Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

31.10.2019

Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Повідомлення надруковане в всеукраїнському громадсько-політичному тижневику «Освіта»№39-40, ст. 6-7.

Документи приймаються до з 23 жовтня по 22 листопада 2019 р. включно за адресою: вул. Льва Толстого, 14-а, Наукова частина, к.11, тел. (044)239-31-41.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ (вакантних з 01.01.2020 р.):

ННЦ «Інститут біології та медицини»

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)

Тема 18БП036-01 «Розробка нових м"яких пов"язок та методик їх застосування при лікуванні ран»                                         

Відділення біологічних і біомедичних технологій НДЛ "Фармакології і експериментальної патології

Старший науковий співробітник                                        1,0 ставки: доктор наук,

                                                                                                старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник                                        1,0 ставки: кандидат наук

Тема 18БП036-02 «Розробка методичних рекомендацій використання хондропротекторів та мультипробіотиків для корекції патології суглобів»       

Відділення біологічних і біомедичних технологій НДЛ "Біохімії"

Старший науковий співробітник                                                    1,0 ставки: кандидат наук

Тема 18БП036-03 «Розробка засобів нейрофізіологічної діагностики та корекції наслідків поранення головного мозку, контузії і посттравматичного стресового розладу в учасників АТО»                                             

Старший науковий співробітник                                       1 ( 0,5ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                         1,0 ставки: кандидат наук

Тема 19БФ036-01 «Молекулярні та клітинні механізми TRP каналопатій»                            

Молодший науковий співробітник                         1 ( 0,75 ставки): кандидат наук,

                                                                                    старший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник                         1 ( 0,75 ставки): кандидат наук

                                                                                   

Тема 19БФ036-03 «Біохімічні аспекти функціонування метаболічних та сигнальних шляхів за дії молекул білкової природи в умовах нормального та патологічнозміненого метаболізму»

Старший науковий співробітник                                        1 (0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                         3 (по 0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                                   1 ( 0,5 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Інститут високих технологій

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4-Г)

Тема № 18БП07-01 «Пептиди з фотокерованою біологічною активністю – інгібітори внутрішньоклітинних процесів, задіяних у виникненні захворювань на рак»

НДЛ «Хіміко-біологічних методів дослідження матеріалів»

Старший науковий співробітник                            1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 19БП07-02Р «Розробка акустоелектронних сенсорів та на їх основі програмо-керованої системи сигнатурної обробки вихідних сигналів»

Старший науковий співробітник                            1,0 ставки: кандидат наук, старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник                            1 (0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 19БП07-03 «Новітні гібридні антипухлинні та протизапальні нанокомплекси на основі піролів і С60-фулерену:створення, характеризування, фармакодинаміка і токсикологічна характеристика»

Старший науковий співробітник                            1 (0,5 ставки): доктор наук, професор

Старший науковий співробітник                            1 (0,5 ставки): кандидат наук

Науковий співробітник                                            1 (0,5 ставки): кандидат наук

Науковий співробітник                                            2 (по 0,25 ставки): кандидат наук

Інститут міжнародних відносин

(м. Київ, вул. Мельникова, 36/1)

Тема 19БФ048-01 «Міжнародно-правові та соціальні механізми протидії сепаратизму в Україні»                                    

Провідний науковий співробітник                                    1 (0,25ставки): доктор наук, професор

Старший науковий співробітник                                       1 (0,25ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Науковий співробітник                                                      1 (0,25ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Науковий співробітник                                                        1 (0,25ставки): кандидат наук Молодший науковий співробітник                                 3 (по 1,0 ставки ): кандидат наук

Тема 19БФ048-02 «Стратегія протистояння геополітичним викликам і загрозам національній безпеці України в умовах становлення нового світопорядку»                 

Старший науковий співробітник                                       1 ( 0,25ставки): доктор наук, доцент

Науковий співробітник                                                      1 (0,25ставки): кандидат наук, доцент

Молодший науковий співробітник                         1 (0,25 ставки): кандидат наук

Інститут філології

(м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 14)

Тема № 18БП044-01М «Архетипно-стереотипні константи мови і мовлення: діахронія та синхронія»

Молодший науковий співробітник             1 (0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Тема № 19БП044-01Р «Створення трансдисциплінарного науково-освітнього Порталу Олеся Гончара»

