«Дослідження космічних об’єктів астрономічними методами».


1. Назва: «Дослідження космічних об’єктів астрономічними методами».

2. Науковий керівник школи – проф. В.М. Івченко

3. Дата і місце заснування (на базі якої організації). 1939 рік, Астрономічна обсерваторія Київського університету

4. Засновник наукової школи: проф. С.К. Всехсвятський

5. Науковий потенціал* 8 докторів наук, 22 кандидатів наук.

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Наукова

ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Чурюмов Клим Іванович

д.ф.-м.н.

Чл.-кор. НАНУ, професор

Головний науковий співробітник

2.

Івченко Василь Миколайович

д.ф.-м.н.

професор

Завідувач кафедри

3.

Жданов Валерій Іванович

д.ф.-м.н.

професор

Завідувач відділу

4.

Парновський Сергій Людомирович

д.ф.-м.н.

професор

Провідний науковий співробітник

5.

Міліневський Геннадій Петрович

д.ф.-м.н.

старший науковий співробітник

Завідувач НДЛ

6

Гнатик Богдан Іванович

д.ф.-м.н.

старший науковий співробітник

Провідний науковий співробітник

7

Лозицький Всеволод Григорович

д.ф.-м.н.

старший науковий співробітник

Завідувач відділу

8

Криводубський Валерій Никифорович

д.ф.-м.н.

старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

9

Єфіменко Володимир Михайлович

к.ф.-м.н.

старший науковий співробітник

Директор Астрономічної обсерваторії

10

Клещонок Валерій Володимирович

к.ф.-м.н.

старший науковий співробітник

Завідувач відділу

11

Агапітов Олексій Володимирович

к.ф.-м.н.

доцент

Доцент

12

Чолій Василь Ярославович

к.ф.-м.н.

доцент

Доцент

13

Козак Людмила Володимирівна

к.ф.-м.н.

доцент

Доцент

14

Тугай Анатолій Володимирович

к.ф.-м.н.

-

Асистент

15

Кудря Юрій Миколайович

к.ф.-м.н.

старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

16

Пішкало Микола Іванович

к.ф.-м.н.

старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

17

Александров Олександр Миколайович

к.ф.-м.н.

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

18

Козак Павло Миколайович

к.ф.-м.н.

-

Старший науковий співробітник

19

Лукяник Ігор Васильович

к.ф.-м.н.

-

Старший науковий співробітник

20

Федорова Олена Валентинівна

к.ф.-м.н.

-

Старший науковий співробітник

21

Лейко Уляна Макарівна

к.ф.-м.н.

-

Науковий співробітник

22

Грицай Асен Васильович

к.ф.-м.н.

-

Молодший науковий співробітник

23

Мельник Ольга В’ячеславівна

к.ф.-м.н.

-

Молодший науковий співробітник

24

Лозицька Наталія Йосипівна

к.ф.-м.н.

-

Науковий співробітник

25

Ізотова Ірина Юліанівна

к.ф.-м.н.

-

Науковий співробітник

26

Осика Оксана Богданівна 

к.ф.-м.н.

-

Молодший науковий співробітник

27

Казанцева Лілія Вікторівна

к.ф.-м.н.

-

Науковий співробітник

28

Коваленко Наталія Сергіївна

к.ф.-м.н.

-

Молодший науковий співробітник

29

Данилевський Василь Олексійович

к.ф.-м.н.

-

Науковий співробітник

30

Іващенко Ганна Юріївна

к.ф.-м.н.

-

Молодший науковий співробітник

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р.

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Чисельність зайнятих у діяльності наукової школи: 56 науковців. Щорічно школа випускає 10 студентів та 4 аспірантів. За час існування школи захищено 76 кандидатських та 17 докторських дисертацій. Наукові дослідження представників школи є загальновизнаними й відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки в Україні, а саме: підрозділам 1.4.9.2. Фізика Сонця та Сонячної системи, 1.4.9.4. Астрофізика високих енергій та будова Всесвіту, 1.4.9.5. Астрономічне та космічне приладобудування розділу 1.4.9. Астрофізика, астрономія, радіоастрономія Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 роки затверджених Міністерством освіти і науки України та Національною акдемією наук України ( Наказ №1066/609 від 26.11.2009). Результати діяльності школи зумовили створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб. Популярність школи визначається високим рівнем наукових досліджень, а також високим рівнем підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що характеризується стійкістю традицій і спадкоємністю поколінь в ході свого розвитку і підготовки наукових кадрів.

7. Місце у світовій науці.

Більше половини публікацій виходять в закордонних, рейтингових виданнях. 15 співробітників є членами Міжнародного астрономічного союзу, 16 – Європейського астрономічного товариства. За видатні досягнення ЮНЕСКО оголосила 2005 рік роком С.К. