Research Fields

1. Характеристики розподілу матерії у Всесвіті та властивості об’єктів, розташованих на космологічних відстанях.
Н.кер. - Жданов Валерій Іванович, зав.відділом, д.ф.-м.н.

(Тема № 11БФ023-01- фундаментальна, основний науковий напрям – 1.4.9.4. "Астрофізика високих енергій та будова Всесвіту").

2. Магнітна активність Сонця і сонячно-земні зв’язки у новому 24-му циклі.
Н.кер. - Лозицький Всеволод Григорович, зав.відділом., д.ф.-м.н.

(Тема № 11БФ023-02 - фундаментальна, основний науковий напрям – 1.4.9.2. "Фізика Сонця та Сонячної системи").

3. Фізичні та кінематичні характеристики малих тіл сонячної системи.
Н.кер. - Чурюмов Клим Іванович, чл.-кор. НАН України, проф., д.ф.-м.н.

(Тема № 11БФ023-03 - фундаментальна,  основний науковий напрям – 1.4.9.2. "Фізика Сонця та Сонячної системи").

4. Структура і динаміка магнітного поля та нестаціонарні процеси в атмосфері Сонця і їх земні прояви.

Н.кер. - Степанян Наталя Миколаївна, проф., д.ф.-м.п.

(Тема № 13БФ063-01 – фундаментальна, основний науковий напрям – 1.4.9.2. "Фізика Сонця та Сонячної системи").

5. Дослідження об'єктів Сонячної системи. Сонця та Землі  за даними геліофізичних та геодинамічних вимірювань телескопами КрАО.

Н.кер. - Вольвач Олександр Євгенович, с.н.с. д.ф.-м.н.

(Тема № 13БФ063-02 – фундаментальна, основний науковий напрям – 1.4.9.2. "Фізика Сонця та Сонячної системи").

6.  Всесвітня космічна ультрафіолетова обсерваторія (WSO-UV/«Спектр-УФ»).

Н.кер. - Стешенко Микола Володимирович, акад. НАН   України,  проф., д.ф.-м.н.,  Гершберг Роальд Євгенович, проф.,д.ф.-м.н.

(Тема № 12БФ063-01- фундаментальна, основний науковий напрям – 1.4.9.4. "Астрофізика високих енергій та будова Всесвіту").

7.  Дистанційне зондування і моделювання безатмосферних тіл Сонячної системи.

Н.кер. - Прокоф'єва-Михайловська  Валентина Володимирівна, проф., д.ф.-м.н.

(Тема № 12БФ063-02 – фундаментальна, основний науковий напрям – 1.4.9.2. "Фізика Сонця та Сонячної системи").

8.  Надмасивні чорні діри в активних ядрах галактик.

Н.кер. - Сергєєв Сергій Геннадійович, с.н.с., д.ф.-м.н.

(Тема № 12БФ063-03- фундаментальна, основний науковий напрям – 1.4.9.2. "Астрофізика високих енергій та будова Всесвіту").

9. Радіоастрономічні дослідження джерел космічного випромінювання і навколоземного простору.

Н.кер. - Вольвач Олександр Євгенович, с.н.с. д.ф.-м.н.

( Тема № 11БФ 063-01 – фундаментальна, основний науковий напрям – 1.4.9.1. "Радіоастрономія ближнього та далекого космосу")

10. Зорі на ранніх стадіях еволюції: фізичні характеристики,  хімічний  склад та пошук екзопланет.

Н.кер. - Любімков Леонід Сергійович, с.н.с, д.ф.-м.н.

(Тема № 13БФ063-03- фундаментальна, основний науковий напрям –1.4.9.4. "Астрофізика високих енергій та будова Всесвіту").

11. Подвійні зорі на головній послідовності та після неї.

Н.кер. - Павленко Олена Петрівна, д.ф.-м.н., с.н.с.

(Тема № 13БФ063-04- фундаментальна, основний науковий напрям – 1.4.9.4. "Астрофізика високих енергій та будова Всесвіту").

12. Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних патологій.
Н.кер. - Оста
пченко Людмила Іванівна, проф., д.б.н.
(Тема № 11БФ036-01 -  фундаментальна, основний науковий напрям – 2.2.4. "Молекулярні, біохімічні, морфологічні і фізіологічні основи розвитку хвороб людини і розробки методів їх лікування").

13. Збереження біорізноманіття та комплексне дослідження стратегій адаптації фіто-, зоо- та віробіоти України з використанням біоінформаційних технологій.
Н.кер. - Поліщук Валерій Петрович, проф., д.б.н.
(Тема № 11БФ036-02 -  фундаментальна, основний науковий напрям – 2.3.2.  "Фауністичні, флористичні та мікологічні дослідження. Екологія збереження біорізноманіття та проблеми раціонального використання біоресурсів").

14. Інтродукція, збереження генофонду рослин та адаптивні стратегії в умовах зростаючого техногенного навантаження та змін клімату.
Н.кер. – Капустян Василь Васильович, с.н.с, к.с.-г.н.

(Тема № 11БП036-01 - прикладна).

15. Моніторинг екосистем Канівського природного заповідника (за програмою «Літопису природи») та розробка заходів по збереженню рідкісних видів та цінних природних комплексів Придніпров’я.
Н.кер. – Шевчик Василь Леонович, с.н.с., к.б.н.

(Тема № 11БП036-02 - прикладна).

16. Розвиток теорії та створення програмно-алгоритмічних засобів для моделювання, аналізу, оцінки та оптимізації складних систем в умовах невизначеності.
Н.кер. – Гаращенко Федір Георгійович, проф., д.т.н.
(Тема № 11БФ015-01 - фундаментальна,  основний науковий напрям -  1.2.1.1. "Розробка математичних методів та систем моделювання об'єктів та процесів").

17. Формальні специфікації та методи розробки надійних програмних систем.
Н.кер. – Нікітченко Микола Степанович, проф., д.ф.-м.н.
(Тема № 11БФ015-02 - фундаментальна,  основний науковий напрям – 1.2.6. "Теорія та технології програмування").

18. Алгоритми керування і розпізнавання в складних системах.
Н.кер. - Ляшко Сергій Іванович, чл.- кор. НАН України, проф., д.ф.-м.н.
(Тема № 11БФ015-03 - фундаментальна, основний науковий напрям – 1.2.2. "Дослідження складних систем різної природи, теорія та методи системного аналізу").

19. Теоретико-математичні методи дослідження та розробки інтелектуальних інформаційних систем в неформалізованих та слабоформалізованих предметних областях.
Н.кер. - Провотар Олександр Іванович, проф., д.ф.-м.н.
(Тема № 11БФ015-04 - фундаментальна,  основний науковий напрям – 1.2.3. "Інтелектуальні інформаційні технології та системи").

20. Створення теоретичних основ методів та програмних засобів інтелектуалізації інформаційно-комунікаційних та трансформерних технологій.
Н.кер. – Анісімов Анатолій Васильович, чл.-кор. НАН України, проф., д.ф.-м.н.
(Тема № 11БФ015-05 - фундаментальна, основний науковий напрям – 1.2.3. "Інтелектуальні інформаційні технології та системи").

21. Проблеми теорії прийняття рішень та системного аналізу стохастичних мереж.
Н.кер. – Наконечний Олександр Григорович, проф., д.ф.-м.н.
(Тема № 11БФ015-06 -  фундаментальна, основний науковий напрям – 1.2.4. "Проблеми оптимального керування").

22. Розробка інформаційної системи «Електронний університет» із застосуванням алгебраїчних та стохастичних моделей.
Н.кер. – Закусило Олег Каленикович, акад. НАПН України, проф., д.ф.-м.н.
(Тема № 11БП015-01 - прикладна).

23. Дослідження університетської мережі міжнародного науково-технічного співробітництва, процесів інтернаціоналізації, трансферу технологій та їх цілеспрямований розвиток з метою підвищення ефективності наукової, інноваційної та освітньої діяльності.
Н.кер. - Заславський Володимир Анатолійович, проф., д.т.н.
(Тема № 10БП015-01 - прикладна).

