Конкурс «Наука для зміцнення обороноздатності України»


Конкурс 2023.04 «Наука для зміцнення обороноздатності України»

Повідомляємо, що для підписання пакету документів для подачі на КОНКУРС, потрібно принести пакет документів для підпису в НДЧ, (кім. 10 адміністративна будівля), паралельно направити на E-mail: ndr.ndch@knu.ua


З усіх питань (окрім фінансових) звертатися до сектору супроводу та обліку результатів НДР, кім 107А головного навчального корпусу, тел. 239-31-88, вн. 31-88, E-mail: ndr.ndch@knu.ua  

Пакет документів потрібно подати в НДЧ, не пізніше ніж за 3 дні до дедлайну Конкурсу.

Термін подання заявок: з 26 грудня 2023, 00:00 по 31 січня 2024, 23:59 (за київським часом).

Проведення наукової і науково-технічної експертизи та підбиття підсумків конкурсу: до 01.07.2024 (орієнтовно).

Детальні умови Конкурсу.

Метою Конкурсу є фінансування колективних наукових прикладних проєктів, спрямованих на розробку та відновлення вітчизняних критичних технологій, структур та засобів для забезпечення спроможності України реагувати на мілітарні виклики, зміцнюючи таким чином інституційну стійкість та обороноздатність країни

Тематичні напрями Конкурсу. Заявки, що подаються на Конкурс, мають відповідати всім нижче переліченим вимогам

     1) бути проєктами з виконання прикладних наукових досліджень або розробок, спрямованих на зміцнення обороноздатності України;

     2) відповідати одному з перелічених нижче тематичних напрямів:
        - розробка нових технологій, матеріалів, програмних продуктів, пристроїв для застосування при виготовленні, модернізації, експлуатації, відновленні озброєння та військової техніки;
        - розробка технологій виявлення малорозмірних цілей;
        - розробка нових та покращення наявних засобів розвідки, зв’язку, протиракетної та протиповітряної оборони;
        - розмінування, маскування;
        - створення інтелектуальних систем аналізу образів та розпізнавання об’єктів;
        - розробка та вдосконалення засобів кіберборотьби, а також інформаційних технологій (у т.ч. – для боротьби з дезінформацією) з застосуванням методів штучного інтелекту;
        - розробка технологій покращення домедичної допомоги на всіх етапах її надання;
        - створення технологій ефективної діагностики та лікування посттравматичних стресових розладів військовослужбовців в результаті перенесеної бойової травми;
        - розв’язання задач медичного забезпечення збройних сил та цивільного населення, включно з впровадженням технологій та засобів профілактики, лікування та реабілітації поширених захворювань, що супроводжуються високою смертністю чи інвалідністю та/або зумовлених чи посилених умовами воєнного часу, необхідністю лікування важких поранень та травм і реабілітації після них;
        - оптимізація надання медичної допомоги з метою покращення ментального здоров’я уразливих груп населення під час війни та у післявоєнний період, розробка методів морально-психологічного забезпечення та соціально-психологічної реабілітації;
        - розв’язання задач тилового та інженерного забезпечення, включаючи захист і підвищення стійкості критичної та цивільної інфраструктури (зокрема, захисних споруд),розв’язання екологічних проблем, проблем водопостачання в умовах ведення бойових дій та в тилу;
        - розробка дистанційно керованих механізмів для роботи з радіоактивними та радіаційно забрудненими матеріалами;
        - оперативне визначення, на основі інноваційних технологій, забруднювальних речовин, що потрапляють у водні об’єкти в наслідок військових дій;
        - розробка технологій ефективного гасіння пожеж;
        - розробка технологій ефективного реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру;
        - розробка засобів ліквідації наслідків застосування сучасної зброї масового ураження.

     3) планованим результатом виконання проєкту повинен бути, що найменше, прототип приладу/пристрою або бета-версія програмного забезпечення, які б продемонстрували, що ідея, технологія або метод працюють. У випадку, коли на ринку є подібні продукти, технології, методи, заявка повинна обґрунтовувати конкретні переваги над аналогами.

     4) відповідати що найменше одному з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених Законом пріоритетними на момент проведення конкурсного відбору (у відповідності до статті 3 Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”).

Перевага при конкурсному відборі буде надаватися дослідженням та розробкам, результатом яких стане покращення військово-технічного забезпечення країни та створення прототипів пристроїв/приладів, які будуть розроблені під час проєкту й впроваджені за його результатами.

Тривалість реалізації проєктів, що будуть відібрані за результатами Конкурсу: 

Виконання проєктів передбачається у 2024-2025 рр. а наявності відповідних бюджетних надходжень). 

Реалізація проєктів передбачається у два проміжних етапи реалізації проєкту: 

1) перший, проміжний, етап реалізації проєкту; 
2) другий, проміжний, етап реалізації проєкту.

(Початок реалізації проєктів планується з серпня 2024 року(термін виконання проєктів у 2024році – орієнтовно 4 місяці); виконання проєктів у 2025 р. здійснюватиметься з урахуванням та у відповідності до бюджетних надходжень у відповідному році впродовж орієнтовно 9 місяців.

Загальний обсяг фінансування Конкурсу в 2024 р. становить - до 100 млн грн, у 2025 році - до 200 млн грн (за умови наявності відповідних бюджетних надходжень).

