованих після 1996 року. Тому у Scopus підраховується кількість посилань на всі проіндексовані ресурси, але лише у ресурсах, опублікованих після 1996 року.

В таблиці 3.2 наведено дані щодо показників цитованості наукових робіт українських вчених у виданнях, що включені в Scopus.


Таблиця 3.2.

Рейтинг науковців України

(SciVerse Scopus станом на 13.07.2015р.)


п/п

№ за рейтингом

Науковець

Установа

Кількість
публікацій

Кількість
цитувань

Індекс Гірша*
(h-індекс)

1

16.

Шиванюк О.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут фармакології та токсикології НАМН України

91

1911

26

2

17.

Солдаткін О.П.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

140

1610

26

3

28.

Домасевич К.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

163

1809

23

4

32.

Фрицький І.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

99

977

23

5

34.

Іванов Б.О.

Інститут магнетизму НАН і МОН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

202

1786

22

6

62.

Дзядевич С.В.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

120

1109

20

7

63.

Колежук О.К.

Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

71

966

20

8

85.

Жолос О.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

71

1091

18

9

87.

Кокозей В.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

173

891

18

10

95.

Решетняк В.Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

164

1184

17

* - без самоцитувань

Кількість опублікованих протягом 2012 – 2015 рр. у Scopus наукових робіт, які асоційовані з Університетом (де хоча б один з авторів вказав Університет місцем роботи), станом на 13.01.2015 р. склала 3430 публікацій.

За галузями знань ці публікації розподілилися так:


Діаграма 3.1.

Розподіл публікацій співробітників Університету за природничими напрямками

за 2012-2015 роки (Scopus, 13.01.2016), у відсотках

Окремо наведемо дані про публікації із соціогуманітарних напрямків. Всього у Scopus представлена 141 така публікаціія за період 2012 – 2015 рр. (аналогічна кількість публікацій за період 2011 – 2014 рр. станом на 18.10.2014р. складала 55).

Діаграма 3.2.

Розподіл публікацій співробітників Університету за соціогуманітарними напрямками

за 2012-2015 роки (Scopus, 13.01.2016), у відсотках

Принагідно зазначимо, що 2 журнали, які видає Університет, представлені у Scopus:

Algebra and Discrete Mathematics (видається разом з Інститутом прикладної математики і механіки НАН України та Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка);

Украинский химический журнал (Ukrainskij Khimicheskij Zhurnal).

Науковий журнал Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Також у Scopus представлене англомовне перевидання журналу Теорія ймовірностей та математична статистика – Theory of Probability and Mathematical Statistics, яке видається Американським математичним товариством.

Також, як і в минулому році, складено та проаналізовано список співробітників Університету, які мають найбільшу кількість публікацій в наукометричній базі Scopus за період 2011–2015 років. З цією метою було проведено наукометричний аналіз публікаційної активності співробітників Університету, результати якого наведено у таблицях 2.29 – 2.30.

Таблиця 3.3

ТОП-список співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка за публікаційною активністю в 2011-2015 роках, станом на 27.11.2015 р.

(за даними Scopus – 10 і більше публікацій)

№ п/п

Прізвище

Посада

Факультет

Док-тів

Цит-ня

Цит-ня*

h-index

1

Булавін Л.А.

зав. кафедри, професор

фізичний ф-т

108

212

82

14

2

Толмачов А.О.

г.н.с., д.х.н.

хімічний ф-т

70

308

201

19

3

Прилуцький Ю.І.

професор

ННЦ «Ін-т біології»

65

207

64

16

4

Говорун Д.М.

професор

ІВТ

64

752

278

29

5

Михайлюк П.К.

н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

61

273

166

12

6

Остапченко Л.І.

декан, зав. кафедри, професор

ННЦ «Ін-т біології»

49

32

13

3

7

Каденко І.М.

зав. кафедри, професор

фізичний ф-т

46

92

51

14

8

Агапітов О.В.

доцент

фізичний ф-т

46

262

97

13

9

Слободяник М.С.

зав. кафедри, професор

хімічний ф-т

45

31

13

7

10

Григоренко О.О.

доцент

хімічний ф-т

45

189

135

11

11

Гогота О.П.

аспірант

фізичний ф-т

43

120

64

7

12

Хиля В.П.

професор

хімічний ф-т

42

26

17

10

13

Кокозей В.М.

пров.н.с.,д.х.н

хімічний ф-т

41

131

63

22

14

Мішура Ю.С.

зав. кафедри, професор

механіко-математичний ф-т

41

42

19

6

15

Давиденко М.О.

пров.н.с., д.ф.-м.н

хімічний ф-т

41

37

6

9

16

Воловенко Ю.М.

декан; професор

хімічний ф-т

40

68

35

9

17

Дзядевич С.В.

професор

ІВТ

39

149

77

24

18

Туров О.В.

пров.н.с., д.х.н

хімічний ф-т

38

42

13

10

19

Купраш О.Є.

аспірант

фізичний ф-т

37

92

48

9

20

Іванов Б.О.

професор

ФРЕКС

37

69

35

26

21

Домасевич К.В.

пров.н.с., д.х.н

хімічний ф-т

35

217

154

26

22

Затовський І.В.

с.н.с., д.х.н

хімічний ф-т

35

30

17

7

23

Комаров І.В.

зав. кафедри, професор

ІВТ

35

234

141

20

24

Скришевський В.А.

зав. кафедри, професор

ІВТ

33

98

51

14

25

Ящук В.М.

зав. кафедрою, професор

фізичний ф-т

32

59

30

14

26

Оніщук Ю.М.