Науковий співробітник                                            1 (0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Географічний факультет

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2-А)

Тема № 18БП050-01 «Гідроекологічна оцінка та прогноз гідроенергетичного потенціалу річок України в умовах кліматичних змін»

НДС «Гідроекології і гідрохімії»

Завідувач сектору                                                     1 (0,5 ставки): кандидат наук, доцент

Старший науковий співробітник                            1 (0,5 ставки): кандидат наук,

Науковий співробітник                                            1 (0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Тема 19БФ050-01 «Реконструкція природних умов ареалів проживання людини на території України в доісторичний та історичний час»

Старший науковий співробітник                            1 ( 0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Старший науковий співробітник                            1 (0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Економічний факультет

(м. Київ, вул. Васильківська, 90а)

Тема № 19БФ040-01 «Інноваційно-підприємницькі моделі сучасних університетів: світові тенденції, основні ризики та нові можливості для України»

Старший науковий співробітник                           3 (по 0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Старший науковий співробітник                           1 (0,25 ставки): доктор наук, доцент

Тема № 19БФ040-02 «Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні»

Науковий співробітник                                            1,0 ставки: кандидат наук, доцент

Факультет інформаційних технологій

(м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24)

Тема 19БП064-01 «Розробка методів аналізу якості науково-дослідної роботи вчених

ЗВО МОН України та окремих структурних підрозділів»          

Старший науковий співробітник                                        1,0 ставки: кандидат наук

Молодший науковий співробітник                         1 (0,5ставки): кандидат наук

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

(м. Київ, пр-т. Академіка Глушкова, 4-Д)

Тема 19БП015-05 «Розробка алгоритмів і програмного забезпечення оптимізаціі сучасних систем зв’язку та систем керування запасами»                             

Молодший науковий співробітник                         1 (0,75ставки): кандидат наук

Тема 19БФ015-02 «Розробка нових математичних методів аналізу та оптимізації систем в умовах невизначеності»                                           

Старший науковий співробітник                            1 (0,25ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник 2 (по 0,75ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1 (0,25 ставки): кандидат наук

Тема 19БФ015-03 «Математичне моделювання та оптимізація динамічних систем для оборони, екології та медицини»                                

Старший науковий співробітник                            1 (0,25ставки): доктор наук,

старший науковий співробітник

Науковий співробітник                                            1 (0,75ст.): кандидат наук

Тема 19БФ015-04 «Розробка єдиного програмно-алгоритмічного середовища візуалізації та комп’ютерного моделювання для створення систем оздоровлення військовослужбовців»

НДС "Теоретичної кібернетики"

Завідувач сектору                                                                 1,0 ставки: кандидат наук

Старший науковий співробітник                                        1 (0,75ставки): кандидат наук

Механіко-математичний факультет

(м. Київ, пр-т. Академіка Глушкова, 4-Д)

Тема 18БП038-01 «Моделі і засоби підвищення експлуатаційної надійності і ресурсу технічних систем енергетики і транспорту»                                       

НДС "Механіки спряжених хвильових полів"

Завідувач сектору                                                                             1 (0,5ставки)

Тема 19БФ038-01 «Точні формули, оцінки, асимптотичні властивості і статистичний аналіз складних еволюційних систем з багатьма ступенями свободи)                                          

НДЛ "Диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці"

Старший науковий співробітник                            1 ( 0,5 ставки): доктор наук, професор

Старший науковий співробітник                            1 ( 0,25 ставки): доктор наук, професор

Науковий співробітник                                            1 (по 0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Тема 19БФ038-02 «Розробка нових аналітико-геометричних, асимптотичних та якісних методів дослідження інваріантних множин диференціальних рівнянь»                                     

НДЛ "Диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці"

Старший науковий співробітник                                        1,0 ставки: кандидат наук

Старший науковий співробітник                                        1 (по 0,25 ставки: кандидат наук

Молодший науковий співробітник                         1 (0,5ставки): кандидат наук

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4-Г)

Тема № 18БП052-01 «Прикладні застосування гетерофазної електророзрядної плазми»

НДС «Теорії та моделювання плазмових процесів»

Старший науковий співробітник                            1 (0,25 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник                            1(0,25 ставки): кандидат наук