Максимальна загальна сума фінансування одного проєкту – 4,5 млн грн (2024 рік – 1,5 млн грн; 2025 рік – 3,0 млн грн)

Загальний обсяг фінансування Конкурсу – до 300 млн грн (за умови наявності відповідних бюджетних призначень)


Дата та час початку подання заявок: 26.12.2023, 00:00 за київським часом. 

Дата та час завершення подання заявок: 31.01.2024, 23:59 за київським часом

Проведення наукової і науково-технічної експертизи та підбиття підсумків конкурсудо 01.07.2024 (орієнтовно)


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ    (завантажити) - Розділ ІV пункт 5-9 заявки на одержання грантової підтримки

Вимоги до учасників конкурсів (наукового керівника та виконавців)

Перелік документів, які подаються учасником конкурсу разом із заявкою: 

- Заявка на одержання грантової підтримки подається в електронному вигляді (українською та англійською мовами) і завіряється електронним цифровим підписом наукового керівника проєкту. 

- Згода авторів проєкту на його виконання (для чого проставляється відмітка через особистий кабінет виконавця з використанням електронного цифрового підпису) 

Згода керівника організації/установи/підприємства на виконання проєкту (сканована копія згоди за підписом керівника організації/установи/підприємства у форматі PDF) (українською мовою)* 

!!! ВАЖЛИВО: щоб одержати згоду на бланку Університету, необхідно надіслати на E-mail: ndr.ndch@knu.ua

  1. заповнену згоду керівника організації/установи/підприємства на виконання проєкту; 
  2. скріншот вже зареєстрованої в базу НФДУ заявки на одержання грантової підтримки, де вказано назву проєкту та науковий керівник та виконавців проєкту; 
  3. заповнений календарний план (українською мовою).
     За підписом надати в кім. 107а:
  1. завізовану деканом факультету/інституту або заступником з наукової роботи факультету/інституту Згоду керівника на виконання проєкту;
  2. календарний план (українською мовою) за власноручним підписом наукового керівника;
  3. завізований заступником начальника ПФВ "Обсяг фінансування за окремими статтями витрат".

- Довідка (українською мовою) з місця роботи наукового керівника проєкту із зазначенням, що керівник проєкту працює за основним місцем роботи в організації/установі/підприємстві, від імені якої подається заявка (сканована копія згоди за підписом керівника установи в форматі PDF)* 

- Заява за підписом керівника учасника конкурсу щодо відповідності учасника конкурсу пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118 (українською мовою)

!!! ВАЖЛИВОготується централізовано апаратом НДЧ (скановані копії надсилатимуться науковим керівникам)

Техніко-економічне обґрунтування необхідності придбання обладнання та устаткування (якщо проєкт передбачає придбання обладнання та устаткування вартістю понад 200 тис. грн за одиницю)** (Зразок подання для отримання довідки про наявність/відсутність обладнання), тел. 239-31-07, вн. 31-07.

*На момент підписання Договорів з переможцями конкурсу зазначені документи мають надаватись до Фонду у паперовому вигляді (оригінали, засвідчені підписами та печатками). 

**На момент підписання Договорів з переможцями конкурсу зазначені документи мають також надаватись до Фонду у паперовому вигляді (оригінали, засвідчені підписами та печатками).

- Обсяг фінансування, необхідний для виконання наукового дослідження (розробки), з відповідним текстовим обґрунтуванням та наданням відповідного вичерпного переліку за кожною окремою статею витрат по роках згідно зі статтями витрат, зазначеними у таблицях у Розділі VII (заповнюються таблиці в форматі Microsoft Excel).

- Обсяг фінансування за окремими статтями витрат (українською мовою), заповнюються таблиці в форматі Microsoft Excel.

!!! ВАЖЛИВО: для заповнення розділу VII. Інформація про обсяги фінансування проєкту до ПФВ на e-mail: pfv.ndch@knu.ua надіслати скріншот вже зареєстрованої в базу НФДУ заявки на одержання грантової підтримки, де вказано назву проєкту, наукового керівника та всіх виконавців проєкту.


Анонс подій

18.07.2024
Бізнес-інкубатор "Ми" (еō Business Incubators)

Шановні професори, науковці та студенти!


Наукові досягнення України широко визнані у всьому світі, а українські розробники дуже успішно працюють в багатьох глобальних високотехнологічних компаніях. Вже п’ять технологічних стартапів з України перевищили бізнес-оцінку в 1 мільярд доларів. Однак...
детальніше...
16.07.2024
МОН оголосило конкурс українсько-латвійських наукових проєктів на 2025–2026 роки

Міністерство освіти і науки України та Латвійська рада науки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2025–2026 роках. Приймання заявок триватиме з 15 липня до 13 вересня 2024 року.

детальніше...
12.07.2024
Наказ щодо подання конкурсних документів на здобуття національних/міжнародних премій/стипендій
детальніше...
09.07.2024
ХІХ Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії у 2024 році
детальніше...
04.07.2024
Конкурси оголошені НАН України
Науково-дослідна частина (НДЧ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка надає інформаційний лист про конкурси оголошені НАН України. детальніше...
03.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ» детальніше...
Всі події