Координаційні ради

Згідно Положення про Координаційні ради Комплексних наукових програм рішення про створення нових або припинення дії існуючих КНП, призначення наукових керівників та складу Координаційних рад приймає Вчена рада університету  та затверджуються ректором Університету за поданням факультетів/інститутів.

Склад Координаційних рад Комплексних наукових програм (КНП) Університету

(наказ від 23.11.2016 р. № 891-32;

наказ від 05.12.2017 р. № 1108-32;

наказ від 30.11.2018 р. № 1093-32;

наказ від 12.11.2019 р. № 881-32;

наказ від 02.12.2020 р. № 775-32

наказ від 02.12.2021 р. № 996-32;

наказ від 30.11.2022 р. № 727-32 (змінами складу КНП "Надра" від 30.12.2022 р. № 809-32змінами складу КНП "Новітні та ресурсозберігаючі технології" від 16.05.2023 р. № 391-32);

наказ від 15.12.2023 р. № 1000-32


КНП «Астрономія та фізика космосу»

Івченко Василь Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, проф. – голова ради;

Єфіменко Володимир Михайлович, канд. фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб. – заступник голови ради;

Данилевський Василь Олексійович, канд. фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб. – учений секретар ради;

Аушев Володимир Єгорович, д-р фіз.-мат. наук, проф.  – член ради;

Вільчинський Станіслав Йосипович, д-р фіз.-мат. наук, проф.  – член ради;

Гнатик Богдан Іванович, д-р фіз.-мат. наук, проф. – член ради;

Горбар Едуард Володимирович, д-р фіз.-мат. наук, проф. – член ради;

Жданов Валерій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, проф. – член ради;

Лозицький Всеволод Григорович, д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб. – член ради;

Лук’яник Ігор Васильович, канд. фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.  – член ради;

Парновський Сергій Людомирович, д-р фіз.-мат. наук, проф. – член ради;

Розенбуш Віра Каленіківна, д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб. – член ради;

Черемних Олег Костянтинович, чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук – заст. директора Інституту космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України – член ради;

Яцків Ярослав Степанович, акад. НАН України, д-р фіз.-мат. наук  – директор Головної астрономічної  обсерваторії НАН України – член ради.


КНП «Біологічні, біомедичні та біоекологічні проблеми життєдіяльності людини»

Остапченко Людмила Іванівна, д-р біол. наук, проф. - голова ради;

Короткий Олександр Григорович, д-р біол. наук, проф. - заступник голови ради;

Фалалєєва Тетяна Михайлівна, д-р біол. наук, проф. - вчений секретар ради;

Демидов Сергій Вікторович, д-р біол. наук, проф. - член ради;

Таран Наталія Юріївна, д-р біол. наук, проф. - член ради;

Мартинюк Віктор Семенович, д-р біол. наук, проф. - член ради;

Ковальчук Олександр Іванович, д-р мед. наук, проф.  - член ради;

Гарманчук Людмила Василівна, д-р біол. наук, проф. - член ради;

Костерін Сергій Олексійович, акад. НАН України, д-р біол. наук, проф.  - заступник директора з наукової роботи   Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна  НАН України - член ради;

Чехун Василь Федорович, акад. НАН України - радник дирекції Інституту експериментальної патології, онкології  і  радіобіології  ім. Р.Є. Кавецького НАН України - член ради.


КНП «Інформатизація суспільства»

Закусило Олег Каленикович, акад. АПН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. - голова ради;

Анісімов Анатолій Васильович, чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. –  заступник голови ради;

Погорілий Сергій Дем'янович, д-р тех. наук, проф. - вчений секретар ради;

Бойко Юрій Володимирович, канд. фіз.-мат. наук - член ради;

Наконечний Олександр Григорович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Нікітченко Микола Степанович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Снитюк Віталій Євгенович, д-р тех. наук, проф.  - член ради;

Капустян Олена Анатоліївна, д-р фіз.-мат. наук – член  ради;

Терещенко Василь Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, проф. – член ради;

Глибовець Микола Миколайович, проф. -  проф. факультету  інформатики

Національного   університету  «Києво-Могилянська академія» - член ради.


КНП «Конденсований стан - фізичні основи новітніх технологій»

Булавін Леонід Анатолійович, акад. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. - голова ради;

Куліш Микола Полікарпович, чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. – заступник голови ради;

Ніколаєнко Тимофій Юрійович, д-р фіз.-мат. наук, - вчений секретар ради;

Дмитрук Ігор Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, проф. – член ради;

Ледней Михайло Федорович, д-р фіз.-мат. наук, доц. - член ради;

Мацуй Людмила Юріївна, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Неділько Сергій Герасимович, д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб. - член ради;

Ящук Валерій Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Лебовка Микола Іванович, д-р фіз.-мат. наук, проф.  - завідувач відділу Інституту біоколоїдної хімії  ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України – член ради;

Лев Богдан Іванович, акад. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф.  - завідувач відділу синергетики Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України - член ради.


