ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ 2014: Наукометрична база даних Scopus

3.1. Публікації співробітників Університету у Scopus

Для оцінки ефективності наукової роботи важливими є показники наукометричної бази даних Scopus. Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості.

Рубрикатор Scopus (ASJK) має 27 базових тематичних розділів, поділених на 335 підрозділів, політематичні статті індексуються одразу в кількох розділах. Галузеве покриття розподіляється таким чином:

· Фізичні науки – 41 %;

· Медичні науки– 40 %;

· Науки про життя– 24 %.

· Соціогуманітарні науки– 12 %.

За географічним охопленням Scopus є універсальною базою даних, серед проіндексованих назв 47 % видаються у Західній Європі, 33 % – у Північній Америці, 9 % – видання Азійсько-Тихоокеанського регіону, 5 % назв східноєвропейських видавців (у т. ч. близько 300 російських, 39 білоруських та 37 українських назв журналів) та по 2 % видань з Австралії і Океанії, Африки і Південної Америки. (за матеріалами http://www.jsi.net.ua/)

Нижче в таблиці 3.1 наведено наукометричні показники вищих навчальних закладів України, впорядкованих за h-індексом (h кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах – за кількістю цитувань. Окремо наведено дані про НАН України (без уточнення установи) та дані по Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова, який займає перше місце серед установ НАН України. Додатково в таблиці наведено інформацію стосовно кількості публікацій за 2013 та 2014 роки.


Таблиця 3.1

Наукометричні показники вищих навчальних закладів України (загальна кількість публікацій та їх цитованість, кількість публікацій окремо за 2013 та 2014 роки), впорядкованих за h-індексом

п/п

Організація

(обліковий запис у базі даних Scopus)

Кількість публікацій у Scopus*

Кількість цитувань у Scopus*

Кількість публікацій у Scopus (2013 р.)**

Кількість публікацій у Scopus (2014 р.)**

Індекс Гірша

(h-індекс)*

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

11984

45031

821

857

67

2

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

6879

28773

467

451

52

3

Львівський національний університет імені Івана Франка

4856

20220

324

330

43

4

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

2457

9732

131

112

42

5

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2030

6322

180

139

38


Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

4691

8598

410

385

36


Національна академія наук України (без уточнення установи)

26120

71449

823

742

77


Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова

2698

30383

173

145

72

* - за матеріалами http://www.jsi.net.ua/ станом на 22.12.2014 р.

** - за матеріалами http://www.scopus.com/ станом на 09.01.2015 р.


Також наведемо наукометричні показники деяких вищих навчальних закладів сусідніх країн станом на 06.02.2015 р. (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Організація

(обліковий запис у базі даних Scopus)

Кількість публікацій

у Scopus

Індекс

Гірша

(h-індекс)

1.

Карлів університет у Празі, Прага, Чехія(Charles University in Prague)

58943

197

2.

Варшавський Державний Університет, Варшава, Польща (Uniwersytet Warszawski)

30890

196

3.

Московський Державний Університет імені М.В. Ломоносова, Москва, Російська федерація (Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet)

86551

178

4.

Санкт-Петербурзький державний університет, Санкт-Петербург, Російська федерація (Saint Petersburg State University)

27420

118

5.

Університету Коменського, Братислава, Словаччина (Comenius University)

14851

114

6.

Вільнюський університет, Вільнюс, Литва (Vilnius University)

9089

89

7.

Білоруський державний університет, Мінськ, Білорусія (Belarusian State University)

7546

74

8

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

12116

69

9.

Тбіліський державний університет, Тбілісі, Грузія (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)

3766

65

10

Інститут прикладної фізики, Кішенів, Молдова (Institute of Applied Physics Academy of Sciences of Moldava)

2203

46

Наукометричний апарат Scopus забезпечує отримання показників цитованості наукових робіт у виданнях, опублікованих після 1996 р. Тому у Scopus підраховується кількість посилань на всі проіндексовані ресурси, але лише у ресурсах, опублікованих після 1996 р.

В таблиці 3.3 наведено дані щодо показників цитованості наукових робіт українських вчених у виданнях, що включені в Scopus.

Таблиця 3.3

Рейтинг науковців України

(SciVerse Scopus станом на 27.01.2015р.)


п/п

№ за рейтингом

№ за рейтингом 05.12.2013

№ за рейтингом 04.01.2013

Науковець

Установа

Кількість
публікацій

Кількість
цитувань

Індекс Гірша*
(h-індекс)

1

12.

8

10

Шиванюк О.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

91

1848

26

2

14.

14

13

Солдаткін О.П.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

136

1554

25

3

23.

20

24

Фрицький І.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

96

922

23

4

24.

26

31

Домасевич К.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

162

1695

22

5

34.

58

54

Іванов Б.О.

Інститут магнетизму НАН і МОН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

201

1562

21

6

55.

64

62

Дзядевич С.В.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

113

1049

19

7

56.

65

46

Колежук О.К.

Інститут магнетизму НАН і МОН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

71

917

19

8

69.

62

59

Жолос О.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

67

1025

18

9

73.

68

76

Кокозей В.М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

171

853

18

10

99.

85

69

Решетняк В.Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

176

1109

16

* - без самоцитувань.

У списку 100 науковців України, що мають найвищий рейтинг, з них: 84 – співробітники інститутів та організацій НАНУ та 22 – співробітники вищих навчальних закладів (6 – сумісники). З представників ВНЗ – 10 науковці університету; по 2 представники мають Національний технічний університету України «КПІ», Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; по 1 – Донецький національний медичний університет імені Максима Горького, Одеський університет імені І.І. Мєчнікова, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Дніпропетровська державна медична академія, Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія».

Кількість публікацій за період 2011 – 2014 років в Scopus, які асоційовані з університетом (хоча б один з авторів вказав університет місцем роботи) станом на 18.10.2014р. склала 3025 (аналогічна кількість публікацій за період 2010 – 2013 років станом на 13.11.2013р. складала 2634).

Також, як і в минулому році складено і проаналізовано список співробітників університету, які мають найбільшу кількість публікацій в наукометричній базі Scopus за період з 2011 року. З цією метою було проведено наукометричний аналіз публікаційної активності співробітників Університету, результати якого наведено у таблицях 3.4 – 3.5.

Таблиця 3.4

ТОП-список співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка за публікаційною активністю з 2011 року станом на 06.02.2015 р. (за даними Scopus, 8 і більше публікацій)

№ з.п.

