КОНКУРС ПРОЄКТІВ, ЯКІ ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК ЗОВНІШНЬОГО ІНСТРУМЕНТУ ДОПОМОГИ ЄС


     !!! ВАЖЛИВО !!!
     З усіх питань (окрім фінансових) звертатися до сектору супроводу та обліку результатів НДР, кім 107А головного навчального корпусу, тел. 239-31-88, вн. 31-88, e-mail: ndr.ndch@knu.ua  
     Для заповнення фінансового обґрунтування витрат звертатися до ПФВ, кім. 22, тел. 239-34-54, вн. 34-54, e-mail: pfv.ndch@knu.ua  

     З метою оперативного обміну інформації створена Viber група «Конкурс МОН Реімбурсація» (за посиланням: https://is.gd/IzGqyL). 

    
     Міністерство освіти і науки України оголошує проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів  за кошти програми ЄС «Горизонт 2020».

     Конкурсний відбір робіт і проєктів фінансується за кошти зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України в Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

     Джерело: https://mon.gov.ua/ua/news/provedennya-drugogo-konkursnogo-vidboru-naukovih-robit-ta-proyektiv-dlya-...

     Наказ МОН України від 14 березня 2024 № 325 «Про проведення конкурсного добору наукових, науково-технічних робіт та проєктів, які фінансуються за кошти зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу»

     Постанова КМ України від 20 листопада 2019 року № 971 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (зі змінами від 09 лютого 2024 року № 183)

Повне найменування учасника конкурсного відбору

Проєктні пропозиції охоплюють такі тематичні напрями як

📌інфраструктурні проєкти для розвитку ЦККНО (Напрям 1);
        Інфраструктурні проєкти для отримання фінансування на закупівлю інструментів, обладнання та устаткування, що необхідні для проведення тестування, прототипування, експериментальних досліджень, створення та випробування дослідних зразків, виготовлення моделей з метою вдосконалення послуги з надання доступу вченим до обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень

  Додаток 5_ЗАЯВКА_напрям 1

  Додаток 10_Експертний висновок_напрям 1

  Обсяг фінансування Напряму 1 - 58 000,0 тис. гривень

📌дослідницькі науково-технічні роботи та проєкти (Напрям 2);
     науково-технічні роботи:
 1) передова наука;
 2) нанотехнології та наноматеріали, нові технології виробництва матеріалів;
 3) технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу, органічне виробництво та продовольча безпека;
 4) нові технології розвитку транспортної системи, у тому числі розумний, екологічно чистий та інтегрований транспорт;
 5) здоров’я, біобезпека;
 6) демографічні зміни та добробут населення;
 7) нові технології охорони навколишнього природного середовища, раціональне природокористування, біоекономіка;
 8) енергетика та енергоефективність, освоєння альтернативних джерел енергії;
 9) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніка, кібербезпека;
 10) безпечне, інноваційне та розумне суспільство (соціально-економічний, соціально-правовий та соціально-гуманітарний напрями);
 11) ракетно-космічні технології.

  Додаток 1_ЗАЯВКА_напрям 2

  Додаток 6_Експертний висновок_напрям 2

    науково-технічні проєкти:
 1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;
 2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- та суднобудування, озброєння та військової техніки;
 3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення наноматеріалів та нанотехнологій;
 4) впровадження нових технологій, обладнання та біологічно активних сполук для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;
 5) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.
 
  Додаток 2_ЗАЯВКА_напрям 2

  Додаток 7_Експертний висновок_напрям 2

Обсяг фінансування Напряму 2 - 49 750,0 тис. гривень

📌спільні інноваційні проєкти з бізнесом та ЗВО/НУ (Напрям 3);
 1) проведення патентних, патентно-кон’юнктурних, маркетингових досліджень;
 2) закупівля інструментів, обладнання та устаткування, що необхідні для проведення тестування, прототипування, експериментальних досліджень, створення та випробування дослідних зразків, виготовлення моделей;
 3) створення та забезпечення функціонування інноваційних структур, (інноваційних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів, стартап-шкіл, центрів трансферу технологій, коворкінгів тощо);