КНП «Міждисциплінарні високотехнологічні дослідження об'єктів природного та штучного походження»

Комаров Ігор Володимирович, д-р хім. наук, проф. - голова ради;

Скришевський Валерій Антонович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - заступник голови ради;

Попов Максим Олександрович, д-р фіз.-мат. наук, доц. - вчений секретар ради;

Євтух Анатолій Антонович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Ільченко Володимир Васильович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Лозовський Валерій Зіновійович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Нипорко Олексій Юрійович, канд. біол. наук, доц. - член ради;

Григорук Валерій Іванович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Прокопенко Олександр Володимирович, д-р фіз.-мат. наук, проф. – член ради;

Іщенко Олександр Олександрович, д-р хім. наук, проф.  - завідувач відділу Інституту органічної хімії НАН України - член ради.


КНП «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації»

Данилюк Іван Васильович, чл.-кор. НАПН України, д-р психол. наук, проф. - голова ради;

Копійка Валерій Володимирович, д-р політ. наук, проф. - заступник голови ради;

Траверсе Тетяна Михайлівна, д-р психол. наук, проф. - вчений секретар ради;

Горбань Тетяна Юріївна, д-р політ. наук, проф. - член ради;

Горбачик Андрій Петрович, канд. фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Конверський Анатолій Євгенович, акад. НАН України, д-р філос. наук, проф. - член ради;

Остапенко Ганна Зіновіївна, канд. юрид. наук, доц. - член ради;

Семенюк Григорій Фокович, д-р філол. наук, проф. - член ради;

Цимбаленко Євген Станіславович, канд. наук із соціал. комунікацій - член ради;

Ігнатюк Анжела Іванівна, д-р екон. наук, проф. – член ради;

Кокун Олег Матвійович, чл.-кор. НАПН України, д-р психол. наук, проф. - заступник директора Інституту  психології ім. Г.С. Костюка НАПН України» - член ради;

Пролєєв Сергій Вікторович, д-р філос. наук, проф. – завідувач відділу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії  ім.  Г.С. Сковороди НАН України - член ради.


КНП «Надра»

Вижва Сергій Андрійович, д-р геол. наук, проф. - голова ради;

Михайлов Володимир Альбертович, д-р геол. наук, проф. – заступник голови ради;

Меньшов Олександр Ігорович, д-р геол. наук, старш. дослідник - вчений секретар ради;

Зацерковний Віталій Іванович, д-р тех. наук, проф. - член ради;

Іванік Олена Михайлівна, д-р геол. наук, проф. - член ради;

Огар Віктор Володимирович, д-р геол. наук, проф. – член ради;

Кошляков Олексій Євгенович, д-р геол. наук, проф. - член ради;

Шабатура Олександр Вікторович, д-р  геол. наук, доц. - член ради;

Шнюков Сергій Євгенович,  д-р геол. наук, доц. - член ради;

Кендзера Олександр Володимирович, чл.-кор. НАН України, канд. фіз.-мат. наук, старш. наук співроб. - директор Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України – член ради;

Пономаренко Олександр Миколайович, акад. HAH України, д-р геол. наук, проф. – директор Інституту геохімії, мінералогії і рудоутворення  ім. М.П. Семененка  НАН України - член ради. 


КНП «Нові речовини і матеріали з підпрограмою «Матеріалознавство та технології неоднорідних та наносистем»

Воловенко Юліан Михайлович, д-р хім. наук, проф. - голова ради;

Кокозей Володимир Миколайович, д-р хім. наук, проф.  - вчений секретар ради;

Боровий Микола Олександрович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Зеленський Сергій Євгенович, д-р фіз.-мат. наук, проф.  - член ради;

Куцевол Наталія Володимирівна, д-р хім. наук, пров. наук. співроб. - член ради;

Кондратенко Сергій Вікторович, д-р фіз.-мат. наук, проф.  - член ради;

Коротченков Олег Олександрович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Семенько Михайло Петрович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Фрицький Ігор Олегович, д-р хім. наук, проф. - член ради;

Івасишин Орест Михайлович, акад.   НАН   України,  д-р тех. наук, проф. – радник при дирекції Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України - член ради;

Кальченко Віталій Іванович, акад. HAH України,   д-р хім. наук, проф. – завідувач  відділу Інституту органічної хімії НАН України – член ради.


КНП «Новітні та ресурсозберігаючі технології»

Анісімов Ігор Олексійович,  д-р фіз.-мат. наук, проф. - голова ради;

Нетреба Андрій В’ячеславович, канд. фіз.-мат. наук, доц. - заступник голови ради;

Лемешко Василь Володимирович,  канд. фіз.-мат. наук - вчений секретар ради;

Башмакова Наталія Володимирівна, канд. фіз.-мат. наук - член ради;

Веклич Анатолій Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Висоцький Володимир Іванович,  д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Радченко Сергій Петрович, канд. фіз.-мат. наук, доц.  – член ради;

Горячко Андрій Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, доц.  – член ради;

Карлаш Ганна Юріївна, канд. фіз.-мат. наук, доц. - член ради;

Мелков Геннадій Андрійович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Овечко Володимир Сергійович, д-р фіз.-мат. наук, проф.  – член ради;