Прізвище

Посада

Факультет

Док-тів

Цит- ня

Цит-ня*

h-index

1

Булавін Л.А.

зав. кафедри, професор

фізичний ф-т

85

122

46

12

2

Толмачов А.О.

г.н.с., д.х.н.

хімічний ф-т

64

229

142

17

3

Прилуцький Ю.І.

професор

ННЦ «Ін-т біології»

51

151

39

15

4

Говорун Д.М.

професор

ІВТ

46

437

139

24

5

Михайлюк П.К.

н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

46

166

102

10

6

Каденко І.М.

зав. кафедри, професор

фізичний ф-т

45

61

32

12

7

Слободяник М.С.

зав. кафедри, професор

хімічний ф-т

42

24

7

7

8

Григоренко О.О.

доцент

хімічний ф-т

36

140

102

10

9

Кокозей В.М.

п.н.с.,д.х.н

хімічний ф-т

35

90

45

22

10

Хиля В.П.

професор

хімічний ф-т

35

12

8

9

11

Давиденко М.О.

п.н.с., д.ф.-м.н

хімічний ф-т

34

26

4

9

12

Домасевич К.В.

п.н.с., д.х.н

хімічний ф-т

32

159

109

25

13

Туров О.В.

п.н.с., д.х.н

хімічний ф-т

31

34

8

10

14

Гогота О.П.

аспірант

фізичний ф-т

31

63

34

6

15

Комаров І.В.

зав. кафедри, професор

ІВТ

30

148

96

19

16

Затовський І.В.

доцент

хімічний ф-т

30

23

10

6

17

Купраш О.Є.

аспірант

фізичний ф-т

30

61

30

9

18

Ящук В.М.

зав. кафедри, професор

фізичний ф-т

29

47

19

12

19

Скришевський В.А

зав. кафедри, професор

ІВТ

29

63

31

14

20

Неділько С.Г.

зав.НДЛ, д.ф.-м.н.

фізичний ф-т

28

23

9

11

21

Рапопорт Ю.Г.

с.н.с., к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

28

100

59

15

22

Оніщук Ю.М.

доцент

фізичний ф-т

28

57

28

7

23

Агапітов О.В.

доцент

фізичний ф-т

27

161

64

11

24

Броварець О.О.

с.н.с., к.ф.-м.н.

ІВТ

27

264

64

12

25

Остапченко Л.І.

декан, зав. кафедри, професор

ННЦ «Ін-т біології»

26

21

9

3

26

Зависляк І.В.

професор

ФРЕКС

26

55

28

6

27

Попов М.А.

н.с.

ФРЕКС

26

61

32

6

28

Воловенко Ю.М.

декан; професор

хімічний ф-т

25

42

23

9

29

Мацуй Л.Ю.

зав. НДЛ, д.ф.-м.н., с.н.с.

фізичний ф-т

25

32

22

8

30

Войтенко З.В.

професор, заступник декана

хімічний ф-т

25

31

14

7

31

Протасов І.В.

п.н.с., д.ф.-м.н.

ф-т кібернетики

25

32

10

7

32

Черняк В.Я.

професор

ФРЕКС

25

31

17

6

33

Студзинський С.Л.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

24

19

1

4

34

Мартиш Є.В.

зав.кафедри

ФРЕКС

23

18

2

3

35

Мішура Ю.С.

зав. кафедри, професор

механіко-математичний ф-т

22

26

14

5

36

Лозовський В.З.

зав. кафедри, професор

ІВТ

22

25

15

9

37

Плюйко В.А.

професор

фізичний ф-т

21

22

13

9

38

Фрицький І.О.

зав. кафедри, професор

хімічний ф-т

21

115

56

24

39

Козаченко Ю.В.

професор

механіко-математичний ф-т

20

14

6

5

40

Кондратенко С.В.

доцент

фізичний ф-т

20

26

11

5

41

Дзядевич С.В.

професор

ІВТ

20

90

46

22

42

Прилуцька С.В.

с.н.с., к.б.н.

хімічний ф-т

20

77

15

11

43

Поперенко Л.В.

зав. кафедри, професор

фізичний ф-т

20

17

4

6

44

Зайцев В.М.

професор

хімічний ф-т

20

57

38

13

45

Макара В.А.

зав. кафедри

фізичний ф-т

19

9

1

5

46

Шевченко Г.М.

доцент

механіко-математичний ф-т

19

17

5

3

47

Мелков Г. А.

професор

ФРЕКС

19

70

40

14

48

Дмитрук І.М.

професор

фізичний ф-т

18

42

22

11

49

Вовченко Л.Л.

с.н.с., к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

18

26

17

7

50

Коротченков О.О.

професор

фізичний ф-т

18

27

14

6

51

Петричук М.В.

с.н.с.

ФРЕКС

18

18

7

12

52

Теребіленко К.В.

асистент

хімічний ф-т

18

8

3

5

53

Запорожець О.А.

зав. кафедри, професор

хімічний ф-т

18

41

28

12

54

Недибалюк О.А.

зав. сектору, к.ф.-м.н.

ФРЕКС

18

31

15

3

55

Борецький В.Ф.

асистент

ФРЕКС

18

18

5

4

56

Веклич А.М.

доцент

ФРЕКС

18

18

5

4

57

Крупка О.М.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

17

52

30

9

58

Роїк О.С.

доцент

хімічний ф-т

17

26

9

5

59

Дегода В.Я.

п.н.с., д.ф.-м.н.

фізичний ф-т

17

64

7

8

60

Давиденко І.І.

с.н.с., д.ф.-м.н

хімічний ф-т

17

4

1

7

61

Міліневський Г.П.

зав. НДЛ, д.ф.-м..н.

фізичний ф-т

17

57

25

10

62

Солдаткін Ю.П.

професор

ІВТ

17

50

29

31

63

Потіха Л.М.

зав.НДЛ, к.х.н.

хімічний ф-т

16

4

1

4

64

Хаврюченко О.В.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

16

54

31

8

65

Амірханов В.М.

професор

хімічний ф-т

16

15

4

17

66

Желтоножська Т.Б.

п.н.с., д.х.н

хімічний ф-т

16

1

1

5

67

Гуральський І.О.

м.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

16

159

83

11

68

Алексєєв С.О.

доцент

хімічний ф-т

16

30

15

8

69

Рябухін С.В.

доцент

ІВТ

16

71

55

16

70

Ковтуненко В.А.