24. Фізичні основи процесів формування напівпровідникових наноструктур для пристроїв електроніки і фотоніки.
Н.кер. - Скришевський Валерій Антонович, проф., д.ф.-м.н.
(Тема № 11БФ07-01- фундаментальна,  основний науковий напрям – 1.4.2.6. "Напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи")

25. Фізико-хімічні механізми функціонування живого на різних рівнях організації.
Н.кер. - Говорун Дмитро Миколайович, чл.-кор. НАН України, проф., д.б.н.
(Тема № 11БФ07-03 - фундаментальна,  основний науковий напрям – 2.2.1. "Фізико-хімічні основи організації біологічних систем").

26. Оптичні, електронні та атомарні явища в органічних та неорганічних матеріалах та низьковимірних структурах.
Н.кер. - Лозовський Валерій Зиновійович, проф., д.ф.-м.н.
(Тема № 11БФ07-02П - прикладна).

27. Пептиди і білки як мішені лікарських засобів, синтез самоорганізованих молекулярних капсул – дослідження та розробка новітніх технологій.
Н.кер. - Комаров Ігор Володимирович, проф., д.х.н.
(Тема № 11БФ07-04П - прикладна).

28. Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності протиріччя, ризики.
Н.кер. - Базилевич Віктор Дмитрович, чл.-кор. НАН України, проф., д.е.н.
(Тема № 11БФ040-01- фундаментальна,  основний науковий напрям – 4.1.10. "Прогнозування та моделювання розвитку економічних, технологічних, інноваційних і соціально-демографічних процесів").

29. Проблеми аналізу витрат та способів подовження ресурсу військової техніки при її експлуатації та збереження в умовах фінансових обмежень.
Н.кер. - Лєнков Сергій Васильович, проф., д.т.н.
(Тема № 11БФ018-01 - фундаментальна, орсновний науковий напрям – 4.4.6. "Проблеми забезпечення національної безпеки України")

30. Технологічні засади розробки знання – орієнтованої багатомовної системи машинного перекладу.
Н.кер. – Замаруєва Ірина Вікторівна, проф., д.т.н.
(Тема № 11БП018-01 - прикладна).

31. Україна у міжнародних інтеграційних процесах.
Н.кер. - Копійка Валерій Володимирович, проф., д.політ.н.
(Тема № 11БФ048-01- фундаментальна,  основний науковий напрям – 4.1.4. "Світове господарство та міжнародні економічні відносини").

32. Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти.
Н.кер. – Балюк Галина Іванівна, проф., д.ю.н.
(Тема № 11БФ042-01- фундаментальна, основний науковий напрям – 4.4.2.2. "Проблеми формування національної правової системи України").

33. Українська нація в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність.
Н.кер. - Колесник Віктор Федорович, чл.-кор. НАН України, проф., д.і.н.
(Тема № 11БФ046-01- фундаментальна, основний науковий напрям – 4.2.2. "Загальна концепція всесвітньої і вітчизняної історії").

34. Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства.
Н.кер. - Конверський Анатолій Євгенович, акад. НАН України, проф., д.філос.н.
(Тема № 11БФ041-01 – фундаментальна, основний науковий напрям – 4.5.7. "Філософія людини в епоху глобалізації").

35. Українство в світовому та цивілізаційному процесі: історичний досвід та перспективи.
Н.кер. - Обушний Микола Іванович, проф., д.політ.н.
( Тема № 11БФ041-02- фундаментальна, основний науковий напрям – 4.2.18. "Історичний досвід українського народу і розв'язання актуальних проблем сучасного суспільного розвитку").

36. Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції.
Н.кер. - Горбачик Андрій Петрович, доц., к.ф.-м.н.
( Тема № 11БФ017-01- фундаментальна,  основний науковий напрям – 4.3.5. "Соціальні трансформації в сучасному українському суспільстві").

37. Український медійний контент у соціальному вимірі 2011-2015 рр.
Н.кер. - Різун Володимир Володимирович, проф., д.філол.н.
(Тема № 11БФ045-01-  фундаментальна, основний науковий напрям – 4.3.6. "Моніторингові дослідження громадської думки з актуальних проблем сучасного соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку").