доцент

фізичний ф-т

31

84

44

8

27

Попов М.А.

н.с.

ФРЕКС

31

74

37

6

28

Неділько С.Г.

зав. НДЛ, д.ф.-м..н.

фізичний ф-т

30

42

21

12

29

Броварець О.О.

с.н.с., к.ф.-м.н.

ІВТ

30

487

161

18

30

Мацуй Л.Ю.

зав. НДЛ, д.ф.-м.н., с.н.с.

фізичний ф-т

30

51

33

9

31

Зависляк І.В.

професор

ФРЕКС

29

65

32

7

32

Протасов І.В.

пров.н.с., д.ф.-м.н.

ф-т кібернетики

29

43

11

8

33

Рапопорт Ю.Г.

с.н.с., к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

28

113

72

15

34

Черняк В.Я.

професор

ФРЕКС

28

48

19

6

35

Солдаткін Ю.П.

професор

ІВТ

28

96

55

31

36

Студзинський С.Л.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

27

23

2

4

37

Войтенко З.В.

професор, заступник декана

хімічний ф-т

27

49

21

7

38

Макара В.А.

зав. кафедри

фізичний ф-т

27

13

3

5

39

Горбар Е.В.

професор

фізичний ф-т

27

110

84

20

40

Коротченков О.О.

професор

фізичний ф-т

26

31

14

7

41

Фрицький І.О.

зав. кафедри, професор

хімічний ф-т

25

151

78

26

42

Лозовський В.З.

зав. кафедри, професор

ІВТ

25

32

20

9

43

Козерецька І.А.

доцент

ННЦ «Ін-т біології»

25

21

15

5

44

Кондратенко С.В.

доцент

фізичний ф-т

24

36

15

5

45

Запорожець О.А.

зав. кафедри, професор

хімічний ф-т

23

59

41

13

46

Мартиш Є.В.

зав.кафедри

ФРЕКС

23

27

1

3

47

Поперенко Л.В.

зав. кафедри, професор

фізичний ф-т

23

24

7

7

48

Прилуцька С.В.

с.н.с., к.б.н.

хімічний ф-т

23

92

22

11

49

Шека Д.Д.

професор

ФРЕКС

23

82

37

13

50

Висоцький В.І.

зав. кафедри, професор

ФРЕКС

22

52

14

8

51

Шевченко Г.М.

доцент

механіко-математичний ф-т

22

33

9

4

52

Козаченко Ю.В.

професор

механіко-математичний ф-т

22

15

5

6

53

Потіха Л.М.

зав.НДЛ, к.х.н.

хімічний ф-т

22

4

1

4

54

Мелков Г. А.

професор

ФРЕКС

21

99

58

15

55

Недибалюк О.А.

зав. сектору, к.ф.-м.н.

ФРЕКС

21

49

16

5

56

Алексєєв С.О.

доцент

хімічний ф-т

21

43

18

9

57

Амірханов В.М.

професор

хімічний ф-т

21

39

8

18

58

Веклич А.М.

доцент

ФРЕКС

21

28

6

4

59

Сисоєв В.М.

професор

фізичний ф-т

21

15

3

4

60

Гуральський І.О.

м.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

21

219

114

12

61

Борецький В.Ф.

асистент

ФРЕКС

20

28

6

4

62

Вовченко Л.Л.

с.н.с., к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

20

40

26

7

63

Хаврюченко О.В.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

20

86

49

9

64

Крупка О.М.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

20

76

50

10

65

Середюк М.Л.

н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

20

56

42

15

66

Ковтуненко В.А.

професор

хімічний ф-т

20

4

1

7

67

Зайцев В.М.

професор

хімічний ф-т

19

100

67

14

68

Дегода В.Я.

пров.н.с., д.ф.-м.н.

фізичний ф-т

19

81

12

9

69

Петричук М.В.

с.н.с.

ФРЕКС

19

23

10

13

70

Науменко А.П.

с.н.с., к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

19

21

14

3

71

Теребіленко К.В.

асистент

хімічний ф-т

19

10

5

5

72

Давиденко І.І.

с.н.с., д.ф.-м.н

хімічний ф-т

19

5

1

7

73

Анісімов І.О.

декан, зав. кафедри, професор

ФРЕКС

19

5

1

4

74

Кудін В.Г.

доцент

фізичний ф-т

19

7

2

3

75

Куліш М.П.

зав. Кафедри

фізичний ф-т

19

3

2

6

76

Роїк О.С.

доцент

хімічний ф-т

18

28

11

5

77

Решетняк В.Ю.

професор

фізичний ф-т

18

102

70

21

78

Плюйко В.А.

професор

фізичний ф-т

18

22

11

10

79

Міліневський Г.П.

зав. НДЛ, д.ф.-м..н.

фізичний ф-т

18

84

40

10

80

Іксанов О.М.

професор

ф-т кібернетики

18

23

5

8

81

Львов В.А.

професор

ФРЕКС

18

50

19

15

82

Стебленко Л.П.

с.н.с., д.ф.-м.н.

фізичний ф-т

18

4

0

4

83

Нікітченко М.С.

професор, зав. кафедри

ф-т кібернетики

18

0

0

1

84

Мельник О.В.

н.с., к.ф.-м.н.

АО

17

70

35

7

85

Желтоножська Т.Б.

пров.н.с., д.х.н

хімічний ф-т

17

4

4

6

86

Прокопенко О.В.

доцент

ФРЕКС

17

30

11

33

87

Дорошенко І.Ю.

