Конкурс молодих вчених на 2023 рік

Наказ МОН України від 14.12.2015 № 1287, зареєстрований наказом Министерством юстицій України 06.01.2016 р. за № 15/28145 (зі змінами) Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих досліджень і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 380 від 25.04.2022 - з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства освіти і науки № 581 від 22.06.2022)

Наказ МОН України від 09.11.2022 р. № 996 «Про оголошення у 2022 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених» 

Лист МОН України від 14.11.2022 р. № 1/12764-22 «Про подання на конкурс проєктів досліджень та/або розробок молодих вчених у 2022 році»

Наказ КНУ від 21.11.2022 р. № 700-32 "Про проведення у 2022 році Конкурсу проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених"

Форма фундаментальних досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічної (експериментальної) розробки молодих вчених (Оновлено згідно Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих досліджень і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними зі змінами 2022 року)

Форма науково-експертного висновку за результатами наукової та науково-технічної експертизи з оцінювання проєкту на проведення фундаментального наукового дослідження, прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки (Оновлено згідно Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих досліджень і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними зі змінами 2022 року)

Назви пріоритетних тематичних напрямів (секцій) Конкурсу проєктів фундаментальних досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

Наказ МОН України від 30.12.2022 р. № 1190 "Про затвердження переліку проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління міністерства освіти і науки україни, які пройшли конкурсний відбір та фінансування яких розпочнеться з 2023 року за рахунок коштів державного бюджету України"

____________________________________________________________________________________________________________

Шановні 

заступники деканів/директорів факультетів/інститутів, керівники проєктів      

    УВАГА!!! Доступ для введення в систему проєктів і їх подальшої експертизи буде надано з 15 листопада 2022 року. 

Для того, щоб прийняти участь у Конкурсному відборі проєктів досліджень та/або розробок молодих вчених потрібно ввести свій проєкт в спеціалізовану інформаційну систему згідно короткої інструкції, наведеної нижче.

Керівнику проєкту необхідно:

- зареєструватись як "Керівник проєкту" за посиланням https://mon.dntb.gov.ua/;

- обрати НДЧ, з яким він афілійований;

- Обрати потрібну ознаку конкурсу "Молодіжний конкурс" / "Загальний конкурс";

- Обрати відповідну форму проєкту (фундаментальне наукове дослідження, прикладне наукове дослідження, науково-технічна (експериментальна) розробка) та заповнити її;

- відправити проєкт дослідження або розробки керівнику НДЧ відповідного ЗВО / НУ через цей інформаційний ресурс.

Технічний супровід проведення Конкурсу та надання консультацій забезпечує сектор супроводу та обліку результатів НДР (головний навчальний корпус, кім. 107А, тел. 239-31-88, вн. 31-88)

При поданні документів на Конкурс до кожного проєкту оформлюється згода всіх основних виконавців на участь у виконанні проєкту дослідження або розробки та інформацію до проєкту дослідження/розробки (для подальшої публікації) за формами, що додаються.

Згода основних виконавців

Інформація до проєкту дослідження/розробки(для подальшої публікації)

Лист-підтримки (зразок) 
(також оформлюється на бланках організацій, окрім ЗВО)

Звертаємо Вашу увагу на порядок проведення конкурсного відбору у 2022, році проєктів фундаментального наукового дослідження, прикладного наукового дослідження та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, виконання яких розпочнеться з 2023 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету:

1. Керівникам проєктів:     

     1) при підготовці проєктів враховувати: 
       а) термін виконання:
      - наукового дослідження - до 3 років;
      - науково-технічної (експериментальної) розробки - до 3 років;

     2) вимоги до авторського складу колективів:
       а) керівником проєкту може бути науково-педагогічний (науковий) працівник, який працює (навчається) в Університеті та на момент подання проєкту на Конкурс відповідає таким вимогам:
     - кандидат наук, віком до 35 років включно; 
     - доктор наук, віком до 40 років включно;
       б) до складу виконавців проєкту входять студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники та інші дослідники віком не більше 34 повних років;

    4) з 15 листопада до 24 листопада 2022 року ввести проєкти в Систему.

