Наукова школа етнокультурної психології


1. Структурний підрозділ: Факультет психології.

2. Науковий напрям та галузь знань, що враховується у науковому напрямі: Суспільні науки, соціальні та поведінкові науки.

3. Загальні відомості про школу:

3.1. Дата і місце заснування (на базі якої організації): У 1964 р. Інституті філософії Академії Наук УРСР Володимир Андрійович Роменець захистив кандидатську дисертацію на тему «Творча уява і пізнавальний процес». В цьому ж році виходить його перша брошура «Людина і подвиг», у якій висвітлюється роль героїчного в історії й житті людини, та закладається ідея вчинку, яка є основою майбутньої теорії вчинку. У 1967 В. А. Роменець поступає працювати у відділення фпсихології філософського факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка та продовжує розробляти теорії творчості, уяви, теорію вчинку як теорію життєвого шляху людини, теорію історії всесвітньої психології та теорію історичної психології, на основі яких сформовано школу етнокультурної психології.

3.2. Фундатор наукової школи: Володимир Андрійович Роменець (1926-1998) — дійсний член Академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Лауреат премії АПН України та премії імені М. Максимовича (1994 р.), премії імені Г. Челпанова Психологічного інституту Російської академії освіти (1997 р.). Видатний український учений, фундатор вітчизняної історико-психологічної науки, який відкрив перспективні шляхи розвитку психологічної науки. Автор близько 170 наукових праць, у тому числі 7 томів капітальних досліджень з історії всесвітньої психології від епохи стародавнього світу до наших часів.

3.3. Дата заснування (рішення Вченої ради Університету/ підрозділу): Зареєстровано на №11 засіданні Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 17 січня 2022 року

3.4. Засновник(и) наукової школи: Данилюк Іван Васильович, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, професор кафедри експериментальної та прикладної психології, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України;

3.5. Керівник: Данилюк Іван Васильович, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

3.6. Кількісний склад наукової школи (осіб): 31;

3.7. Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):

 • 1 – академіків, членів-кореспондентів Академії наук (державного статусу);
 • 3 – доктора наук;
 • 7 – кандидатів наук;
 • 6 – докторів філософії;
 • 3 – аспіранти, 
 • 12 – магістрів.

3.8. Найбільш відомі випускники наукової школи (Alumni)

Дідух Микола Леонтійович (д-р психол. наук): видатний сучасний дослідник у сфері етнокультурної психології в Україні.

Купрєєва Ольга Іллівна (д-р психол. наук): видатна сучасна дослідниця у сфері етнокультурної психології в Україні.

Вакуленко Олександр Леонідович (канд. психол. наук): з 2005 року і по сьогоднішній день здійснює моніторинг структурно-динамічних змін етнонаціональних ідентитетів в Україні; автор монографії «Сучасні проблеми української етнопсихології» (2018). З 2007 року займається проведенням якісних маркетингових досліджень. З 2016 року – Президент громадської організації «Асоціація психологів України»; з 2016 року – член Громадської ради при Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.

Буркало Наталія Іванівна (канд. психол. наук): видатна сучасна дослідниця у сфері етнокультурної психології в Україні, практик інноваційних технологій  арт-коучінгу у роботі з різними категоріями населення.

Абрамов Володимир Володимирович (канд. психол. наук): видатний теоретик і практик когнітивно-поведінкового напряму психотерапії в Україні.

Курапов Антон Олександрович (канд. психол. наук): видатний сучасний дослідник у сфері етнокультурної психології в Україні.

Ягіяєв Ілля Ігорович (канд. психол. наук): видатний сучасний дослідник у сфері етнокультурної психології в Україні.

3.9. Характеристика наявної експериментальної бази: Навчальна лабораторія імені професора Г. І. Челпанова факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

4. Наукові досягнення школи:

4.1. Найбільш вагомі результати

Утвердження етнокультурної психології як окремої дисципліни.

Протягом значно тривалого періоду етнічна та культурна психологія відокремлюються в методологічному та дослідницькому плані. Останні дослідження дозволили об’єднати етніко-культурні підходи в єдине ціле, не втративши при цьому специфіку кожного підходу. В результаті стало можливим виділити культуру як об'єднуючу змінну, особистісно-етнічну та інтегративні змінні та процеси, які дозволяють усім перерахованим змінним функціонувати когерентно;

4.2. Найбільш вагомі результати за останні 5 років: Проект з психології особистості в життєвих ситуаціях: підходи та програми комплексної психологічної допомоги. Створено базу для розробки психологічної методології життєвих ситуацій.

4.3. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років (

Написання наукометричних статей, монографій, участь у конкурсах, що організуються з держбюджету та інших джерел фінансування (приватні фонди), отримання патентів;

4.4. Участь у конкурсах, що організуються з держбюджету та Інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо, за останні 5 років

 • USAID (AID-121-C-11-00002) “Проект професіограми судді. Дослідження щодо психологічних аспектів професійної діяльності судді та суддівських компетенцій: вітчизняні та зарубіжні дослідження, досвід, напрацювання, регулювання”;
 • Програма українсько-польських наукових проектів NAWA;


4.5. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, почесні звання, дипломи тощо, за останні 5 років).

