Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад

11.03.2016

Увага! 

Графік складання тесту з англійської мови

54 ауд. Інституту філології

 23 березня 2016р. з 13.00 – 14.00; 24 березня 2016р. з 13.00 – 14.00; 15.00 - 16.00;  25 березня 2016 р. з 13.00 - 14.00 в 54 ауд. Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться складання тесту з англійської мови для наукових працівників, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад у квітні 2016р.

При собі обов'язково потрібно мати документ, що засвідчує особу (паспорт, посвідчення водія).

Контактна особа – Олена Валентинівна, тел. 239-33-38.


Увага!
Складання тесту IT ACCESSION академії CISCO для наукових співробітників, що беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад у квітні 2016 року

При собі обов'язково потрібно мати документ що засвідчує особу (паспорт, посвідчення водія).

Графік тестування

(204 кім. Головного корпусу)

23 березня 2016р. :

·   09.30-11.00 – фізичний факультет (25 осіб); географічний факультет (12 осіб);

·  11.00-12.30 – фізичний факультет (22 особи); історичний факультет (5 осіб); факультет кібернетики (12 осіб);

·    12.30-14.00 – філософський факультет (4 особи); ННЦ «Інститут біології» (34 особи);

·  14.00-15.30 – факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (28 осіб); міжфакультетська тема (4 особи); економічний факультет (5 осіб);

· 15.30-17.00 - Інститут міжнародних відносин (20 осіб); факультет інформаційних технологій (4 особи),факультет кібернетики (14 осіб).

 

  29 березня 2016р. :

·    10.00 - 11.30 – хімічний факультет (35 осіб);

·    11.30 - 13.00 – хімічний факультет (35 осіб);

·  13.00 - 14.30 – механіко - математичний факультет (22 особи), Інститут філології (8 осіб); факультет соціології (4 особи), Інститут журналістики (3 особи);

·   14.30 - 16.00 – юридичний факультет (14 осіб), факультет психології (1 особа); центр українознавства (6 осіб); Астрономічна обсерваторія (18 осіб);

·    16.00 - 17.30 – ННЦ «Інститут біології» (тема №16 БП 036-05 (4 особи); тема №16БП036-06 (9 осіб), тема №16БП036-07 (1 особа)); Інститут високих технологій (12 осіб); ННІ «Інститут геології» (12 осіб);


Прохання не запізнюватися.

Другий етап конкурсу!

Повідомлення надруковане в всеукраїнському громадсько-політичному тижневику «Освіта» №9-10 (5704-5705) від 2-9 березня 2016р.

Документи приймаються до 02 квітня 2016р.  Кабінет № 11  (адміністративна будівля, вул. Толстого, 14а)

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ:

Центр українознавства

(м. Київ, вул. Володимирська, 60)

Тема: «Консолідація українства в постколоніальну добу»

Провідний науковий співробітник                                                  1 (0,5 ст.)

Факультет соціології

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4д)

Тема: «Методика моніторингу стану та міжрегіональних відмінностей соціальної напруженості в українському суспільстві»

Провідний науковий співробітник                                                  1 (0,25 ст.)

Інституту міжнародних відносин

(м. Київ, вул. Мельникова, 36/1)

Тема: «Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти»

Провідний науковий співробітник                                                  1 (0,25 ст.)

-ННЦ «Інститут біології»
(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)

Тема № 16БФ036-01 «Механізм регуляції метаболічних процесів в організмі за умов розвитку патологічних станів»

Провідний науковий співробітник                                                  1(0,25 ст.)

 

Тема № 16БФ036-02 «Молекулярне типування та механізми еволюційної адаптації вірусів культурної і дикорослої флоти України»

Провідний науковий співробітник                                      1(0,25 ст.)

Старший науковий співробітник                                         1

 

Тема № 16БП036-06 «Модифіковані оксовміщуючі похідні піперидину та піперазину як перспективні антидіабетичні препарати»

Провідний науковий співробітник                                      1(0,5 ст.)

 

Тема № 16БФ036-03 «З’ясування закономірностей формування та інтеграції механізмів стрестолерантності рослин для прогнозування та управління їх функціонуванням за екстремальних умов»

Провідний науковий співробітник                                      1 ( 0,25ст.)

 

Тема № 16БП036-04 «Доклінічні дослідження токсичності меланіну – субстанції для нових лікарських препаратів та ефективності  дерматотропних препаратів на основі наночастинок»

Відділення біологічних і біомедичних технологій НДЛ «Фармакології і експериментальної патології»

Завідувач НДЛ                                                                             1

Додаткові вимоги: планування експерименту, вміння аналізувати результати експерименту. Знання методології дослідження метаболізму вуглеводів і ліпідів, методів визначення активності ферментів електронно-транспортного ланцюга мітохондрій. Наявність публікацій по темі проекту.

Старший науковий співробітник                                         4  (2 по 1 ст., 2 по 0,5 ст.)

Додаткові вимоги: володіння методами: виявлення та дослідження окремих білкових молекул різного ступеня організації, що проявляють цільові активності по відношенню до конкретних мішеней в організмі, препаративної хроматографії та електрофоретичного аналізу білків та пептидів, молекулярно-біохімічних механізмів внутрішньоклітинної сигналізації, імунохімічного аналізу,виявлення біопошкоджень мікроскопічними грибами та ведення колекції мікроскопічних грибів. Досвід у проведенні експертизи в області токсикології. Наявність публікацій по темі проекту.

Науковий співробітник                                                             1

Додаткові вимоги: досвід у написанні протоколів доклінічних досліджень. Знання методів доклінічних досліджень. Наявність публікацій по темі проекту.

Молодший науковий співробітник                                      3 (по 1 ст.)

Додаткові вимоги: володіння методами: дослідження гострої, підгострої і хронічної токсичності, дослідження гонадотоксичності і ембріотоксичності, оцінки видового складу мікрофлори та її характеристики. Наявність публікацій по темі проекту.

 

Відділення біологічних і біомедичних технологій НДЛ «Біохімії»

Завідувач НДЛ                                                                             1

Додаткові вимоги: планування експерименту, вміння аналізувати результати експерименту. Знання методології дослідження метаболізму вуглеводів і ліпідів, методів визначення активності ферментів електронно-транспортного ланцюга мітохондрій. Наявність публікацій по темі проекту.

Старший науковий співробітник                                         1

Додаткові вимоги: володіння методами: дослідження метаболізму вуглеводів і ліпідів, методів визначення активності ферментів електронно-транспортного ланцюга мітохондрій. Наявність публікацій по темі проекту.

Науковий співробітник                                                            3

Додаткові вимоги: володіння методами: моделювання патологічних процесів та біохімічних механізмів їх протікання, полімеразної ланцюгової реакції, метаболізму білків, вуглеводів і ліпідів. Наявність публікацій по темі проекту.

Молодший науковий співробітник                          3

Додаткові вимоги: володіння методами: дослідження біохімічних процесів та механізмів, що пов’язані розвитком опіків та їх ускладнень на рівні організму, дослідження процесів та механізмів, пов’язаних з сигнальними системами клітини, дослідження гострої, підгострої і хронічної токсичності, дослідження гонадотоксичності і ембріотоксичності, оцінки видового складу мікрофлори та її характеристики. Наявність публікацій по темі проекту.

 

Факультет інформаційних технологій

(м. Київ, вул. вул. Ломоносова, 81)

Тема № 16БП064-01 «Інтелектуальні технології прийняття рішень в задачах мінімізації наслідків техногенних та природних катастроф і аварій»

Головний науковий співробітник                                        1 (0,25ст.)


Історичний факультет

(м. Київ, вул. Володимирська, 60)

Тема № 16БФ046-01 «Україна в загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору»

Провідний науковий співробітник                                      1 ( 0,25ст.)


Механіко-математичний факультет

(м. Київ, вул. Академіка Глушкова 4е)

Тема № 16БФ038-01 «Якісний аналіз та керування еволюційними системами складної структури»

Головний науковий співробітник                                        1 ( 0,5 ст.)

 

Тема № 16БФ038-02 «Дослідження та статистичний аналіз асимптотичної поведінки складних стохастичних неоднорідних динамічних систем»

Провідний науковий співробітник                                      1 (0,5 ст.)

 

Тема № 16БП038-03 «Вирішення прикладних проблем енергетичного комплексу і транспорту на основі сучасних теоретико-експериментальних підходів»

Провідний науковий співробітник                                      1 ( 0,25 ст.)

 

ННІ «Інститут геології»

(м. Київ, вул. Васильківська, 90)

Тема № 16БФ049-01 «Розробка комплексної  петролого-мінералого-геохімічної моделі північно-західної частини Українського щита на базі створеного Геологічного Депозитарію цього регіону»

Провідний науковий співробітник                                      1 ( 0,25 ст.)

 

Тема № 16БП049-02 «Наукові засади передумов нафтогазоносності сланцевих товщ  і складно побудованих порід колекторів України»

НДЛ «Теоретичної і прикладної геофізики»

Провідний науковий співробітник                                      1( 0,25ст.)  

Старший науковий співробітник –                                      1 (0,75 ст.) 

Старший науковий співробітник –                                      1 ( 0,5 ст.)


Факультет кібернетики

Тема № 16БФ015-03 «Розробка алгоритмів моделювання та оптимізації динамічних систем для оборони, медицини та екології»

Головний науковий співробітник                                        1( 0.25 ст.)

 

Тема № 16БФ015-04 «Розробка логіко-алгебраїчних  методів дослідження формальних моделей природних мов» НДС «Теоретичної кібернетики»

Провідний науковий співробітник                                      1 ( 0,25 ст.)

 

Тема № 16БФ015-02 «Розробка нових математичних методів системного аналізу і теорії оптимальних рішень та їх застосування»

НДС «Проблем системного аналізу»

Провідний науковий співробітник                                      1 ( 0,25 ст.)


Хімічний факультет

(м. Київ, вул. Володимирська, 62а)

Тема № 11БФ037-04 «Дизайн нових мультифункціональних полімерів, наносистем та нанокомпозицій для інноваційних технологій в інформатиці, енергозбереженні, екології та медицині»

Провідний науковий співробітник                                      1 ( 0,5 ст.)

 

Тема № 16БФ037-01 «Синтез та дослідження складно оксидних та різнометалічних координаційних сполук як основи нових поліфункціональних матеріалів»

Провідний науковий співробітник                                       1 (0,5 ст.)

 

Тема № 16БФ037-03 «Нові функціональні наноматеріали і нанокомпозити на основі гетерометалічних систем»

Провідний науковий співробітник –                                   1 (0,25 ст.)

 

Тема № 16БП037-05 «Новітні оптичні, електрохімічні і супромолекулярнінаноструктуровані сенсорні системи для екоаналітичних та медикобіологічних цілей»

Головний науковий співробітник                                        1 ( 0,5 ст.)

 

Тема № 16БФ037-02 «Дизайн, синтез та дослідження нових гетероциклічних сполук для створення перспективних лікарських засобів з широким спектром дії»

Провідний науковий співробітник –                                   1 (0,25 ст.)

 

Науково-навчальний хіміко-біологічний центр

(м.Київ, вул. Володимирська, 60)

Тема № 11ДФ037-01«Синтез та дослідження характеристик поліфункціональних гетероциклічних систем»

Молодший науковий співробітник                                      1


Інститут високих технологій

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4)

Тема № 16БФ07-03 «Компютерне моделювання та експериментальні дослідження біологічних нанокомпозитних комплексів»

Старший науковий співробітник                                         1 ( 0,5 ст.)

 

Тема № 16БФ07-01 «Фізичні засади функціонування нового покоління високоефективних детекторів на основі твердотілихнаноструктур»

Провідний науковий співробітник                                      1 (0,25 ст.)

 

Тема № 16БФ07-02 «Електронні, оптичні та магнітні властивості наноструктурованих матеріалів та низьковимірних систем»

Провідний науковий співробітник                                      1 (0,25ст.)

 

Тема № 16БП07-04 «Фоточутливі, флуоресцентні, та флуоровмісні біологічно активні пептидоміметики для новітніх підходів діагностики і терапії»

НДЛ «Хіміко-біологічних методів дослідження матеріалів»

Провідний науковий співробітник                                      1 ( 0,25 ст.)

 

Тема № 16БП07-05 «Комплексоутворення С60 фулерену з лікарськими препаратами для підвищення ефективності протипухлинної терапії»

Старший науковий співробітник                                         1( 0,25 ст.)


Інститут філології

(м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 14)

Тема № 16БФ044-01 «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог»

Провідний науковий співробітник                                      1 ( 0,5 ст.)

Старший науковий співробітник                                         1 ( 0,5 ст.)

Науковий співробітник                                                            2 (2 на 0,5 ст.)

 

Тема № 14БФ044-02 «Художня індивідуальність Т.Шевченка і світовий літературний контекст»

Старший науковий співробітник                                         1 (0,5 ст.)

Науковий співробітник                                                            1 (0,5ст.)


Економічний факультет

(м. Київ, вул. Васильківська, 90)

Тема № 16БФ040-01 «Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя»

Провідний науковий співробітник                                      1 ( 0,25 ст.)

Старший науковий співробітник                                         1 ( 0,25 ст.)


Географічний факультет

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2а)

Тема № 16БП050-01 «Гідроекологічна оцінка енергетичного потенціалу річок басейну Дніпра (в межах України) в умовах змін клімату»

Провідний науковий співробітник                                      1 ( 0,5 ст.)

Старший науковий співробітник                                          1

 

Тема № 16БП050-02 «Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських територій»

Провідний науковий співробітник                                       1 (0,25 ст.)

 

 

 

Тема № 15БП050-01 «Розробка теоретико-методичних засад, структури та програмного забезпечення інтерактивного електронного атласу великого міста (на прикладі міста Києва)

Провідний науковий співробітник                                       2( 2 по 0,25 ст.)

Старший науковий співробітник                                         1 (0,5 ст.)


Факультет радіофізики, електроніки та ком’ютерних систем

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4г)

Тема № 16БФ052-02 «Фізичні процеси в розрядній та комплексній плазмі для технологічних застосувань»

Старший науковий співробітник                                         1 (0,25 ст.)

 

Тема № 16БФ052-04 «Дослідження взаємодії електромагнітних, акустичних та магнітних полів з структурованими та нанорозмірними об’єктами для створення новітніх біологічних та інформаційних технологій»

НДЛ «Квантової радіофізики»

Провідний науковий співробітник                                      1 (0,25 ст.)

 

НДЛ "Оптичної квантової електроніки"

Завідувач НДЛ                                                                            1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі фізики конденсованого стану, електродинаміки суцільних середовищ, досвід проведення досліджень та аналізу отриманих результатів.

Провідний науковий співробітник                                      1

Додаткові вимоги: досвід роботи у галузі фізики конденсованого стану та фізики біологічних об’єктів, досвід проведення експериментальних досліджень та аналіз характеристик матеріалів радіофізичними методами.

Старший науковий співробітник                                         1 (0,75)

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі фізики конденсованого стану, електродинаміки суцільних середовищ, досвід проведення досліджень та аналізу фізичних характеристик матеріалів радіофізичними методами

 

Тема № 16БФ052-01 «Електронні, магнітні мікрохвильові та оптичні властивості мікро- та наноструктур на поверхнях напівпровідників і діелектриків»

НДЛ «Фізичної електроніки»

Завідувач НДЛ                                                                            1 (0,75 ст.)

Старший науковий співробітник                                          1 (0,5 ст.)

 

 

Тема № 16БФ052-03 «Когерентні та кореляційні методи контролю та впливу на перебіг атомних та ядерних процесів в фізичних та біологічних системах»

НДС «Лазерний зв’язок»

Провідний науковий співробітник                                       1 (0,25 ст.)


Фізичний факультет

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)

Тема № 16БФ051-03«Дослідження електронно-коливальних процесів композитах та наносистемах, перспективних для сонячної енергетики, малоенергозатратних джерел світла та медицини»

Провідний науковий співробітник                                       1( 0,25 ст.)

Додаткові вимоги: Фахівець  у галузі фотоніки, нано- та біофотоніки, досліджень електронно-коливальних процесів у композитних системах та функціональних молекулах, в т.ч. біомолекулах, та нанобіосистемах. Фахівець у галузі дизайну та спектроскопічних досліджень наносистем для фотодинамічної терапії. Наявність публікацій по темі проекту у високорейтингових наукових виданнях. Індекс Гірша не менше 14. Знання нормативно-правової бази в галузі наукової та науково-педагогічної діяльності; досвід керування науковим підрозділом та підготовки наукових кадрів. Участь у міжнародних проектах та грантах.

 

Тема № 16БФ051-02 «Взаємодія частинок, хвиль і електромагнітного поля з конденсованим середовищем, атмосферою, магнітосферою, наноструктурами і мета матеріалами»

НДС «Теоретична фізика і компютерно-експериментальне моделювання»

Провідний науковий співробітник                           1 ( 0,25 ст.)

Додаткові вимоги: доктор фізико-математичних наук, фахівець  у галузі теоретичної фізики, фізики твердого тіла та фізики рідких кристалів. Досвід теоретичних досліджень з нелінійної оптики рідких кристалів, фоторефрактивних явищ та взаємодії світлових хвиль, наноструктур і метаматеріалів на основі рідких кристалів, фізики плазми. Досвід керування науковим і науково-педагогічним підрозділами та підготовки наукових кадрів. Участь у міжнародних проектах та грантах.

 

Тема №16БФ051-05«Дослідження фундаментальних проблем фізики ядра, елементарних частинок та космомікрофізики»

Старший науковий співробітник                                          1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід науково – організаційної роботи, досвід керування науковим підрозділом та підготовки наукових кадрів. Досвід наукової роботи у галузі фундаментальної ядерної фізики, фізики високих енергій та елементарних частинок. Наявність публікацій по темі проекту у високорейтингових наукових виданнях.

 

Тема № 16БФ051-01 «Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових»

Провідний науковий співробітник                                      1( 0,25 ст.)

Додаткові вимоги: Досвід науково – організаційної роботи, досвід керування науковим підрозділом та підготовки наукових кадрів. Досвід наукової роботи у галузі лазерної фізики вуглецевих композитів та поверхневих шарів. Наявність публікацій по темі проекту у високорейтингових наукових виданнях.

 

Тема № 14БФ051-01 «Конденсований стан (рідинні системи, наноструктури, полімери, медикобіологічні об’єкти) – фундаментальні дослідження молекулярного рівня організації речовини»

Головний науковий співробітник –                                     1 (0,25ст.)

Молодший науковий співробітник                                      1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: повинен володіти методом малокутового розсіяння нейтронів і вміти застосовувати його для дослідження рідин та рідинних систем; мати наукові публікації в означеному науковому напрямку.

Молодший науковий співробітник                                      1 ( 0,5 ст.)

Додаткові вимоги: повинен володіти методами електронної спектроскопії, рентген-структурного аналізу, галороздільної фотолюмінесценції, коливної спектроскопії та спектральної еліпсометрії і вміти застосовувати ці методи для дослідження полімерних та біополімерних систем; мати наукові публікації в означеному науковому напрямку.

 

Тема № 15БФ051-04 «Формування структури та фазового складу керамічних композиційних матеріалів на основі карбіду бору в процесі реакційного синтезу»

Провідний науковий співробітник                                      1 (0,5 ст.)

 

Факультет психології

Тема № 14БФ016-01 «Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні  та педагогічні аспекти»

Старший науковий співробітник                                         1 ( 0,25 ст.)

 

До участі у конкурсі допускаються особи, які мають повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, досвід наукової роботи за відповідною спеціальністю, науковий доробок у вигляді не менше 10 публікацій або/та патентів, у тому числі іноземних, за останні 5 років* (крім молодших наукових співробітників):

- на посаду завідувача відділу/завідувача лабораторії – доктор або кандидат наук (професор, доцент, старший науковий співробітник), який має стаж наукової роботи не менше 10 років;

- на посаду головного наукового співробітника – доктор наук (професор, доцент, старший науковий співробітник), який має стаж наукової роботи не менше 10 років, а також має визначні наукові досягнення та має досвід керівника теми;

- на посаду провідного наукового співробітника – доктор наук (професор, доцент, старший науковий співробітник), який має стаж наукової роботи не менше 10 років;

- на посаду старшого наукового співробітника – кандидат наук, який має стаж наукової роботи не менше 5 років;

- на посаду завідувача сектору – кандидат наук, який має стаж наукової роботи не менше 3 років;

- на посаду наукового співробітника – кандидат наук, який має стаж наукової роботи не менше 3 років;

- на посаду молодшого наукового співробітника – кандидат наук.

 

 Додаткові вимоги до всіх категорій наукових співробітників: 1) володіння іноземною мовою, передусім англійською, на рівні, достатньому для проведення наукових досліджень – документально підтверджений рівень не нижче В2, або наявність відповідних кваліфікаційних документів, пов’язаних з використанням іноземної мови, та/або не менше 3 статей англійською мовою в іноземних виданнях; 2) володіння сучасними комп’ютерними технологіями на рівні, достатньому для виконання наукових робіт по темі; 3) володіння сучасними науковими методами досліджень.

