Конкурс тем на 2024 рік

Наказ МОН України від 27 грудня 2023 року № 1572 «Про затвердження переліку проектів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, які пройшли конкурсний відбір та фінансування яких розпочнеться з 2024 року за рахунок коштів Державного бюджету України»

Наказ МОН України від 14 жовтня 2022 року № 885 «Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України» (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2022 року N 928)

Наказ МОН України від 11 вересня 2023 року № 1113 «Про проведення у 2023 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок» 

Лист МОН України від 14 вересня 2023 року № 1.1/14059-23 «Про особливості подання проєктів на Конкурсних відбір» 

Вимоги до проєктів досліджень та розробок, які подаються на Конкурс

Наказ МОН України від 07 вересня 2023 року № 1104 «Про затвердження пріоритетної тематики при проведенні конкурсів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у 2023 році»

Наказ МОН України від 04 жовтня 2023 року № 1202 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.09.2023 № 1104» - Оновлена пріоритетна тематика

Наказ МОН України від 13.10.2022 № 914 «Деякі питання проведення конкурсного відбору експертів з експертизи проектів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводитиме міністерство освіти і науки україни, та звітів про їх виконання» (Перелік тематичних напрямів в формі заявки відображається як «Секція»)

Наказ МОН України від 04.11.2022 № 987 «Про внесення змін до тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок міністерства освіти і науки України на 2022-2026 роки»

Наказ Університету від 15 вересня 2023 року № 674-32 «Про проведення у 2023 році конкурсного відбору фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок»

Форма проєкту фундаментального дослідження   (згідно наказу МОН України від 11 вересня 2023 року № 1113)

Форма проєкту прикладного дослідження   (згідно наказу МОН України від 11 вересня 2023 року № 1113)

Форма проєкту науково-технічної (експериментальної) розробки   (згідно наказу МОН України від 11 вересня 2023 року № 1113)

Форма науково-експертного висновку з оцінювання проєкту на проведення фундаментального дослідження  (згідно наказу МОН України від 11 вересня 2023 року № 1113)

Форма науково-експертного висновку з оцінювання проєкту на проведення прикладного дослідження  (згідно наказу МОН України від 11 вересня 2023 року № 1113)

Форма науково-експертного висновку з оцінювання проєкту на проведення науково-технічної (експериментальної) розробки  (згідно наказу МОН України від 11 вересня 2023 року № 1113)

Відповідь на пункт 5.3.Обгрунтування наявності матеріально-технічної бази, яка буде використана для виконання проєкту (Центри колективного користування науковим обладнанням (ЦККНО), державні ключові лабораторії, наукові об'єкти, що становлять національне надбання, науково-дослідні поля ЗВО, НУ тощо)

Відповідь на пункт 5.4. Наявність державної атестації наукової діяльності ЗВО або НУ за напрямом проєкту, що підтверджується відповідним наказом МОН (зазначити назву напряму за яким атестовано ЗВО, рік атестації, та категорію отриману за результатами атестації)

Оновлений перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на 2023 рік (Постанова Кабінету Міністрів України від 09 травня 2023 року № 463 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-2023-%D0%BF#Text   вибирається лише один напрям

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН   вибирається не більше 2-х напрямів в межах обраної секції (за потреби)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Шановні 
заступники деканів/директорів факультетів/інститутів, керівники проєктів
      
    УВАГА!!! Доступ для введення в систему проєктів і їх подальшої експертизи буде надано з 12 вересня 2023 року. 

Вебінар з серії - Я науковий керівник від 15 вересня 2023 року «Конкурс фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться у 2024 році за рахунок коштів державного бюджету»

Конкурс буде проведено в Модулі конкурсів Національної електронної науково-інформаційної системи. Інструкції будуть опубліковані в розділі "Модуль конкурсів" за посиланням: https://nauka.gov.ua/information/

 ІНСТРУКЦІЇ:

Реєстрація та авторизація 
Для авторизації необхідно:
Перейти за посиланням https://nauka.gov.ua/login , яке перенаправить Вас на портал ІСЕІ, для ідентифікації Вашої особи.
Обрати спосіб ідентифікації та виконати відповідні дії (детальніше - https://id.gov.ua/).
Після ідентифікації особи Вас перенаправить в особистий аккаунт в Системі https://cabinet.nauka.gov.ua/ 

Керівники проєктів. Отримання доступу

Керівник проєктів. Інструкція

Учасник проєкту. Отримання доступу та інструкція

Технічний супровід проведення Конкурсу та надання консультацій забезпечує сектор супроводу та обліку результатів НДР (головний навчальний корпус, кім. 107А, тел. 239-31-88, вн. 31-88).