професор

хімічний ф-т

15

4

1

7

71

Решетняк В.Ю.

професор

фізичний ф-т

15

76

49

20

72

Середюк М.Л.

н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

15

25

14

14

73

Козерецька І.А.

доцент

ННЦ «Ін-т біології»

15

13

11

4

74

Чорній В.П.

інженер І категорії

фізичний ф-т

15

8

3

2

75

Сисоєв В.М.

професор

фізичний ф-т

15

7

0

4

76

Кудін В.Г.

доцент

фізичний ф-т

15

3

1

3

77

Висоцький В.І.

зав. кафедри, професор

ФРЕКС

15

27

12

6

78

Анісімов І.О.

декан, зав. кафедри, професор

ФРЕКС

15

4

1

4

79

Горбар Е.В.

професор

фізичний ф-т

14

76

63

18

80

Мельник О.В.

н.с., к.ф.-м.н.

АО

14

37

19

4

81

Науменко А.П.

с.н.с., к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

14

19

13

3

82

Русанова Ю.А.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

14

23

12

8

83

Хижний Ю.А.

с.н.с., к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

14

19

7

8

84

Мельник Т.А.

проф., д.ф.-м.н.

механіко-математичний ф-т

14

19

4

9

85

Іванов Б.О.

професор

ФРЕКС

13

44

20

24

86

Куліш М.П.

зав. кафедри

фізичний ф-т

13

0

0

6

87

Ніколаєнко Т.Ю.

асистент

фізичний ф-т

13

65

25

4

88

Прокопенко О.В.

доцент

ФРЕКС

13

22

9

3

89

Хусаінов Д.Я.

професор

ф-т кібернетики

13

47

36

9

90

Шека Д.Д.

професор

ФРЕКС

13

49

28

11

91

Горбаченко О.М.

зав. НДЛ

фізичний ф-т

13

20

12

5

92

Павленко В.О.

доцент

хімічний ф-т

13

21

6

6

93

Мокринська О.В.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

13

15

1

4

94

Мельничук Є.Є.

пров.інж.

фізичний ф-т

13

18

1

3

95

Казіміров В.П.

професор

хімічний ф-т

13

15

5

6

96

Сокольський В.Е.

п.н.с., д.х.н.

хімічний ф-т

13

16

4

5

97

Лиситченко Т.Є.

пров. інж.

ФРЕКС

13

11

1

3

98

Пласконь А.С.

н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

12

63

49

16

99

Лисенко А.Б.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

12

73

56

14

100

Пивоваренко В.Г.

професор

хімічний ф-т

12

63

30

20

101

Голеня І.О.

н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

12

22

8

4

102

Олексенко Л.П.

професор

хімічний ф-т

12

7

4

4

103

Cлива Т.Ю.

зав.НДЛ, к.х.н.

хімічний ф-т

12

9

2

14

104

Анісімов А.В.

декан, зав. кафедри, професор

ф-т кібернетики

12

6

2

4

105

Вакуленко О.В.

с.н.с., д. ф.-м.н., проф.

фізичний ф-т

12

5

2

5

106

Котова Н.В.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

12

5

5

6

107

Куницька Л.Р.

зав.НДЛ, к.х.н.

хімічний ф-т

12

2

1

3

108

Забашта Ю.Ф.

професор

фізичний ф-т

12

3

1

3

109

Іксанов О.М.

професор

ф-т кібернетики

12

17

5

8

110

Сиромятніков В.Г.

професор

хімічний ф-т

12

8

3

9

111

Єщенко О.А.

професор

фізичний ф-т

12

40

25

9

112

Львов В.А.

професор

ФРЕКС

11

34

15

15

113

Пенкова Л.В.

н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

11

22

7

5

114

Труш В.О.

с.н.с, к.х.н.

хімічний ф-т

11

12

4

9

115

Іскендеров Т.С.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

11

5

1

4

116

Дмитренко О.П.

доцент

фізичний ф-т

10

0

0

5

117

Надточій А.Б.

с.н.с., к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

10

10

6

5

118

Юхименко В.В.

м.н.с.

ФРЕКС

10

2

2

3

119

Ситар О.В.

с.н.с

ННЦ «Ін-т біології»

10

32

27

2

120

Смокал В.О.

н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

10

36

23

4

121

Курилюк В.В.

доцент

фізичний ф-т

10

23

13

3

122

Висоцький М.В.

асистент

ФРЕКС

10

25

12

3

123

Васильєва О.Ю.

с.н.с.,к.х.н.

хімічний ф-т

10

12

7

13

124

Находкін М.Г.

професор

ФРЕКС

10

7

5

7

125

Куцевол Н.В.

пров.н.с., д.х.н.

хімічний ф-т

10

2

0

4

126

Савченко И.А.

професор

хімічний ф-т

10

1

0

4

127

Стебленко Л.П.

с.н.с., д.ф.-м.н.

фізичний ф-т

10

1

0

4

128

Дорошенко І.Ю.

с.н.с., к. ф.-м.н.

фізичний ф-т

9

8

3

4

129

Горічко М. В.

доцент

хімічний ф-т

9

6

4

5

130

Капустян О.В.

професор

механіко-математичний ф-т

9

16

3

8

131

Безшийко О.А.

доцент

фізичний ф-т

9

4

4

2

132

Нікітченко М.С.

професор, зав. кафедри

ф-т кібернетики

9

0

0

1

133

Усенко Н.І.

доцент

хімічний ф-т

9

8

6

4

134

Голобородько А.О.

доцент

ФРЕКС

9

7

2

2

135

Білявіна Н.М.

с.н.с., к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

9

6

3

7

136

Вільчинський С.Й.

зав. кафедри

фізичний ф-т

9

11

9

5

137

Ісаєв М,В.

асистент, к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

9

17

1

3

138

Знов'як К.О.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

9

7

1

5

139

Курашов В.Н.

доцент

ФРЕКС

9

5

1

5

140

Колендо О.Ю.

зав. кафедри, професор

хімічний ф-т

9

4

1

4

141

Колежук О.К,

професор

ІВТ

9

55

36

24

142

Козак Л.В.

доцент

фізичний ф-т

9

22

16

3

143

Погорєлов В.Є.

професор

фізичний ф-т

9

12

6

5

144

Лосицький М.Ю.

с.н.с., к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

9

17

5

14

145

Бондаренко Є.В.

доцент

механіко-математичний ф-т

9

8

4

2

146

Бурбело Р.М.