 

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

-         заява на ім’я ректора університету;

-         особовий листок з обліку кадрів;

-         засвідчена копія диплома про вищу освіту;

-         засвідчена копія диплома про науковий ступінь;

-         засвідчена копія атестата про присвоєння вченого звання;

-         список опублікованих наукових праць і винаходів (не менше 10 наукових публікацій – монографій, статей у фахових виданнях, зокрема іноземних; публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз; патентів, звітів з НДР, експертиз за міжнародними програмами – за останні 5 років).

Претенденти, особові справи яких зберігаються у відділі кадрів університету, подають для участі в конкурсі заяву на ім’я ректора і список наукових праць.

Документи приймаються за адресою: вул. Льва Толстого, 14-а, Наукова частина університету, к.11; тел. (044) 239-31-41.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

 

Особи, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються для виконання відповідних науково-дослідних робіт за строковими трудовими угодами на термін до завершення НДР (теми) в межах штатного розпису.

 Житлом університет не забезпечує.


Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Повідомлення надруковане в газеті «Освіта України» №7-8 (1466) від 29 лютого 2016р.

Документи приймаються до 29 березня 2016р.  Кабінет № 11  (адміністративна будівля, вул. Толстого, 14а)

Перелік документів:

заява на ім’я ректора університету (заява пишеться від руки в одному примірнику);

- особовий листок з обліку кадрів;

- засвідчена копія диплома про вищу освіту;

- засвідчена копія диплома про науковий ступінь;

- засвідчена копія атестата про присвоєння вченого звання;

список опублікованих наукових праць і винаходів (не менше 10 наукових публікацій – монографій, статей у фахових виданнях, зокрема іноземних; публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз; патентів, звітів з НДР, експертиз за міжнародними програмами – за останні 5 років).

Додаткові вимоги до всіх категорій наукових співробітників: 1) володіння іноземною мовою, передусім англійською, на рівні, достатньому для проведення наукових досліджень – документально підтверджений рівень не нижче В2, або наявність відповідних кваліфікаційних документів, пов’язаних з використанням іноземної мови, та/або не менше 3 статей англійською мовою в іноземних виданнях; 2) володіння сучасними комп’ютерними технологіями на рівні, достатньому для виконання наукових робіт по темі; 3) володіння сучасними науковими методами досліджень.

Графік засідання експертних груп для попереднього розгляду справ претендентів буде повідомлено додатково.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ:

Географічний факультет

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2а)

Тема: «Просторовi трансформації в Українi: моделi модернізації та планування мiських територiй»

Завідувач НДС 1

Додаткові вимоги: Досвід організаційної роботи у науковій сфері. Високий рівень володіння англійською мовою, підтверджений сертифікатом.

Науковий співробітник 2

Додаткові вимоги: Високий рівень володіння англійською мовою, підтверджений сертифікатом (довідкою).

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: Високий рівень володіння ГІС-технологіями.

Молодший науковий співробітник 2

Додаткові вимоги: Належний рівень володіння англійською мовою та ГІС-технологіями.

Тема: «Гідроекологічна оцінка енергетичного потенціалу річок басейну Дніпра (в межах України) в умовах змін клімату»

Завідувач сектору 1

Старший науковий співробітник 1 (по 0,5 ст.)

Науковий співробітник 1

Молодший науковий співробітник 2

Філософський факультет

(м. Київ, вул. Володимирська, 60)

Тема: «Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів»

Старший науковий співробітник 1

Науковий співробітник 1

Молодший науковий співробітник 2

Центр українознавства

(м. Київ, вул. Володимирська, 60)

Тема: «Консолідація українства в постколоніальну добу»

Додаткові вимоги: фахівець з актуальної соціофілософської, українознавчої проблематики, який дотримується правил наукової етики, вміє працювати в колективі.

Старший науковий співробітник 2 (по 0,75 ст.)

Науковий співробітник 3 (по 0,75 ст.)

Інститут філології

(м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 14)

Тема: «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (фундаментальне дослідження)»

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід наукового редагування, наявність монографій за темою, володіння іноземною мовою.

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід міждисциплінарних досліджень (соціологія літератури), наявність публікацій у зарубіжних виданнях, володіння іноземною мовою.

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: фахівець з міжкультурної комунікації, володіння іноземною мовою.

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: фахівець з лінгвістики впливу та перекладознавства, вільне володіння іноземною мовою.

Молодший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: фахівець з лінгвістики впливу та перекладознавства, вільне володіння іноземною мовою.

Економічний факультет

(м. Київ, вул. Васильківська, 90)

Тема: «Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя»

Завідувач НДС 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: досвід керівника науково-дослідного сектора в організації та виконанні науково-дослідних проектів; досвід у виконанні договірних науково-дослідних проектів на замовлення державних органів влади.

Старший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: фахівець з проблем макроекономіки, мікроекономіки, фінансів, підприємництва, міжнародної економіки.

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Факультет соціології

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4д)

Тема: «Методика моніторингу стану та міжрегіональних відмінностей соціальної напруженості в українському суспільстві»

Додаткові вимоги: досвід наукової роботи в галузі соціології, роботи з організації та проведення емпіричних соціологічних досліджень.

Завідувач сектору - 1

Старший науковий співробітник - 1

Молодший науковий співробітник - 1

Історичний факультет

(м. Київ, вул. Володимирська, 60)

Тема: «Україна в загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору»

Додаткові вимоги: досвід у дослідженнях ролі та місця України у загальноєвропейських історичних процесах нової та новітньої доби, наявність публікацій за темою наукового дослідження у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях.

Науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: фахівець з історії України та всесвітньої історії нової та новітньої доби; вільне володіння англійською мовою.

Молодший науковий співробітник 3

Додаткові вимоги: фахівець з проблем місця України у загальноєвропейських історичних процесах нової та новітньої доби.

Інститут журналістики

(м. Київ, вул. Мельникова, 36/1)

Тема: «Психофiзiологiчнi механiзми сприйняття новинного контенту аудiовiзуальних мас-медiй»

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: володіння методологією досліджень у галузі соціальних комунікацій; володіння методикою оцінки медіаефектів новинного контенту на підставі вимірювання психофізіологічних реакцій реципієнтів; науковий стаж в експериментальних дослідженнях медіавпливів більше 5 років.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: вільне володіння англійською мовою; володіння методологією досліджень у галузі соціальних комунікацій; методикою оцінки медіаефектів новинного контенту на підставі вимірювання психофізіологічних реакцій реципієнтів; участь у міжнародних грантах та стажування за кордоном.

Старший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: вільно володіти англійською мовою; володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

Міжфакультетська тема НДЧ: «Розробка методів керування системою трансферу технологій»

Старший науковий співробітник 2

Додаткові вимоги: досвід в організації конференцій та круглих столів; наявність публікацій в тому числі по комерціалізації інтелектуальної власності у ВНЗ; публікації іноземними мовами, у тому числі мовами Євросоюзу.

Науковий співробітник 2

Додаткові вимоги: вища економічна освіта, вільне володіння англійською мовою; досвід роботи з супроводу міжнародних проектів.

Молодший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: вища юридична освіта, досвід роботи з міжнародними базами даних з трансферу технологій.

Інституту міжнародних відносин

(м. Київ, вул. Мельникова, 36/1)

Тема: «Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти»

Старший науковий співробітник 1

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Старший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід досліджень проблем економічної інтеграції України.

Науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Науковий співробітник – 3

Молодший науковий співробітник 5

Молодший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

ННІ «Інститут геології»

(м. Київ, вул. Васильківська, 90)

Тема: «Наукові засади передумов нафтогазоносності сланцевих товщ і складнопобудованих порід-колекторів України»

НДЛ «Теоретичної і прикладної геофізики»

Завідувач НДЛ 1

Старший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Старший науковий співробітник 1

Науковий співробітник 1

Молодший науковий співробітник 1

Молодший науковий співробітник 2 (2 по 0,75 ст.)

Тема: «Розробка комплексної петролого-мінерало-геохiмiчної моделi північно-західної частини Українського щита на базi створеного Геологічного Депозитарiю цього регiону»

НДЛ» Мінералого-геохімічних досліджень»

Завідувач НДЛ 1 (0,5 ст.)

Старший науковий співробітник 3 (3 по 0,75 ст.)

Старший науковий співробітник 2 (2 по 0,5 ст.)

Науковий співробітник 1

Молодший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Механіко-математичний факультет

(м. Київ, вул. Академіка Глушкова 4е)

Тема: «Дослідження та статистичний аналiз асимптотичноi поведінки складних стохастичних неоднорiдних динамiчних систем»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: фахівець з проблем статистичних та асимптотичних методів дослідження випадкових процесів та полів у спектральній області.

Старший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: досвід у побудові формозберігаючих наближень функцій в інтегральних метриках.

Старший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: досвід з теорії та статистики фі-субгауссових процесів, моделювання та наближення випадкових процесів у різних функціональних просторах із заданою точністю та надійністю.

Старший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: досвід з проблем статистичного аналізу моделей сумішей із змінними концентраціями, методу непараметричного статистичного аналізу сумішей для багатовимірних та цензурованих даних, методів імітаційного моделювання.

Старший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: досвід з проблем регресійного аналізу, статистичного оцінювання моделей із похибками вимірювання.

Старший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: фахівець з проблем оптимального оцінювання (інтерполяції, екстраполяції, фільтрації) функціоналів, що залежать від невідомих значень стохастичних процесів та випадкових полів.

Старший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: фахівець з проблем стохастичного та статистичного аналізу дробових та мультидробових процесів, та їх застосування до задач фінансової математики.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: фахівець з проблем регресійного аналізу, статистичного оцінювання моделей із похибками вимірювання.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід з розв’язання задач актуарної математики, теорії ризику, математичні методи дослідження задач платоспроможності страхових компаній

Тема: «Якісний аналіз та керування еволюційними системами складної структури»

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: фахівець з проблем динамічних біфуркацій в нелінійних системах.

Старший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: фахівець з проблем дослідження атракторів нескінченновимірних імпульсних динамічних систем.

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: фахівець з якісної поведінки та керованість стохастичних систем та рівнянь на часових шкалах.

Старший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: фахівець з якісної поведінки розв’язків лінійних операторно-різницевих рівнянь.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: спеціаліст з проблем структури та властивості А-нескінченність категорій та похідних категорій, асоційованих з боксами.

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: фахівець з проблем характеристики нільпотентних і розв'язних алгебр Лі векторних полів з поліноміальними, раціональними або формальними коефіцієнтами.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: фахівець з проблем інваріантних торів неавтономно та імпульсно збурених систем диференціальних рівнянь.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: фахівець з проблем дослідження категорій, алгебр, модулів та їх характеристик.

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: фахівець з проблем якісної поведінки розв’язків розривних динамічних систем без єдності.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: фахівець з проблем біфуркацій та руйнування інваріантних многовидів нелінійних систем.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід у дослідженнях нескінченновимірних стохастичних систем.