 • Звання Заслуженого працівника освіти України удостоєний керівник школи І.В. Данилюк (2016);
 • Нагрудний знак Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К. Д.» нагороджений керівник школи І.В. Данилюк (2017);
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2019) - «За високий професіоналізм, ефективне сприяння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки та участь у розробленні стандартів вищої освіти на компетентнісній основі» нагороджений керівник школи І.В. Данилюк;
 • Звання члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України удостоєний керівник школи І.В. Данилюк (2019);
 • Нагрудний знак Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода» нагороджений керівник школи І.В. Данилюк (2020).
 • Грамотою Міністерства освіти і Науки України нагороджений керівник школи І.В. Данилюк (2021).

4.6. Кількість докторів і кандидатів, підготовлених за останні 5 років: Докторів психологічних наук: 2; кандидатів наук: 5; докторів філософії: 6; магістрів: 50.

4.7. Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років: 1 патент: Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір «Методика визначення розміру моральної (немайнової) шкоди, що підлягає відшкодуванню» (у співавторстві з Покотило І. М., Траверсе Т. М., Скілков В. В., Ерделевський О. М);

4.8. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років: 5;

4.9. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років: 110;

4.10. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки за останні 5 років: 5;

4.11. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років: 10;

4.12. 10 найбільш вагомих публікацій (пріоритет надається статтям, опублікованим у журналах Q1, чи монографіям, які (або) здобули нагороду (премію, відзнаку) національних чи міжнародних конкурсів, (або) отримали не менше трьох позитивних рецензій, опублікованих у фахових наукових періодичних виданнях)

 1. Lives versus Livelihoods? Perceived economic risk has a stronger association with support for COVID-19 preventive measures than perceived health risk. Nisa, C.F.Bélanger, J.J.Faller, D.G., Danyliuk I.V.,...Zúñiga, C.Leander, N.P. Scientific Reports.  2021, 11(1), 9669

 2. Politicization of COVID-19 health-protective behaviors in the United States: Longitudinal and cross-national evidence Stroebe, W.vanDellen, M.R.Abakoumkin, G., Danyliuk I.V.,...Zúñiga, C.Pontus Leander, N. PLoS ONE, 2021, 16(10 October 2021), e0256740

 3. Politicization of COVID-19 health-protective behaviors in the United States: Longitudinal and cross-national evidence. Stroebe, W.vanDellen, M.R.Abakoumkin, G., Danyliuk I.V., ...Zúñiga, C.Pontus Leander, N. PLoS ONE, 2021, 16(10 October 2021), e0256740

 4. Associations of risk perception of COVID-19 with emotion and mental health during the pandemic. Han, Q.Zheng, B.Agostini, M., Danyliuk I.V., ...Zick, A.Zúñiga, C. Journal of Affective Disorders, 2021, 284, pp. 247–255

 5. Intergenerational conflicts of interest and prosocial behavior during the COVID-19 pandemic Jin, S.Balliet, D.Romano, A., Danyliuk I.V., ...Zick, A.Zúñiga, C. Personality and Individual Differences , 2021, 171, 110535

 6. ‘We are all in the same boat’: How societal discontent affects intention to help during the COVID-19 pandemic. Resta, E.Mula, S.Baldner, C., Danyliuk I.V.,...Zúñiga, C.Leander, N.P. Journal of Community and Applied Social Psychology , 2021

 7. Lockdown Lives: A Longitudinal Study of Inter-Relationships Among Feelings of Loneliness, Social Contacts, and Solidarity During the COVID-19 Lockdown in Early 2020. van Breen, J.A.Kutlaca, M.Koç, Y., Danyliuk I.V.,...Zúñiga, C.Leander, N.P. Personality and Social Psychology Bulletin , 2021.

 8. The impact of gender identity on in-group trust. Danyliuk, I.Trofimov, A.Vovk, M., ...Kutsenko, Y.Prosina, O. International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, pp. 604–613.

 9. . The factors of psychological well-being of adolescents with disabilities. Paaugliu, turinčiu negale, psichologines geroves veiksniai. Baranauskienè, I.Serdiuk, L.Danyliuk, I.Kurapov, A. Specialusis Ugdymas, 2019, 2(40), pp. 10–44

 10. Developing a stress reaction inventory for eye care workersTsekhmister, I.V.Daniliuk, I.V.Rodina, N.V.Biron, B.V.Semeniuk, N.S. Oftalmologicheskii Zhurnal , 2019, (1), pp. 39–45
Відомості про колектив наукової школи

П.1.Б.