п.н.с., д.ф.-м.н.

фізичний ф-т

9

17

1

3

147

Соломенко О.В.

інж. І категорії

ФРЕКС

8

6

1

2

148

Чигорін Е.М.

м.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

8

56

25

3

149

Матушкіна Н.О.

доцент

ННЦ «Ін-т біології»

8

39

25

6

150

Жолос О.В.

професор

ННЦ «Ін-т біології»

8

23

14

21

151

Олійник В.В.

зав. НДЛ, к.ф.-м.н.

ФРЕКС

8

13

11

4

152

Білий М.М.

зав. НДЛ, к.ф.-м..н.

фізичний ф-т

8

18

11

7

153

Шиванюк О.М.

професор

ІВТ

8

16

9

29

154

Подолян А.О.

доцент, к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

8

15

9

4

155

Грицай А.В.

н.с., к.ф.-м.н.

фізичний ф-т

8

12

8

4

156

Чукова О.В.

с.н.с.

фізичний ф-т

8

6

3

5

157

Маханькова В.Г.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

8

5

2

8

158

Чуприна М.Г.

с.н.с., к.ф.-м.н.

хімічний ф-т

8

6

1

4

159

Линник Р.П.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

8

6

0

3

160

Овчинніков В.А.

с.н.с., д.х.н.

хімічний ф-т

8

3

0

13

161

Марченко О.О.

доцент

ф-т кібернетики

8

1

0

1

162

Пермякова Н.М.

с.н.с., к.х.н.

хімічний ф-т

8

0

0

4

* -без самоцитування всіх співаторів

При складанні цього ТОП-списку враховувалися лише ті публікації співробітників, в яких місцем роботи зазначено університет.

Таблиця 3.5

Розподіл ТОП-списку співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підрозділами

№ п/п

Підрозділ університету

Загальна кількість співробітників в ТOP-списку

Кількість штатних співробітників НДЧ в ТOP-списку

Інтервал кількості статей

1

Хімічний факультет

60

37

8-64

2

Фізичний факультет

50

21

8-85

3

Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем (ФРЕКС)

23

7

8-26

4

Інститут високих технологій

10

1

8-46

5

Механіко-математичний факультет

6

1

9-22

6

ННЦ "Ін-т біології"

6

0

8-51

7

Факультет кібернетики

6

1

8-25

8

Астрономічна обсерваторія

1

1

14


Всього:

162

69

7-78

Наведемо найбільш цитовані статті за період з 2011 року за даними Scopus на 06.02.2015 (у дужках зазначено кількість цитувань з урахуванням самоцитування). Жирним шрифтом виділено прізвища співробітників університету.

1. Boardman, A.D., Grimalsky, V.V., Kivshar, Y.S., Koshevaya, S.V., Lapine, M., Litchinitser, N.M., Malnev, V.N., Noginov, M., Rapoport, Y.G., Shalaev, V.M.

Active and tunable metamaterials

(2011) Laser and Photonics Reviews, 5 (2), pp. 287-307. Cited 56 (79) times.

DOCUMENT TYPE: Review

2. Buggle, B., Glaser, B., Hambach, U., Gerasimenko, N., Marković, S.

An evaluation of geochemical weathering indices in loess-paleosol studies

(2011) Quaternary International, 240 (1-2), pp. 12-21. Cited 38 (49) times.

DOCUMENT TYPE: Article

3. Yurenko, Y.P., Zhurakivsky, R.O., Samijlenko, S.P., Hovorun, D.M.

Intramolecular CH O hydrogen bonds in the AI and BI DNA-like conformers of canonical nucleosides and their Watson-Crick pairs. Quantum chemical and AIM analysis

(2011) Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 29 (1), pp. 51-65. Cited 27 (43) times.

DOCUMENT TYPE: Article

1.2. Рейтинг публікаційної активності співробітників університету

У грудні 2014 року за введеними науковими публікаціями у базу даних публікацій університету був сформований рейтинг публікаційної активності співробітників університету за 2012-2014 роки. Цей рейтинг враховує наукові статті, наукові огляди та праці конференцій, опубліковані тільки в тих виданнях, які індексуються базами даних Web of Science, Scopus, РИНЦ (та ін.), або входять в перелік українських фахових наукових журналів. Для статей, опублікованих в українських періодичних виданнях, індексованих в перекладному варіанті, враховуються показники тільки перекладної версії. Формування рейтингу здійснюється за наступними правилами:

1. Для кожної статті за спеціальним алгоритмом визначається кількість балів, яка враховує імпакт-фактор видання, в якому опублікована стаття, галузь науки, до якої відноситься стаття, кількість співавторів статті. А саме, Коефіцієнт I статті дорівнює максимуму з:

- імпакт-фактор за Web of Science (для статей в періодичних виданнях, що проіндексовані в Web of Science);

- SJR за Scopus (для статей в періодичних виданнях, що проіндексовані в Scopus);

- імпакт-фактор за РИНЦ (для статей в періодичних виданнях, що проіндексовані в РИНЦ);

- 0.05.

2. Для статей в періодичних виданнях, кількість балів за статтю визначається за формулою:

бали = 100*I/(A*С),

де С - середнє число цитувань однієї статі в відповідній області науки за останні 10 років, взяті з бази Web of Science, A - кількість авторів статті. Якщо значення 1/A виходить менше 0.1, то воно береться рівним 0.1;

3. Вибір галузі науки здійснюється автором(ами) при внесенні даних про публікації в базу даних публікацій НДЧ за назвою періодичного видання. У випадку неможливості визначення галузі науки за назвою періодичного видання використовується одиниця виміру за галуззю науки, що відповідає тематиці статті.

4. Підсумком роботи за п.1 - 3 є сформований в базі даних НДЧ рейтинг Співробітників за кількістю та якістю наукових публікацій.

Середнє число цитувань статті у відповідній галузі науки за останні 10 років - це відповідні значення взяті з наукометричної бази даних Web of Science та наведені в таблиці 3.6. Так, за цією таблицею, якщо у статті була не відмічена галузь науки бралася середнє значення по всім галузям і статті, галузь в яких була позначена як «мультидисциплінарна», також розраховувались за середнім значенням по всім галузям. У таблицях 3.7 – 3.8 наведений рейтинг публікаційної активності авторів, співробітників університету за 2012-2014 роки по підрозділам.

Таблиця 3.6

Середнє число цитувань по галузам знань з наукометричної бази даних Web of Science

№ з.п.

