Конкурс тем на 2023 рік

Наказ МОН України від 14.10.2022 р. № 885 «Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України» (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2022 року N 928)

Наказ МОН України від 17.11.2022 р. № 1032 «Про проведення конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у 2022 році» 

Вимоги до проєктів досліджень та/або розробок, які подаються на Конкурс

Лист МОН від 23.11.2022 № 1/14329-22 «Про подання проєктів на Конкурсний відбір» 

Наказ МОН України від 04.11.2022 № 987 «Про внесення змін до тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок міністерства освіти і науки україни на 2022-2026 роки»

Наказ МОН України від 13.10.2022 № 914 «Деякі питання проведення конкурсного відбору експертів з експертизи проектів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводитиме міністерство освіти і науки україни, та звітів про їх виконання»  (Перелік тематичних напрямів в формі заявки відображається як «Секція»)

Форма проєкту фундаментального дослідження (згідно наказу МОН України від 17.11.2022 р. № 1032)

Форма проєкту прикладного дослідження (згідно наказу МОН України від 17.11.2022 р. № 1032)

Форма проєкту науково-технічної (експериментальної) розробки (згідно наказу МОН України від 17.11.2022 р. № 1032)

Форма науково-експертного висновку з оцінювання проєкту на проведення фундаментального дослідження (згідно наказу МОН України від 17.11.2022 р. № 1032)

Форма науково-експертного висновку з оцінювання проєкту на проведення прикладного дослідження (згідно наказу МОН України від 17.11.2022 р. № 1032)

Форма науково-експертного висновку з оцінювання проєкту науково-технічної (експериментальної) розробки (згідно наказу МОН України від 17.11.2022 р. № 1032)

Наказ Університету від 25.11.2022 р. № 722-32 «Про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень та розробок»

Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2022 року (відповідно до статті 3 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»)

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН

Відповідь на пункт 5.3.Обгрунтування наявності матеріально-технічної бази, яка буде використана для виконання проєкту (Центри колективного користування науковим обладнанням (ЦККНО), державні ключові лабораторії, наукові об'єкти, що становлять національне надбання, науково-дослідні поля ЗВО, НУ тощо)

Відповідь на пункт 5.4. Наявність державної атестації наукової діяльності ЗВО або НУ за напрямом проєкту, що підтверджується відповідним наказом МОН (зазначити назву напряму за яким атестовано ЗВО, рік атестації, та категорію отриману за результатами атестації)

___________________________________________________________________________________________________________________________   

Шановні 

заступники деканів/директорів факультетів/інститутів, керівники проєктів      

    УВАГА!!! Доступ для введення в систему проєктів і їх подальшої експертизи буде надано з 23 листопада 2022 року. 

Вебінар від 25.11.2022 р. «Щодо конкурсу МОН проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок фінансування яких розпочнеться у 2023 році за рахунок державних коштів загального фонду»  

Запис вебінару  https://drive.google.com/file/d/1OaeCMAnDPjHVTwG6kHoYkUGq1VgBwMEm/view

Для того, щоб прийняти участь у Конкурсному відборі проєктів досліджень та/або розробок потрібно ввести свій проєкт в спеціалізовану інформаційну систему згідно короткої інструкції, наведеної нижче.

Керівнику проєкту необхідно:

- зареєструватись як "Керівник проєкту" за посиланням https://mon.dntb.gov.ua/;

- обрати НДЧ, з яким він афілійований;

- Обрати потрібну ознаку конкурсу "Молодіжний конкурс" / "Загальний конкурс";

- Обрати відповідну форму проєкту (фундаментальне наукове дослідження, прикладне наукове дослідження, науково-технічна (експериментальна) розробка) та заповнити її;

- відправити проєкт дослідження або розробки керівнику НДЧ відповідного ЗВО / НУ через цей інформаційний ресурс.

Технічний супровід проведення Конкурсу та надання консультацій забезпечує сектор супроводу та обліку результатів НДР (головний навчальний корпус, кім. 107А, тел. 239-31-88, вн. 31-88)

При поданні документів на Конкурс до кожного проєкту оформлюється згода всіх основних виконавців на участь у виконанні проєкту дослідження або розробки та інформацію до проєкту дослідження/розробки (для подальшої публікації) за формами, що додаються.

Згода основних виконавців

Інформація до проєкту дослідження/розробки (для подальшої публікації)

Лист-підтримки (зразок) 
 (також оформлюється на бланках організацій, окрім ЗВО)

Звертаємо Вашу увагу на порядок проведення І етапу конкурсного відбору проєктів досліджень та/або розробок,
виконання яких розпочнеться у 2023 році за рахунок коштів державного бюджету: 

Керівникам проєктів:

1)  при підготовці проєктів виходити з терміну виконання:

- фундаментальні наукові дослідження (термін виконання до 36 місяців);

- прикладні наукові дослідження (термін виконання до 36 місяців);

- науково-технічні (експериментальні) розробки (термін виконання до 24 місяців);

2)  науковець може бути:

2.1. керівником тільки в одному досліджені або розробці, враховуючи й ті, що розпочато в минулі роки і продовжуватимуться у 2023 році;

2.2. виконавцем не більше, ніж у двох дослідженнях або розробках; 