Дата народження

Науковий

ступінь,

вчене

звання

Місце роботи, посада

Загальна

кількість

публікацій

1

Данилюк Іван Васильович

06. 07. 1969

Доктор психологічних наук, професор

Декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

20

2

Дідух Микола Леонтійович

01. 01. 1973

Доктор психологічних наук

Ін-т психології ім. Г. С. Костюка

10

3

Купрєєва Ольга Іллівна

08.04.1969

Доктор психологічних наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

10

4

Курапов Антон Олександрович

13.12.1991

Кандидат психологічних наук

Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

10

5

Ягіяєв Ілля Ігорович

25.12.1988

Кандидат психологічних наук

Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

9

6

Предко Вікторія Володимирівна

15.04.1993

Доктор філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія

Асистент кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

46

7

Буркало Наталія Іванівна

19.05.1988

Кандидат психологічних наук

Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

10

8.

Вакуленко Олександр Леонідович

08.01.1975

Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

10

9. 

Абрамов Володимир Володимирович

02.12.1987

Кандидат психологічних наук

Асистент кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

10

10.

Шиковець Сергій Олександрович

27.09.1994

Аспірант

Факультет психології КНУ імені Тараса Шевченка

Асистент кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

10

11.

Паловскі Юлія Олексіївна

02.12.1986

Доктор філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія

Генеральний директор ТОВ «ЕКЛЕКТИЧНА ГРУПА»

11

12.

Бончук Наталія Володимирівна

04.08.1971

Доктор філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія

Самозайнятий психолог-консультант

32

13.

Клімаш Тамара Петрівна

13.06.1987

Аспірантка

Факультет психології КНУ імені Тараса Шевченка

Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології факультету психологї КНУ імені Тараса Шевченка

2

14.

Ларін Дмитро Ігорович

04.11.1989

Доктор філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія

Доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

80

15.

Юнак Любов Миколаївна

26.11.1985

Доктор філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія

Кризовий психолог (частна практика); музична академія Nota Bene, посада арт-терапевт та викладач вокалу; Ліцей #100 «Поділ», арт-терапевт, керівник творчого гуртка «2live4art»; вокалістка гурту «Лавіка»

9

16.

Гомольська Лілія Петрівна

02.05.1972

Кандидат психологічних наук

Начальник міжнародного відділу і викладач кафедри гуманітарно-інноваційних дисциплін Київської муніципальної академії музики імені Р. Глієра

27

17.

Бобровицька Антоніна Анатоліївна

29.11.1996

Аспірантка

Факультет психології КНУ імені Тараса Шевченка

-

2

18.

Печиборщ Андрій Романович 

16.11.1997

Магістр психології

Факультет психології КНУ імені Тараса Шевченка

-

2

19.

Коломієць-Левчук Аліса Сергіївна

12.06.1983

Кандидат психологічних наук

Управління патрульної поліції в місті Києві

10

20.

Левицький Назар Ярославович

29.03.1998

магістр

-

2

21.

Шостак Ірина Олегівна

26.03.1998

магістр

-

2

22.

Головієнко Валерія Вікторівна

25.09.1998

магістр

-

2

23.

Тарунцева Анна Олександрівна

26.08.1998

магістр

-

2

24.

Орлеан Єлизавета Андріївна

23.09.1998

магістр

-

2

25.

Ломакіна Анастасія Вікторівна

26.01.1998

магістр

-

2

26.

Ігнатькова Тетяна Вадимівна

06.09.1997

магістр

-

2

27.

Кухар Ірина Юріївна

06.07.1998

магістр

-

2

28.

Пінчук Катерина Германівна

26.09.1998

магістр

-

2

29.

Лукін Тимофій Юрійович

16.05.1998

магістр

-

2

30.

Катрук Вероніка Вікторівна

24.09.1998

магістр

-

2

31.

Некрасова Софія Олександрівна

26.07.1998

магістр

-

2


Зареєстровано на №11 засіданні Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 17 січня 2022 року


Повернутися до списку

Анонс подій

11.01.2024
Семінари «Взаємодія науки та громадськості»
Семінари нададуть учасникам широкий доступ до різноманітних матеріалів з інтерактивним компонентом та створять умови для взаємодії між колегами з різних університетів. детальніше...
16.12.2023
Колектив авторів Університету здобув диплом І ступеня у номінації «Техніка зв’язку»!
Патент науковців КНУ імені Тараса Шевченка відзначений на конкурсі Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України детальніше...
27.11.2023
Програма для молодих дослідників від APS 2024
З 2015 року Американське фізичне товариство (American Physical Society, APS) та Міжнародний форум з фізики (Forum on International Physics, FIP) заснували Програму для видатних студентів (DS), щоб надати перспективним молодим дослідникам за межами США фінансову підтримку для ... детальніше...
23.11.2023
Конкурс наукових проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України»
Український реконструкційний фонд та Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України оголосили про початок конкурсу наукових та студентських проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України».
детальніше...
01.11.2023
Науковий марафон «Об'єднані наукою»
До Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку 14-24 листопада 2023 року відбудеться науковий марафон «Об'єднані наукою». детальніше...
01.11.2023
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme Cooperation projects
15 листопада 2023 року Swedish Institute відкриває новий конкурс проєктів SI Baltic Sea Neighbourhood Programme - Cooperation projects. детальніше...
Всі події