с.н.с., к. ф.-м.н.

фізичний ф-т

17

13

5

4

88

Рябухін С.В.

доцент

ІВТ

16

94

76

16

89

Хижний Ю.А.

с.н.с., к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

16

30

15

9

90

Чорній В.П.

інженер І категорії

фізичний ф-т

16

14

8

3

91

Ніколаєнко Т.Ю.

асистент

фізичний ф-т

16

84

35

4

92

Лосицький М.Ю.

с.н.с., к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

16

23

9

13

93

Мельник Т.А.

проф., д.ф.-м.н.

механіко-математичний ф-т

15

28

8

9

94

Павленко В.О.

доцент

хімічний ф-т

15

22

7

6

95

Забашта Ю.Ф.

професор

фізичний ф-т

15

10

4

3

96

Іскендеров Т.С.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

15

6

2

4

97

Ситар О.В.

с.н.с

ННЦ «Ін-т біології»

15

70

62

3

98

Білявіна Н.М.

с.н.с., к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

15

8

3

7

99

Пивоваренко В.Г.

професор

хімічний ф-т

14

86

43

21

100

Дмитрук І.М.

професор

фізичний ф-т

14

69

45

13

101

Хусаінов Д.Я.

професор

ф-т кібернетики

14

45

30

10

102

Жолос О.В.

професор

ННЦ «Ін-т біології»

14

44

27

21

103

Голеня І.О.

н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

14

32

13

4

104

Русанова Ю.А.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

14

30

15

8

105

Курилюк В.В.

доцент

фізичний ф-т

14

27

13

3

106

Мокринська О.В.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

14

16

1

4

107

Олексенко Л.П.

професор

хімічний ф-т

14

15

7

4

108

Анісімов А.В.

декан, зав. кафедри, професор

ф-т кібернетики

14

8

3

4

109

Надточій А.Б.

с.н.с., к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

14

13

6

6

110

Сиромятніков В.Г.

професор

хімічний ф-т

14

11

4

9

111

Лисенко А.Б.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

13

108

86

15

112

Єщенко О.А.

професор

фізичний ф-т

13

79

55

9

113

Висоцький М.В.

асистент

ФРЕКС

13

45

14

3

114

Лукин О.В.

провідний інженер

хімічний ф-т

13

37

29

20

115

Пенкова Л.В.

н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

13

36

11

6

116

Мельничук Є.Є.

пров.інж.

фізичний ф-т

13

30

3

3

117

Труш В.О.

с.н.с, к.х.н.

хімічний ф-т

13

25

4

9

118

Сокольський В.Е.

пров.н.с., д.х.н.

хімічний ф-т

13

16

4

5

119

Лиситченко Т.Є.

пров. інж.

ФРЕКС

13

14

1

3

120

Куницька Л.Р.

зав.НДЛ, к.х.н.

хімічний ф-т

13

5

4

3

121

Пласконь А.С.

н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

13

81

67

16

122

Казіміров В.П.

професор

хімічний ф-т

13

11

3

6

123

Савченко И.А.

професор

хімічний ф-т

13

3

1

5

124

Дмитренко О.П.

доцент

фізичний ф-т

13

2

2

5

125

Рибальченко В.К.

пров.н.с.

ННЦ «Ін-т біології»

13

40

13

4

126

Капустян О.В.

професор

механіко-математичний ф-т

13

20

5

9

127

Голобородько А.О.

доцент

ФРЕКС

12

21

8

3

128

Горбаченко О.М.

зав. НДЛ

фізичний ф-т

12

18

10

4

129

Васильєва О.Ю.

с.н.с.,к.х.н.

хімічний ф-т

12

16

8

13

130

Вакуленко О.В.

с.н.с., д. ф.-м.н., проф.

фізичний ф-т

12

12

4

5

131

Котова Н.В.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

12

6

6

6

132

Куцевол Н.В.

пров.н.с., д.х.н.

хімічний ф-т

12

5

1

4

133

Бурбело Р.М.

пров.н.с., д.ф.-м.н.

фізичний ф-т

12

19

1

4

134

Безшийко О.А.

доцент

фізичний ф-т

12

6

6

3

135

Погорєлов В.Є.

професор

фізичний ф-т

12

16

8

5

136

Горічко М. В.

доцент

хімічний ф-т

12

9

6

6

137

Марченко О.О.

доцент

ф-т кібернетики

12

3

1

1

138

Власій Н.Д.

асистент

фізичний ф-т

12

15

6

3

139

Радченко Д.С.

м.н.с., к.х.н.

ІВТ

11

72

40

9

140

Смокал В.О.

н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

11

57

41

5

141

Матушкіна Н.О.

доцент

ННЦ «Ін-т біології»

11

51

34

7

142

Колендо О.Ю.

зав. кафедри, професор

хімічний ф-т

11

50

32

6

143

Вільчинський С.Й.

зав. кафедри

фізичний ф-т

11

26

18

5

144

Козак Л.В.

доцент

фізичний ф-т

11

26

17

4

145

Соломенко О.В.

інж. І категорії

ФРЕКС

11

16

2

3

146

Бондаренко Є.В.

доцент

механіко-математичний ф-т

11

15

11

3

147

Таран Н.Ю.

зав.кафедри, професор

ННЦ «Ін-т біології»

11

10

7

2

148

Ісаєв М,В.

асистент, к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

11

19

1

3

149

Юхименко В.В.

м.н.с.

ФРЕКС

11

5

3

3

150

Даценко О.І.

с.н.с., к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

11

4

2

3

151

Кириченко В.В.