3) науковий керівник та відповідальний виконавець – повинні бути працівниками Університету;

Члени Ради та Секцій не можуть бути науковими керівниками та/або входити до складу авторських колективів проєктів досліджень і розробок

4)  формувати тематику проєктів відповідно до тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки України на 2022-2026 роки, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2022 № 109 (зі змінами);

5) до 12 грудня 2022 року подати до сектору супроводу та обліку результатів НДР відділу науково-технічної інформації НДЧ рекомендовані проєкти досліджень та/або розробок (роздруковані з СИСТЕМИ в 2-х примірниках), Інформацію до проєкту (для подальшої публікації в електронному та в 2-х примірниках у друкованому вигляді), ЗГОДУ основних виконавців (в 2-х примірниках у друкованому вигляді), Довідку з бухгалтерії, ЛИСТИ ПІДТРИМКИ (в 1-му примірнику у друкованому вигляді), та надіслати скан-копії всіх документів на електронну пошту ndr.ndch@knu.ua (головний навчальний корпус, кім. 107А, тел. 239-31-88 вн. 31-88); 

6) з 23 листопада до 11 грудня 2022 року ввести проєкти НДР в спеціалізовану інформаційну систему; 

7) при формуванні кошторису витрат за проектом дотримуватися вимог Міністерства освіти і науки України;

8)  для отримання довідки про фінансування госпдоговірної та грантової тематики (у разі наявності) звертатись з поданням на ім’я головного бухгалтера за підписом наукового керівника та керівника підрозділу в бухгалтерію НДЧ (кім. 21, корпус ректорату); 

9) При здійсненні відбору проєктів надавати перевагу актуальним потребам національної економіки, суспільства та національної безпеки і оборони України, у тому числі шляхом отримання нових знань, створення нових технологій, сприяння інноваціям у реальному секторі економіки та розвиткові інноваційного підприємництва.

Довідкова інформація

Шановні колеги!
Згідно Розпорядження від 23.06.2022 № 48 при підготовці до  конкурсного відбору наукових досліджень та розробок за рахунок загального фонду, для розрахунку  кошторисної вартості проєкту використовувати excel-файл (в прикріпленні). 
Перед заповненням ознайомитись з розпорядженням.
Заповнені файли потрібно надіслати на пошту lesia.lebedenko@knu.ua (заступник начальника ПФВ Лебеденко Леся Володимирівна) та узгодити фінальний варіант до 15.07.2022 р.

Планова калькуляція_2023-2025 рр.

Заповнення розділу 8 (загальний конкурс)


         З повагою, НДЧ.Конкурс тем на 2021 рік

Конкурс тем на 2022 рік

Шановні науковці просимо Вас ознайомитися з розпорядженням Університету від 23.06.2022 р. № 48 «Про підготовку до конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розборок»

З метою оперативного обміну інформації будуть створені Viber групи «МОН 2023» і «МОнЛОДЬ 2023». Науковим керівникам та відповідальним виконавцям проєктів зазначених у п. 2 та 3 цього розпорядження заповнити Google форму до 18:00 04.07.2022 року, за посиланням https://forms.gle/o5gX9p7jQU9RkYaP9 

Анонс подій

05.05.2023
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
Якщо Ви б хотіли проявити себе як науковця та посприяти розвитку науки серед молоді України, цей конкурс стане ідеальною для цього можливістю, адже він здійснюється за підтримки Міністерства освіти і науки України.
У Конкурсі можуть взяти участь усі студенти нашого університету, у тому числі іноземні... детальніше...
07.04.2023
Оголошено прийом заявок для участі в конкурсі спільних проєктів
В рамках партнерства Twinning Единбурзький університет отримав фінансування від організації Universities UK для підтримки партнерства з КНУ, і наразі створено фонд у розмірі 40 тисяч фунтів стерлінгів детальніше...
05.04.2023
COST Action: можливості розвитку міжнародної співпраці для науковців університету
06 квітня 2023 року о 15:00 у гібридному форматі відбудеться інформаційний захід про можливості програми COST для українських науковців. 
детальніше...
05.04.2023
Конкурс спільних українсько-німецьких науково-дослідних проєктів для реалізації у 2024-2025 роках
До 22 червня 2023 року Міністерство освіти і науки України та Федеральне міністерство освіти та досліджень Німеччини приймають заявки на участь у конкурсі спільних українсько-німецьких науково-дослідних проєктів для реалізації у 2024-2025 рр. детальніше...
05.04.2023
НОВА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА EURIZON: “Дистанційні дослідницькі гранти для українських дослідників”
Секретаріат EURIZON WP9 оголосив про початок нової програми підтримки EURIZON: «Дистанційні дослідницькі гранти для українських дослідників», що присвячена підтримці українських дослідників, чиїй роботі завадила війна росії проти України. Програма спрямована на команди вразливих дослідників та інших... детальніше...
05.04.2023
YOUNG INNOVATION HACKATHON
Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Європейська мережа підприємств Україна (Enterprise Europe Network Ukraine), за підтримки МОН України, запрошують вас взяти участь у міжнародному стартап заході: YOUNG INNOVATION HACKATHON, який відбудеться в КНУ 18-28 квітня 2023 ро... детальніше...
Всі події