    5) до 25 листопада 2022 року подати до сектору супроводу та обліку результатів НДР відділу науково-технічної інформації НДЧ рекомендовані проєкти досліджень та/або розробок (роздруковані з СИСТЕМИ в 2-х примірниках), Інформацію до проєкту (для подальшої публікації) в електронному та в 2-х примірниках у друкованому вигляді), ЗГОДУ основних виконавців (авторів) на участь у виконанні дослідження або розробки (в 2-х примірниках у друкованому вигляді), Довідку з бухгалтерії, ДОВІДКУ про склад учасників проєкту та підтвердження того, що учасники відповідають вимогам Конкурсу та беруть участь не більше ніж у двох проєктах, включаючи ті, що були розпочаті в минулі роки цього Конкурсу в довільній формі, ЛИСТИ ПІДТРИМКИ (в 1-му примірнику у друкованому вигляді), та надіслати скан-копії всіх документів на електронну пошту ndr.ndch@knu.ua 

    6) при формуванні кошторису витрат за проєктом дотримуватися вимог Міністерства освіти і науки України. 

2. Для отримання довідки про фінансування госпдоговірної та грантової тематики (у разі наявності) звертатись з поданням на ім’я головного бухгалтера за підписом наукового керівника та керівника підрозділу в бухгалтерію НДЧ (кім. 21, корпус ректорату).

3. Супровід проєктів в частині кадрового забезпечення, зокрема, визначення розміру надбавок за вчене звання, науковий ступінь, стаж наукової роботи виконавців роботи, забезпечує відділ кадрів НДЧ (кім. 23, корпус ректорату).

4. З питання супроводу економічної частини проєктів звертатись в планово-фінансовий відділ (кім. 22, корпус ректорату), попередньо погодивши з науково-дослідною частиною на відповідність вимог, зазначених у пункті 1.


Довідкова інформація

Шановні колеги!
Згідно Розпорядження від 23.06.2022 № 48 при підготовці до  конкурсного відбору наукових досліджень та розробок за рахунок загального фонду, для розрахунку  кошторисної вартості проєкту використовувати excel-файл (в прикріпленні). 
Перед заповненням ознайомитись з розпорядженням.
Заповнені файли потрібно надіслати на пошту lesia.lebedenko@knu.ua (заступник начальника ПФВ Лебеденко Леся Володимирівна) та узгодити фінальний варіант до 15.07.2022 р.

Планова калькуляція_2023-2025 рр.

Заповнення розділу 8 (конкурс молодих вчених)


  З повагою, НДЧ.


Перелік проєктів, що пропонуються до виконання за рахунок коштів державного бюджету починаючи з 2023 рокуКонкурс молодих вчених 2021

Конкурс молодих вчених 2022

Шановні науковці просимо Вас ознайомитися з розпорядженням Університету від 23.06.2022 р. № 48 «Про підготовку до конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розборок»  

З метою оперативного обміну інформації будуть створені Viber групи «МОН 2023» і «МОнЛОДЬ 2023». Науковим керівникам та відповідальним виконавцям проєктів зазначених у п. 2 та 3 цього розпорядження заповнити Google форму до 18:00 04.07.2022 року, за посиланням https://forms.gle/o5gX9p7jQU9RkYaP9 

Анонс подій

27.11.2023
Програма для молодих дослідників від APS 2024
З 2015 року Американське фізичне товариство (American Physical Society, APS) та Міжнародний форум з фізики (Forum on International Physics, FIP) заснували Програму для видатних студентів (DS), щоб надати перспективним молодим дослідникам за межами США фінансову підтримку для ... детальніше...
23.11.2023
Конкурс наукових проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України»
Український реконструкційний фонд та Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України оголосили про початок конкурсу наукових та студентських проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України».
детальніше...
01.11.2023
Науковий марафон «Об'єднані наукою»
До Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку 14-24 листопада 2023 року відбудеться науковий марафон «Об'єднані наукою». детальніше...
01.11.2023
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme Cooperation projects
15 листопада 2023 року Swedish Institute відкриває новий конкурс проєктів SI Baltic Sea Neighbourhood Programme - Cooperation projects. детальніше...
26.10.2023
Вебінар для учасників конкурсу «Спільні українсько-швейцарські проєкти з виконання наукових досліджень: Конкурс проєктів 2023»
31 жовтня 2023 року об 11:00 (за київським часом) відбудеться вебінар для учасників конкурсу «Спільні українсько-швейцарські проєкти з виконання наукових досліджень: Конкурс проєктів 2023». детальніше...
09.10.2023
Вебінар в рамках програми MSCA4Ukraine: Принципи та практики відкритої науки
25 жовтня 2023 року MSCA4Ukraine запрошує відвідати вебінар, головною темою якого стануть принципи та практики відкритої науки ЄС. Також під час вебінару буде розглянуто, як відкрита наука може сприяти зміцненню української вищої освіти та дослідницького сектору детальніше...
Всі події