Тема: «Вирішення прикладних проблем енергетичного комплексу i транспорту на основi сучасних теоретико-експериментальних пiдходiв»

Завідувач НДС 1

Додаткові вимоги: фахівець в сфері контактної взаємодії пружних тіл із застосуванням в задачах трібології та неруйнівного контролю.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: фахівець з оптимізації параметрів і керування рухом перспективних космічних апаратів з електроракетними, ядерними та дворежимними ракетними двигунами.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід у дослідженнях хвиль солітонного типу в моделях коливних систем, зокрема, в енергетичних системах.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: фахівець з моделювання термомеханічних процесів у непружних тонкостінних елементах з п'єзоелектричними сенсорами й актуаторами.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: фахівець зі створення засобів безконтактної і дистанційної діагностики вібрацій та коливань механічних об'єктів, неруйнівного контролю.

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: фахівець з вивчення впливу дефектів в конструкціях на безпеку експлуатації АЕС з ВВЕР; спеціаліст з аналізу швидкості росту дефектів у елементах АЕС за результатами вихрострумового контролю.

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: фахівець з нелінійної динаміки трубопроводів з рідиною на вібруючій основі.

Науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи з нормативної документації та стандартних чинних в галузі атомної енергетики та стандартів підприємства ДП «НАЕК Енергоатом»; фахівець з аналізу надійності результатів вихрострумового контролю обладнання АЕС.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: фахівець з дослідження коливальних і хвильових процесів у пружних тілах; визначення пружних констант матеріалів методами неруйнівного контролю.

Факультет кібернетики

(м. Київ, вул. Академіка Глушкова 4д)

Тема: «Розробка нових математичних методів системного аналізу і теорії оптимальних рішень та їх застосування»

НДС «Проблем системного аналізу»

Завідувач НДС 1

Додаткові вимоги: володіння методами статистичного та математичного моделювання випадкових процесів та полів, методи об’єктно-орієнтованого програмування. Володіння мовами програмування С++, текстовий редактор LaTex. Досвід роботи на керівних посадах.

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: знання та досвід застосування методів оптимізації та оцінювання для рівнянь з частинними похідними та проблем оцінювання для одновимірних крайових задач. Володіння англійською мовою, LATEX. Досвід участі у міжнародних проектах та грантах та досвід підготовки наукових кадрів.

Старший науковий співробітник 1 (0,5)

Додаткові вимоги: знання та досвід застосування методів оцінювання та оптимального керування для рівнянь різної природи. Володіння англійською мовою, LaTex. Наявність досвіду участі у міжнародних проектах та грантах.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: знання та досвід застосування методів системного аналізу та моделювання, методів регресійного аналізу та прогнозу, методів ідентифікації параметрів моделей, чисельних методів розв’язування нелінійних рівнянь, методів псевдообернення. Володіння LaTex, С++, MatLab, Borland Delphi.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: знання та досвід застосування методів класифікації та кластерізації в прикладних задачах, методів розпізнавання образів.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: знання та досвід застосування методів оптимізації на графах.

НДЛ «Імовірнісно-статистичних методів»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: знання та досвід застосування методів аналізу стійкості та оптимізації випадкових процесів, методів об’єктно-орієнтованого програмування. Володіння С++, LaTex. Досвід роботи на керівних посадах

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: знання та досвід застосування сучасних методів алгебри, топології, комбінаторики, прикладної математики. Досвід участі у міжнародних проектах та грантах. Досвід підготовки наукових кадрів.

Старший науковий співробітник 3 (1 на 1 ст., 2 на 0,25 ст.)

Додаткові вимоги: знання та досвід застосування методів лінійної алгебри, теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, кооперативної та некооперативної теорії ігор. Володіння англійською мовою, MatCad, Visual Basic. Наявність публікацій, що входять у наукометричні бази.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: знання та досвід застосування методів оптимізації для багатоканальних стохастичних систем з керованими параметрами. Володіння англійською мовою, С++, LaTex

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: знання та досвід застосування методів оцінювання та оптимального керування для багатоканальних стохастичних систем з керованими параметрами. Володіння англійською мовою, LaTex, MatLab.

Тема: «Розробка алгоритмів моделювання та оптимізації динамічних систем для оборони, медицини та екології»

Завідувач лабораторії 1

Додаткові вимоги: досвід у побудові, обґрунтуванні та чисельної реалізації сплайнових схем для рівнянь типу конвекції-дифузії, обернені задачі для рівнянь з частинними похідними та їх комп’ютерна реалізація. Створення програмних комплексів для задач механіки суцільного середовища. Розв’язування задач балістики

Провідний науковий співробітник 3 (1 на 1 ст., 2 на 0,25 ст.)

Додаткові вимоги: досвід у розробці методів розрахунків та алгоритмів моделювання переносу рідини та ліків у багатошарових середовищах. Обґрунтування алгоритмів оптимізації процесів дифузії та переносу.

Старший науковий співробітник 2 ( 2 на 0,25ст.)

Додаткові вимоги: досвід у розробці методів, алгоритмів та програмного забезпечення для розв’язування задач механіки суцільного середовища та балістики.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід у розробці методів, алгоритмів та програмного забезпечення для розв’язування задач механіки суцільного середовища та балістики.

Молодший науковий співробітник 3 (1 на 1 ст., 2 на 0,25 ст.)

Додаткові вимоги: досвід з розробки та комп’ютерної реалізації чисельних алгоритмів для розв’язування задач балістики. Розробка методів, алгоритмів та програмного забезпечення для розв’язування задач механіки суцільного середовища.

Тема: «Розробка логіко-алгебраїчних методів дослідження формальних моделей природних мов»

НДС «Теоретичної кібернетики»

Завідувач НДС 1

Додаткові вимоги: спеціаліст в області обробки і аналізу інформаційних даних, інформаційних технологій автоматизованого перекладу. Знання нормативно-правової бази в галузі наукової та науково-педагогічної діяльності, установленого порядку організації, планування, фінансування, проведення і впровадження наукових досліджень і розробок

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: спеціаліст в області комп’ютерного перекладу, обробки текстової інформації.

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: спеціаліст в області комп’ютерного перекладу, обробки текстової інформації.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: спеціаліст в області комп’ютерного перекладу, обробки текстової інформації.

НДЛ «Високопродуктивних систем обробки інформації»

Завідувач НДЛ 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: спеціаліст в області дослідження семантичних і синтаксичних структур природних мов, побудови онтологій, обробки інформаційних даних. Знання нормативно-правової бази в галузі наукової та науково-педагогічної діяльності, установленого порядку організації, планування, фінансування, проведення і впровадження наукових досліджень і розробок

Провідний науковий співробітник 2 (2 на 0,25ст.)

Старший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: спеціаліст в області дослідження семантичних і синтаксичних структур природних мов, побудови онтологій, обробки інформаційних даних.

Старший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: спеціаліст в області дослідження композиційно-номінативних логік, логічного виведення, обробки інформації .

Тема: «Створення інформаційно-аналітичних технологій моделювання та оптимізації структурно заданих систем»

Провідний науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи по розвитку методів в області структуризації інформації, структурно-параметричної та недиференційованої траєкторної оптимізації. Дослідження задач аналізу стійкості та чутливості параметричних моделей, апроксимації і оптимізації систем у структурованому вигляді

Завідувач лабораторією 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: вміння організовувати виконання науково-дослідної роботи, визначати перспективи її впровадження, вибирати методи і засоби проведення наукових досліджень розробляти оптимальні алгоритми класифікації та кластеризації інформації на основі нових теоретичних результатів по збуренню псевдо обернених матриць інформації

Старший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: володіння методами практичної стійкості, методами оптимального керування, методами багатозначного аналізу і математичними моделями динаміки літальних апаратів

Старший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: володіння структурованими моделями динаміки літальних апаратів та методами розв’язування задач керування літальними апаратами ( в тому числі безпілотними)

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: володіння методами та алгоритмами пасивного сканування об’єктів на місцевості, моделями представлення цифрових зображень

Старший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: володіння методами цифрової фільтрації та побудови векторних карт для навігаційних приладів

Старший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: володіння структурними методами динаміки інвестицій, програмно-алгоритмічними засобами моделювання динаміки інвестицій, вміти формувати оптимальний диверсифікований портфель та новими математичними моделями формування динаміки активів фондового ринку

Старший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: володіння методами стабілізації нелінійних систем регулювання з відхиленням аргументу та лінійною невизначенісю до стану абсолютної стійкості.

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: володіння структурно-параметричними та недиференційованими методами аналізу практичної стійкості, методами розв’язування задач керування літальними апаратами. Розробляти математичні моделі динаміки літальних апаратів і керування літальними апаратами. Володіти засобами об’єктно-орієнтованого програмування

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: володіти методами цифрової фільтрації на основі варіаційного підходу, знати способи та системи візуалізації картографічної інформації, організовувати програмно-алгоритмічні засоби фільтрації та сегментації сигналів різної природи, вміти будувати векторні карти для навігаційних приладів. Володіти засобами об’єктно-орієнтованого програмування

Науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: володіння методикою побудови стійких та адаптивно налаштованих на дані вимірів середньоквадратичних та мінімаксних багатовимірних сплайн-функцій на хаотичній сітці, які дозволяють апроксимувати як неперервні, так і розривні поверхні. За допомогою таких сплайн-функцій повинен вміти знаходити мімімаксний прогноз на числових рядах, використовувати їх для побудови алгоритмів ідентифікації, розпізнавання образів і чисельного моделювання нелінійних систем в випадку "чорного ящика". Мати досвід написання програмного коду на мові C++

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: знання сучасних методів математичного моделювання та методи структурно-параметричної оптимізації систем керування, підходи до аналізу практичної стійкості динамічних систем, методи апроксимації експериментальних даних і засоби планування експерименту, організації досліджень структурно-параметричного представлення інформації та ідентифікації параметрів структурних моделей динаміки. Необхідним є досвід розробки та впровадження ІКТ та АРМ для побудови, обробки, перегляду та систематизації цифрової інформації в середовищах Microsoft Windows та MS-DOS для IBM PC. Знання мов програмування С++, Assembler та засад об’єктно-орієнтованого програмування

Молодший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: володіння знаннями побудови моделей представлення цифрових зображень, системами візуалізації картографічної інформації, комп’ютерним моделюванням, алгоритмами розпізнавання текстових документів різної природи. Володіти засобами об’єктно-орієнтованого програмування

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: знання сучасних методів реєстрації зображень та повинен вміти їх застосовувати для практичних задач побудови панорамних зображень в режимі реального часу та для задач фотограмметрії. Повинен мати досвід розробки програмних комплексів побудови, перегляду та систематизації панорамних зображень. Необхідним є досвід написання програмного коду для веб-браузерів (на мові TypeScript) та для мобільних телефонів на ОС Android (на мові Java). Також вітається знання середовища розробки Microsoft Visual Studio та мов програмування C++, C#. Володіннясучасними методами та засобами проведення досліджень і розробок. Робити логічні висновки та узагальнювати отримані дані

Молодший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: володіння методами структурно-параметричного представлення даних на основі методів регуляризації, методами та технологіями дистанційного оцінювання концентрації деяких речовин в рослинності на основі спектрального аналізу та технологіями моделювання та оптимізації біологічних і хімічних процесів

ННЦ «Інститут біології»
(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)
Тема: «Механізми регуляції метаболічних процесів в організмі за умов розвитку патологічних станів»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: Знання методології дослідження репараційних процесів та механізмів в організмі людини та тварин. Знання методів цитолого-гістохімічного профілю біологічних досліджень. Наявність публікацій по темі проекту.

