Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників

31.10.2019

Оголошений конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в окремих наукових підрозділах Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Повідомлення надруковане в всеукраїнському громадсько-політичному тижневику «Освіта»№39-40, ст. 6-7.

Документи приймаються до з 23 жовтня по 22 листопада 2019 р. включно за адресою: вул. Льва Толстого, 14-а, Наукова частина, к.11, тел. (044)239-31-41.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ (вакантних з 01.01.2020 р.):

ННЦ «Інститут біології та медицини»

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)

Тема 18БП036-01 «Розробка нових м"яких пов"язок та методик їх застосування при лікуванні ран»                                         

Відділення біологічних і біомедичних технологій НДЛ "Фармакології і експериментальної патології

Старший науковий співробітник                                        1,0 ставки: доктор наук,

                                                                                                старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник                                        1,0 ставки: кандидат наук

Тема 18БП036-02 «Розробка методичних рекомендацій використання хондропротекторів та мультипробіотиків для корекції патології суглобів»       

Відділення біологічних і біомедичних технологій НДЛ "Біохімії"

Старший науковий співробітник                                                    1,0 ставки: кандидат наук

Тема 18БП036-03 «Розробка засобів нейрофізіологічної діагностики та корекції наслідків поранення головного мозку, контузії і посттравматичного стресового розладу в учасників АТО»                                             

Старший науковий співробітник                                       1 ( 0,5ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                         1,0 ставки: кандидат наук

Тема 19БФ036-01 «Молекулярні та клітинні механізми TRP каналопатій»                            

Молодший науковий співробітник                         1 ( 0,75 ставки): кандидат наук,

                                                                                    старший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник                         1 ( 0,75 ставки): кандидат наук

                                                                                   

Тема 19БФ036-03 «Біохімічні аспекти функціонування метаболічних та сигнальних шляхів за дії молекул білкової природи в умовах нормального та патологічнозміненого метаболізму»

Старший науковий співробітник                                        1 (0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                         3 (по 0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                                   1 ( 0,5 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Інститут високих технологій

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4-Г)

Тема № 18БП07-01 «Пептиди з фотокерованою біологічною активністю – інгібітори внутрішньоклітинних процесів, задіяних у виникненні захворювань на рак»

НДЛ «Хіміко-біологічних методів дослідження матеріалів»

Старший науковий співробітник                            1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 19БП07-02Р «Розробка акустоелектронних сенсорів та на їх основі програмо-керованої системи сигнатурної обробки вихідних сигналів»

Старший науковий співробітник                            1,0 ставки: кандидат наук, старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник                            1 (0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 19БП07-03 «Новітні гібридні антипухлинні та протизапальні нанокомплекси на основі піролів і С60-фулерену:створення, характеризування, фармакодинаміка і токсикологічна характеристика»

Старший науковий співробітник                            1 (0,5 ставки): доктор наук, професор

Старший науковий співробітник                            1 (0,5 ставки): кандидат наук

Науковий співробітник                                            1 (0,5 ставки): кандидат наук

Науковий співробітник                                            2 (по 0,25 ставки): кандидат наук

Інститут міжнародних відносин

(м. Київ, вул. Мельникова, 36/1)

Тема 19БФ048-01 «Міжнародно-правові та соціальні механізми протидії сепаратизму в Україні»                                    

Провідний науковий співробітник                                    1 (0,25ставки): доктор наук, професор

Старший науковий співробітник                                       1 (0,25ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Науковий співробітник                                                      1 (0,25ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Науковий співробітник                                                        1 (0,25ставки): кандидат наук Молодший науковий співробітник                                 3 (по 1,0 ставки ): кандидат наук

Тема 19БФ048-02 «Стратегія протистояння геополітичним викликам і загрозам національній безпеці України в умовах становлення нового світопорядку»                 

Старший науковий співробітник                                       1 ( 0,25ставки): доктор наук, доцент

Науковий співробітник                                                      1 (0,25ставки): кандидат наук, доцент

Молодший науковий співробітник                         1 (0,25 ставки): кандидат наук

Інститут філології

(м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 14)

Тема № 18БП044-01М «Архетипно-стереотипні константи мови і мовлення: діахронія та синхронія»

Молодший науковий співробітник             1 (0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Тема № 19БП044-01Р «Створення трансдисциплінарного науково-освітнього Порталу Олеся Гончара»

