Конкурс НФДУ «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень»

Конкурс 2023.05 «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень»


Повідомляємо, що для підписання пакету документів для подачі на КОНКУРС, потрібно принести пакет документів для підпису в НДЧ, (кім. 10 адміністративна будівля), паралельно направити на E-mail: ndr.ndch@knu.ua

З усіх питань (окрім фінансових) звертатися до сектору супроводу та обліку результатів НДР, кім 107А головного навчального корпусу, тел. 239-31-88, вн. 31-88, E-mail: ndr.ndch@knu.ua  

Пакет документів потрібно подати в НДЧ, не пізніше ніж за 3 дні до дедлайну Конкурсу.

Термін подання заявок: з 31 грудня 2023, 00:01 по 14 лютого 2024, 23:59 (за київським часом).

Проведення наукової і науково-технічної експертизи та підбиття підсумків конкурсу: до 01.07.2024 (орієнтовно).

Детальні умови Конкурсу

Метою конкурсу є відбір проєктів для надання грантової підтримки для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору, розбудови дослідницької інфраструктури як сукупності засобів, ресурсів та пов’язаних з ними послуг, які використовуються науковим співтовариством для проведення досліджень на найвищому рівні, зокрема для створення нових та підтримки наявних наукових підрозділів, їх мережевих структур, центрів колективного користування, архівів та/або бібліотек наукової інформації тощо, які в результаті виконання таких проєктів можуть досягти можливості стабільного залучення фінансування на умовах, що дозволять їм організувати самостійну роботу з проведення наукових досліджень на рівні найкращих світових стандартів.

Проєкти, які фінансуватимуться за результатами цього конкурсу, мають виконуватися найбільш активними, перспективними та продуктивними науковцями, які мають: 

1) значний досвід проведення  фундаментальних та прикладних досліджень у різних галузях науки; 
2) можливість та мотивацію для роботи за найкращими світовими стандартами, а також для створення та розвитку провідних команд дослідників. 

Конкурс також спрямований на вирішення наступних унікальних задач: 

1. створення, функціонування та забезпечення розвитку інфраструктурних центрів для вирішення мультидисциплінарних задач;
2. залучення комерційних структур для впровадження наукоємної продукції;
3. забезпечення уникнення фрагментації досліджень та подвійного використання коштів;
4. об’єднання комплементарних експертиз;
5. підготовка матеріальної бази провідних команд українських науковців, а також підвищення їхнього наукового рейтингу до найвищих світових стандартів задля їхньої подальшої участі в найбільш престижних європейських та світових конкурсах наукових проєктів; 
6. підготовка матеріальної бази провідних команд українських науковців, а також підвищення їхньої наукової та адміністративної компетентності з метою створення державних ключових лабораторій у подальшому;
7. консолідація наукових спільнот навколо передових команд.


Тематика проєктів має відповідати принаймні одному з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (у відповідності до статті 3 Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”).

Заявка на одержання грантової підтримки, що подається на Конкурс, має відповідати одному з перелічених нижче тематичних напрямів:

1. Фундаментальні наукові дослідження в галузі природничих наук та математики.
2. Фундаментальні дослідження в галузі наук про життя.
3. Прикладні дослідження, що мають на меті створення технологій (включзно з IT) та продуктів, які ґрунтуються на новітніх досягненнях фундаментальної науки.
4. Фундаментальні соціо-гуманітарні дослідження з найбільш актуальних проблем сучасності. 
5. Мультидисциплінарні дослідження.


Дата та час початку подання заявок: 31.12.2023, 00:01 за київським часом.

Дата та час завершення подання заявок: 14.02.2024, 23:59 за київським часом.

Проведення наукової і науково-технічної експертизи та підбиття підсумків конкурсу: до 01.07.2024 (орієнтовно).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ    (завантажити) - Розділ ІV пункт 5-9 заявки на одержання грантової підтримки

Вимоги до учасників конкурсу (наукового керівника та виконавців)

1. Фундаментальні наукові дослідження в галузі природничих наук та математики.
2. Фундаментальні дослідження в галузі наук про життя.
3. Прикладні дослідження, що мають на меті створення технологій (включзно з IT) та продуктів, які ґрунтуються на новітніх досягненнях фундаментальної науки.
4. Фундаментальні соціо-гуманітарні дослідження з найбільш актуальних проблем сучасності. 
5. Мультидисциплінарні дослідження.

