Конкурс молодих вчених на 2023 рік

Наказ МОН України від 14.12.2015 № 1287, зареєстрований наказом Министерством юстицій України 06.01.2016 р. за № 15/28145 (зі змінами) Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих досліджень і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 380 від 25.04.2022 - з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства освіти і науки № 581 від 22.06.2022)

Наказ МОН України від 09.11.2022 р. № 996 «Про оголошення у 2022 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених» 

Лист МОН України від 14.11.2022 р. № 1/12764-22 «Про подання на конкурс проєктів досліджень та/або розробок молодих вчених у 2022 році»

Наказ КНУ від 21.11.2022 р. № 700-32 "Про проведення у 2022 році Конкурсу проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених"

Форма фундаментальних досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічної (експериментальної) розробки молодих вчених (Оновлено згідно Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих досліджень і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними зі змінами 2022 року)

Форма науково-експертного висновку за результатами наукової та науково-технічної експертизи з оцінювання проєкту на проведення фундаментального наукового дослідження, прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки (Оновлено згідно Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих досліджень і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними зі змінами 2022 року)

Назви пріоритетних тематичних напрямів (секцій) Конкурсу проєктів фундаментальних досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

Наказ МОН України від 30.12.2022 р. № 1190 "Про затвердження переліку проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління міністерства освіти і науки україни, які пройшли конкурсний відбір та фінансування яких розпочнеться з 2023 року за рахунок коштів державного бюджету України"

____________________________________________________________________________________________________________

Шановні 

заступники деканів/директорів факультетів/інститутів, керівники проєктів      

    УВАГА!!! Доступ для введення в систему проєктів і їх подальшої експертизи буде надано з 15 листопада 2022 року. 

Для того, щоб прийняти участь у Конкурсному відборі проєктів досліджень та/або розробок молодих вчених потрібно ввести свій проєкт в спеціалізовану інформаційну систему згідно короткої інструкції, наведеної нижче.

Керівнику проєкту необхідно:

- зареєструватись як "Керівник проєкту" за посиланням https://mon.dntb.gov.ua/;

- обрати НДЧ, з яким він афілійований;

- Обрати потрібну ознаку конкурсу "Молодіжний конкурс" / "Загальний конкурс";

- Обрати відповідну форму проєкту (фундаментальне наукове дослідження, прикладне наукове дослідження, науково-технічна (експериментальна) розробка) та заповнити її;

- відправити проєкт дослідження або розробки керівнику НДЧ відповідного ЗВО / НУ через цей інформаційний ресурс.

Технічний супровід проведення Конкурсу та надання консультацій забезпечує сектор супроводу та обліку результатів НДР (головний навчальний корпус, кім. 107А, тел. 239-31-88, вн. 31-88)

При поданні документів на Конкурс до кожного проєкту оформлюється згода всіх основних виконавців на участь у виконанні проєкту дослідження або розробки та інформацію до проєкту дослідження/розробки (для подальшої публікації) за формами, що додаються.

Згода основних виконавців

Інформація до проєкту дослідження/розробки(для подальшої публікації)

Лист-підтримки (зразок) 
(також оформлюється на бланках організацій, окрім ЗВО)

Звертаємо Вашу увагу на порядок проведення конкурсного відбору у 2022, році проєктів фундаментального наукового дослідження, прикладного наукового дослідження та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, виконання яких розпочнеться з 2023 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету:

1. Керівникам проєктів:     

     1) при підготовці проєктів враховувати: 
       а) термін виконання:
      - наукового дослідження - до 3 років;
      - науково-технічної (експериментальної) розробки - до 3 років;

     2) вимоги до авторського складу колективів:
       а) керівником проєкту може бути науково-педагогічний (науковий) працівник, який працює (навчається) в Університеті та на момент подання проєкту на Конкурс відповідає таким вимогам:
     - кандидат наук, віком до 35 років включно; 
     - доктор наук, віком до 40 років включно;
       б) до складу виконавців проєкту входять студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники та інші дослідники віком не більше 34 повних років;

    4) з 15 листопада до 24 листопада 2022 року ввести проєкти в Систему.