Науковий співробітник                                            1 (0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Географічний факультет

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2-А)

Тема № 18БП050-01 «Гідроекологічна оцінка та прогноз гідроенергетичного потенціалу річок України в умовах кліматичних змін»

НДС «Гідроекології і гідрохімії»

Завідувач сектору                                                     1 (0,5 ставки): кандидат наук, доцент

Старший науковий співробітник                            1 (0,5 ставки): кандидат наук,

Науковий співробітник                                            1 (0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Тема 19БФ050-01 «Реконструкція природних умов ареалів проживання людини на території України в доісторичний та історичний час»

Старший науковий співробітник                            1 ( 0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Старший науковий співробітник                            1 (0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Економічний факультет

(м. Київ, вул. Васильківська, 90а)

Тема № 19БФ040-01 «Інноваційно-підприємницькі моделі сучасних університетів: світові тенденції, основні ризики та нові можливості для України»

Старший науковий співробітник                           3 (по 0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Старший науковий співробітник                           1 (0,25 ставки): доктор наук, доцент

Тема № 19БФ040-02 «Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні»

Науковий співробітник                                            1,0 ставки: кандидат наук, доцент

Факультет інформаційних технологій

(м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 24)

Тема 19БП064-01 «Розробка методів аналізу якості науково-дослідної роботи вчених

ЗВО МОН України та окремих структурних підрозділів»          

Старший науковий співробітник                                        1,0 ставки: кандидат наук

Молодший науковий співробітник                         1 (0,5ставки): кандидат наук

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

(м. Київ, пр-т. Академіка Глушкова, 4-Д)

Тема 19БП015-05 «Розробка алгоритмів і програмного забезпечення оптимізаціі сучасних систем зв’язку та систем керування запасами»                             

Молодший науковий співробітник                         1 (0,75ставки): кандидат наук

Тема 19БФ015-02 «Розробка нових математичних методів аналізу та оптимізації систем в умовах невизначеності»                                           

Старший науковий співробітник                            1 (0,25ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник 2 (по 0,75ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1 (0,25 ставки): кандидат наук

Тема 19БФ015-03 «Математичне моделювання та оптимізація динамічних систем для оборони, екології та медицини»                                

Старший науковий співробітник                            1 (0,25ставки): доктор наук,

старший науковий співробітник

Науковий співробітник                                            1 (0,75ст.): кандидат наук

Тема 19БФ015-04 «Розробка єдиного програмно-алгоритмічного середовища візуалізації та комп’ютерного моделювання для створення систем оздоровлення військовослужбовців»

НДС "Теоретичної кібернетики"

Завідувач сектору                                                                 1,0 ставки: кандидат наук

Старший науковий співробітник                                        1 (0,75ставки): кандидат наук

Механіко-математичний факультет

(м. Київ, пр-т. Академіка Глушкова, 4-Д)

Тема 18БП038-01 «Моделі і засоби підвищення експлуатаційної надійності і ресурсу технічних систем енергетики і транспорту»                                       

НДС "Механіки спряжених хвильових полів"

Завідувач сектору                                                                             1 (0,5ставки)

Тема 19БФ038-01 «Точні формули, оцінки, асимптотичні властивості і статистичний аналіз складних еволюційних систем з багатьма ступенями свободи)                                          

НДЛ "Диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці"

Старший науковий співробітник                            1 ( 0,5 ставки): доктор наук, професор

Старший науковий співробітник                            1 ( 0,25 ставки): доктор наук, професор

Науковий співробітник                                            1 (по 0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Тема 19БФ038-02 «Розробка нових аналітико-геометричних, асимптотичних та якісних методів дослідження інваріантних множин диференціальних рівнянь»                                     

НДЛ "Диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці"

Старший науковий співробітник                                        1,0 ставки: кандидат наук

Старший науковий співробітник                                        1 (по 0,25 ставки: кандидат наук

Молодший науковий співробітник                         1 (0,5ставки): кандидат наук

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4-Г)

Тема № 18БП052-01 «Прикладні застосування гетерофазної електророзрядної плазми»

НДС «Теорії та моделювання плазмових процесів»

Старший науковий співробітник                            1 (0,25 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник                            1(0,25 ставки): кандидат наук

