Гранти

Грант для проведення наукових досліджень (2015–2016 н.р.)

International Agency for the Development of Culture, Education and Science (IADCES) оголошує проведення конкурсу на отримання дослідницьких грантів в 2015–2016 навчальному році. Гранти присуджуються незалежною комісією експертів на основі попереднього анонімного рецензування письмових заявок (“peer-review”).

Гранти надаються авторам тих наукових проектів, які відповідають міжнародним стандартам. Довгостроковим завданням програми є підтримка розвитку наукових досліджень у різних країнах світу. Бюджет конкурсу 20 млн. Євро.

Право на участь в конкурсі

Учасником конкурсу може бути будь-який працівник наукових та освітніх установ, або особа, яка навчається у них. Він повинен використовувати отриманий грант тільки для наукових цілей, передбачених у заявці на проект. Вільне володіння англійською мовою для участі в конкурсі не потрібно. Особи, які раніше отримували гранти від IADCES, можуть подавати заявки на даний конкурс.

Сфери досліджень. Будь-які наукові дисципліни, включаючи математику, матеріалознавство, біологію, економіку, право, педагогіку, психологію, фізику, фізичну культуру і здоров’я, історію, літературу, лінгвістику, філософію, культурологічні дослідження, релігієзнавство, мистецтвознавство, гендерні дослідження тощо. Проекти. На конкурс допускаються різноманітні типи проектів: наукові, архівні або польові дослідження з подальшим написанням монографії; збірників джерелознавчих матеріалів; робота з архівними та музейними колекціями, результати якої в подальшому можуть бути використані в конкретних дослідницьких проектах. Заохочується подання заявок на спільні проекти. Один з учасників проекту повинен подати заявку від імені всієї групи на умовах, описаних в бланку заявки.

Критерії відбору

В кожному проекті має бути чітко і переконливо сформульовано:

• якими є цілі даного проекту,

• які використовуються джерела, і яка застосовується методологія,

• яке значення матимуть отримані результати для праці інших дослідників,

• які кінцеві результати проекту повинні бути отримані.

Загальна оцінка проекту залежатиме від досвіду дослідницької та викладацької діяльності учасника конкурсу, а також від рекомендації, наданої його колегою. Однак найважливішим критерієм відбору є якість самого проекту, в тому вигляді, в якому він представлений в заявці самим здобувачем. Не існує жодної особливої техніки або формули, за якою повинна бути складена заявка. Дуже важливо, щоб вона була написана переконливо, чіткою мовою, зрозумілою як для фахівців у цій галузі, так і для широко освічених колег.

Детальніша інформація на сайті: http://www.iadces.com

Конкурс Ф-68 спільних українсько- японських науково-дослідних проектів 

Державний Фонд фундаментальних досліджень 1 липня 2015 року оголошує проведення конкурсу Ф-68 - спільних українсько – японських науково-дослідних проектів.

УМОВИ

Відповідно до положень Меморандуму про співробітництво в науковій сфері між Державним Фондом Фундаментальних Досліджень України та Японським товариством сприяння науці від 20.02.2014 р., Державний Фонд Фундаментальних Досліджень України та Японське товариство сприяння науці оголошують конкурс спільних українсько-японських науково-дослідних проектів за такими напрямами:

- Гуманітарні науки;

- Соціальні науки;

- Природничі науки.

Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ обох країн.

Документи приймаються до 8 вересня 2015 року.

Критерії відбору спільних пропозицій

Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:

• компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного завершення;

• наявність співвиконавця в країні-партнера;

• взаємний обмін досвідом;

• наукова цінність очікувані від проекту;

• перспективність співробітництва;

• керівники проекту мають бути кандидатами або докторами наук, які працюють у вищих навчальних закладах України або науково-дослідних установах.

Після перевірки відповідності пропозицій вимогам, кожна заявка передається для наукової експертизи, що проводиться паралельно в обох країнах. Потім між українською та японською сторонами відбувається обмін результатами експертизи та обираються два проекти для подальшого фінансування.

Фонд не прийматиме нових заявок від українських керівників та учасників проектів, які наразі отримують гранти за цією програмою.

Особлива увага приділятиметься проектам, які будуть подані новими дослідними групами, та проектам з дійсно новаторської тематики.

Керівники та основні учасники проектів можуть подавати до Фонду Фундаментальних досліджень тільки одну заявку.

Інтелектуальна власність

Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити всіх необхідних заходів для захисту прав інтелектуальної власності.

Фінансування

Фінансування проекту виділяється на два роки (щороку окремо). Рішення про продовження фінансування на наступний рік приймається після розгляду звіту за попередній рік роботи.

Сторона, що направляє вченого, оплачує транспортні витрати, пов’язані з проїздом свого вченого в країну партнера, вартість проживання в готелі, добові, медичну страховку.

Основні документи й строки подання заявок на конкурс:

- заповнена форма заявки на участь у конкурсі – українською та англійською мовами, з оригіналами підписів та печатками установи-заявника у паперовому вигляді (2 прим.) та заповнення електронної форми;

- лист від організації - співвиконавця спільного проекту (на бланку установи) – 1 прим.;

- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі проекту – 1 прим.;

- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту – 1 прим.;

- супровідний лист (на бланку установи-заявника, на ім’я Директора Державного Фонду Фундаментальних досліджень, із зазначенням назви конкурсу, на який подаються документи, за підписом керівника установи-заявника або особи уповноваженої на підпис відповідно до наказу про розподіл обов’язків).

Заявки можуть подаватись поштою або особисто. Якщо документи подаються особисто - їх необхідно залишити у скриньці для кореспонденції, за адресою: бульвар Т. Шевченка, 16.

Розглядатися будуть лише ті документи, які були відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (штамп на конверті поштового відправлення), а саме 8 вересня 2015 р.

Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог, розглядатись не будуть.

Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці:

http://www.contest.dffd.gov.ua

Кандидатам на участь у програмі з української сторони варто переконатися у тому, що їх партнери подали відповідну заявку до Японського товариства сприяння науці (JSPS).

Після закінчення конкурсу матеріали розглядатимуться експертизами обох країн та після завершення всіх процедур оголошуються результати конкурсного відбору.

В межах виділеного бюджетного фінансування Сторін з виконавцями щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів з фінансуванням національної частини проекту цього року.

Після закінчення виконання проекту Замовникові (установа, з якою Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У науковому звіті повинно бути викладено результати наукових досліджень.

Контактна особа в Україні: Малиновська Олена Алимівна

Координатор проекту – тел: 246-39-27,e-maіl: lena_interdiv@dffd.gov.ua

Анонс подій

04.04.2024
Безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus
У квітні 2024 року компанія Clarivate та Elsevieг продовжує проводити безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus. Вебінари проводяться на платформі ZOOM українською та англійсько мовами. детальніше...
21.03.2024
Атестація наукових шкіл по напрямам
детальніше...
15.03.2024
Проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів для посилення участі українських організацій в програмі ЄС «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА»
Міністерство освіти і науки України оголошує проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів за кошти програми ЄС «Горизонт 2020».
детальніше...
04.03.2024
Вручення премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, приурочене до дня народження Великого Кобзаря
детальніше...
29.02.2024
Атестація наукових шкіл по напрямам
детальніше...
11.01.2024
Семінари «Взаємодія науки та громадськості»
Семінари нададуть учасникам широкий доступ до різноманітних матеріалів з інтерактивним компонентом та створять умови для взаємодії між колегами з різних університетів. детальніше...
Всі події