Перелік документів, які подаються учасником конкурсу разом із заявкою: 

- Заявка на одержання грантової підтримки подається в електронному вигляді (українською та англійською мовами) і завіряється електронним цифровим підписом наукового керівника проєкту. 

- Згода авторів проєкту на його виконання (для чого проставляється відмітка через особистий кабінет виконавця з використанням електронного цифрового підпису) 

Згода керівника організації/установи/підприємства на виконання проєкту (сканована копія згоди за підписом керівника організації/установи/підприємства у форматі PDF) (українською мовою)* 

!!! ВАЖЛИВО: щоб одержати згоду на бланку Університету, необхідно надіслати на E-mail: ndr.ndch@knu.ua

  1. заповнену згоду керівника організації/установи/підприємства на виконання проєкту; 
  2. скріншот вже зареєстрованої в базу НФДУ заявки на одержання грантової підтримки, де вказано назву проєкту та науковий керівник та виконавців проєкту; 
  3. заповнений календарний план (українською та англійською мовами)
     За підписом надати в кім. 107а:
  1. завізовану деканом факультету/інституту або заступником з наукової роботи факультету/інституту Згоду керівника на виконання проєкту;
  2. календарний план (українською мовою) за власноручним підписом наукового керівника;
  3. завізований заступником начальника ПФВ "Обсяг фінансування за окремими статтями витрат".

Перелік пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки

- Довідка (українською мовою) з місця роботи наукового керівника проєкту із зазначенням, що керівник проєкту працює за основним місцем роботи в організації/установі/підприємстві, від імені якої подається заявка (сканована копія згоди за підписом керівника установи в форматі PDF)* 

- Заява за підписом керівника учасника конкурсу щодо відповідності учасника конкурсу пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118 (українською мовою)

!!! ВАЖЛИВОготується централізовано апаратом НДЧ (скановані копії надсилатимуться науковим керівникам)

Техніко-економічне обґрунтування необхідності придбання обладнання та устаткування (якщо проєкт передбачає придбання обладнання та устаткування вартістю понад 200 тис. грн за одиницю)** (Зразок подання для отримання довідки про наявність/відсутність обладнання), тел. 239-31-07, вн. 31-07.

*На момент підписання Договорів з переможцями конкурсу зазначені документи мають надаватись до Фонду у паперовому вигляді (оригінали, засвідчені підписами та печатками). 

**На момент підписання Договорів з переможцями конкурсу зазначені документи мають також надаватись до Фонду у паперовому вигляді (оригінали, засвідчені підписами та печатками).

- Обсяг фінансування, необхідний для виконання наукового дослідження (розробки), з відповідним текстовим обґрунтуванням та наданням відповідного вичерпного переліку за кожною окремою статею витрат по роках згідно зі статтями витрат, зазначеними у таблицях у Розділі VII (заповнюються таблиці в форматі Microsoft Excel).

- Обсяг фінансування за окремими статтями витрат (українською мовою), заповнюються таблиці в форматі Microsoft Excel та (англійською мовою) в Microsoft Excel.

!!! ВАЖЛИВО: для заповнення розділу VII. Інформація про обсяги фінансування проєкту до ПФВ на e-mail: pfv.ndch@knu.ua надіслати скріншот вже зареєстрованої в базу НФДУ заявки на одержання грантової підтримки, де вказано назву проєкту, наукового керівника та всіх виконавців проєкту.

Анонс подій

18.07.2024
Бізнес-інкубатор "Ми" (еō Business Incubators)

Шановні професори, науковці та студенти!


Наукові досягнення України широко визнані у всьому світі, а українські розробники дуже успішно працюють в багатьох глобальних високотехнологічних компаніях. Вже п’ять технологічних стартапів з України перевищили бізнес-оцінку в 1 мільярд доларів. Однак...
детальніше...
16.07.2024
МОН оголосило конкурс українсько-латвійських наукових проєктів на 2025–2026 роки

Міністерство освіти і науки України та Латвійська рада науки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2025–2026 роках. Приймання заявок триватиме з 15 липня до 13 вересня 2024 року.

детальніше...
12.07.2024
Наказ щодо подання конкурсних документів на здобуття національних/міжнародних премій/стипендій
детальніше...
09.07.2024
ХІХ Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії у 2024 році
детальніше...
04.07.2024
Конкурси оголошені НАН України
Науково-дослідна частина (НДЧ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка надає інформаційний лист про конкурси оголошені НАН України. детальніше...
03.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ» детальніше...
Всі події