Старший науковий співробітник                            1 0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Тема № 19БФ052-01 «Динамічні явища та фазові переходи у мікро- та нано-структурованих матеріалах для пристроїв сучасної магнітоелектроніки»

НДЛ «Оптичної і мікрохвильової обробки інформації та теорії середовищ»

Завідувач НДЛ                                                          1 (0,75 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Науковий співробітник                                            1 (0,5 ставки): кандидат наук, доцент

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Тема № 19БФ052-02 «Дослідження властивостей низькотемпературної газорозрядної плазми для технологічних застосувань»

НДС «Теорії та моделювання плазмових процесів»

Старший науковий співробітник                            1 (0,5 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Науковий співробітник                                            1,0 ставки: кандидат наук

Тема № 19БФ052-03 «Когерентні кореляційні процеси у багаточастинкових середовищах та великих розподілених фізичних та біологічних системах»

НДС «Лазерний зв’язок»

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Фізичний факультет

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)

Тема № 18БФ051-01 «Новітні підходи до створення оптичних склокерамічних матеріалів на основі гібридних мікро/наноструктурованих оксид-вуглець композитів»

НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовин»

Старший науковий співробітник                            1 (0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Науковий співробітник                                            1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 18БФ051-02М «Воднево-зв’язані молекулярні кластери всередині наноструктурованих матеріалів»

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Тема № 19БФ051-01 «Моделювання нерівноважних станів і взаємодії підсистем конденсованих середовищ, зумовлених зовнішніми впливами»

Старший науковий співробітник                            1 (0,25 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Тема № 19БФ051-02 «Принципи керування оптичними і фотоелектричними властивостями гідридних метал-напівпровідникових плівок та структур нанодіодного типу»

НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовин»

Старший науковий співробітник                            2 (по 0,25 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник             1 (0,25 ставки): кандидат наук

Тема № 19БФ051-03 «Встановлення механізмів підвищення контактної електропровідності в радіаційно функціоналізованих полімерних композитах із ?-спряженими»

НДЛ «Електронно-оптичних процесів»

Старший науковий співробітник                            1,0 ставки: кандидат наук, старший науковий співробітник

Тема № 19БФ051-04 «Фотоніка плазмонних наноструктур для фотовольтаїки та сенсорики»

НДЛ «Електронно-оптичних процесів»

Старший науковий співробітник                            1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 19БФ051-05 «Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів на основі карбону, напівпровідникових гетероструктур та поруватого кремнію»

НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла»

Науковий співробітник                                            1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 19БФ051-07 «Закономірності спінзалежних процесів у кристалах і наноструктурах, розроблення методів проективних представлень груп симетрії для їхньої інтерпретації»

НДЛ «Електронно-оптичних процесів»

Старший науковий співробітник                            1 (0,25 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Тема № 19БФ051-09 «Дослідження фундаментальних проблем фізики нейтрино, космомікрофізики та фізики ядра»

НДЛ «Ядерної спектроскопії»

Старший науковий співробітник                            1 (0,25 ставки): доктор наук

Молодший науковий співробітник             2 (по 0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 19БФ051-10 «Пошук заряджених бозонів Хіггса у надточних вимірюваннях на

В-фабриці нового покоління SuperKEKB»

НДЛ «Ядерної спектроскопії»

Молодший науковий співробітник             1 (0,25 ставки): кандидат наук

Філософський факультет

(м. Київ вул. Володимирська, 60)

Тема 19БФ041-01 «Філософія та соціально-політичні дослідження в Радянській Україні другої половини ХХ століття»                                                       

Молодший науковий співробітник                         2 (по 0,5ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                         1,0 ставки: кандидат наук

Тема 19БФ041-03 «Імперіалізм, націоналізм, ксенофобія і толерантність у Східній Європі в ХХ-ХХІ століттях»                                                                             

Молодший науковий співробітник                         1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема 19БФ041-02 «Конфліктизація культурно-історичного простору українства в умовах сучасних загроз»

Центр українознавства

Науковий співробітник                                            1(0,25ставки): кандидат наук

Хімічний факультет

(м. Київ, вул. Толстого, 12)

Тема №19БФ037-01 «Кристалохімічний дизайн і функціональні властивості нових складнооксидних сполук та гібридних наноструктур на їх основі»                         

НДЛ "Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки"

Провідний науковий співробітник                        1 (0,25 ставки): доктор наук, старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник                1 (0,5 ставки): доктор наук, професор