Старший науковий співробітник 7

Додаткові вимоги: володіння методами: вивчення механізмів регуляції функціонування гладеньких м’язів за умов розвитку різних патологій, біофізично-фізіологічних досліджень функціонування м’язів та судин, створення та аналізу моделей in vivo нейродегенеративних захворювань, біофізично-фізіологічних досліджень функціонування мозку та периферійної нервової системи, знання методології дослідження біохімічних процесів та механізмів, що пов’язані з розвитком опіків та їх ускладнень на рівні організму, препаративної хроматографії та електрофоретичного аналізу білків та пептидів, імунохімічного аналізу, дослідження компонентів системи гемостазу за різних патологій, використовуючи методи білкової хімії, препаративної хроматографії та електрофоретичного аналізу білків та пептидів, імунохімії, дослідження метаболізму вуглеводів/ліпідів, тестування сполук різного походження на цільові активності та вплив на метаболічні процеси in vivo та in vitro, препаративної хроматографії та електрофоретичного аналізу білків та пептидів, імунохімічного аналізу, оцінки видового складу мікрофлори та її характеристика, створення моделей та дослідження механіки скорочення м’язів різних органів та вплив на ці процеси потенційних ефекторів різної природи походження, біофізично-фізіологічних досліджень функціонування м’язів та судин. Навички отримання експериментальних моделей: цукрового діабету І та ІІ типу, опіки різного ґенезу, ожиріння різного ґенезу, артриту, хронічної алкогольної інтоксикації. Наявність публікацій по темі проекту

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: володіння методами: дослідження біологічно активних молекул різної природи походження в організмі за виникнення різних патологічних станів, гістохімії, аналітичної біохімії, хроматографії. Навички отримання експериментальних моделей: цукрового діабету І та ІІ типу, опіки різного ґенезу, ожиріння різного ґенезу, артриту, хронічної алкогольної інтоксикації. Наявність публікацій по темі проекту

Молодший науковий співробітник 7 (5 на 1 ст.; 2 на 0,5 ст.)

Додаткові вимоги: володіння методами: дослідження метаболічних шляхів в організмі, використовуючи методи аналізу активностей та кількості як окремих макромолекул та їх комплексів зі структурними компонентами клітин, дослідження структурно-функціональних станів скоротливих білків та вплив на ці процеси ефекторів різної природи походження, дослідження молекулярно-біохімічних механізмів порушення функції товстої кишки за виникнення різних патологічних процесів в організмі, методів дослідження процесів та механізмів, пов’язаних з сигнальними системами клітини, біофізично-фізіологічних досліджень функціонування м’язів та судин, хроматографії. Навички отримання експериментальних моделей: цукрового діабету І та ІІ типу, опіки різного ґенезу, ожиріння різного ґенезу, артриту, хронічної алкогольної інтоксикації. Створення моделей та дослідження параметрів скорочення гладеньких м’язів різних органів та вплив на ці процеси потенційних ефекторів різної природи походження. Наявність публікацій по темі проекту.

Тема: «Молекулярне типування та механізми еволюційної адаптації вірусів культурної і дикорослої флори України»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: володіння методами: валідація методів діагностики вірусів рослин, генно-інженерні методики, філогенетичний аналіз вірусних геномів (програмні пакети BioEdit, MEGA6, RDP4,SiScan, FigTree, ClustalX, TransAlign. Наявність публікацій по темі проекту.

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: володіння методами: вивчення новітніх/нетипових вірусів лікарських/технічних/зернових культур та їх філогенетичний аналіз. Наявність публікацій по темі проекту

Науковий співробітник 5 (2 на 1 ст.; 2 на 0,8 ст; 1 на 0,75 ст.)

Додаткові вимоги: володіння методами: ПЛР у різних модифікаціях для діагностики вірусів,філогенетичний аналіз вірусів кісточкових та плодово-ягідних культур, розробки серологічних та молекулярних методів діагностики вірусів зернових та технічних культур, ТЕМ, ІСЕМ,еколого-епідеміологічного аналізу вірусних інфекцій лікарських та інтродукованих рослин, дослідження вірусних інфекцій рослин на молекулярному, клітинному та організменному рівнях під дією стресових факторів. Наявність публікацій по темі проекту.

Тема: «Модифіковані оксовмiщуючi похiднi пiпepидину та піперазину як пepспeктивнi aнтидiaбeтичнi препарати»

Старший науковий співробітник 2

Додаткові вимоги: володіння методами: дослідження гострої, підгострої і хронічної токсичності, дослідження гонадотоксичності і ембріотоксичності дослідження білок-білкової взаємодії, виділення інсулінового рецептору. Наявність публікацій по темі проекту

Науковий співробітник 3

Додаткові вимоги: володіння методами: отримання оксовмiщуючих похiдних піперазину Знання методів доклінічних досліджень. Наявність публікацій по темі проекту.

Молодший науковий співробітник 2

Додаткові вимоги: володіння методами: цитологічного і гістологічного аналізу, дослідження білок-білкової взаємодії, виділення інсулінового рецептору. Наявність публікацій по темі проекту.

Тема: «З’ясування закономірностей формування та інтеграції механізмів стрестолерантності рослин для прогнозування та управління їх функціонуванням за екстремальних умов»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: Фахівець у галузі оксидативного стресу рослин та нанотехнологій у рослинництві. Наявність публікацій по темі проекту. Досвід у проведені польових робіт.

Старший науковий співробітник 3 (2 на 1 ст., 1 на 0,5 ст.)

Додаткові вимоги: володіння методами: дослідження вторинних метаболітів рослин, мінерального живлення, фізіологічно активних речовин рослин розробки новітніх технологій раціонального природокористування, отримання біологічно активних речовин з рослинної сировини,дослідження механізмів і закономірностей всіх проявів життєдіяльності рослин в природних та трансформованих ценозах і взаємодії рослин з іншими організмами зокрема мікроорганізмами ризосфери,біохімічного аналізу рослинної сировини; вивчення ролі вторинних метаболітів в адаптивних реакціях рослин та для покращення якості продуктів харчування, дослідження молекулярних механізмів дії абіотичних стресів в біології рослин, що викликані посухою та дією важких металів. Наявність публікацій по темі проекту.

Науковий співробітник 3 (2 на 1 ст., 1 на 0,5 ст.)

Додаткові вимоги: володіння методами: дослідження взаємодії рослин з мікроорганізмами ризосфери, симбіотичними мікроорганізмами, дистанційного дослідження агроценозів, трансмембранної перебудови ліпід-пігментних комплексів за екстремальних умов та розробки заходів регуляції адаптаційного потенціалу зернобобових культур (польові, модельні дослідження), стійкісті фотосинтетичних систем за дії екстремальних умов, польові випробування. Фахівець в галузі ліпідології. Наявність публікацій по темі проекту

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: займається розробкою екологічно збалансованих систем мінерального живлення для формування адаптивних агроценозів.

Тема: «Похідні піролу як протизапальні та протипухлинні сполуки нового покоління»

Головний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: планування експерименту, вміння аналізувати результати експерименту. Наявність публікацій по темі проекту

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: володіння методами: досліджень в області онкогематології. Наявність публікацій по темі проекту.

Науковий співробітник 3

Додаткові вимоги: володіння методами: синтезу та дослідження похідних піролу invivo та invitro, молекулярно-біологічних та біохімічних досліджень похідних піролу, бімолекулярних ліпідних мембран. Наявність публікацій по темі проекту.

Молодший науковий співробітник 2

Додаткові вимоги: володіння методами: гістології солідних злоякісних новоутворень,гістології злоякісних та доброякісних пухлин. Наявність публікацій по темі проекту.

Тема: «Збереження, iнтродукцiя, репродукція рiдкiсних та зникаючих рослин iмонiторинг бiологiчного рiзноманiття модельних екосистем природно-заповітних територiй»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: володіння біоморфологічними та морфолого-анатомічними методами досліджень.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: володіння флористичними та геоботанічними методами досліджень.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: володіння анатомо-морфологічними та цитологічними методами досліджень.

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: володіння анатомо-морфологічними та фізіолого-біохімічними методами.

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: володіння методами введення рослин в культуру invitro.

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: володіння методами фаунистичних та геоботанічних досліджень.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: володіння методами біоморфологічних та анатомо-морфологічних досліджень.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: володіння методами геоботанічних та флористичних досліджень.

Факультет радіофізики, електроніки та ком’ютерних систем

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4г)

Тема: «Фізичні процеси в розрядній та комплексній плазмі для технологічних застосувань»

НДС «Теорії та моделювання плазмових процесів»

Завідувач сектору 1

Додаткові вимоги: спеціаліст по плазмово-рідинним системам зі зворотно-вихровим та поперечним потоками газу.

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: спеціаліст з реформування вуглеводнів у синтез-газ в динамічних газорозрядних системах атмосферного тиску.

Науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: спеціаліст з комп’ютерного моделювання взаємодії радіально обмежених модульованих електронних пучків з неоднорідною плазмою.

Молодший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: спеціаліст з оптичної спектроскопії плазми динамічних газорозрядних систем.

Молодший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: спеціаліст зі спектроскопії плазми електродугового розряду між композитними електродами.

Молодший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: спеціаліст з моделювання кінетики конверсії етанолу в нерівноважній плазмі.

Тема:  «Дослідження взаємодії електромагнітних, акустичних і магнітних полів зі структурованими та нанорозмірними об’єктами для створення новітніх біологічних та інформаційних технологій»
НДЛ «Квантової радіофізики»
Завідувач НДЛ 1

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Науковий співробітник 1

Науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Молодший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Молодший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Тема: № 16БФ052-01 «Електронні, магнітні, мікрохвильові та оптичні властивості мікро- та наноструктур на поверхнях напівпровідників і діелектриків»

Завідувач НДЛ 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі нанофізики та наноелектроніки, володіння методами просвічуючої електронної мікроскопії, атомно-силової мікроскопії, електронної та рентгенівської дифракцій.