Галузь науки за Web of Science

Середнє число цитувань

1

Agricultural Sciences

7.40

2

Biology & Biochemistry

16.79

3

Chemistry

11.78

4

Clinical Medicine

12.84

5

Computer Science

4.18

6

Economics & Business

6.66

7

Engineering

5.15

8

Environment/Ecology

11.61

9

Geosciences

9.90

10

Immunology

21.41

11

Materials Science

7.76

12

Mathematics

3.60

13

Microbiology

15.24

14

Molecular Biology & Genetics

23.85

15

Multidisciplinary

7.73

16

Neuroscience & Behavior

19.13

17

Pharmacology & Toxicology

12.29

18

Physics

8.75

19

Plant & Animal Science

7.92

20

Psychiatry/Psychology

11.52

21

Social Sciences, general

4.86

22

Space Science

14.81

Середнє значення:

10.80


Таблиця 3.7

Рейтинг публікаційної активності авторів, співробітників університету за 2012-2014 роки

по підрозділам природничого спрямування

№ з.п.

ПІБ

Факультет

Посада*

Сума балів по статтям

1

Говорун Дмитро Миколайович

Інститут високих технологій

професор (0,5 ставки), член-кореспондент НАН України

312,07

2

Броварець Ольга Олександрівна

Інститут високих технологій

старший науковий співробітник, 0,5 ставки

286,23

3

Михайлюк Павло Костянтинович

Хімічний факультет

старший науковий співробітник НДЛ "Хімічний аналіз об'єктів навколишнього середовища та контроль виробництва"

199,15

4

Іксанов Олександр Маратович

Факультет кібернетики

завідвач кафедри дослідження операцій

194,75

5

Горбар Едуард Володимирович

Фізичний факультет

професор кафедри квантової теорії поля

174,45

6

Агапітов Олексій Володимирович

Фізичний факультет

доцент кафедри астрономії та фізики космосу

143,74

7

Протасов Ігор Володимирович

Факультет кібернетики

провідний науковий співробітник НДЛ "Імовірнісно-статистичних методів"

139,47

8

Булавін Леонід Анатолійович

Фізичний факультет

завідувач кафедри молекулярної фізики

132,22

9

Комаров Ігор Володимирович

Інститут високих технологій

завідувач кафедри супрамолекулярної хімії

130,04

10

Шека Денис Дмитрович

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

професор кафедри математики та теоретичної радіофізики

126,04

11

Середюк Максим Леонідович

Хімічний факультет

н.с. НДЛ "Фізтико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь" (0,75 ст.)

124,05

12

Колежук Олексій Костянтинович

Інститут високих технологій

професор кафедри теоретичних основ високих технологій

117,63

13

Григоренко Олександр Олегович

Хімічний факультет

доцент кафедри органічної хімії

117,49

14

Анісімов Анатолій Васильович

Факультет кібернетики

декан

115,87

15

Мішура Юлія Степанівна

Механіко-математичний факультет

Завідувач кафедри теорія ймовірностей, статистики та актуарної математики

111,88

16

Прилуцький Юрій Іванович

ННЦ "Інститут біології"

професор кафедри біофізики ННІ "Інститут геології"

111,74

17

Домасевич Костянтин Валентинович

Хімічний факультет

пров. н. с. НДЛ "Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки"

111,35

18

Скришевський Валерій Антонович

Інститут високих технологій

завідувачкафедри нанофізики конденсованих середовищ

104,96

19

Маринич Олександр Віталійович

Факультет кібернетики

докторант

104,35

20

Каденко Ігор Миколайович

Фізичний факультет

завідувач кафедри ядерної фізики

102,96

21

Попов Максим Олександрович

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

науковий співробітник НДЛ "Квантової радіофізики"

90,80

22

Петричук Михайло Васильович

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

старший науковий співробітник

89,64

23

Мелков Геннадій Андрійович

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

професор кафедри нанофізики та наноелектроніки (0,5 ставки)

89,63

24

Зависляк Ігор Володимирович

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

професор кафедри квантової радіофізики

87,08

25

Лозовський Валерій Зіновійович

Інститут високих технологій

завідувач кафедри теоретичних основ високих технологій

80,32

26

Мельник Тарас Анатолійович

Механіко-математичний факультет

професор кафедри математичної фізики

79,33

27

Семенов Володимир Вікторович

Факультет кібернетики

професор кафедри обчислювальної математики

78,79

28

Іщенко Олександр Олександрович

Інститут високих технологій

професор супрамолекулярної хімії (сумісник 0,5 ставки)

77,54

29

Висоцький Володимир Іванович

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

завідувач Кафедри математики та теоретичної радіофізики

77,51

30

Гуральський Ілля Олександрович

Хімічний факультет

м.н.с. НДЛ "Фізико-хімії конденсованих систем та міжфазних границь" (0,75 ст.)

75,61

31

Борщагівський Євген Григорович

Інститут високих технологій

докторант

73,29

32

Солдаткін Олексій Петрович

Інститут високих технологій

провідний інженер навчальної лабораторії молекулярної біотехнології та біоінформатики (сумісник 0,5 ставки)

72,00

33

Бондаренко Євген Володимирович

Механіко-математичний факультет

доцент кафедри алгебри та математичної логіки

70,29

34

Гогота Ольга Петрівна

Фізичний факультет

аспірант

69,28

35

Запорожець Ольга Антонівна

Хімічний факультет

завідувач кафедри аналітичної хімії

67,72

36

Вовченко Володимир Юрійович

Фізичний факультет

аспірант

67,13

37

Фрицький Ігор Олегович

Хімічний факультет

завідувач кафедри фізичної хімії

66,02

38

Мороз Юрій Сергійович

Хімічний факультет

науковий співробітник Науково-навчального хіміко-біологічного центру

64,59

39

Козаченко Юрій Васильович

Механіко-математичний факультет

професор кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики

64,28

40

Дзядевич Сергій Вікторович

Інститут високих технологій

Професор (сумісник 0,5 ст) кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики

60,46

41

Овсієнко Сергій Адамович

Механіко-математичний факультет

с.н.с. НДЛ "Диференціальних рівнянь та їх застосувань у механіці" (0,7 ст.)

