Структура управління

 
Проректор з наукової роботи, 
             
доктор біологічних наук,
професор

Толстанова Ганна Миколаївна
             
Телефон/Факс: +38 (044) 239-32-40  
E-mail: vice-rector.research@knu.ua 

Біографія на сайті енциклопедії університету


Начальник науково-дослідної частини,
кандидат фізико-математичних наук

Недибалюк Олег Анатолійович

Телефон: +38 0 (44) 239-32-30  
E-mail:  ndch@knu.ua
 
Cекретар проректора з наукової роботи

Заїка Марина Василівна

Кабінет № 17             
(адмін. будівля, вул. П. Скоропадського, 14а)
Тел.: +38 0 (44) 239-32-40; 32-40
E-mail: vice-rector.research@knu.ua 

Cекретар начальника науково-дослідної частини

Левченко Галина Михайлівна                   
      
Кабінет № 10     
(адмін. будівля, вул. П. Скоропадського, 14а)     
Тел.: +38 0 (44) 239-32-30; 32-30
E-mail: ndch@knu.ua   Відділ науково-технічної інформації


Завідувач відділу                         

Кушнір Світлана Миколаївна

Кабінет № 107A (головний корпус, вул. Володимирська, 60)
Тел.: +38 0 (44) 239-32-25; 32-25                        
E-mail:  svitlana.kushnir@knu.ua             
             


Сектор проєктної діяльності (міжнародна діяльність)

- Проведення інформаційно-консультаційної підтримки щодо підготовки та участі у проєктах міжнародної наукової технічної допомоги, програмах Європейського Союзу, НАТО, УНТЦ тощо;
- Підготовка та надання структурним підрозділам Університету інформаційних матеріалів щодо можливостей грантової підтримки наукових досліджень;
- Супровід міжнародних наукових проєктів, ведення наукових технічних питань щодо їх реалізації та облік даних відносно результативних показників за напрямком діяльності сектора;
- Співпраця з Відділом міжнародного співробітництва Університету, Планово фінансовим відділом, Бухгалтерією та Патентно-ліцензійним відділом щодо підготовки та підписання угод на виконання міжнародних наукових проєктів.
  Завідувач сектору проєктної діяльності                               

Почаєвець Олена Олександрівна


Кабінет № 107A (головний корпус, вул. Володимирська, 60)
Тел.: +38 0 (44) 239-32-25; 37-46                        
E-mail:  grant.ndch@knu.ua              
             
 

Провідний фахівець 

Кирилюк Марина Олегівна

 Кабінет № 107А                          
 (головний корпус, вул. Володимирська, 60)       
 Тел.: +38 0 (44) 239-32-25; 37-46

 E-mail: grant.ndch@knu.ua Інформаційно-аналітичний сектор 

- Технічний супровід та облік результатів конференцій, що включені до плану заходів університету; олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт;
- Організація та технічний супровід подачі матеріалів на премії, стипендії тощо направлені на відзначення наукових досягнень студентів, аспірантів/докторантів, наукових та науково-педагогічних співробітників університету;
- Облік, обробка, узагальнення та підготовка до зовнішніх та внутрішніх звітів інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з науково-дослідною роботою університету;
- Інформатизація та навчання співробітників університету щодо правил використання інформаційних ресурсів НДЧ.

Завідувач інформаційно-аналітичного сектору
               
Буніна Анастасія Яківна

Кабінет № 107Б (головний корпус, вул. Володимирська, 60)    
Тел.: +38 0 (44) 239-31-74; 31-74   
E-mail:  info.ndch@knu.ua

Провідний фахівець 

Уманська Людмила Федорівна

Тел.: +38 0 (44) 239-31-74; 37-45                

E-mail:  premii.ndch@gmail.com                               


Провідний фахівець                               
Волик Аліна Вадимівна    
Кабінет № 107Б     
(головний корпус, вул. Володимирська, 60)     
Тел.: +38 0 (44) 239-31-74; 31-74 
_IMG_1310_DxO.jpg Провідний фахівець  
                
Цивінська Світлана Миколаївна     

Кабінет № 107Б     
(головний корпус, вул. Володимирська, 60)       
Тел.: +38 0 (44) 239-31-74; 31-74 

Сектор супроводу та обліку результатів НДР

- Організація та технічний супровід підготовки проєктів для участі у конкурсі МОН на проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету;
- Супровід та облік фундаментальних та прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;
- Супровід та облік грантів, що фінансуються за кошти НФДУ;
- Реєстрація та облік нових/завершених тем та їх етапів в УкрІНТЕІ;
- Підготовка та подача звітної документації щодо результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок в МОН, Держстат України тощо.