Завідувач НДЛ 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі фізичної електроніки, володіння методиками електронної Оже-спектроскопії, мас-спектрометрії, іонного пошарового щавлення та хімічного аналізу складу поверхні, дослідження адсорбційних властивостей плівок і гетероструктур.

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі фізики поверхні, володіння методиками Оже-електронної спектроскопії, фотоелектронної спектроскопії, скануючої тунельної мікроскопії, навички проводити наукові дослідження в умовах надвисокого вакууму.

Науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі нанофізики та наноелектроніки, володіння методами квантової механіки для дослідження процесів адсорбції, дифузії та реакцій окиснення, які відбуваються на поверхнях твердих тіл.

Тема: «Когерентні та кореляційні методи контролю та впливу на перебіг атомних та ядерних процесів в фізичних та біологічних системах»

НДЛ «Оптичної і мікрохвильової обробки інформації та теорії середовищ»

Завідувач НДЛ 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі магнетизму та мікрохвильової електроніки і досвід організації наукових досліджень нелінійних ефектів у мікрохвильовому діапазоні, володіння методами вивчення лінійних, нелінійних, параметричних ефектів в феритах, магнітних плівках і наноструктурах.

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі голографії та адаптивної оптики, володіння методиками детектування та корекції оптичних хвильових фронтів і досвід роботи з розробки адаптивних сенсорів оптичного хвильового фронту

Молодший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі магнетизму та мікрохвильової електроніки 5 років, володіння методами теоретичного і числового аналізу мікрохвильових властивостей магнітних наносистем.

НДС «Лазерний зв’язок»

Завідувач сектору 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі фізики конденсованого стану, досвід в організації та проведенні наукових досліджень впливу структури молекулярних агрегатів на фізичні властивості комплексно-вмісних рідин.

Молодший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи у галузі теоретичної фізики біологічних об’єктів, досвід проведення досліджень та аналізу фізичних характеристик біологічних об’єктів радіофізичними методами.

Астрономічна обсерваторія

(м.Київ, вул. Обсерваторна, 3)

Тема: «Фундаментальна фізика та моделі високоенергетичних астрофізичних явищ»

Завідувач відділу 1

Додаткові вимоги: досвід керування НДР та науковим підрозділом, досвід з розробки проблем загальної теорії відносності, релятивістської астрофізики, зокрема, гравітаційного лінзування.

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід з розробки проблем загальної теорії відносності та проблем активного зореутворення.

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід з астрофізики високих енергій, в т.ч. з розробки моделей походження космічних променів високих енергій.

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід з розробки проблем сонячної фізики, зокрема, вимірювань локальних магнітних полів в активних утвореннях на різних рівнях атмосфери Сонця.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи з позагалактичної астрономії, в т.ч., з дослідження великомасштабних потоків галактик.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід вивчення процесів гравітаційного лінзування та опрацювання даних рентгенівських спостережень активних ядер галактик.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід дослідження атмосферних процесів, дослідження динаміки та та вимірювання аерозольного шару.

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід розробки проблем позагалактичної астрономії, в т.ч. з проблем зореутворення в галактиках та рентгенівських спостережень.

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід розробки проблем сонячної фізики та дослідження варіацій локальних магнітних полів у сонячних плямах та спалахах

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід розробки проблем активного зореутворення в галактиках.

Молодший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: досвід вивчення висотних та часових змін в еруптивних сонячних утвореннях з використанням сучасного програмного забезпечення для опрацювання даних.

Тема: «Космічні чинники земних катаклізмів. Спостереження, аналіз, інформатизація»

Завідувач сектору 1

Додаткові вимоги: досвід керування науковим підрозділом, досвід в розробці астрономічних приладів та опрацюванні спостережень комет

Головний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід керування НДР

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід в розробці астрономічних приладів та опрацюванні спостережень комет

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід в телевізійних спостереженнях метеорів та методах обробки спостережних даних.

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід в створенні та роботі з астрономічними архівами.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи з програмами динамічної еволюції тіл Сонячної системи.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід в спостереженнях малих тіл Сонячної системи та їх опрацюванні.

Фізичний факультет

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)

Тема: «Дослідження електронно-коливальних процесів в композитах та наносистемах, перспективних для сонячної енергетики, малоенергозатратних джерел світла та медицини»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: досвід роботи у галузі спектроскопічних досліджень нанорозмірних матеріалів, композитів та гібридних структур, органічних молекул. Фахівець у галузі дослідження спектрів анізотропії збудження флюоресценції. Досвід проведення квантово-хімічних розрахунків. Досвід роботи на спектрофлюориметрі Cary Eclipse. Досвід організації роботи наукової групи

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід проведення досліджень з кінетики рентгенолюмінесценції і рентгенопровідності, кінетики фотолюмінесценції і фотопровідності.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи у галузі спектроскопічних досліджень кристалів, нанорозмірних систем та рідин у широкому інтервалі температур (1.4 – 300К) та різних енергіях лазерного випромінювання.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі спектроскопії кристалів, фононних, екситонних і плазмонних станів в нанорозмірних напівпровідникових та металевих структурах, спектроскопії матеріалів з різним типом обробки поверхні (пористі напівпровідникові матеріали, лазерно-індуковані поверхневі структури) в широкому температурному діапазоні - від гелієвої до кімнатної.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи з вивчення структурних особливостей частково впорядкованих рідин спектроскопічними методами.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід наукової роботи в галузі флюоресцентної спектроскопії органічних (і зокрема біологічних) молекул. Фахівець у галузі дизайну та спектроскопічних досліджень наносистем для фото динамічної терапії. Досвід роботи на спектрофлюориметрі Cary Eclipse.

Тема: «Взаємодія частинок, хвиль і електромагнітного поля з конденсованим середовищем, атмосферою, магнітосферою, наноструктурами і мета матеріалами»

НДЛ «Фізика космосу»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: досвід керівництва науково-дослідною лабораторією фізики атмосфери, магнітосфери та іоносфери Землі.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід теоретичних досліджень з фізики мета-матеріалів, неоднорідних, нелінійних і гіротропних шаруватих середовищ.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід досліджень в галузі фізики атмосфери, магнітосфери та іоносфери, клімату, планетарних хвиль, озонового шару не менше 10 років; досвід роботи зі спектрофотометром Добсона, озонометром М-124.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід обробки, аналізу та інтерпретації масивів даних сучасних супутникових космічних експериментів у магнітосфері Землі.

НДС «Теоретична фізика і комп'ютерно-експериментальне моделювання

Завідувач НДС 1

Додаткові вимоги: досвід теоретичних досліджень взаємодії частинок і електромагнітних полів з конденсованим середовищем та наночастинками.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід теоретичних досліджень взаємодії електромагнітних полів з рідкими кристалами.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід теоретичних досліджень взаємодії електромагнітних полів з рідкими кристалами.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід теоретичних досліджень та математичного моделювання взаємодії електромагнітних полів з конденсованим середовищем та наночастинками.

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід теоретичних досліджень та моделювання процесів поглинання та розповсюдження електромагнітного випромінювання в твердому тілі.

Старший науковий співробітник 1(0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід наукової роботи в галузі взаємодії оптичного та іонізуючого випромінювання з конденсованим середовищем

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід теоретичних досліджень в галузі фізики рідких кристалів та роботи з кодами MATLAB, COMSOL.

Науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: досвід наукових досліджень з використанням лазерних приладів піко-, наносекундного діапазону та зондових (атомно-силовий, тунельний) мікроскопів

Молодший науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: досвід експериментальних та теоретичних досліджень кореляцій електронних та оптичних властивостей складних багатокомпонентних середовищ.

Тема: «Дослідження фундаментальних проблем фізики ядра, елементарних частинок та космомікрофізики»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: досвід керівництва науково-дослідною лабораторією з ядерної спектроскопії не менше 2 років, зі статистичної моделі ядра та кодів (TALYS, EMPIRE).

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід досліджень в ядерній астрофізиці та аналізу даних космічної обсерваторії INTEGRAL.

Старший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: досвід досліджень магнітосфери колапсуючих зірок як джерела нейтрино, електронів, позитронів, протонів та нейтронів у Всесвіті не менше 10 років.

Молодший науковий співробітник 1 (0.5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід аналізу взаємодії нейтронів з ядрами, використання кодів TALYS, MCNP.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід з квантових кореляцій у різних фізичних системах та вкладу частинок в ентропію Бекенштейна-Хокінга.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід з електромагнітного випромінювання астрофізичних об’єктів та космічних струн, термодинаміки раннього Всесвіту не менше 3 років.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід з методів квантової теорії поля та функцій Гріна для опису низькоенергетичних процесів у релятивістській матерії та фізиці конденсованого стану.

Тема: «Розробка квазіфотонних структур на базі мета матеріалів з керованими магнітними та діелектричними характеристиками»

НДЛ/НДС « НДЛ Фізичне матеріалознавство твердого тіла»

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи на векторній панорамі Agilent Technologies N5227A-200.

Тема: «Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних матеріа лів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових»

НДЛ «Спектроскопії конденсованого стану речовин»

Завідувач НДЛ 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід наукової та науково – організаційної роботи в напрямі оптичних процесів в гетероструктурних, нанокомпозиційних матеріалах на основі оксидних діелектричних, напівпровідникових та вуглецевих сполук

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи у галузі оптики тонких шарів; роботи на вакуумних напилювальних установках, нанесення тонких шарів за допомогою термічної та електронно-променевої методики, визначення товщин тонких плівок за допомогою багатопроменевої інтерферометрії; досвід написання міжнародних проектів, досвід керівництва міжнародними проектами

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи у галузі фізики тонких плівок, спектроеліпсометрії із збудженням поверхневих поляритонів надтонких металічних, напівпровідникових та діелектричних плівок, на установці для багатокутових спектроеліпсометричних досліджень із збудженням поверхневих поляритонів, на інфрачервоному спектрометрі UR-20

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: дослідження оптичних властивостей наноструктур для детекторів ІЧ випромінювання. Дослідження в ІЧ області фотопровідності шарів з нанорозмірними об’єктами різної морфології. Робота на ІЧ спектрометрах ИКС-12 та ИКС-6 з приставками до них

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи у галузі еліпсометрії поверхні та металооптики; досвід роботи на лазерному еліпсометрі ЛЭФ-3М-1.

Молодший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи у галузі математичного моделювання шаруватих структур

НДЛ «Фізичне матеріалознавство»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: досвід наукової та науково – організаційної роботи в напрямі фізичного матеріалознавства та фізики композитних матеріалів на основі різних модифікацій вуглецю.

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі фототермоакустики неоднорідних та низькорозмірних систем.