  Додаток 3_ЗАЯВКА_напрям 3

  Додаток 8_Експертний висновок_напрям 3

Обсяг фінансування Напряму 3 - 28 847,1 тис. гривень

📌науково-технічні проєкти, які потребують розроблення ТЕО на власні інноваційні розробки (Напрям 4). 
 1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;
 2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- та суднобудування, озброєння та військової техніки;
 3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення наноматеріалів та нанотехнологій;
 4) впровадження нових технологій, обладнання та біологічно активних сполук для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;
 5) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

  Додаток 4_ЗАЯВКА_напрям 4

  Додаток 9_Експертний висновок_напрям 4

Обсяг фінансування Напряму 4 - 6 250,0 тис. гривень


Основні новації Конкурсу:

✅️збільшення обсягу підтримки інноваційних проєктів та розвитку інноваційної екосистеми ЗВО/НУ;
✅️розширення кола учасників: у конкурсному доборі зможуть повноцінно брати участь українські учасники програми «Горизонт Європа»;
✅️надання переваги учасникам, які у разі перемоги у конкурсі, планують також подати нову заявку на фінансування за програмою «Горизонт Європа»;
✅️надання переваг проєктам:
- у складі авторського колективу якої більше молодих вчених;
- що матимуть безпосередній вплив на відбудову та відновлення України у повоєнний період;
- в якій беруть участь науковці, які починаючи з 2014 року, після довготривалого перебування за кордоном, повернулись та офіційно працевлаштувалися в Україні;
✅️проведення Конкурсу в новому електронному модулі Національної науково-інформаційної системи “URIS” (https://nauka.gov.ua/);
✅️вільне планування дослідницьких етапів, без жорсткої прив’язки до завершення річних бюджетних періодів.

Заявки на участь у Конкурсі можна готувати з 15 березня 2024 року.

   Документи для участі в Конкурсі подаються в електронному вигляді (скан-копії оригіналів у форматі *.pdf) в Національну електронну науково-інформаційну систему «URIS» за посиланням https://nauka.gov.ua/information/2024-reim до 23 год. 59 хв. 15 квітня 2024 року.

Відповідний модуль конкурсу у Національній електронній науково-інформаційній системі буде доступний для внесення ДіР з 22 березня 2024 року (29 березня 2024 року).

Авторизація в Системі: https://nauka.gov.ua/login/

Інструкція для керівника проєктів: https://nauka.gov.ua/information/pm-inst/

Інструкція для виконаців: https://nauka.gov.ua/information/pp/ 


Початок виконання проєктів попередньо планується з серпня 2024 року.


   ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:

  ✅️ за НАПРЯМОМ 1:

  - супровідний лист з переліком матеріалів, що подаються для участі у конкурсі, на бланку учасника конкурсу, засвідчений підписом керівника учасника конкурсу та скріплений його печаткою (за наявності) – за довільною формою;

  - документ (копія наказу МОН, інших ГРБК, наказу Учасника тощо) про створення центру колективного користування науковим обладнанням, утворених в установленому законодавством порядку;

  - заявку згідно з додатком 5 до Положення, засвідчену підписами керівника інфраструктурного проєкту, керівника учасника конкурсу та скріплену його печаткою (за наявності);

  - повну інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Інформаційна довідка генерується автоматично за даними Єдиного реєстру та повинна підтверджувати відсутність інформації за вказаним у запиті кодом ЄДРПОУ/ Номером та датою запису в ЄДР; довідку про відсутність заборгованості за платежами, здійснення контролю за справлянням яких покладено на контролюючі органи, дійсну станом на момент подання заявки. Довідка надається за формою, визначеною Порядком надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 03 вересня 2018 року № 733, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 р. за № 1102/32554;

  - копію регламенту доступу до наукового обладнання та користування ним – за довільною формою;

  - лист на бланку Учасника з інформацією про наявність у складі авторського колективу заявки науковців, які повернулись та працевлаштувались в Україні, починаючи з 2014 року, після довготривалого перебування за кордоном, з підтвердженням фактів їх довготривалого перебування за кордоном, повернення в Україну та офіційного працевлаштування в Україні (за наявності) – за довільною формою;