Старший науковий співробітник                            1 0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Тема № 19БФ052-01 «Динамічні явища та фазові переходи у мікро- та нано-структурованих матеріалах для пристроїв сучасної магнітоелектроніки»

НДЛ «Оптичної і мікрохвильової обробки інформації та теорії середовищ»

Завідувач НДЛ                                                          1 (0,75 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Науковий співробітник                                            1 (0,5 ставки): кандидат наук, доцент

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Тема № 19БФ052-02 «Дослідження властивостей низькотемпературної газорозрядної плазми для технологічних застосувань»

НДС «Теорії та моделювання плазмових процесів»

Старший науковий співробітник                            1 (0,5 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Науковий співробітник                                            1,0 ставки: кандидат наук

Тема № 19БФ052-03 «Когерентні кореляційні процеси у багаточастинкових середовищах та великих розподілених фізичних та біологічних системах»

НДС «Лазерний зв’язок»

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Фізичний факультет

(м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2)

Тема № 18БФ051-01 «Новітні підходи до створення оптичних склокерамічних матеріалів на основі гібридних мікро/наноструктурованих оксид-вуглець композитів»

НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовин»

Старший науковий співробітник                            1 (0,25 ставки): кандидат наук, доцент

Науковий співробітник                                            1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 18БФ051-02М «Воднево-зв’язані молекулярні кластери всередині наноструктурованих матеріалів»

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Тема № 19БФ051-01 «Моделювання нерівноважних станів і взаємодії підсистем конденсованих середовищ, зумовлених зовнішніми впливами»

Старший науковий співробітник                            1 (0,25 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Тема № 19БФ051-02 «Принципи керування оптичними і фотоелектричними властивостями гідридних метал-напівпровідникових плівок та структур нанодіодного типу»

НДЛ «Спектроскопія конденсованого стану речовин»

Старший науковий співробітник                            2 (по 0,25 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник             1 (0,25 ставки): кандидат наук

Тема № 19БФ051-03 «Встановлення механізмів підвищення контактної електропровідності в радіаційно функціоналізованих полімерних композитах із ?-спряженими»

НДЛ «Електронно-оптичних процесів»

Старший науковий співробітник                            1,0 ставки: кандидат наук, старший науковий співробітник

Тема № 19БФ051-04 «Фотоніка плазмонних наноструктур для фотовольтаїки та сенсорики»

НДЛ «Електронно-оптичних процесів»

Старший науковий співробітник                            1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 19БФ051-05 «Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів на основі карбону, напівпровідникових гетероструктур та поруватого кремнію»

НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла»

Науковий співробітник                                            1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 19БФ051-07 «Закономірності спінзалежних процесів у кристалах і наноструктурах, розроблення методів проективних представлень груп симетрії для їхньої інтерпретації»

НДЛ «Електронно-оптичних процесів»

Старший науковий співробітник                            1 (0,25 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Тема № 19БФ051-09 «Дослідження фундаментальних проблем фізики нейтрино, космомікрофізики та фізики ядра»

НДЛ «Ядерної спектроскопії»

Старший науковий співробітник                            1 (0,25 ставки): доктор наук

Молодший науковий співробітник             2 (по 0,5 ставки): кандидат наук

Тема № 19БФ051-10 «Пошук заряджених бозонів Хіггса у надточних вимірюваннях на

В-фабриці нового покоління SuperKEKB»

НДЛ «Ядерної спектроскопії»

Молодший науковий співробітник             1 (0,25 ставки): кандидат наук

Філософський факультет

(м. Київ вул. Володимирська, 60)

Тема 19БФ041-01 «Філософія та соціально-політичні дослідження в Радянській Україні другої половини ХХ століття»                                                       

Молодший науковий співробітник                         2 (по 0,5ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                         1,0 ставки: кандидат наук

Тема 19БФ041-03 «Імперіалізм, націоналізм, ксенофобія і толерантність у Східній Європі в ХХ-ХХІ століттях»                                                                             

Молодший науковий співробітник                         1 (0,5 ставки): кандидат наук

Тема 19БФ041-02 «Конфліктизація культурно-історичного простору українства в умовах сучасних загроз»

Центр українознавства

Науковий співробітник                                            1(0,25ставки): кандидат наук