60,38

42

Міліневський Геннадій Петрович

Фізичний факультет

Завідувач НДЛ "Фізика космосу"

60,16

43

Кокозей Володимир Миколайович

Хімічний факультет

провідний науковий співробітник НДЛ "Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки"

58,04

44

Войтенко Зоя Всеволодівна

Хімічний факультет

професор кафедри органічної хімії

55,90

45

Воловенко Юліан Михайлович

Хімічний факультет

декан хімічного факультету

55,57

46

Солдаткін Олександр Олексійович

Інститут високих технологій

професор (сумісник 0,5 ст) кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики

54,75

47

Рябухін Сергій Вікторович

Інститут високих технологій

доцент кафедри супрамолекулярної хімії

54,32

48

Білявина Надія Миколаївна

Фізичний факультет

с.н.с. НДЛ "Фізика металів та кераміки" (0,8 ст.)

53,89

49

Слободяник Микола Семенович

Хімічний факультет

завідувач кафедри неорганічної хімії

53,21

50

Юрачківський Андрій Павлович

Факультет кібернетики

професор кафедри дослідження операцій

52,75

51

Хиля Володимир Петрович

Хімічний факультет

професор кафедри органічної хімії

52,06

52

Давиденко Микола Олександрович

Хімічний факультет

провідний науковий співробітник НДЛ "Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів"

51,92

53

Вільчинський Станіслав Йосипович

Фізичний факультет

завідувач кафедри квантової теорії поля

50,63

54

Неділько Сергій Герасимович

Фізичний факультет

завідувач науково-дослідної лабораторії

50,06

55

Парновський Сергій Людомирович

Астрономічна обсерваторія

провідний науковий співробітник

49,31

56

Курило Марія Михайлівна

ННІ "Інститут геології"

доцент кафедри геології родовищ корисних копалин

48,97

57

Наконечна Олеся Іванівна

Фізичний факультет

старший науковий співробітник НДЛ "Фізика металів та кераміки" (0,8 ст.)

48,93

58

Оліх Олег Ярославович

Фізичний факультет

доцент кафедри загальної фізики

48,48

59

Єщенко Олег Анатолійович

Фізичний факультет

професор кафедри експериментальної фізики

47,44

60

Ніколаєнко Тимофій Юрійович

Фізичний факультет

асистент кафедри молекулярної фізики

45,95

61

Дорошенко Ірина Юріївна

Фізичний факультет

старший науковий співробітник НДЛ "Електронно-оптичних процесів" (0,8 ст.)

42,82

62

Висоцький Михайло Володимирович

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

асистент кафедри електрофізики

42,24

63

Лисенко Андрій Борисович

Хімічний факультет

ст.н.с. НДЛ "Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки"

42,16

64

Момот Андрій Іванович

Фізичний факультет

Доцент кафедри фізики функціональних матеріалів

41,82

65

Станжицький Олександр Миколайович

Механіко-математичний факультет

завідувач кафедри загальної математики

41,82

66

Алексєєв Сергій Олександрович

Хімічний факультет

доцент кафедрир аналітичної хімії

41,35

67

Горічко Мар'ян Віталійович

Хімічний факультет

доцент кафедри органічної хімії

40,73

68

Коротченков Олег Олександрович

Фізичний факультет

професор кафедри загальної фізики

40,71

69

Студзинський Сергій Леонідович

Хімічний факультет

с.н.с. НДЛ "Інформаційні секредовища на основі мономерів і полімерів"

40,32

70

Погорелов Валерій Євгенійович

Фізичний факультет

професор кафедри експериментальної фізики (0,5 ст.)

40,11

71

Мацуй Людмила Юріївна

Фізичний факультет

завідувач лабораторією «Фізичне матеріалознавство твердого тіла"

39,32

72

Пласконь Андрій Стефанович

Хімічний факультет

н.с. НДЛ "Біорегулятори природного та синтетичного походження"

39,06

73

Мороз Олеся Валеріївна

Хімічний факультет

м.н.с. НДЛ "Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки"

38,64

74

Шкільняк Степан Степанович

Факультет кібернетики

професор кафедри теорії та технології програмування

38,13

75

Дмитрук Ігор Миколайович

Фізичний факультет

професор кафедри експериментальної фізики

37,51

76

Радченко Вадим Миколайович

Механіко-математичний факультет

професор кафедри математичного аналізу

37,09

77

Давиденко Ірина Іванівна

Хімічний факультет

старший науковий співробітник НДЛ "Інформаційні середовища на основі мономері в і полімерів"

37,07

78

Поперенко Леонід Володимирович

Фізичний факультет

завідувач кафедри оптики

36,86

79

Крупка Оксана Михайлівна

Хімічний факультет

c.н.с. НДЛ "Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів"

36,38

80

Курилюк Василь Васильович

Фізичний факультет

доцент кафедри фізики металів

35,59

81

Жолос Олександр Вікторович

ННЦ "Інститут біології"

Професор кафедри біофізики

35,52

82

Амірханов Володимир Михайлович

Хімічний факультет

професор кафедри неорганічної хімії

35,41

83

Кондратенко Сергій Вікторович

Фізичний факультет

доцент кафедри оптики

35,09

84

Хаврюченко Олексій Володимирович

Хімічний факультет

ст.н.с. НДЛ "Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки" (0,9 ст.)

34,93

85

Оніщук Юрій Миколайович

Фізичний факультет

доцент кафедри ядерної фізики

34,58

86

Булавко Геннадій Володимирович

Інститут високих технологій

аспірант

33,86

87

Мащенко Сергій Олегович

Факультет кібернетики

професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень

33,73

88

Сисоєв Володимир Михайлович

Фізичний факультет

професор кафедри молекулярної фізики

33,41

89

Голеня Ірина Олександрівна

Хімічний факультет

н.с. НДЛ "Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки"

33,00

90

Наконечний Олександр Григорович

Факультет кібернетики

завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень

32,05

91

Маліцький Юрій Валерійович

Факультет кібернетики

аспірант

31,89

92

Прокопенко Олександр Володимирович

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

доцент кафедри нанофізики та наноелектроніки

31,81

93

Дегода Володимир Якович

Фізичний факультет

провідний науковий співробітник НДЛ "Електронно-оптичних процесів" (0,8 ст.)

