Конкурс молодих вчених на 2024 рік

Наказ МОН України від 27 грудня 2023 року № 1569 «Про затвердження переліку проектів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, які пройшли конкурсний відбір та фінансування яких розпочнеться з 2024 року за рахунок коштів Державного бюджету України»

Наказ МОН України від 14.12.2015 № 1287, зареєстрований наказом Министерством юстицій України 06.01.2016 р. за № 15/28145 (зі змінами) Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих досліджень і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 380 від 25.04.2022 - з урахуванням змін, внесених Наказом Міністерства освіти і науки № 581 від 22.06.2022)

Наказ МОН України від 21 вересня 2023 року № 1143 «Про оголошення у 2023 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених»

Наказ МОН України від 07 вересня 2023 року № 1104 «Про затвердження пріоритетної тематики при проведенні конкурсів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у 2023 році»

Наказ МОН України від 04.11.2022 № 987 «Про внесення змін до тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок міністерства освіти і науки України на 2022-2026 роки»

Лист МОН України від 03.10.2023 № 7/394-23 «Про особливості подання на Конкурс проєктів досліджень та/або розробок молодих вчених у 2023 році»

Наказ КНУ від 10.10.2023 р. № 762-32 «Про проведення у 2023 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених»

Тематика (секція) фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених   вибирається лише один варіант

Оновлений перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на 2023 рік (Постанова Кабінету Міністрів України від 09 травня 2023 року № 463)  вибирається лише один напрям

Форма_фундаментального наукового дослідження, прикладного наукового дослідження молоді вчені (формат PDF)

Оціночна шкала науково-експертного висновку молоді вчені   завантажити

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Шановні 
заступники деканів/директорів факультетів/інститутів, керівники проєктів
      
    УВАГА!!! Доступ для введення в систему проєктів і їх подальшої експертизи буде надано з 22 вересня 2023 року. 

Конкурс буде проведено в Модулі конкурсів Національної електронної науково-інформаційної системи. Інструкції будуть опубліковані в розділі "Модуль конкурсів" за посиланням: https://nauka.gov.ua/information/2023-ys/

ІНСТРУКЦІЇ:

Реєстрація та авторизація 
Для авторизації необхідно:
Перейти за посиланням https://nauka.gov.ua/login, яке перенаправить Вас на портал ІСЕІ, для ідентифікації Вашої особи.
Обрати спосіб ідентифікації та виконати відповідні дії (детальніше - https://id.gov.ua/).
Після ідентифікації особи Вас перенаправить в особистий аккаунт в Системі https://cabinet.nauka.gov.ua/ 

Керівники проєктів. Отримання доступу

Керівник проєктів. Інструкція

Учасник проєкту. Отримання доступу та інстуркція

Технічний супровід проведення Конкурсу та надання консультацій забезпечує сектор супроводу та обліку результатів НДР (головний навчальний корпус, кім. 107А, тел. 239-31-88, вн. 31-88).

Звертаємо Вашу увагу на порядок проведення конкурсного відбору у 2023, році проєктів фундаментального наукового дослідження, прикладного наукового дослідження та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, виконання яких розпочнеться з 2024 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету:

1. Керівникам проєктів:     

        1) при підготовці проєктів на Конкурс врахувати:

         - строк виконання проєктів - до трьох років;

         - вимоги до складу авторського колективу:

         а) керівником проєкту може бути науково-педагогічний (науковий) працівник, який працює (навчається) в Університеті за основним місцем роботи та на момент подання проєкту на Конкурс відповідає таким вимогам:

           кандидат наук (доктор філософії), віком до 35 років включно;

           доктор наук, віком до 40 років включно;

         б) виконавцями (авторами) проєкту можуть бути особи, які є молодими вченими відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; перевага повинна надаватися тим виконавцям (авторам), що знаходяться і працюють в Україні;

         в) вчений може бути керівником тільки в одному дослідженні або розробці, а виконавці (автори) беруть участь не більше ніж у двох дослідженнях або розробках (включно з основним конкурсом та конкурсом молодих вчених Міністерства освіти і науки  України), враховуючи й ті, що розпочаті в минулі роки і продовжуватимуться у 2024 році;

2. до 13 (16) жовтня 2023 року ввести проєкти до Національної електронної науково-інформаційної системи;