38. Мови та літератури народів світу: взаємодія і самобутність.
Н.кер. – Семенюк Григорій Фокович, проф., д.філол.н.
(Тема № 11БФ044-01-  фундаментальна, основний науковий напрям – 4.7.1. "Закономірності функціонування та розвитку мов", 4.8.2. "Закономірності розвитку світової літератури").

39. Розробка і впровадження заходів по створенню системи планування і управління результатами науково-інноваційної діяльності ВНЗ на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Н.кер. – Лавренюк Ярослав Васильович, c.н.с., д.ф.-м.н.
(Тема № 12БП013-01- прикладна).

40. Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних моделей геологічних об’єктів і процесів.
Н.кер. - Вижва Сергій Андрійович, проф., д.геол.н.
(Тема № 11БФ049-02 - фундаментальна, основний науковий напрям – 1.5.1. "Геологічні науки", 1.5.2. "Геофізика").

41. Розробка наукових засад геолого-економічної оцінки стану та перспектив розвитку мінерально-сировинної бази України.
Н.кер. - Михайлов Володимир Альбертович., проф., д.геол.н.
(Тема № 11БП049-01 - прикладна).

42. Створення прототипу геологічного депозитарію території України та принципових засад його ефективного використання в якості державного надбання.
Н.кер. - Шнюков Сергій Євгенович, доц., д.геол.н.
(Тема № 11БФ049-01П - прикладна).

43. Синтез неорганічних та координаційних сполук для створення нових функціоналізованих матеріалів.
Н.кер. - Слободяник Микола Семенович, чл.-кор. НАН України, проф., д.х.н.
(Тема № 11БФ037-01- фундаментальна, основний науковий напрям – 2.1.1. "Розвиток хімічних знань про речовини та процеси").

44. Нові гетероциклічні сполуки – ефективні джерела біологічно-активних речовин, флуоресцентних зондів, модифікаторів супрамолекулярних об’єктів.
Н.кер. - Воловенко Юліан Михайлович, проф., д.х.н.
(Тнма № 11БФ037-02- фундаментальна, основний науковий напрям – 2.1.4. "Біологічно активні речовини і матеріали").

45. Фізико-хімія металовмісних та вуглецевих наноматеріалів для сучасних технологій та вирішення екологічних проблем.
Н.кер. - Фрицький Ігор Олегович, проф., д.х.н.
(Тема № 11БФ037-03 - фундаментальна,  основний науковий напрям – 2.1.5. "Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали").

46. Органомінеральні наноматеріали та супрамолекулярні системи для вилучення, концентрування та визначення аналітів різної природи.
Н.кер. - Запорожець Ольга Антонівна, проф., д.х.н.
(Тема № 11БФ037-04П - прикладна).

47. Створення нових функціоналізованих полімерів і полікомплексів із прогнозованим комплексом властивостей як компонентів нанокомпозитів для нано-, біо- та інформаційних технологій, сонячної енергетики, медицини та екології.
Н.кер. - Колендо Олексій Юрійович, проф., д.х.н.
(Тема № 11БФ037-05П - прикладна).

48. Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій.
Н.кер. – Зеленський Сергій Євгенович, проф., д.ф.-м.н.
(Тема № 11БФ051-01- фундаментальна,  основний науковий напрям – 1.4.1. "Фундаментальні взаємодії та мікроскопічна будова речовини", 1.4.2. "Фізика твердого тіла", 1.4.4. "Оптика, лазерна фізика",  1.4.7. "Фізика м'якої речовини", 1.4.9. "Астрофізика, астрономія, радіоастрономія").

49. Фундаментальні основи створення та методи дослідження нанорозмірних структур з керованими параметрами для потреб енергокомплексу.
Н.кер. – Находкін Микола Григорович, акад. НАН України, проф., д.ф.-м.н.
(Тема № 11БФ052-01- фундаментальна,  основний науковий напрям -  1.4.5. "Нанофізика і нанотехнології").