31,73

94

Решетняк Віктор Юрійович

Фізичний факультет

професор кафедри теоретичної фізики

31,63

95

Самойленко Валерій Григорович

Механіко-математичний факультет

завідувач кафедри математичної фізики

31,54

96

Кондратьєв Володимир Миколайович

Фізичний факультет

доцент кафедри ядерної фізики

31,35

97

Затовський Ігор Вікторович

Хімічний факультет

доцент кафедри неорганічної хімії

31,18

98

Ястремський Іван Олександрович

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

асистент кафедри математики та теоретичної радіофізики

30,87

99

Волков Олексій Максимович

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

аспірант

30,69

100

Прилуцька Світлана Володимирівна

Хімічний факультет

ст.н.с. НДЛ "Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки"

30,51

Таблиця 3.8

Рейтинг публікаційної активності авторів, співробітників університету за 2012-2014 роки

по підрозділам соціогуманітарного спрямування

№ з.п.

ПІБ

Факультет

Посада*

Сума балів по статтям

1

Астаф'єв Олександр Григорович

Інститут філології

професор кафедри теорії літератури і компаративістики і літературної творчості

34,14

2

Резнікова Наталія Володимирівна

Інститут міжнародних відносин

доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

27,65

3

Грабовська Ірина Миколаївна

Філософський факультет

старший науковий співробітник Центру українознавства

26,8

4

Мазепова Олена Вікторівна

Інститут філології

докторант

26,48

5

Воропаєва Тетяна Сергіївна

Філософський факультет

старший нуковий співробітник Центру українознавства

26,17

6

Покровська Ірина Леонідівна

Інститут філології

доцент кафедри тюркології

25,75

7

Плахотнік Ольга Василівна

Факультет психологїі

професор кафедри педагогіки

25,45

8

Шебанова Віталія Ігорівна

Факультет психологїі

докторант

24,72

9

Куценко Ольга Дмитрівна

Факультет соціології

завідувач кафедри соціальних структур та соціальних відносин

23,41

10

Горбачик Андрій Петрович

Факультет соціології

Декан факультету соціології

21,99

11

Маслов Анатолій Олександрович

Економічний факультет

доцент кафедри економічної теорії

21,93

12

Лєнков Сергій Васильович

Військовий інститут

провідний науковий співробітник (сумісник)