Хімічний факультет

(м. Київ, вул. Толстого, 12)

Тема №19БФ037-01 «Кристалохімічний дизайн і функціональні властивості нових складнооксидних сполук та гібридних наноструктур на їх основі»                         

НДЛ "Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки"

Провідний науковий співробітник                        1 (0,25 ставки): доктор наук, старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник                1 (0,5 ставки): доктор наук, професор

Старший науковий співробітник                           2 (по 1,0 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник                1 (0,25 ставки): кандидат наук

Старший науковий співробітник                1 (1,0 ставки): кандидат наук

Науковий співробітник                                2 (по 1,0 ставки): кандидат наук

Тема №19БФ037-02 «Фундаментальні засади створення наногібридних функціональних композитів, синтезованих в полімерних матрицях, здатних реагувати на зовнішні фактори)»

НДЛ "Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів"

Провідний науковий співробітник             1 (0,5 ставки): доктор наук, професор

Старший науковий співробітник                1 ( 0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             2 (по 1,0 ставки): кандидат наук

Тема №19БФ037-03 «Перспективні молекулярні інструменти на основі природних та синтетичних (карбо) гетероциклів для вирішення проблем хімії, медицини, промисловості»

НДЛ "Біорегулятори природного та синтетичного походження"

Молодший науковий співробітник                         1,0 ставки: кандидат наук

Молодший науковий співробітник                         2 (по 0,5 ставки): кандидат наук

Тема №19БФ037-04 «Нові функціональні металвмісні композити та наноматеріали для сенсорики газів , каталізу малих молекул та молекулярного перемикання)»

НДЛ "Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь"

Старший науковий співробітник                           2 (по 0,75 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник                           1 (0,25 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник                2 (по 1,0 ставки): кандидат наук

Старший науковий співробітник                1 (0,75 ставки): кандидат наук

Старший науковий співробітник                1 (0,25 ставки): кандидат наук

Науковий співробітник                                2 (по 1,0 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             3 (по 1,0 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1 (0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                       1 (0,25 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник                       1 (0,25 ставки): доктор наук, професор

Тема №19БФ037-05 «Неорганічно-органічні гібриди та комплекси перехідних металів як основа нових поліфункціональних матеріалів для оптоелектронних технологій , каталізу та біомедичних застосувань)»                                                                        

НДЛ "Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки"

Провідний науковий співробітник                        1,0 ставки: доктор наук, старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник                3 (по 1,0 ставки): кандидат наук

Старший науковий співробітник                1 ( 0,75 ставки): кандидат наук

Старший науковий співробітник                            1 (0,75 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Науковий співробітник                                1,0 ставки: кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Молодший науковий співробітник             2 (по 0,25 ставки): кандидат наук

Тема №19БФ037-06 «Селективність у реакціях карбо-, гетероциклізації і функціоналізації для медичної хімії та сталого розвитку)»                                

НДЛ "Біорегулятори природного та синтетичного походження"

Науковий співробітник                                1,0 ставки: кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Тема №19БФ037-07 «(Координаційні сполуки з полінуклеативними лігандами N-N та N-O типів як основа створення нових функціональних матеріалів та матеріалів біомедичного призначення)»                                                                                                    

Старший науковий співробітник                2 (по 1,0 ставки): кандидат наук

Старший науковий співробітник                1 ( 0,25 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1,0 ставки: кандидат наук

Тема №19БФ037-08 «Хіміко-фізичні аспекти створення нових фотоактивних полімерних композитів для інформаційних технологій і чистої енергетики»                              

НДЛ "Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів"

Старший науковий співробітник                1,0 ставки: кандидат наук

Юридичний факультет

(м. Київ, вул. Володимирська 60)

Тема №19БФ042-01 «Розробка системного вчення про основні права людини з метою втілення в Україні європейських правових цінностей у контексті розбудови громадянського суспільства»

Старший науковий співробітник                            1,0 ставки: кандидат наук

Науковий співробітник                                            1,0 ставки: кандидат наук, доцент

Науковий співробітник                                                      1 (0,5 ставки): кандидат наук, доцент

Тема №19БФ042-01М «Соціально-правові засади збереження та розвитку трудового потенціалу України)»

Молодший науковий співробітник                         2 (0,5 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник                         2 (0,25 ставки): кандидат наук