професор

механіко-математичний ф-т

11

1

1

4

152

Чигорін Е.М.

м.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

10

84

39

3

153

Cлива Т.Ю.

зав.НДЛ, к.х.н.

хімічний ф-т

10

20

8

14

154

Знов'як К.О.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

10

17

5

5

155

Линник Р.П.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

10

11

1

3

156

Чуприна М.Г.

с.н.с., к.ф.-м.н.

хімічний ф-т

10

7

1

4

157

Сенчик Г.А.

інженер І категорії

хімічний ф-т

10

81

63

8

158

Семенов В.В.

професор

ф-т кібернетики

10

16

5

3

159

Гордієнко О.В.

доцент

хімічний ф-т

10

8

6

3

160

Савенков С.М.

зав. кафедри

ФРЕКС

10

9

6

8

161

Семенько М.П.

професор

фізичний ф-т

10

5

1

3

* -без самоцитування всіх співавторів

Таблиця 3.4

Розподіл співробітників Університету за підрозділами із ТОП-списку згідно даних Scopus

(10 і більше документів за період 2011-2015 рр.) (станом на 27.11.2015)

№ п/п

Підрозділ університету

Загальна кількість співробітників

Кількість штатних співробітників НДЧ

Інтервал кількості статей

1

Хімічний факультет

59

36

10-70

2

Фізичний факультет

49

19

10-108

3

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (ФРЕКС)

21

6

10-37

4

Інститут високих технологій

9

2

11-64

5

ННЦ «Інститут біології»

8

0

11-65

6

Механіко-математичний факультет

7

1

11-41

7

Факультет кібернетики

7

1

10-29

8

Астрономічна обсерваторія

1

1

17


Всього:

163

66

10-108

Наведемо список найбільш цитованих статей за період з 2012 року за даними Scopus на 13.01.2015. До уваги взято публікації, кількість цитувань яких перевищує 40 позицій.

1. Brovarets, O.O., Hovorun, D.M. Can tautomerization of the A·T Watson-Crick base pair via double proton transfer provoke point mutations during DNA replication? A comprehensive QM and QTAIM analysis. 2014. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. Cited by 52.

2. Nesterov, D.S., Chygorin, E.N., Kokozay, V.N., (...), Pombeiro, A.J.L., Shul'Pin, G.B. Heterometallic Co III 4Fe III 2 schiff base complex: Structure, electron paramagnetic resonance, and alkane oxidation catalytic activity. 2012. Inorganic Chemistry. Number of Documents that reference this Document. Cited by 47.

3. Agapitov, O., Artemyev, A., Krasnoselskikh, V., (...), Balikhin, M., Rolland, G. Statistics of whistler mode waves in the outer radiation belt: Cluster STAFF-SA measurements. 2013. Journal of Geophysical Research: Space Physics. Cited by 44.

4. Rotaru, A., Gural'Skiy, I.A., Molnár, G., (...), Demont, P., Bousseksou, A. Spin state dependence of electrical conductivity of spin crossover materials. 2012. Chemical Communications. Number of Documents that reference this Document. Cited by 44.

5. Brovarets, O.O., Yurenko, Y.P., Dubey, I.Ya., Hovorun, D.M. Can DNA-binding proteins of replisome tautomerize nucleotide bases? Ab initio model study. 2012. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. Cited by 43.


3.2. Наукові публікації

Загалом, працівниками Університету було опубліковано та занесено у базу даних публікацій Університету (http://dsr.univ.kiev.ua) понад 96000 публікацій, близько 14000 видань та понад 23600 авторів і співавторів у публікаціях.

Протягом 2015 року працівникам Університету опубліковано та занесено у базу даних публікацій Університету близько 13000 записів (понад 15000 у 2014 році та понад 13500 у 2013 році), із них близько 7000 наукових статей (понад 8000 у 2014 та понад 8700 у 2013 році) за 19 галузями знань, 211 монографій (279 у 2014 та 292 у 2013), 172 підручники та посібники (209 у 2014 році), а за кордоном опубліковано 1742 наукові статті (1868 у 2014 році та 1044 у 2013 році).

Таблиця 3.5.

Загальна кількість наукових публікацій у підрозділах Університету у 2015 році

№ з.п.

Інститут / Факультет

Загальна кількість праць

Накових статей (всього)

Монографії (всього)

Підручники, посібники

Тези

Матеріали конференції

Праці конференції


1. Природничі факультети

1

Астрономічна обсерваторія

161

54

3

1

70

17

7

2

Географічний факультет

720

340

20

14

279

23

5

3

Інститут високих технологій

169

111

1

0

48

5

2

4

Механіко-математичний факультет

414

206

3

8

151

35

5

5

Навчально-науковий центр радіаційної безпеки

3

0

0

0

3

0

0

6

ННІ «Інститут геології»

294

129

11

9

46

66

26

7

ННЦ «Інститут біології»

890

444

12

1

254

106

49

8

Факультет інформаційних технологій

267

125

3

6

77

39

12

9

Факультет кібернетики

552

194

5

4

245

7

53

10

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

405

170

2

7

92

14

110

11

Фізичний факультет

821

349

4

3

303

42

82

12

Хімічний факультет

686

307

4

1

275

64

14


2. Соціогуманітарні факультети

1

Військовий інститут

297

120

1

5

163

0

0

2

Економічний факультет

1598

706

27

25

533

82

119

3

Інститут журналістики

314

207

1

1

16

52

8

4

Інститут міжнародних відносин

598

399

25

9

103

34

0

5

Інститут філології

1681

1380

21

40

67

42

0

6

Історичний факультет

623

392

29

5

26

125

2

7

Факультет психології

472

271

9

12

159

0

0

8

Факультет соціології

216

134

3

1

29

32

4

9

Філософський факультет

872

319

9

3

492

25

0

10

Юридичний факультет

839

574

18

17

138

68

1

Всього:

12892

6931

211

172

3569

878

499

У таблиці 3.6 наведено дані про наукові публікації науковців Університету у періодичних наукових виданнях за 2015 рік.