Завідувач сектору супроводу та обліку результатів НДР

Бурих Алла Анатоліївна
                                

Кабінет № 107А  (головний корпус, вул. Володимирська, 60)    
Тел.: +38 0 (44) 239-31-88; 31-88
E-mail: ndr.ndch@knu.ua 


Інженер  1 категорії  з НТІ 

Катасонова Валентина Вікторівна 

Кабінет № 107А    
(головний корпус, вул. Володимирська, 60)    
Тел.: +38 0 (44) 239-31-88; 31-88
E-mail: ndr.ndch@knu.ua  


 
 


Сектор стандартизації і метрології
- Перевірка відповідності технічного завдання та звітної документації стандартам ДСТУ;
 - Організація повірки експериментального обладнання.

Головний метролог, к.т.н.                   

Гостєв Володимир Володимирович   

Кабінет № 
107Б  (головний корпус, вул. Володимирська, 60)    
Тел.: +38 0 (44) 239-31-07; 31-07
E-mail:  metrology.ndch@knu.uandch_analyt@univ.kiev.ua 

Завідувач сектору  

Гриценко Ірина Михайлівна


Кабінет № 107Б       
(головний корпус, вул. Володимирська, 60)
Тел.: +38 0 (44) 239-31-07; 31-07
E-mail: metrology.ndch@knu.ua
iryna.hrytsenko@knu.ua 
 Сергій Петрович  
Інженер-метролог                    

Кшемінський Дмитро Станіславович      

Кабінет № 107Б      
(головний корпус, вул. Володимирська, 60)
Тел.: +38 0 (44) 239-31-07; 31-07
E-mail: metrology.ndch@knu.uametrology.univ@ukr.net
Патентно-ліцензійний відділ

- Організація та забезпечення патентно-ліцензійної діяльності: консультація, оформлення та подача заявок на отримання патентів на винаходи (корисні моделі) або свідоцтва, сплата необхідних зборів, подання клопотань, доповнень та/або внесення змін до матеріалів заявок опису винаходів;
- Проведення патентно-інформаційного пошуку та патентних досліджень; 
- Реєстрація винаходів, корисних моделей, торгівельних марок, авторських прав, географічних найменувань та зазначень в уповноважених органах;
- Ведення реєстру патентів власником, яких є Університет; 
- Представлення, організація та участь наукових колективів університету у всеукраїнських і міжнародних виставках та інших заходах, направлених на популяризацію, комерціалізацію винаходів та трансфер технологій. 


Завідувач патентно-ліцензійного відділу

Компанець Тарас Анатолійович   

Кабінет № 107А
    
(головний корпус, вул. Володимирська, 60)  

Тел.: +38 0 (44) 
239-31-73; 31-73
E-mail: patent.ndch@knu.uatarkom@knu.ua    

Фахівець

Рябова Ніна Миколаївна   

Кабінет № 128                   
(корпус хім. факультету, вул. П. Скоропадського, 12)
    
Тел.: +38 0 (44) 239-33-44; 33-44 Провідний інженер з патентної та
винахідницької роботи

Василів Ірина Василівна  
                                                
Кабінет № 128                   
(корпус хім. факультету, вул. П. Скоропадського, 12)    
Тел.: +38 0 (44) 239-33-44; 33-44
E-mail: patent.ndch@knu.uairyna.vasyliv@knu.ua


andrii.jpg
Провідний фахівець                 

Чуян Андрій Сергійович                   

Кабінет № 128       
(корпус хім. факультету, вул. П. Скоропадського, 12)          
Тел.: +38 0 (44) 239-33-44; 33-44 

Відділ кадрів (група НДЧ)зображення_viber_2024-07-10_13-18-39-817.jpg

Заступник начальника відділу кадрів   

Кравчук Ганна Григорівна
  

Кабінет № 23    
(корпус ректорату, вул.Володимирська,64/13)  
Тел.: +38 0 (44) 239-34-48; 34-48
E-mail: kadryndch@meta.uahanna.kravchuk@knu.ua


                                 
Cтарший інспектор      

Скляренко Ганна Михайлівна

Кабінет № 23 
(корпус ректорату, вул.Володимирська, 64/13)   
Тел.: +38 0 (44) 239-34-48; 34-48  


   Заступник начальника відділу кадрів (по роботі з науковими працівниками)                   Планово-фінансовий відділ (група НДЧ)


Заступник начальника планово-фінансового відділу 

Лебеденко Леся Володимирівна

Кабінет № 22 (корпус ректорату, вул. Володимирська, 64/13) 
Тел.: +38 0 (44) 239-34-54; 34-54
E-mail: pfv.ndch@knu.ualesia.lebedenko@knu.ua  

Провідний економіст               

Депутат Тетяна Олександрівна                  

Email: pfv.ndch@knu.ua
Кабінет № 22
     
(корпус ректорату, вул.Володимирська,64/13)   
Тел.: +38 0 (44) 239-34-54; 34-54

Група  бухгалтерського та фінансового обліку  

Заступник головного бухгалтера університету (керівник групи бухгалтерського та фінансового обліку НДЧ)   