Оліх Олег Ярославович,  д-р фіз.-мат. наук, проф. – член ради;

Савенков Сергій Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Стріха Максим Віталійович,  д-р фіз.-мат. наук, проф. – член ради;

Телега Володимир Миколайович,  канд. фіз.-мат. наук - член ради;

Гончаров Олексій Антонович,  д-р фіз.-мат. наук , голов. наук. співроб. Інституту фізики НАН України – член ради;

Засенко Володимир Іванович, д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб. - заступник директора з наукової роботи Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України - член ради;

Кордюк Олександр Анатолійович, акад.  НАН  України, д-р фіз.-мат. наук, проф. – директор Київського академічного університету - член ради;

Лисенко Володимир Сергійович, чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. – голов. наук. співроб. Інституту фізики напівпровідників  ім.  В.Є. Лашкарьова  НАН  України - член ради.


КНП «Регіональні проблеми раціонального природокористування»

Запотоцький Сергій Петрович, д-р геогр. наук, проф. - голова ради;

Гребінь Василь Васильович, д-р геогр. наук, проф.  - заступник голови ради;

Корома Наталія Степанівна, канд. геогр. наук, ас.  - вчений секретар ради;

Білоус Людмила Федорівна, канд. геогр. наук, доц. – член ради;

Бортник Сергій Юрійович, д-р геогр. наук, проф.  - член ради;

Даценко Людмила Миколаївна, д-р геогр. наук, проф. - член ради;

Уліганець Сергій Іванович, канд. геогр. наук, доц.  – член ради;

Любіцева Ольга Олександрівна, д-р геогр. наук, проф. - член ради;

Мезенцев Костянтин Володимирович, д-р геогр. наук, проф. – член ради;

Сніжко Сергій Іванович, д-р геогр. наук, проф. - член ради;

Шевченко Ольга Григорівна, д-р геогр. наук, доц. - член ради;

Ковальчук Іван Платонович, д-р геогр. наук, проф. – завідувач кафедри геодезії та картографії Національного    університету біоресурсів і природокористування України - член ради;

Хвесик Михайло Артемович, акад. НААН України,  д-р екон. наук, проф. - директор Інституту економіки  природокористування  та сталого розвитку НАН України - член ради;

Маруняк Євгенія Олександрівна, д-р геогр. наук, старш. наук. співроб. – директор Інституту географії НАН України - член ради.


КНП «Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів»

Безущак Оксана Омелянівна, д-р фіз.-мат. наук, доц. - голова ради;

Курилко Олександр Борисович, канд. фіз.-мат. наук, доц. - вчений секретар ради;

Ральченко Костянтин Володимирович, д-р фіз.-мат. наук, доц. – член ради;

Жук Ярослав Олександрович, чл.-кор. НАН України,  д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Лимарченко Олег Степанович, д-р тех. наук, проф. - член ради;

Мішура Юлія Степанівна, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Парасюк Ігор Остапович, д-р фіз.-мат. наук, проф.  - член ради;

Перестюк Микола Олексійович, акад. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Петравчук Анатолій Петрович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Самойленко Валерій Григорович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Станжицький Олександр Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Капустян Олексій Володимирович, д-р фіз.-мат. наук, проф. - член ради;

Чайковський Андрій Володимирович, д-р фіз.-мат. наук, доц. – член ради;

Ямненко Ростислав Євгенович, д-р фіз.-мат. наук, доц. – член ради;

Грінченко Віктор Тимофійович,  акад. HAH України, д-р фіз.-мат. наук, проф. - радник при дирекції Інституту гідромеханіки НАН України – член ради;

Тимоха Олександр Миколайович,  акад. HAH України, д-р фіз.-мат. наук, проф. - директор Інституту математики НАН України – член ради.


Наказ МОН України від 20.11.2017 р. №1507 «Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науковотехнічних програм і проектів...»
Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науковотехнічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва

Завантажити

Анонс подій

08.05.2024
МОН і ДНТБ запрошують на англомовний онлайн-курс від Research4Life
П'ятитижневий англомовний онлайн-курс з наукової комунікації, інформаційної грамотності та використання порталу Research4Life стартує 27 травня 2024 року. Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України запрошують науковців, викладачів та студентів взяти... детальніше...
06.05.2024
Лауреати премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2024 році
детальніше...
24.04.2024
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”. Завдяки цій ініціативі науковці з України можуть налагодити співпрацю з польськими колегами з метою проведення спільних досліджень у галузі гуманітарних і суспільних наук. детальніше...
04.04.2024
Безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus
У квітні 2024 року компанія Clarivate та Elsevieг продовжує проводити безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus. Вебінари проводяться на платформі ZOOM українською та англійсько мовами. детальніше...
21.03.2024
Атестація наукових шкіл по напрямам
детальніше...
15.03.2024
Проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів для посилення участі українських організацій в програмі ЄС «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА»
Міністерство освіти і науки України оголошує проведення другого конкурсного відбору наукових робіт та проєктів за кошти програми ЄС «Горизонт 2020».
детальніше...
Всі події