Таблиця 3.6

Кількість публікацій у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях у підрозділах Університету за 2015 рік

№ з.п.

Інститут / Факультет

Всього наукових статей

Статті у зарубіжних виданнях

Статті у списку журналів ДАК

Наукові працівники (всього)

Кількість статей на одного наукового працівника

Кількість зарубіжних статей на одного наукового працівника

Всього

У Scopus

У Web of Science

У інших базах

1. Природничі факультети

1

Астрономічна обсерваторія

54

13

21

22

4

38

32

1.69

0.41

2

Географічний факультет

340

35

3

1

9

115

211

1,61

0,17

3

Інститут високих технологій

111

75

60

73

16

24

93

1,19

0,81

4

Механіко-математичний факультет

206

81

80

47

54

92

196

1,05

0,41

5

ННІ «Інститут геології»

129

22

8

5

3

82

138

0,93

0,16

6

ННЦ «Інститут біології»

444

144

144

110

106

200

402

1,1

0,36

7

Факультет інформаційних технологій

125

24

3

1

9

39

45

2,78

0,53

8

Факультет кібернетики

194

40

32

29

17

131

227

0,85

0,18

9

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

170

72

75

70

43

73

213

0,8

0,34

10

Фізичний факультет

349

192

175

192

72

118

324

1,08

0,59

11

Хімічний факультет

307

206

186

226

41

87

258

1,19

0,8

2. Соціогуманітарні факультети

1

Військовий інститут

120

20

0

0

13

53

52

2,31

0,38

2

Економічний факультет

706

136

15

10

266

383

346

2,04

0,39

3

Інститут журналістики

207

48

0

1

3

107

194

1,07

0,25

4

Інститут міжнародних відносин

399

81

1

4

31

153

359

1,11

0,23

5

Інститут філології

1380

260

2

4

32

680

883

1,56

0,29

6

Історичний факультет

392

60

1

0

3

146

207

1,89

0,29

7

Факультет психології

271

62

4

1

26

166

181

1,5

0,34

8

Факультет соціології

134

20

1

2

6

81

56

2,39

0,36

9

Філософський факультет

319

56

1

1

12

117

275

1,16

0,2

10

Юридичний факультет

574

95

0

1

96

261

488

1,18

0,19

Всього:

6931

1742

812

800

862

3146

5180

1,34

0,34

На графічних матеріалах (діаграми 3.3– 3.8) показано, як розподіляються наукові публікації за різними параметрами:

Діаграма 3.3. Розподіл наукових статей на одного наукового працівника у 2015 році (база публікацій Університету) по природничим факультетам

Діаграма 3.4. Розподіл наукових статей на одного наукового працівника у 2015 році (база публікацій Університету) по соціогумунітарним факультетам

Діаграма 3.5 Розподіл усіх наукових статей за галузями знань згідно з даними наукометричної бази Web of Science у 2015 році

Діаграма 3.6 Розподіл наукових статей за природничим та соціогуманітарним напрямками у 2015 р.

Діаграма 3.7. Розподіл наукових статей за підрозділами природничого спрямування у 2015 році

Діаграма 3.8 Розподіл наукових статей за підрозділами соціогуманітарного спрямування у 2015 році


1.3. Рейтинг публікаційної активності співробітників Університету

У грудні 2015 року, згідно з внесеними до бази публікацій Університету даними, було проведено рейтингування співробітників Університету за публікаційною активністю (у таблицях 3.7-3.8 наведено ТОР 100 співробітників ).

Таблиця 3.7

Рейтинг авторів – співробітників Університету (статті, матеріали конференцій за 2013-2015 рр., приридничого спрямування)

№ п/п

ПІБ

Посада

Факультет

Сума балів по статтям (2015 рік)

1

Агапітов Олексій Володимирович

науковий співробітник

Фізичний факультет

1384

2

Михайлюк Павло Костянтинович

старший науковий співробітник

Хімічний факультет]

1156

3

Говорун Дмитро Миколайович

професор, член-кореспондент НАН України

Інститут високих технологій

1073

4

Булавін Леонід Анатолійович

завідувач кафедри

Фізичний факультет

911

5

Броварець Ольга Олександрівна

с. н. с.

Інститут високих технологій]

902

6

Комаров Ігор Володимирович

завідувач кафедри

Інститут високих технологій

897

7

Петричук Михайло Васильович

с. н. с.

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

733

8

Прилуцький Юрій Іванович

професор

ННЦ «Інститут біології»

703

9

Шека Денис Дмитрович

професор

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

664

10

Григоренко Олександр Олегович

доцент

Хімічний факультет

604

11

Зайцев Володимир Миколайович

професор

Хімічний факультет

601

12

Горбар Едуард Володимирович

професор

Фізичний факультет

570

13

Каденко Ігор Миколайович

завідувач кафедри

Фізичний факультет

565

14

Аушев Володимир Єгорович

доцент

Фізичний факультет

526

15

Солдаткін Олексій Петрович

професор, член-кор. НАНУ

Інститут високих технологій

521

16

Скришевський Валерій Антонович

завідувач кафедри

Інститут високих технологій

516

17

Солдаткін Олександр Олексійович

докторант

Інститут високих технологій

497

18

Середюк Максим Леонідович

н.с.