3. до 18 жовтня 2023 року подати до сектору супроводу та обліку результатів НДР відділу науково-технічної інформації науково-дослідної частини рекомендовані проєкти (роздруковані в двох примірниках з Національної електронної науково-інформаційної системи), довідку від бухгалтерської служби Університету, довідку про склад учасників проєкту, лист, листи підтримки (роздруковані в одному примірнику); та надіслати скан-копії всіх документів на е-mail: ndr.ndch@knu.ua (головний навчальний корпус Університету, кім. 107А, зовн. тел. 239-31-88, внутр. тел. 31-88);

4. Процедура звернення до бухгалтерії для отримання довідки (п. 9.13): 

4.1) оформити подання на ім’я головного бухгалтера за підписом наукового керівника та керівника підрозділу (допускається надсилання сканкопії); 

4.2) Довідку з бухгалтерської служби, заповнити відповідно до встановленої форми МОН; Обов'язковим для заповнення є стовпчик *ПІБ наукового керівника та/або виконавців*

4.3) сканкопії подання та заповнену довідку з бухгалтерської служби надсилати на електронну пошту: 21ndch@ukr.net в бухгалтерію НДЧ (кім. 21, корпус ректорату).

5. Планово-фінансовому відділу забезпечити супровід економічної частини проєктів, попередньо погоджених з науково-дослідною частиною на відповідність вимог.


    ВАЖЛИВІ ДАТИ:

   11 жовтня 2023 року - уточнення переліку проєктів, які подаються на конкурс (назва, науковий керівник, відповідальний виконавець, тип проєкту);         

   13 жовтня 2023 року - надсилання форм проєктів у вордівському форматі;

   13 (16) жовтня 2023 року - дедлайн введення проєктів в інформаційну систему, Вчена рада Університету;

   18 жовтня 2023 року - дедлайн подачі повного пакету документів в НДЧ;

   19 жовтня 2023 року – Науково-технічна рада;

   24 жовтня 2023 року - подача документів апаратом НДЧ в МОН України паперові версії проэктів та супровідних документів.


Довідкова інформація

Шановні колеги!
Згідно Розпорядження від 12.04.2023 № 29 при підготовці до  конкурсного відбору наукових досліджень та розробок за рахунок загального фонду, для розрахунку  кошторисної вартості проєкту використовувати excel-файл (в прикріпленні). 
Перед заповненням ознайомитись з розпорядженням.
Заповнені файли потрібно надіслати на пошту lesia.lebedenko@knu.ua (заступник начальника ПФВ Лебеденко Леся Володимирівна) та узгодити фінальний варіант до 15.07.2022 р.


         З повагою, НДЧ

Конкурс молодих вчених 2021


Конкурс молодих вчених 2022

Конкурс молодих вчених 2023


Шановні науковці просимо Вас ознайомитися з розпорядженням Університету від 12.04.2023 р. № 29 «Про підготовку до проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розборок»
З метою оперативного обміну інформації будуть створені Viber група «МОнЛОДЬ 2024» (за посиланням:  https://cutt.ly/H7p6daJ). 
Науковим керівникам та відповідальним виконавцям проєктів зазначених у п. 2 та 3 цього розпорядження заповнити Google форму до 18:00 28.04.2023 року, за посиланням   https://forms.gle/5gGBS4KwgQh5KM4h6

Анонс подій

04.04.2024
Безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus
У квітні 2024 року компанія Clarivate та Elsevieг продовжує проводити безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus. Вебінари проводяться на платформі ZOOM українською та англійсько мовами. детальніше...
21.03.2024
Атестація наукових шкіл по напрямам
детальніше...
15.03.2024
Проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів для посилення участі українських організацій в програмі ЄС «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА»
Міністерство освіти і науки України оголошує проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів за кошти програми ЄС «Горизонт 2020».
детальніше...
04.03.2024
Вручення премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, приурочене до дня народження Великого Кобзаря
детальніше...
29.02.2024
Атестація наукових шкіл по напрямам
детальніше...
11.01.2024
Семінари «Взаємодія науки та громадськості»
Семінари нададуть учасникам широкий доступ до різноманітних матеріалів з інтерактивним компонентом та створять умови для взаємодії між колегами з різних університетів. детальніше...
Всі події