  - сторінки частини А проєктної пропозиції на конкурс з адміністративними даними організації - учасника конкурсу (Administrative data of participating organization) із зазначенням імені та прізвища наукового керівника наукової роботи, науково-технічного проєкту (Person in charge of the proposal) з відповідним електронним штампом (Funding & Tenders Portal Submission System), а також відомість з оцінкою за результатами участі у Програмах «Горизонт 2020» та/або «Горизонт Європа» (Evaluation Summary Report) для підтвердження факту отримання оцінки, вище мінімальної, та/або лист-підтвердження (Evaluation Result Letter) для підтвердження факту надання науково-технічному проєкту фінансування.

 ✅️за НАПРЯМАМИ 2, 3, 4 - для науково-технічних робіт, науково-технічних проєктів:

  - супровідний лист з переліком матеріалів, що подаються на конкурс, на бланку учасника конкурсу, засвідчений підписом керівника учасника конкурсу та скріплений його печаткою (за наявності) – за довільною формою;

  - заявку згідно з додатками 1-4 до Положення, засвідчену підписами наукового керівника науково-технічної роботи, науково-технічного проєкту, керівника учасника конкурсу та скріплену його печаткою (за наявності);

  - сторінки частини А проєктної пропозиції на конкурс з адміністративними даними організації - учасника конкурсу (Administrative data of participating organization) із зазначенням імені та прізвища наукового керівника наукової роботи, науково-технічного проєкту (Person in charge of the proposal) з відповідним електронним штампом (Funding & Tenders Portal Submission System), а також відомість з оцінкою за результатами участі у Програмах «Горизонт 2020» та/або «Горизонт Європа» (Evaluation Summary Report) для підтвердження факту отримання оцінки, вище мінімальної, та/або лист-підтвердження (Evaluation Result Letter) для підтвердження факту надання науково-технічному проєкту фінансування; для учасників конкурсу, які подають науково-технічний проєкт, що потребує проведення техніко-економічного обґрунтування – сертифікат (Seal of Excellence) та відомість з оцінкою за результатами участі у Програмах «Горизонт 2020» та/або «Горизонт Європа» (Evaluation Summary Report), видані вітчизняному суб’єкту господарювання Європейською комісією за результатами його участі у Програмах «Горизонт 2020» та/або «Горизонт Європа» (три копії);

  - довідку про відсутність заборгованості за платежами, здійснення контролю за справлянням яких покладено на контролюючі органи, дійсну станом на момент подання заявки. Довідка надається за формою, визначеною Порядком надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 03 вересня 2018 року № 733, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 р. за № 1102/32554; 

  - повну інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Інформаційна довідка генерується автоматично за даними Єдиного реєстру та повинна підтверджувати відсутність інформації за вказаним у запиті кодом ЄДРПОУ/ Номером та датою запису в ЄДР;

  - для науково-технічних проєктів – гарантійний лист на бланку від підприємства, установи, організації з підтвердженням свого наміру надати фінансову підтримку науково-технічному проєкту на засадах співфінансування за встановленою формою;

    Учасник конкурсу, визнаний переможцем за результатами Конкурсу, додатково подає документи у паперовій формі на адресу: бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601, Директорат розвитку науки МОН.


Архів за 2021 рік

Анонс подій

04.04.2024
Безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus
У квітні 2024 року компанія Clarivate та Elsevieг продовжує проводити безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus. Вебінари проводяться на платформі ZOOM українською та англійсько мовами. детальніше...
21.03.2024
Атестація наукових шкіл по напрямам
детальніше...
15.03.2024
Проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів для посилення участі українських організацій в програмі ЄС «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА»
Міністерство освіти і науки України оголошує проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів за кошти програми ЄС «Горизонт 2020».
детальніше...
04.03.2024
Вручення премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, приурочене до дня народження Великого Кобзаря
детальніше...
29.02.2024
Атестація наукових шкіл по напрямам
детальніше...
11.01.2024
Семінари «Взаємодія науки та громадськості»
Семінари нададуть учасникам широкий доступ до різноманітних матеріалів з інтерактивним компонентом та створять умови для взаємодії між колегами з різних університетів. детальніше...
Всі події