Хімічний факультет

493

19

Мелков Геннадій Андрійович

професор

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

464

20

Домасевич Костянтин Валентинович

пров.н.с.

Хімічний факультет

462

21

Воловенко Юліан Михайлович

декан хімічного факультету

Хімічний факультет

447

22

Дзядевич Сергій Вікторович

професор

Інститут високих технологій

414

23

Гуральський Ілля Олександрович

м.н.с.

Хімічний факультет

410

24

Мішура Юлія Степанівна

завідувач кафедри

Механіко-математичний факультет

401

25

Іксанов Олександр Маратович

завідувач кафедри

Факультет кібернетики

385

26

Попов Максим Олександрович

н.с.

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

358

27

Войтенко Зоя Всеволодівна

професор

Хімічний факультет

354

28

Запорожець Ольга Антонівна

завідувач кафедри

Хімічний факультет

350

29

Слободяник Микола Семенович

завідувач кафедри

Хімічний факультет

345

30

Кокозей Володимир Миколайович

пров.н.с.

Хімічний факультет

333

31

Алексєєв Сергій Олександрович

доцент

Хімічний факультет

330

32

Іщенко Олександр Олександрович

професор

Інститут високих технологій

310

33

Кучеренко Іван Сергійович

аспірант

ННЦ «Інститут біології»

306

34

Міліневський Геннадій Петрович

завідувач НДЛ

Фізичний факультет

291

35

Неділько Сергій Герасимович

завідувач НДЛ

Фізичний факультет

290

36

Фрицький Ігор Олегович

завідувач кафедри

Хімічний факультет

285

37

Кононенко Олена Сергіївна

аспірант

Фізичний факультет

268

38

Козаченко Юрій Васильович

професор

Механіко-математичний факультет

260

39

Вільчинський Станіслав Йосипович

завідувач кафедри

Фізичний факультет

257

40

Остапченко Людмила Іванівна

директор

ННЦ «Інститут біології»

255

41

Зависляк Ігор Володимирович

професор

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

250

42

Лозовський Валерій Зіновійович

завідувач кафедри

Інститут високих технологій

248

43

Давиденко Микола Олександрович

пров.н.с.

Хімічний факультет

246

44

Єщенко Олег Анатолійович

професор

Фізичний факультет

245

45

Оніщук Юрій Миколайович

доцент

Фізичний факультет

245

46

Решетняк Віктор Юрійович

професор

Фізичний факультет

241

47

Шевченко Георгій Михайлович

доцент

Механіко-математичний факульте

239

48

Мельник Ольга Вячеславівна

н.с.

Астрономічна обсерваторія

237

49

Вовченко Володимир Юрійович

аспірант

Фізичний факультет

236

50

Жолос Олександр Вікторович

професор

ННЦ «Інститут біології»

234

51

Амірханов Володимир Михайлович

професор

Хімічний факультет

230

52

Крупка Оксана Михайлівна

c.н.с.

Хімічний факультет

227

53

Мороз Юрій Сергійович

н.с.

Хімічний факультет

225

54

Якименко Олександр Ілліч

доцент

Фізичний факультет

224

55

Сенчик Ганна Андріївна

м.н.с.

Хімічний факультет

220

56

Висоцький Володимир Іванович

завідувач кафедри

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

212

57

Колежук Олексій Костянтинович

професор

Інститут високих технологій

209

58

Божко Дмитро Андрійович

аспірант

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

209

59

Шилін Сергій Ігорович

аспірант

Хімічний факультет

205

60

Рябухін Сергій Вікторович

доцент

Інститут високих технологій

203

61

Ісаєв Микола Вікторович

асистент

Фізичний факультет

202

62

Бабарик Артем Анатолійович

н.с.

Хімічний факультет

200

63

Плюйко Володимир Андрійович

професор

Фізичний факультет

198

64

Бурбело Мирослав-Роман Михайлович

пров.н.с.

Фізичний факультет

193

65

Сисоєв Володимир Михайлович

професор

Фізичний факультет

192

66

Черевко Костянтин Володимирович

асистент

Фізичний факультет

191

67

Кондратенко Сергій Вікторович

професор

Фізичний факультет

188

68

Коротченков Олег Олександрович

професор

Фізичний факультет

181

69

Смокал Віталій Олегович

н.с.

Хімічний факультет

181

70

Затовський Ігор Вікторович

доцент

Хімічний факультет

180

71

Лисенко Андрій Борисович

ст.н.с.

Хімічний факультет

179

72

Гарманчук Людмила Василівна

доцент

ННЦ «Інститут біології»

179

73

Ніколаєнко Тимофій Юрійович

асистент

Фізичний факультет

178

74

Пивоваренко Василь Георгійович

професор

Хімічний факультет

177

75

Коновець Анжеліка Іванівна

н.с.

Інститут високих технологій

176

76

Дмитрук Ігор Миколайович

професор

Фізичний факультет

176

77

Прилуцька Світлана Володимирівна

с.н.с.

Хімічний факультет

174

78

Ситар Оксана Володимирівна

с.н.с.