Майборода Галина Сергіївна  
                                                            
Кабінет № 21 (корпус ректорату, вул. Володимирська, 64/13)  
Тел.: +38 0 (44) 239-33-96; 33-96
E-mail: halyna.maiboroda@knu.ua,
             21ndch@ukr.net     


Відділ аспірантури та докторантури


Начальник відділу               

Ткачук Анжеліка Олегівна                

Кабінет № 13
 (адміністративна будівля, вул. П. Скоропадського, 14а) 
Тел.: +38 0 (44) 239-34-63; 34-63 
E-mail: aspirant_office@ukr.net  

Методист вищої категорії                

Таланкіна Світлана Вікторівна                 

Кабінет № 14  
(адмін. будівля, вул. П. Скоропадського, 14а)    
Тел.: +38 0 (44) 239-33-37; 33-77

Провідний спеціаліст               

Панібратова Ольга Михайлівна                 

Кабінет № 14
    
(адмін. будівля, вул. П. Скоропадського, 14а)  
Тел.: +38 0 (44) 239-33-37; 33-37

Провідний спеціаліст               
Попівська Валентина Володимирівна                 

Кабінет № 14    
(адмін. будівля, вул. П. Скоропадського, 14а)  
Тел.: +38 0 (44) 239-33-37; 33-77
Провідний спеціаліст   
                  
Попова Наталія Федорівна   
                                                                                                      
Кабінет № 14 
(адмін. будівля, вул. П. Скоропадського, 14а)   
Тел.: +38 0 (44) 239-31-40; 31-40     
 

Науково-консультаційний центр

Директор НКЦ, вчений секретар НДЧ                                

Караульна Наталія Вікторівна               

                                                        
Кабінет № 11  (адміністративна будівля, вул. П. Скоропадського, 14а)  
Тел.: +38 0 (44) 239-31-41; 31-41; 35-40  

Методист вищої категорії                            

Ховайба Наталія Григорівна               

                                                         
Кабінет № 16  
(адмін. будівля, вул. П. Скоропадського,14а) 
Тел.: +38 0 (44) 239-33-85; 37-85; 33-85  
Методист другої категорії                             

Прищепа Валентина Миколаївна                

                                                          
Кабінет № 16 
(адмін. будівля, вул. П. Скоропадського,14а) 
Тел.: +38 0 (44) 239-33-85; 37-85; 33-85  
Методист другої категорії
             
Сидорова Олена Миколаївна                        
 
                                                                          
Кабінет № 16  
(адмін. будівля, вул. П. Скоропадського,14а)   
Тел.: +38 0 (44) 239-34-91; 34-91
Методист 

Туранська Діана Григорівна 


Кабінет № 16 
(адмін. будівля, вул. П. Скоропадського,14а) 
Тел.: +38 0 (44) 239-33-85; 33-85Методист вищої категорії                           

Толочко Олеся Ярославівна                     

                                                         
Кабінет № 8  
(адмін. будівля, вул. П. Скоропадського,14а)   
Тел.: +38 0 (44) 239-34-91; 34-91
Методист вищої категорії                           

Кучина Владислава Володимирівна


Кабінет № 8 
(адмін. будівля, вул. П. Скоропадського,14а) 
Тел.: +38 0 (44) 239-34-91; 34-91


Провідний фахівець                                         

Денисова Наталія Анатоліївна                                          

                                                         
Кабінет № 8  
(адмін. будівля, вул. П. Скоропадського,14а)   
Тел.: +38 0 (44) 239-34-91; 34-91Анонс подій

18.07.2024
Бізнес-інкубатор "Ми" (еō Business Incubators)

Шановні професори, науковці та студенти!


Наукові досягнення України широко визнані у всьому світі, а українські розробники дуже успішно працюють в багатьох глобальних високотехнологічних компаніях. Вже п’ять технологічних стартапів з України перевищили бізнес-оцінку в 1 мільярд доларів. Однак...
детальніше...
16.07.2024
МОН оголосило конкурс українсько-латвійських наукових проєктів на 2025–2026 роки

Міністерство освіти і науки України та Латвійська рада науки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2025–2026 роках. Приймання заявок триватиме з 15 липня до 13 вересня 2024 року.

детальніше...
12.07.2024
Наказ щодо подання конкурсних документів на здобуття національних/міжнародних премій/стипендій
детальніше...
09.07.2024
ХІХ Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії у 2024 році
детальніше...
04.07.2024
Конкурси оголошені НАН України
Науково-дослідна частина (НДЧ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка надає інформаційний лист про конкурси оголошені НАН України. детальніше...
03.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ» детальніше...
Всі події