Звертаємо Вашу увагу на порядок проведення І етапу конкурсного відбору проєктів досліджень та/або розробок,
виконання яких розпочнеться у 2024 році за рахунок коштів державного бюджету: 

Керівникам проєктів:

1) при підготовці проєктів виходити з терміну виконання:

- фундаментальні наукові дослідження (термін виконання до 36 місяців);

- прикладні наукові дослідження (термін виконання до 36 місяців);

- науково-технічні (експериментальні) розробки (термін виконання до 24 місяців);

2) науковець може бути:

2.1. керівником тільки в одному дослідженні або розробці, враховуючи й ті, що розпочато в минулі роки і продовжуватимуться у 2024 році;

2.2. виконавцем не більше, ніж у двох дослідженнях або розробках;

3) науковий керівник та відповідальний виконавець – повинні бути працівниками Університету;

4) формувати тематику проєктів відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених Законом України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, та тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки України на 2022-2026 роки, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2022 № 109 (зі змінами), враховуючи актуальні напрями у сфері розвитку науки та суспільного життя;

5) до 10:00 02 жовтня 2023 року ввести проєкти в інформаційну систему з урахуванням пропозицій та зауважень висловлених на засіданні Науково-експертної ради (25 вересня 2023 року) для затвердження їх на Вченій раді Університету;

6) з 02 до 09 жовтня 2023 року внести корективи у проєкти в інформаційній системі з урахуванням пропозицій та зауважень висловлених на засіданні Вченої ради Університету;

7) до 09 жовтня 2023 року подати до сектору супроводу та обліку результатів НДР відділу науково-технічної інформації науково-дослідної частини (головний навчальний корпус, кім. 107А, зовн. тел. 239-31-88, внутр. тел. 31-88) рекомендовані проєкти досліджень та/або розробок (роздруковані з інформаційної системи в 2-х примірниках), згоду основних виконавців (в 2-х примірниках у друкованому вигляді), довідку з бухгалтерії, листи підтримки (в 1-му примірнику у друкованому вигляді), та надіслати скан-копії всіх документів на e-mail: ndr.ndch@knu.ua;

8) При здійсненні відбору проєктів надавати перевагу проєктам, тематика яких відповідає пріоритетній тематиці при проведенні конкурсів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у 2023 році, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.09.2023 № 1104.

9) Процедура звернення до бухгалтерії для отримання довідки (п. 10.9 - для прикладного дослідження та п. 10.7 - для науково-технічної (експериментальної) розробки): 

9.1) оформити подання на ім’я головного бухгалтера за підписом наукового керівника та керівника підрозділу (допускається надсилання сканкопії); 

9.2) Довідку з бухгалтерської служби, заповнити відповідно до встановленої форми МОН; Обов'язковим для заповнення є стовпчик *ПІБ наукового керівника та/або виконавців*

9.3) сканкопії подання та заповнену довідку з бухгалтерської служби надсилати на електронну пошту: 21ndch@ukr.net в бухгалтерію НДЧ (кім. 21, корпус ректорату).

10) Планово-фінансовому відділу забезпечити супровід економічної частини проєктів, попередньо погоджених з науково-дослідною частиною.

    

    ВАЖЛИВІ ДАТИ:

   15 вересня 2023 року - уточнення переліку проєктів, які подаються на конкурс (назва, науковий керівник, відповідальний виконавець, тип проєкту);         

   20 вересня 2023 року - надсилання форм проєктів у вордівському форматі;

   25 вересня 2023 року – Науково-експертної рада;

   02 жовтня 2023 року - дедлайн введення проєктів в інформаційну систему, Вчена рада Університету;

   09 жовтня 2023 року - дедлайн подачі повного пакету документів в НДЧ;

   12 жовтня 2023 року - подача документів апаратом НДЧ в МОН України паперові версії проэктів та супровідних документів.


            З повагою, НДЧ

Конкурс тем на 2021 рік

Конкурс тем на 2022 рік

Конкурс тем на 2023 рік

Шановні науковці просимо Вас ознайомитися з розпорядженням Університету від 12.04.2023 р. № 29 «Про підготовку до проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розборок»
З метою оперативного обміну інформації будуть створені Viber група «МОН 2024» (за посиланням: https://cutt.ly/k7p6r4c). 
Науковим керівникам та відповідальним виконавцям проєктів зазначених у п. 2 та 3 цього розпорядження заповнити Google форму до 18:00 28.04.2023 року, за посиланням  https://forms.gle/5gGBS4KwgQh5KM4h6

Анонс подій

11.01.2024
Семінари «Взаємодія науки та громадськості»
Семінари нададуть учасникам широкий доступ до різноманітних матеріалів з інтерактивним компонентом та створять умови для взаємодії між колегами з різних університетів. детальніше...
16.12.2023
Колектив авторів Університету здобув диплом І ступеня у номінації «Техніка зв’язку»!
Патент науковців КНУ імені Тараса Шевченка відзначений на конкурсі Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України детальніше...
27.11.2023
Програма для молодих дослідників від APS 2024
З 2015 року Американське фізичне товариство (American Physical Society, APS) та Міжнародний форум з фізики (Forum on International Physics, FIP) заснували Програму для видатних студентів (DS), щоб надати перспективним молодим дослідникам за межами США фінансову підтримку для ... детальніше...
23.11.2023
Конкурс наукових проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України»
Український реконструкційний фонд та Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України оголосили про початок конкурсу наукових та студентських проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України».
детальніше...
01.11.2023
Науковий марафон «Об'єднані наукою»
До Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку 14-24 листопада 2023 року відбудеться науковий марафон «Об'єднані наукою». детальніше...
01.11.2023
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme Cooperation projects
15 листопада 2023 року Swedish Institute відкриває новий конкурс проєктів SI Baltic Sea Neighbourhood Programme - Cooperation projects. детальніше...
Всі події