ННЦ «Інститут біології»

173

79

Берегова Тетяна Володимирівна

завідуючий НДЛ

ННЦ «Інститут біології»

169

80

Пилиповський Олександр Васильович

асистент

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

168

81

Поперенко Леонід Володимирович

завідувач кафедри

Фізичний факультет

168

82

Рибальченко Володимир Корнійович

завідувач НДС

ННЦ «Інститут біології»

167

83

Анісімов Анатолій Васильович

декан

Факультет кібернетики

166

84

Протасов Ігор Володимирович

пров.н.с.

Факультет кібернетики

161

85

Бондаренко Євген Володимирович

доцент

Механіко-математичний факультет

160

86

Булавко Геннадій Володимирович

аспірант

Інститут високих технологій

159

87

Толстанова Ганна Миколаївна

начальник НДЧ

ННЦ «Інститут біології»

158

88

Турченюк Володимир Володимирович

аспірант

Хімічний факультет

157

89

Євтух Анатолій Антонович

професор

Інститут високих технологій

155

90

Мацуй Людмила Юріївна

завідувач лабораторією

Фізичний факультет

153

91

Чорній Віталій Петрович

м.н.с.

Фізичний факультет

147

92

Макарчук Микола Юхимович

завідувач кафедри, директор НДІ фізіології імені академіка Петра Богача

ННЦ «Інститут біології»

147

93

Кукуш Олександр Георгійович

професор

Механіко-математичний факультет

145

94

Ніколаєнко Тетяна Василівна

аспірант

ННЦ «Інститут біології»

144

95

Студзинський Сергій Леонідович

доцент

Хімічний факультет

143

96

Дорошенко Ірина Юріївна

с.н.с.

Фізичний факультет

141

97

Погорелов Валерій Євгенійович

професор

Фізичний факультет

141

98

Курилюк Василь Васильович

доцент

Фізичний факультет

141

99

Ральченко Костянтин Володимирович

асистент

Механіко-математичний факультет

137

100

Станжицький Олександр Миколайович

завідувач кафедрою

Механіко-математичний факультет

136

Таблиця 3.8

Рейтинг авторів – співробітників Університету (статті, матеріали конференцій за 2013-2015 рр., соціогуманітарного спрямування)

№ п/п

ПІБ

Посада

Факультет

Сума балів по статтям (2015 рік)

1

Харламова Ганна Олексіївна

доцент

Економічний факультет

120

2

Полосьмак Ольга Віталіївна

асистент

Економічний факультет

119

3

Шебанова Віталія Ігорівна

докторант

Факультет психології

104

4

Науменкова Світлана Валентинівна

завідувач кафедри

Економічний факультет

93

5

Варналій Захарій Степанович

професор

Економічний факультет

77

6

Астаф'єв Олександр Григорович

професор

Інститут філології

77

7

Маслов Анатолій Олександрович

доцент

Економічний факультет

75

8

Назаров Назарій Анатолійович

аспірант

Інститут філології

69

9

Давидов Валентин Іванович

завідувач кафедри

Інститут філології

65

10

Максименко Ксенія Сергіївна

докторант

Факультет психології

61

11

Резнікова Наталія Володимирівна

доцент

Інститут міжнародних відносин

61

12

Базилевич Віктор Дмитрович

декан

Економічний факультет

61

13

Грішнова Олена Антонівна

професор

Економічний факультет

60

14

Жилінська Оксана Іванівна

завідувач кафедри

Економічний факультет

59

15

Соснюк Олег Петрович

доцент кафедри

Факультет психології

59

16

Куценко Ольга Дмитрівна

завідувач кафедри

Факультет соціології

59

17

Калакура Ярослав Степанович

професор

Історичний факультет

56

18

Коцур Анатолій Петрович

завідувач кафедри

Історичний факультет

55

19

Лєнков Сергій Васильович

пров.н.с.

Військовий інститут

54

20

Вірченко Володимир Віталійович

доцент

Економічний факультет

52

21

Осецький Валерій Леонідович

професор

Економічний факультет

51

22

Воронін Дмитро Ігорович

доцент

Інститут філології

50

23

Гражевська Надія Іванівна

професор

Економічний факультет

49

24

Сагайдак Юлія Анатоліївна

доцент

Економічний факультет

49

25

Купалова Галина Іванівна

завідуючий кафедри

Економічний факультет

49

26

Бондар Юрій Володимирович

докторант

Інститут журналістики

49

27

Поворознюк Роксолана Владиславівна

докторант

Інститут філології

48

28

Харченко Тетяна Борисівна

доцент

Економічний факульте

47

29

Піскорська Галина Андріївна

с.н.с.

Інститут міжнародних відносин

46

30

Чеберяко Оксана Вікторівна

доцент

Економічний факультет

46

31

Черняк Олександр Іванович

завідувач кафедри

Економічний факультет

46

32

Старостіна Алла Олексіївна

завідувач кафедри

Економічний факультет

45

33

Ковтун Наталія Василівна

завідувач кафедри

Економічний факультет

45

34

Траверсе Тетяна Михайлівна

доцент

Факультет психології

42

35

Горбачик Андрій Петрович

декан

Факультет соціології

41

36

Степанова Алла Адамівна

асистент

Економічний факультет

40

37

Іншин Микола Іванович

зав.кафедри

Юридичний факультет

40

38

Ігнатюк Анжела Іванівна

професор

Економічний факультет

40

39

Чорноус Галина Олександрівна

доцент

Економічний факультет

39

40

Любкіна Олена Вікторівна

доцент

Економічний факультет

39

41

Вікулова А. О.

асистент

Економічний факультет]

38

42

Комендант Олена Володимирівна

доцент

Економічний факультет

38

43

Покровська Ірина Леонідівна

доцент

Інститут філології

38

44

Романчук Сергій Володимирович

аспірант

Економічний факультет

37

45

Воропаєва Тетяна Сергіївна

с.н.с.