Старший науковий співробітник                           2 (по 1,0 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник                1 (0,25 ставки): кандидат наук

Старший науковий співробітник                1 (1,0 ставки): кандидат наук

Науковий співробітник                                2 (по 1,0 ставки): кандидат наук

Тема №19БФ037-02 «Фундаментальні засади створення наногібридних функціональних композитів, синтезованих в полімерних матрицях, здатних реагувати на зовнішні фактори)»

НДЛ "Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів"

Провідний науковий співробітник             1 (0,5 ставки): доктор наук, професор

Старший науковий співробітник                1 ( 0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             2 (по 1,0 ставки): кандидат наук

Тема №19БФ037-03 «Перспективні молекулярні інструменти на основі природних та синтетичних (карбо) гетероциклів для вирішення проблем хімії, медицини, промисловості»

НДЛ "Біорегулятори природного та синтетичного походження"

Молодший науковий співробітник                         1,0 ставки: кандидат наук

Молодший науковий співробітник                         2 (по 0,5 ставки): кандидат наук

Тема №19БФ037-04 «Нові функціональні металвмісні композити та наноматеріали для сенсорики газів , каталізу малих молекул та молекулярного перемикання)»

НДЛ "Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь"

Старший науковий співробітник                           2 (по 0,75 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник                           1 (0,25 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник                2 (по 1,0 ставки): кандидат наук

Старший науковий співробітник                1 (0,75 ставки): кандидат наук

Старший науковий співробітник                1 (0,25 ставки): кандидат наук

Науковий співробітник                                2 (по 1,0 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             3 (по 1,0 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1 (0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                       1 (0,25 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник                       1 (0,25 ставки): доктор наук, професор

Тема №19БФ037-05 «Неорганічно-органічні гібриди та комплекси перехідних металів як основа нових поліфункціональних матеріалів для оптоелектронних технологій , каталізу та біомедичних застосувань)»                                                                        

НДЛ "Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки"

Провідний науковий співробітник                        1,0 ставки: доктор наук, старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник                3 (по 1,0 ставки): кандидат наук

Старший науковий співробітник                1 ( 0,75 ставки): кандидат наук

Старший науковий співробітник                            1 (0,75 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Науковий співробітник                                1,0 ставки: кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Молодший науковий співробітник             2 (по 0,25 ставки): кандидат наук

Тема №19БФ037-06 «Селективність у реакціях карбо-, гетероциклізації і функціоналізації для медичної хімії та сталого розвитку)»                                

НДЛ "Біорегулятори природного та синтетичного походження"

Науковий співробітник                                1,0 ставки: кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Тема №19БФ037-07 «(Координаційні сполуки з полінуклеативними лігандами N-N та N-O типів як основа створення нових функціональних матеріалів та матеріалів біомедичного призначення)»                                                                                                    

Старший науковий співробітник                2 (по 1,0 ставки): кандидат наук

Старший науковий співробітник                1 ( 0,25 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Тема №19БФ037-08 «Хіміко-фізичні аспекти створення нових фотоактивних полімерних композитів для інформаційних технологій і чистої енергетики»                              

НДЛ "Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів"

Старший науковий співробітник                1,0 ставки: кандидат наук

Юридичний факультет

(м. Київ, вул. Володимирська 60)

Тема №19БФ042-01 «Розробка системного вчення про основні права людини з метою втілення в Україні європейських правових цінностей у контексті розбудови громадянського суспільства»

Старший науковий співробітник                            1,0 ставки: кандидат наук

Науковий співробітник                                            1,0 ставки: кандидат наук, доцент

Науковий співробітник                                                      1 (0,5 ставки): кандидат наук, доцент

Тема №19БФ042-01М «Соціально-правові засади збереження та розвитку трудового потенціалу України)»

Молодший науковий співробітник                         2 (0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                         2 (0,25 ставки): кандидат наук

Астрономічна обсерваторія

(м. Київ, вул. Обсерваторна, 3)

Тема № 19БФ023-01 «Високоенергетичні явища та активні процеси в астрофізичних та космологічних системах за даними багатоканальних спостережень»

Відділ астрофізики

Старший науковий співробітник                           1 (0,5 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Науковий співробітник                                            1 (0,75 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             2 (по 1,0 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1 (0,5 ставки): кандидат наук