    5) до 25 листопада 2022 року подати до сектору супроводу та обліку результатів НДР відділу науково-технічної інформації НДЧ рекомендовані проєкти досліджень та/або розробок (роздруковані з СИСТЕМИ в 2-х примірниках), Інформацію до проєкту (для подальшої публікації) в електронному та в 2-х примірниках у друкованому вигляді), ЗГОДУ основних виконавців (авторів) на участь у виконанні дослідження або розробки (в 2-х примірниках у друкованому вигляді), Довідку з бухгалтерії, ДОВІДКУ про склад учасників проєкту та підтвердження того, що учасники відповідають вимогам Конкурсу та беруть участь не більше ніж у двох проєктах, включаючи ті, що були розпочаті в минулі роки цього Конкурсу в довільній формі, ЛИСТИ ПІДТРИМКИ (в 1-му примірнику у друкованому вигляді), та надіслати скан-копії всіх документів на електронну пошту ndr.ndch@knu.ua 

    6) при формуванні кошторису витрат за проєктом дотримуватися вимог Міністерства освіти і науки України. 

2. Для отримання довідки про фінансування госпдоговірної та грантової тематики (у разі наявності) звертатись з поданням на ім’я головного бухгалтера за підписом наукового керівника та керівника підрозділу в бухгалтерію НДЧ (кім. 21, корпус ректорату).

3. Супровід проєктів в частині кадрового забезпечення, зокрема, визначення розміру надбавок за вчене звання, науковий ступінь, стаж наукової роботи виконавців роботи, забезпечує відділ кадрів НДЧ (кім. 23, корпус ректорату).

4. З питання супроводу економічної частини проєктів звертатись в планово-фінансовий відділ (кім. 22, корпус ректорату), попередньо погодивши з науково-дослідною частиною на відповідність вимог, зазначених у пункті 1.


Довідкова інформація

Шановні колеги!
Згідно Розпорядження від 23.06.2022 № 48 при підготовці до  конкурсного відбору наукових досліджень та розробок за рахунок загального фонду, для розрахунку  кошторисної вартості проєкту використовувати excel-файл (в прикріпленні). 
Перед заповненням ознайомитись з розпорядженням.
Заповнені файли потрібно надіслати на пошту lesia.lebedenko@knu.ua (заступник начальника ПФВ Лебеденко Леся Володимирівна) та узгодити фінальний варіант до 15.07.2022 р.

Планова калькуляція_2023-2025 рр.

Заповнення розділу 8 (конкурс молодих вчених)


  З повагою, НДЧ.


Перелік проєктів, що пропонуються до виконання за рахунок коштів державного бюджету починаючи з 2023 рокуКонкурс молодих вчених 2021

Конкурс молодих вчених 2022

Шановні науковці просимо Вас ознайомитися з розпорядженням Університету від 23.06.2022 р. № 48 «Про підготовку до конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розборок»  

З метою оперативного обміну інформації будуть створені Viber групи «МОН 2023» і «МОнЛОДЬ 2023». Науковим керівникам та відповідальним виконавцям проєктів зазначених у п. 2 та 3 цього розпорядження заповнити Google форму до 18:00 04.07.2022 року, за посиланням https://forms.gle/o5gX9p7jQU9RkYaP9 

Анонс подій

07.06.2024
МОН оголосило конкурсний відбір науково-технічних розробок, що будуть фінансуватися за кошти державного бюджету у 2024 році
Міністерство освіти і науки України оголошує конкурсний відбір науково-технічних розробок, що будуть фінансуватися за кошти державного бюджету у 2024 році за новим механізмом.
детальніше...
08.05.2024
МОН і ДНТБ запрошують на англомовний онлайн-курс від Research4Life
П'ятитижневий англомовний онлайн-курс з наукової комунікації, інформаційної грамотності та використання порталу Research4Life стартує 27 травня 2024 року. Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України запрошують науковців, викладачів та студентів взяти... детальніше...
06.05.2024
Лауреати премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2024 році
детальніше...
24.04.2024
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”. Завдяки цій ініціативі науковці з України можуть налагодити співпрацю з польськими колегами з метою проведення спільних досліджень у галузі гуманітарних і суспільних наук. детальніше...
08.04.2024
Конкурс на здобуття національної премії України імені Бориса Патона та премій Президента України для молодих вчених у 2024 році
http://www.kdpu-nt.gov.ua/ детальніше...
04.04.2024
Безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus
У квітні 2024 року компанія Clarivate та Elsevieг продовжує проводити безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus. Вебінари проводяться на платформі ZOOM українською та англійсько мовами. детальніше...
Всі події