Філософський факультет

37

46

Піменова Олена Володимирівна

асистент

Економічний факультет

37

47

Банна Оксана Леонідівна

асистент

Економічний факультет

37

48

Дерун Іван Анатолійович

асистент

Економічний факультет

36

49

Гура Вікторія Леонідівна

асистент

Економічний факультет

36

50

Головченко Володимир Іванович

с.н.с.

Інститут міжнародних відносин

36

51

Плахотнік Ольга Василівна

професор кафедри педагогіки

Факультет психології

36

52

Плєшакова Наталія Анатоліївна

асистент

Економічний факультет

36

53

Грабовська Ірина Миколаївна

старший науковий співробітник

Філософський факультет

35

54

Кравченко Володимир Анатолійович

завідувач сектору

Економічний факультет

35

55

Мірошниченко Ольга Юріївна

доцент

Економічний факультет

35

56

Боровікова Марія Олександрівна

доцент

Економічний факультет

34

57

Черняк Євген Олександрович

асистент

Економічний факультет

34

58

Устименко Марія Вікторівна

асистент

Економічний факультет

33

59

Лютий Ігор Олексійович

проректор з науково-педагогічної роботи

Економічний факультет

33

60

Петленко Юлія Володимирівна

доцент

Економічний факультет

33

61

Фірсова Світлана Германівна

доцент

Економічний факультет

33

62

Ігнатович Неллі Іванівна

Доцент

Економічний факультет

32

63

Туренко Віталій Едуардович

м.н.с.

Філософський факультет

32

64

Пащук Лідія Віталіївна

доцент

Економічний факультет

31

65

Новікова Ірина Едуардівна

н.с.

Економічний факультет

31

66

Ульяновський Василь Іринархович

професор

Історичний факультет

30

67

Шевченко Володимир Юліанович

доцент

Економічний факультет

30

68

Гаврилюк Ольга Олександрівна

асистент

Інститут філології

29

69

Черкашина Катерина Федорівна

доцент

Економічний факультет

29

70

Щербина Вікторія Леонардівна

н.с.

Факультет психології

28

71

Забара Ігор Миколайович

доцент

Інститут міжнародних відносин

28

72

Казьмирчук Григорій Дмитрович

зав.кафедри

Історичний факультет

28

73

Павленко Світлана Федорівна

доцент

Історичний факультет

28

74

Данилюк Іван Васильович

декан

Факультет психології

28

75

Версаль Наталія Іванівна

доцент

Економічний факультет

28

76

Івахненко Ірина Сергіївна

асистент

Економічний факультет

28

77

Давидова Оксана Геннадіївна

асистент

Економічний факультет

28

78

Приказюк Наталія Валентинівна

доцент

Економічний факультет

27

79

Нетреба Ірина Олександрівна

доцент

Економічний факультет

27

80

Залєвська-Шишак Анна Дмитрівна

доцент

Економічний факультет

27

81

Білорус Тетяна Валеріївна

доцент

Економічний факультет

26

82

Овсянникова Яна Олександрівна

асистент

Економічний факультет

26

83

Баюра Дмитро Олександрович

професор

Економічний факультет

26

84

Євтушевська Ольга Володимирівна

асистент

Економічний факультет

26

85

Шолойко Антоніна Сергіївна

асистент

Економічний факультет

26

86

Мазур Ірина Іванівна

завідувач кафедри

Економічний факультет

26

87

Корнілова Ірина Миколаївна

доцент

Економічний факультет

26

88

Казьмирчук Марія Григорівна

доцент

Історичний факультет

26

89

Конта Ростислав Михайлович

доцент

Історичний факультет

26

90

Тищенко Олена Володимирівна

доцент

Юридичний факультет

26

91

Гончаренко Наталія Володимирівна

асистент

Економічний факультет

26

92

Різун Володимир Володимирович

директор

Інститут журналістики

26

93

Булкот Оксана Вікторівна

асистент

Економічний факультет

25

94

Гончарова Ольга Миколаївна

доцент

Економічний факультет

25

95

Латиш Юрій Володимирович

доцент

Історичний факультет

25

96

Бутенко Наталія Василівна

доцент

Економічний факультет

25

97

Анісімова Людмила Анатоліївна

доцент

Економічний факультет

25

98

Омельченко Ольга Володимирівна

асистент

Інститут філології

25

99

Хмара Марина Петрівна

доцент

Інститут міжнародних відносин

25

100

Кірей Оксана Сергіївна

асистент

Економічний факультет

24

Анонс подій

09.07.2024
ХІХ Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії у 2024 році
детальніше...
04.07.2024
Конкурси оголошені НАН України
Науково-дослідна частина (НДЧ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка надає інформаційний лист про конкурси оголошені НАН України. детальніше...
03.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ» детальніше...
01.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «НАУКА ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «НАУКА ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ» детальніше...
28.06.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ДОСЛІДНИЦЬКІ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДОВИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ДОСЛІДНИЦЬКІ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДОВИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» детальніше...
17.06.2024
Конкурс на здобуття міжнародної премії L'OREAL-UNESCO 2025 для жінок-науковець у галузі фізичних, математичних і комп’ютерних наук
Премію присуджують п’ятьом номінанткам із п’яти географічних регіонів ЮНЕСКО: Африки й арабських країн, Азії та Океанії, Європи, Латинської Америки, Північної Америки. детальніше...
Всі події