Міжфакультетська тема НДЧ

(м. Київ, вул. Льва Толстого 14А)

Тема 18БП013-01 «Організаційно-економічне забезпечення трансферу технологій та формування підприємницького клімату у дослідницьких університетах України»                                 

Науковий співробітник                               1(0,5ставки): кандидат наук

Вимоги до учасників конкурсу

До участі у конкурсі допускаються особи, які мають повну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, науковий ступінь, вчене звання з відповідного наукового напряму, досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді, без урахування навчання в аспірантурі (далі - досвід), мати навчально-методичні та/або наукові праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі - публікації); бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель, у тому числі виданих іноземними державами та/або за процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ), і отриманих протягом встановленого періоду (далі - патенти):

на посаду старшого наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду роботи, за останні п’ять років не менше 10 публікацій та/або патентів;

на посаду наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду роботи, за останні п’ять років не менше 5 публікацій та/або патентів;

–        на посаду молодшого наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або магістр.

Додаткові вимоги до всіх категорій наукових співробітників: 1) володіння іноземною мовою, передусім англійською, на рівні, достатньому для проведення наукових досліджень – документально підтверджений рівень не нижче В2, або наявність відповідних кваліфікаційних документів, пов’язаних з використанням іноземної мови, та/або не менше 3 статей англійською мовою в іноземних виданнях; 2) володіння сучасними науковими методами досліджень.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою вченому секретарю НДЧ Університету такі документи:

1) письмову заяву на ім’я ректора Університету про участь у конкурсі, написану власноруч (завантажити приклад);

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (завантажити приклад);

Приклад списку кандидатур до проходження конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Університеті, подають лише заяву на ім'я ректора Університету про участь у конкурсі і перелік наукових праць.

Кандидати, які не працюють в Університеті, завіряють копію трудової книжки за основним місцем роботи, тимчасово безробітні – за місцем постійного проживання.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 14-а, Науково-дослідна частина університету, к.11. Уповноважена особа – Вчений секретар НДЧ Караульна Наталія Вікторівна, тел. (044) 239-31-41.

Особи, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються для виконання відповідних науково-дослідних робіт за строковими трудовими угодами на термін до завершення НДР (теми) в межах штатного розпису.

Житлом університет не забезпечує.

КОНКУРСНА КОМІСІЯ


Повернутися до списку

Анонс подій

27.11.2023
Програма для молодих дослідників від APS 2024
З 2015 року Американське фізичне товариство (American Physical Society, APS) та Міжнародний форум з фізики (Forum on International Physics, FIP) заснували Програму для видатних студентів (DS), щоб надати перспективним молодим дослідникам за межами США фінансову підтримку для ... детальніше...
01.11.2023
Науковий марафон «Об'єднані наукою»
До Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку 14-24 листопада 2023 року відбудеться науковий марафон «Об'єднані наукою». детальніше...
01.11.2023
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme Cooperation projects
15 листопада 2023 року Swedish Institute відкриває новий конкурс проєктів SI Baltic Sea Neighbourhood Programme - Cooperation projects. детальніше...
26.10.2023
Вебінар для учасників конкурсу «Спільні українсько-швейцарські проєкти з виконання наукових досліджень: Конкурс проєктів 2023»
31 жовтня 2023 року об 11:00 (за київським часом) відбудеться вебінар для учасників конкурсу «Спільні українсько-швейцарські проєкти з виконання наукових досліджень: Конкурс проєктів 2023». детальніше...
09.10.2023
Вебінар в рамках програми MSCA4Ukraine: Принципи та практики відкритої науки
25 жовтня 2023 року MSCA4Ukraine запрошує відвідати вебінар, головною темою якого стануть принципи та практики відкритої науки ЄС. Також під час вебінару буде розглянуто, як відкрита наука може сприяти зміцненню української вищої освіти та дослідницького сектору детальніше...
03.10.2023
Спільний конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Українсько-швейцарські спільні дослідницькі проєкти: Конкурс 2023»
Національний фонд досліджень України (НФДУ) разом з Швейцарським національним науковим фондом (SNSF) запускає спільний конкурс проєктів. Однією з цілей конкурсу є підтримка дослідницької діяльності в Україні та зменшення відтоку мізків з країни. детальніше...
Всі події