20,42

13

Пащенко Світлана Юріївна

Факультет психологїі

доцент кафедри психології розвитку

20,19

14

Іншин Микола Іванович

Юридичний факультет

завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення

19,57

15

Бігун Ольга Альбертівна

Інститут філології

докторант

18,91

16

Ленська Світлана Василівна

Інститут філології

докторант

18,43

17

Гура Надія Олександрівна

Економічний факультет

професор кафедри обліку та аудиту

17,76

18

Науменкова Світлана Валентинівна

Економічний факультет

завідувач кафедри банківської справи

17,75

19

Дерун Іван Анатолійович

Економічний факультет

асистент кафедри обліку та аудиту

17,62

20

Ковтун Наталія Василівна

Економічний факультет

завідувач кафедри статистики та демографії

17,49

21

Філатенко Ірина Олександрівна

Інститут філології

асистент кафедри історії російської літератури

17,29

22

Максименко Ксенія Сергіївна

Факультет психологїі

докторант

16,72

23

Харламова Ганна Олексіївна

Економічний факультет

доцент кафедри економічної кібернеткики

16,66

24

Соснюк Олег Петрович

Факультет психологїі

доцент кафедри соціальної психології

16,56

25

Попова Наталія Миколаївна

Інститут філології

докторант

15,67

26

Авер’янова Ніна Миколаївна

Філософський факультет

науковий співробітник Центру українознавства

15,57

27

Романенко Олена Віталіївна

Інститут філології

доцент кафедри української літератури

15,09

28

Наєнко Галина Михайлівна

Інститут філології

доцент кафедри історії та стилістики української мови

14,82

29

Шевченко Лариса Іванівна

Інститут філології

завідувач кафедри історії та стилістики української мови

14,77

30

Онисенко Тетяна Сергіївна

Економічний факультет

асистент кафедри економіки підприємства

14,73

31

Антонова Марина Юріївна

Економічний факультет

асистент кафедри іноземних мов

14,42

32

Длігач Андрій Олександрович

Економічний факультет

доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

13,84

33

Костенко Тетяна Олегівна

Економічний факультет

Аспірант

13,75

34

Косович Ольга Василівна

Інститут філології

докторант

13,74

35

Грішнова Олена Антонівна

Економічний факультет

професор кафедри економіки підприємства

13,68

36

Данилюк Іван Васильович

Факультет психологїі

декан факультету психології

13,66

37

Версаль Наталія Іванівна

Економічний факультет

Доцент кафедри банківської справи

13,54

38

Совтис Наталія Миколаївна

Інститут філології

докторант

13,39

39

Піпченко Наталія Олександрівна

Інститут міжнародних відносин

доцент кафедри міжнародгої інформації

13,37

40

Романюк Людмила Василівна

Факультет психологїі

доцент кафедри загальної психології

12,85

41

Щербина Вікторія Леонардівна

Факультет психологїі

науковий співробітник факультету психології

12,6

42

Кагамлик Світлана Романівна

Філософський факультет

старший науковий співробітник Центру українознавства

12,54

43

Черняк Олександр Іванович

Економічний факультет

завідувач кафедри економічної кібернетики

12,51

44

Шевченко Володимир Юліанович

Економічний факультет

доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

12,45

45

Скрипник Антоніна Володимирівна

Інститут філології

доцент кафедри французької філології

12,25

46

Смущинська Ірина Вікторівна

Інститут філології

завідувач кафедри ТПП романських мов ім. Миколи Зерова

12,25

47

Сірий Євген Володимирович

Факультет соціології

старший науковий співробітник НДЧ

12,19

48

Мірошниченко Лілія Ярославівна

Інститут філології

докторант

12,03

49

Айдачич Деян Володимирович

Інститут філології

професор кафедри слов`янської філології

11,92

50

Склярук Ірина Петрівна

Економічний факультет

асистент кафедри обліку та аудиту

11,86

51

Тищенко Олена Володимирівна

Юридичний факультет

доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення

11,8

52

Кобченко Катерина Аркадіївна

Філософський факультет

старший науковий співробітник Центру українознавства

11,62

53

Бойніцька Ольга Сергіївна

Інститут філології

доцент кафедри зарубіжної літератури

11,61

54

Ігнатюк Анжела Іванівна

Економічний факультет

професор кафедри економічної теорії

11,49

55

Бовсунівська Тетяна Володимирівна

Інститут філології

професор кафедри зарубіжної літератури

11,46

56

Дергач Дмитро Валерійович

Інститут філології

доцент кафедри історії та стилістики української мови

11,33

57

Петренко-Лисак Алла Олександрівна

Факультет соціології

доцент кафедри галузевої соціології

11,33

58

Прушковська Ірина Віталіївна

Інститут філології

доцент кафедри тюркології

11,33

59

Жигун Сніжана Віталіївна

Інститут філології

докторант

11,11

60

Мегела Іван Петрович

Інститут філології

завідувач кафедри зарубіжної літератури

11,11

61

Сингаївська Ганна Вячеславівна

Інститут філології

доцент кафедри іспано-італійської філології

11,03

62

Вірченко Володимир Віталійович

Економічний факультет

доцент кафедри економічної теорії

11,01

63

Ніка Оксана Іванівна

Інститут філології

професор

11

64

Жилінська Оксана Іванівна

Економічний факультет

професор кафедри історії та стилістики української мови

10,94

65

Шаповалова Олександра Ігорівна

Інститут міжнародних відносин

докторант

10,75

66

Шаблій Олена Анатоліївна

Інститут філології

доцент кафедри іноземних мов

10,57

67

Затонацька Тетяна Георгіївна

Економічний факультет

доцент кафедри економічної кібернеткики

10,38

68

Синявська Ольга Євгенівна

Інститут філології

аспірант

10,3

69

Сорочук Людмила Василівна

Філософський факультет

науковий співробітник Центру українознавства

10,3

70

Дядечко Людмила Петрівна

Інститут філології

професор кафедри російської мови

10,24

71

Грицик Людмила Василівна

Інститут філології

завідувачкафедри теорії літератури і компаративістики і літературної творчості

10,19

72

Марушкевич Алла Адамівна

Факультет психологїі

завідувач кафедри педагогіки

10,19

73

Чужа Тетяна Володимирівна

Інститут філології

асистент кафедри полоністики

10,19

74

Головченко Володимир Іванович

Інститут міжнародних відносин

старший науковий співробітник НДЧ

10,17

75

Базилевич Віктор Дмитрович

Економічний факультет

Декан економічного факультету

10,16

76

Черняк Євген Олександрович

Економічний факультет

аспірант

10,13

77

Жлуктенко Наталія Юріївна

Інститут філології

професор кафедри зарубіжної літератури

10,08

78

Воронін Дмитро Ігорович

Інститут філології

доцент кафедри російської мови

10,06

79

Козлова Анна Ігорівна

Економічний факультет

асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

9,98

80

Шептицька Тетяна Леонідівна

Філософський факультет

науковий співробітник Центру українознавства

9,97

81

Овсянникова Яна Олександрівна

Економічний факультет

Асистент кафедри банківської справи

9,76

82

Дука Анастасія Петрівна

Економічний факультет

докторант

9,72

83

Чеберяко Оксана Вікторівна

Економічний факультет

доцент кафедри фінансів

9,71

84

Даниліна Світлана Юріївна

Інститут філології

асистент кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів

9,57

85

Гук Ольга Федорівна

Факультет психологїі

доцент кафедри педагогіки

9,56

86

Кравченко Володимир Анатолійович

Економічний факультет

завідувач НДС "Центр економічних досліджень"

9,56

87

Степанова Алла Адамівна

Економічний факультет

асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

9,56

88

Білик Наталія Леонідівна

Інститут філології

доцент кафедри слов`янської філології

9,54

89

Парасін Наталія Дем'янівна

Інститут філології

докторант

9,54

90

Андрієнко Тетяна Петрівна

Інститут філології

доцент кафедри іноземних мов

9,27

91

Люта Леся Петрівна

Факультет психологїі

асистент кафедри соціальної роботи

9,27

92

Мойсієнко Анатолій Кирилович

Інститут філології

завідувач кафедри сучасної української мови

9,27

93

Неліпа Дмитро Васильович

Філософський факультет

завідувач кафедри державного управління

9,27

94

Коломієць Лада Володимирівна

Інститут філології

завідувач кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови

9,27

95

Плющ Богдана Олесівна

Інститут філології

аспірант

9,27

96

Ващенко Ірина Володимирівна

Факультет психологїі

заступник декана з наукової роботи

9,23

97

Ткаченко Роман Петрович

Інститут філології

докторант

9,16

98

Славова Людмила Леонардівна

Інститут філології

доцент кафедритеорії і практики перекладів з англійської мови

9,08

99

Ємець Тетяна Михайлівна

Філософський факультет

науковий співробітник НДС "Центр економічних досліджень"

9,05

100

Любарець Наталія Олексіївна

Інститут філології

доцент кафедри зарубіжної літератури

9,05

Таблиця 3.9

Зведена таблиця публікаційної активності авторів, співробітників університету за 2012-2014 роки по підрозділам природничого спрямування

№ з.п.

Факультет

Кількість

1

Фізичний факультет

28

2

Хімічний факультет

27

3

Інститут високих технологій

13

4

Факультет кібернетики

10

5

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

10

6

Механіко-математичний факультет

8

7

ННЦ "Інститут біології"

2

8

Астрономічна обсерваторія

1

9

ННІ "Інститут геології"

1

Таблиця 3.10

Зведена таблиця публікаційної активності авторів, співробітників університету за 2012-2014 роки по підрозділам соціогуманітарного спрямування

№ з.п.

Факультет

Кількість

1

Інститут філології

41

2

Економічний факультет

27

3

Факультет психологїі

12

4

Філософський факультет

9

5

Інститут міжнародних відносин

4

6

Факультет соціології

4

7

Юридичний факультет

2

8

Військовий інститут

1


Анонс подій

04.04.2024
Безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus
У квітні 2024 року компанія Clarivate та Elsevieг продовжує проводити безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus. Вебінари проводяться на платформі ZOOM українською та англійсько мовами. детальніше...
21.03.2024
Атестація наукових шкіл по напрямам
детальніше...
15.03.2024
Проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів для посилення участі українських організацій в програмі ЄС «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА»
Міністерство освіти і науки України оголошує проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів за кошти програми ЄС «Горизонт 2020».
детальніше...
04.03.2024
Вручення премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, приурочене до дня народження Великого Кобзаря
детальніше...
29.02.2024
Атестація наукових шкіл по напрямам
детальніше...
11.01.2024
Семінари «Взаємодія науки та громадськості»
Семінари нададуть учасникам широкий доступ до різноманітних матеріалів з інтерактивним компонентом та створять умови для взаємодії між колегами з різних університетів. детальніше...
Всі події