Астрономічна обсерваторія

(м. Київ, вул. Обсерваторна, 3)

Тема № 19БФ023-01 «Високоенергетичні явища та активні процеси в астрофізичних та космологічних системах за даними багатоканальних спостережень»

Відділ астрофізики

Старший науковий співробітник                           1 (0,5 ставки): кандидат наук, старший науковий співробітник

Науковий співробітник                                            1 (0,75 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             2 (по 1,0 ставки): кандидат наук

Молодший науковий співробітник             1 (0,5 ставки): кандидат наук

Міжфакультетська тема НДЧ

(м. Київ, вул. Льва Толстого 14А)

Тема 18БП013-01 «Організаційно-економічне забезпечення трансферу технологій та формування підприємницького клімату у дослідницьких університетах України»                                 

Науковий співробітник                               1(0,5ставки): кандидат наук

Вимоги до учасників конкурсу

До участі у конкурсі допускаються особи, які мають повну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, науковий ступінь, вчене звання з відповідного наукового напряму, досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді, без урахування навчання в аспірантурі (далі - досвід), мати навчально-методичні та/або наукові праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі - публікації); бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель, у тому числі виданих іноземними державами та/або за процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ), і отриманих протягом встановленого періоду (далі - патенти):

на посаду старшого наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду роботи, за останні п’ять років не менше 10 публікацій та/або патентів;

на посаду наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду роботи, за останні п’ять років не менше 5 публікацій та/або патентів;

–        на посаду молодшого наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або магістр.

Додаткові вимоги до всіх категорій наукових співробітників: 1) володіння іноземною мовою, передусім англійською, на рівні, достатньому для проведення наукових досліджень – документально підтверджений рівень не нижче В2, або наявність відповідних кваліфікаційних документів, пов’язаних з використанням іноземної мови, та/або не менше 3 статей англійською мовою в іноземних виданнях; 2) володіння сучасними науковими методами досліджень.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою вченому секретарю НДЧ Університету такі документи:

1) письмову заяву на ім’я ректора Університету про участь у конкурсі, написану власноруч (завантажити приклад);

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (завантажити приклад);

Приклад списку кандидатур до проходження конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Університеті, подають лише заяву на ім'я ректора Університету про участь у конкурсі і перелік наукових праць.

Кандидати, які не працюють в Університеті, завіряють копію трудової книжки за основним місцем роботи, тимчасово безробітні – за місцем постійного проживання.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

Документи приймаються за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 14-а, Науково-дослідна частина університету, к.11. Уповноважена особа – Вчений секретар НДЧ Караульна Наталія Вікторівна, тел. (044) 239-31-41.

Особи, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються для виконання відповідних науково-дослідних робіт за строковими трудовими угодами на термін до завершення НДР (теми) в межах штатного розпису.

Житлом університет не забезпечує.

КОНКУРСНА КОМІСІЯ


Повернутися до списку

Анонс подій

07.06.2024
МОН оголосило конкурсний відбір науково-технічних розробок, що будуть фінансуватися за кошти державного бюджету у 2024 році
Міністерство освіти і науки України оголошує конкурсний відбір науково-технічних розробок, що будуть фінансуватися за кошти державного бюджету у 2024 році за новим механізмом.
детальніше...
08.05.2024
МОН і ДНТБ запрошують на англомовний онлайн-курс від Research4Life
П'ятитижневий англомовний онлайн-курс з наукової комунікації, інформаційної грамотності та використання порталу Research4Life стартує 27 травня 2024 року. Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України запрошують науковців, викладачів та студентів взяти... детальніше...
06.05.2024
Лауреати премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2024 році
детальніше...
24.04.2024
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”. Завдяки цій ініціативі науковці з України можуть налагодити співпрацю з польськими колегами з метою проведення спільних досліджень у галузі гуманітарних і суспільних наук. детальніше...
08.04.2024
Конкурс на здобуття національної премії України імені Бориса Патона та премій Президента України для молодих вчених у 2024 році
http://www.kdpu-nt.gov.ua/ детальніше...
04.04.2024
Безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus
У квітні 2024 року компанія Clarivate та Elsevieг продовжує проводити безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus. Вебінари проводяться на платформі ZOOM українською та англійсько мовами. детальніше...
Всі події