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі фізики композитних матеріалів на основі різних модифікацій вуглецю.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі експериментальних досліджень твердих тіл фотоакустичними та фототермоакустичними методами.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі фізики низькорозмірних напівпровідникових систем. Володіння методами математичного моделювання фізичних властивостей напівпровідникових систем з квантоворозмірними включеннями.

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: володіння експериментальними методами дослідження електричних та магнітних властивостей наноструктурованих композитів на основі вуглецю, а також теплопереносу в таких системах.

Молодший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі акустоелектроніки та акустооптики

Молодший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі фізики наноструктурних матеріалів на основі полімерів з діелектричними та напівпровідниковими наповнювачами

Молодший науковий співробітник 1 (0,75 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи на векторной панорамі Agilent Technologies N5227A-200, яка дозволяє вимірювати електродинамічні характеристики в діапазоні від 10 MГц до 67 ГГц

Юридичний факультет

(м. Київ, вул. Володимирська 60)

Тема: «Теорії та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС»

Головний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід самостійної науково-дослідної діяльності у країнах-членах Європейського Союзу; наявність наукових публікацій з тематики проекту

Провідний науковий співробітник - 3

Додаткові вимоги: наукові стажування у країнах-членах Європейського Союзу; наявність наукових публікацій з тематики проекту

Старший науковий співробітник - 3

Додаткові вимоги: бажано наукове стажування у країнах-членах Європейського Союзу; наявність наукових публікацій з тематики проекту

Інститут інформаційних технологій

(м. Київ, вул. вул. Ломоносова, 81)

Тема: «Інтелектуальні технології прийняття рішень в задачах мінімізації наслідків техногенних та природних катастроф і аварій»

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: фахівець з розробки систем для прийняття рішень та інформаційних систем

Науковий співробітник 2

Додаткові вимоги: фахівець з розробки інтелектуальних технологій прийняття рішень; фахівець з використання прикладних інструментальних засобів

Хімічний факультет

(м. Київ, вул. Володимирська, 62а)

Тема: «Синтез та дослідження складнооксидних та різнометалічних координаційних сполук як основи нових поліфункціональних матеріалів»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області координаційної хімії КАФ та САФ лігандів

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області прямого синтезу координаційних сполук

Провідний науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи в області створення ефективних комплексоутворюючих сорбентів

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області дослідження оксидних сполук з шаруватою перовськітоподібною структурою

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області кристалохімії неорганічних, органічних та координаційних сполук

Старший науковий співробітник 3

Додаткові вимоги: досвід роботи в області прямого синтезу координаційних сполук

Старший науковий співробітник 2

Додаткові вимоги: досвід роботи в області синтезу складнооксидних надпровідних сполук

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області синтезу металоорганічних сполук з каталітичними властивостями

Старший науковий співробітник 3

Додаткові вимоги: досвід роботи в області координаційної хімії КАФ та САФ лігандів

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід дослідження біологічних властивостей координаційних сполук на основі КАФ та САФ лігандів

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі хімії координаційних сполук з оксимними та піразольними лігандами

Старший науковий співробітник 2

Додаткові вимоги: досвід роботи в області координаційної хімії С-гетерилнітронів та 1,2,4-триазолвмісних лігандів

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід дослідження біологічних властивостей фулеренвмісних сполук

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі хімії металокраунів

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області координаційної хімії С-гетерилнітронів та 1,2,4-триазолвмісних лігандів

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області прямого синтезу координаційних сполук

Науковий співробітник 2

Додаткові вимоги: досвід роботи в області синтезу складнооксидних сполук на основі фосфатів

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області синтезу складнооксидних надпровідних сполук

Молодший науковий співробітник 2

Додаткові вимоги:досвід роботи в області координаційної хімії КАФ та САФ лігандів

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області прямого синтезу координаційних сполук

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області синтезу складнооксидних сполук на основі фосфатів

Молодший науковий співробітник 2

Додаткові вимоги: досвід роботи в області синтезу складнооксидних надпровідних сполук

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі хімії координаційних сполук з оксимними та піразольними лігандами

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області координаційних полімерів

Тема: «Дизайн, синтез та дослідження нових гетероциклічних сполук для створення перспективних лікарських засобів з широким спектром дії»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: досвід роботи з організації досліджень, вивчення та моделювання полі- та спіроконденсованих гетероциклічних сиситем природного походження та їх аналогів

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи з впровадження та вдосконалення методик конструювання сполук природного походження та їх аналогів, які включають в себе О-, N-, S-вмісні гетероциклічні системи, залишки амінокислот, алкалоїдів, амінів та вуглеводнів

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області синтезу поліконденсованих гетероциклічних систем, функціоналізованих флуорвмісними залишками, в області каталізу на основі Sі-вмісних сполук

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи з впровадження та вдосконалення методик конструювання сполук природного походження та їх аналогів, які включають в себе О-, N-, S-вмісні гетероциклічні системи, залишки амінокислот, алкалоїдів, амінів та вуглеводнів

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області синтезу та вивчення реакційної здатності гетероциклічних сполук - потенційних протиракових та протидіабетичних лікарських засобів

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області синтезу О-, N-, S-вмісних гетероциклічних сполук природного походження та їх аналогів, володіння методами комп'ютерного моделювання та пошуку

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи з нестійкими гетероциклічними сполуками - похідними ізоіндолу

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області синтезу поліконденсованих гетероциклічних систем з використанням методів каталізу на основі Sі-вмісних сполук

Молодший науковий співробітник 2

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі синтезу сполук природного походження та їх аналогів, які включають в себе O-, N-, S-вмісні гетероциклічні системи, залишки амінокислот, алкалоїдів, амінів та вуглеводнів

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області синтезу S, N, O-гетероциклічних сполук, які містять кетометиленовий фрагмент - ізостерів природних сполук, володіння методом рентгено-структурного дослідження органічних сполук

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області синтезу поліеонденсованих S, N, O-гетероциклічних сполук з кетометиленовим фрагментом

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області синтезу та дослідження біологічних властивостей потенційних протитуберкульозних препаратів, володіння методами розрахунків рівня біологічної активності органічних сполук

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи з експериментального дослідження механізмів реакцій рециклізації та циклоприєднання гетероциклічних сполук, володіння методами комп'ютерного моделювання та пошуку

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі синтезу сполук природного походження та їх аналогів, які включають в себе спіроконденсовані 0-, И-, Б- вмісні гетероциклічні системи

Тема: «Нові функціональні наноматеріали і нанокомпозити на основі гетерометалічних систем»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі кінетики та гетерогенного каталізу

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи з рентгенографічного дослідження та моделювання структури багатокомпонентних розплавів

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області кінетики та каталізу на вуглецевих матеріалах

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи з дослідження та моделювання термодинамічних властивостей металічних розплавів

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області модифікування вуглецевих матеріалів та кислотно-основного каталізу

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи по створенню газових сенсорів та вивченню механізму їх дії сучасними фізико-хімічними методами

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи по вивченню чутливості та динамічних характеристик адсорбційно-напівпровідникових газових сенсорів

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи по дослідженню багатокомпонентних гетерометальних систем, їх активності та селективності в гетерогенно-каталітичних реакціях окиснення

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в гетерогенному каталізі, володіння мас-спектрометричним методом

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі хімії сполук заліза зі спіновими переходами

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі хімії металокраунів

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи з експериментального дослідження термодинамічних властивостей металічних розплавів

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі хімії сполук заліза зі спіновими переходами

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи хімічного модифікування вуглецевих матеріалів. Володіння фізико-хімічними методами дослідження поверхні

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи по синтезу та дослідженню гетерогенних нанесених каталізаторів

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи по синтезу та дослідженню гетерогенних каталізаторів, володіння хроматографічним методом аналізу

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи по одержанню активних багатокомпонентних гетерометальних каталізаторів, володіння методом хроматографічного аналізу

Молодший науковий співробітник 1 (0,50 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи по одержанню сенсорних напівпровідникових наноматеріалів та вивченню їх сорбційно-структурних характеристик

Тема: «Дизайн нових мультифункціональних полімерів, наносистем та нанокомпозитів для іноваційних технологій в інформатиці, енергозбереженні, екології та медицині»

Завідувач НДЛ - 1

Додаткові вимоги: досвід в області створення специфічних міцелярних систем доставки протиракових препаратів

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід в області створення специфічних міцелярних систем доставки протиракових препаратів

Провідний науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід в області дослідження фоточутливих плівкових полімерних композитів для оптоелектроніки та сонячної енергетики

Провідний науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід в області розгалужених гетерогенних полімерів керованої структури та синтезу та дослідження наносистем

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід в області дослідження магнітооптичних та електрооптичних фоточутливих органічних композитів

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід в області синтезу міцелярних наноконтейнерів для доставки вітамінів та біоцидних препаратів

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід в області оптичної голографії і створення фототермопластичних реєструючих середовищ

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області синтезу та дослідження хірально-фотохромних полімерів для оптоелектроніки

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи по синтезу компонентів плівкових композитів для фототермопластичних реєструючих середовищ

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід в області дослідженя електро- і фотодіелектричних властивостей фоточутливих плівкових полімерних композитів

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід в області синтезу нових полімерів з фотохромними властивостями для оптоелектроніки

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід в області синтезу нових фотоактивних полімерів з нелінійно оптичними властивостями

Молодший науковий співробітник 2

Додаткові вимоги: досвід роботи по синтезу апкен-функціоналізованих полімерів селективною полімеризацією

Тема: «Новітні оптичні, електрохімічні і супрамолекулярні наноструктуровані сенсорні системи для екоаналітичних та медикобіологічних цілей»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі аналітичної хімії йоду, твердофазної спектрометрії, атестації методик аналізу

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі отримання новітніх функціональних матеріалів та застосування термічних і каталіметричних методів дослідження

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі аналітичної хімії співіснуючих форм елементів, кінетичних і люмінесцентних методів аналізу

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі синтезу флуоропохідних органічних сполук різних класів

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі кондуктометричних методів аналізу, отримання і застосування в аналізі нових функціональних матеріалів

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі синтезу та дослідження новітніх сорбційних матеріалів

Інститут високих технологій

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4)

Тема: «Фоточутливі, флуоресцентні, та флуоровмісні біологічно активні пептидоміметики для новітніх підходів діагностики і терапії»

Провідний науковий співробітник 1 (0,25 ст.)

Додаткові вимоги: досвід експериментальної роботи в області флуоресцентної мікроскопії, методів візуалізації живих систем invitroіinvivo, синтезі і дослідженні пептидів і білків

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: досвід подачі міжнародних заявок на наукові гранти, досвід організації біоскринінгових досліджень, володіння методами біотехнології (PCR, експресії генів), біоінформатики, клітинної біології.