50. Фундаментальні процеси в лабораторній та космічній плазмі.
Н.кер. – Анісімов Ігор Олексійович, проф., д.ф.-м.н.
(Тема № 11БФ052-02, Основний науковий напрям – 1.4.8. "Фізика плазмових процесів").

51. Фізичні та інформаційні процеси у конденсованому середовищі та біологічних системах з великою кількістю зв’язків.
Н.кер. – Висоцький Володимир Іванович, проф., д.ф.-м.н.
(Тема №  11БФ052-03- фундаментальна, основний науковий напрям – 1.4.2.2. "Електронні явища в провідних і непровідних системах").

52. Дослідження ефектів взаємодії електромагнітних та акустичних полів з впорядкованими, наноструктурованими та біологічними системами для створення новітніх технологій.
Н.кер. – Григорук Валерій Іванович, проф., д.ф.-м.н.
(Тема № 11БФ052-04 - фундаментальна,  основний науковий напрям – 1.4.2.1. "Процеси взаємодії електромагнітного випромінювання з конденсованим середовищем").

53. Розроблення систем для екологічного моніторингу на основі інтелектуальних датчиків.
Н.кер. - Коваль Ігор Пилипович, доц., к.ф.-м.н.
(Тема № 11БП052-01- прикладна).

54. Розробка фізичних основ нових приладів і технологій для радіофізичних систем енергокомплексу.
Н.кер. – Гайдай Юрій Олексійович, доц., к.ф.-м.н.
(Тема № 12БП052-01- прикладна).

55. Розроблення нових математичних методів моделювання, аналізу та побудови керувань для нелінійних еволюційних систем зі складною динамікою.
Н.кер. – Перестюк Микола Олексійович, акад. НАН України, проф., д.ф.-м.н.
(Тема № 11БФ038-01- фундаментальна, основний науковий напрям – 1.1.2. "Диференціальні рівняння").

56. Еволюційні системи: дослідження аналітичних перетворень, випадкових флуктуацій та статистичних закономірностей.
Н.кер. – Мішура Юлія Степанівна, проф., д.ф.-м.н.
(Тема № 11БФ038-02 - фундаментальна, основний науковий напрям – 1.1.5. "Теорія ймовірностей і математична статистика").

57. Застосування алгебро-геометричних методів в теоріях груп, напівгруп, кілець, зображень, до задач прикладної алгебри та захисту інформації.
Н.кер. – Кириченко Володимир Васильович, проф., д.ф.-м.н.
(Тема № 11БФ038-03 - фундаментальна, основний науковий напрям – 1.1.4. "Геометрія і топологія").

58. Варіаційні та асимптотичні методи в задачах механіки суцільних середовищ.
Н.кер. – Лимарченко Олег Степанович, проф., д.т.н.
(Тема № 11БФ038-04П - прикладна).

59. Крайові задачі динаміки пружних тіл зі спряженими польовими фізико-механічними властивостями та їх застосування в неруйнівному контролі, сенсорних мікроелектромеханічних системах та хвильових гіроскопах.
Н.кер. – Маципура Володимир Тимофійович, проф., д.ф.-м.н.
(Тема № 11БФ038-05П - прикладна).

60. Комплексний географічний аналіз великого міста.
Н.кер. - Бортник Сергій Юрійович, проф., д.геогр.н.
(Тема № 11БФ050-01П - прикладна).

61. Суспільно-географічні основи дослідження трансформації системи природокористування в Україні.
Н.кер. - Олійник Ярослав Богданович, чл.-кор. НАПН України, проф., д.е.н.
(Тема № 11БФ050-02П - прикладна).

62. Аналіз динаміки стоку наносів, трансформації хімічного складу води річок та синоптично-циркуляційних умов формування катастрофічних паводків.
Н.кер. - Хільчевський Валентин Кирилович, проф., д.геогр.н.

(Тема № 11БФ050-03П - прикладна).

63. Теоретичні та прикладні картосеміотичні основи моделювання стану навколишнього середовища.

Н.кер. - Молочко Анатолій Миколайович, проф., к.геогр.н.

(Тема № 11БФ050-04П - прикладна).