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід та практичні навички синтезу функціональних похідних карбонільних сполук різних типів, зокрема сульфонамідів та семікарбазидів, досвід роботи в проектах по біохімічному скринінгу, органічному синтезу, біоінформатика, фізичні методи дослідження (знання сучасних одно- і двовимірних методик ЯМР)

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід подачі міжнародних заявок на науковігранти, досвід організації робіт за грантами, досвід в органічному органічному синтезі, в тому числі пептидів. Досвід та навички роботи з фізичними методами дослідження та ідентифікації пепидів та білків.

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід практичного синтезу конформаційно-ускладненихізомерівазотвміснихбіциклічнихсполук та їхфункціональнихпохідних. Практичні навичкироботи в області синтезу амінокислот і пептидів та їхідентифікації методом ЯМР

Тема: «Комп'ютерне моделювання та експериментальні дослідження біологічних нанокомпозитних комплексів»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі досліджень впливу наноматеріалів на фармакомеханокінетику процесів скорочення і розслаблення гладеньких м’язів, володіння методами молекулярного моделювання.

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі структурної біоінформатики, володіння методами молекулярного моделювання та розрахунків молекулярної динаміки білкових комплексів.

Старший науковий співробітник 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі структурної біоінформатики, володіння методами квантової механіки, методами розрахунків QM/MM та QTAIM

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі структурної біоінформатики, володіння методами розрахунків молекулярної динаміки білкових комплексів та методами QM/MM

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі нанобіотехнологій та біосенсорики

Тема: «Електронні, оптичні, та магнітні властивості наноструктурованих матеріалів та низьковимірних систем»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: мати досвід: роботи по проведенню досліджень процесів модифікації електричних властивостей напівпровідників протонами високих енергій; застосування методу динамічного конденсатора, для визначення зарядового стану системи діелектрик напівпровідник; застосування освітнього процесу на основі сучасних інформаційних технологій, створення електронних лабораторних робіт (симуляторів), володіти сучасними методами дистанційного навчання

Завідувач сектором НЛЛ 1

Додаткові вимоги: розробляти інтерактивні матеріали за тематикою фізичних методів дослідження біологічних систем; розробляти інтерактивні лабораторні роботи по дослідженню властивостей систем "біооб'єкт-наносистема"; застосовувати ідеї та методи нанофізики для дослідження біологічних систем; досліджувати органічні нанообекти на поверхні еліпсометрічними методами; планувати та проводити роботи з пошуку нових та вдосконаленню існуючих методів наномедицини

Завідувач ННЛ 1

Додаткові вимоги: мати досвід роботи в галузі обробки матеріалів іонними пучками високих енергій; вміти планувати експерименти з використанням іонних пучків високих енергій; володіти досвідом роботи в галузі водневої обробки матеріалів; вміти оцінювати вплів водню на утворення та стабільність нанорозмірних об`єктів; мати стаж роботи на посаді доцента не менше 5 років

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: вміти використовувати: аналітичні підходи для розрахунку властивостей наносистем регулярної структури з включеннями циліндричної форми; будувати моделі для розрахунку ефективних характеристик композитних структур; проводити оптимізацію структури наносистем з наперед заданими властивостями; проводити візуалізацію локальних полів в околі нанооб’єктів.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі голографії та фізичної електроніки, володіння експериментальними методиками досліджень гетеростуктур та напівпровідникових сенсорів у газовому середовищі

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в галузі голографії та адаптивної оптики, володіння методиками детектування та корекції оптичних хвильових фронтів, розробка, моделювання та виготовлення аналогових та цифрових електронних пристроїв.

Тема: «Фiзичнi засади функцiонування нового поколiння високоефективних детекторiв на основi твердотiльних наноструктур»

Завідувач НДЛ 1

Додаткові вимоги: спеціаліст в області оптичних, фотоелектричних, люмінесцентних методів дослідження речовин, фізико-хімічних явищ на поверхні напівпровідника та на границі поділу з іншими речовинами. Досвід у розробці структур з використанням комбінованих трансдьюсерних принципів, наноматеріалів. Досвід з дослідження приладів з функцією електронного носу. Володіння методиками LBIC, вимірів часу життя, обробки масивів даних

Завідувач сектору 1 (0,5 ст.)

Додаткові вимоги: вільне володіння навиками роботи на високо вакуумній експериментальній установці обладнаній методиками дифракції повільних електронів, фотоелектронної та Оже електронної спектроскопії. Володіння навиками приготування атомарно чистих поверхонь напівпровідників, дослідження та модифікації їх електронних та адсорбційних властивостей в умовах надвисокого вакууму

Cтарший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи в області фізики наноструктурованих напівпровідникових сенсорів. Досвід розробки та виготовлення сенсорних структур з фотовольтаїчним трансдьюсерним принципом. Володіння методиками математичного моделювання фізичних процесів у сенсорних структурах, в тому числі з фотоелектричним трансдьюсерним принципом (з використанням пакетів PC-1D та AFORS-het). Володіння експериментальними методиками дослідження сенсорних структур : дослідження спектрів фотолюмінесценції, дослідження спектрального розподілу фоточутливості, дослідження розподілу фотоструму, наведеного лазерним променем.

Науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи у області фізики твердотільних наноструктур. Досвід розробки напівпровідникових сенсорів хімічних речовин. Досвід моделювання та експериментального дослідження процесів адсорбції у поруватих твердотільних структурах. Досвід виготовлення та дослідження композитів на основі поруватого кремнію. Досвід розробки комбінованих систем, які включають малопотужні водневі джерела енергії та паливні елементи. Володіння методиками інфрачервоної спектроскопії, спектроскопії повного імпедансу, аналізу спектрів фотолюмінесценції. Досвід підготовки патентів України.

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: досвід роботи у області фізики твердотільних наноструктур. Досвід виготовлення та дослідження композитів на основі поруватого кремнію. Володіння низкою експериментальних методів: інфрачервона спектроскопія, спектроскопія повного імпедансу, релаксаційна спектроскопія глибоких центрів, дослідження спектрів фотолюмінесценції. Досвід роботи з вимірювачем іммітансу, Фур'є-спектрометром, з оптичним спектральним обладнанням.

Тема: «Комплексоутворення С60 фулерену з лікарськими препаратами для підвищення ефективності протипухлинної терапії»

Старший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: вміння проводити: селективний синтез нанокомплексів С60 фулерену з цисплатином/коніумом, його фізико-хімічне характеризування; створення біодоступних колоїдних розчинів зазначених нанокомплексів проведення розрахунків термодинамічних та кінетичних параметрів зазначених нанокомплексів з використанням квантово-хімічних методів

Молодший науковий співробітник 1

Додаткові вимоги: вміння проводити: експериментальні дослідження протипухлинної активності С60 фулерену, цисплатин/коніум та їх нанокомплексів на моделях злоякісно-трансформованих клітин різного походження; експериментальні дослідження протипухлинної активності С60 фулерену, цисплатин/коніум та їх нанокомплексів на тваринних моделях канцерогенезу різного походження

До участі у конкурсі допускаються особи, які мають повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, досвід наукової роботи за відповідною спеціальністю, науковий доробок у вигляді не менше 10 публікацій або/та патентів, у тому числі іноземних, за останні 5 років* (крім молодших наукових співробітників):

- на посаду завідувача відділу/завідувача лабораторії – доктор або кандидат наук (професор, доцент, старший науковий співробітник), який має стаж наукової роботи не менше 10 років;

- на посаду головного наукового співробітника – доктор наук (професор, доцент, старший науковий співробітник), який має стаж наукової роботи не менше 10 років, а також має визначні наукові досягнення та має досвід керівника теми;

- на посаду провідного наукового співробітника – доктор наук (професор, доцент, старший науковий співробітник), який має стаж наукової роботи не менше 10 років;

- на посаду старшого наукового співробітника – кандидат наук, який має стаж наукової роботи не менше 5 років;

- на посаду завідувача сектору – кандидат наук, який має стаж наукової роботи не менше 3 років;

- на посаду наукового співробітника – кандидат наук, який має стаж наукової роботи не менше 3 років;

- на посаду молодшого наукового співробітника – кандидат наук.

Додаткові вимоги до всіх категорій наукових співробітників: 1) володіння іноземною мовою, передусім англійською, на рівні, достатньому для проведення наукових досліджень – документально підтверджений рівень не нижче В2, або наявність відповідних кваліфікаційних документів, пов’язаних з використанням іноземної мови, та/або не менше 3 статей англійською мовою в іноземних виданнях; 2) володіння сучасними комп’ютерними технологіями на рівні, достатньому для виконання наукових робіт по темі; 3) володіння сучасними науковими методами досліджень.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

- заява на ім’я ректора університету;

- особовий листок з обліку кадрів;

- засвідчена копія диплома про вищу освіту;

- засвідчена копія диплома про науковий ступінь;

- засвідчена копія атестата про присвоєння вченого звання;

- список опублікованих наукових праць і винаходів (не менше 10 наукових публікацій – монографій, статей у фахових виданнях, зокрема іноземних; публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз; патентів, звітів з НДР, експертиз за міжнародними програмами – за останні 5 років).

Претенденти, особові справи яких зберігаються у відділі кадрів університету, подають для участі в конкурсі заяву на ім’я ректора і список наукових праць.

Документи приймаються за адресою: вул. Льва Толстого, 14-а, Наукова частина університету, к.11; тел. (044) 239-31-41.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Особи, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються для виконання відповідних науково-дослідних робіт за строковими трудовими угодами на термін до завершення НДР (теми) в межах штатного розпису.

Житлом університет не забезпечує.

КОНКУРСНА КОМІСІЯПовернутися до списку

Анонс подій

07.06.2024
МОН оголосило конкурсний відбір науково-технічних розробок, що будуть фінансуватися за кошти державного бюджету у 2024 році
Міністерство освіти і науки України оголошує конкурсний відбір науково-технічних розробок, що будуть фінансуватися за кошти державного бюджету у 2024 році за новим механізмом.
детальніше...
08.05.2024
МОН і ДНТБ запрошують на англомовний онлайн-курс від Research4Life
П'ятитижневий англомовний онлайн-курс з наукової комунікації, інформаційної грамотності та використання порталу Research4Life стартує 27 травня 2024 року. Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України запрошують науковців, викладачів та студентів взяти... детальніше...
06.05.2024
Лауреати премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2024 році
детальніше...
24.04.2024
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”. Завдяки цій ініціативі науковці з України можуть налагодити співпрацю з польськими колегами з метою проведення спільних досліджень у галузі гуманітарних і суспільних наук. детальніше...
08.04.2024
Конкурс на здобуття національної премії України імені Бориса Патона та премій Президента України для молодих вчених у 2024 році
http://www.kdpu-nt.gov.ua/ детальніше...
04.04.2024
Безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus
У квітні 2024 року компанія Clarivate та Elsevieг продовжує проводити безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus. Вебінари проводяться на платформі ZOOM українською та англійсько мовами. детальніше...
Всі події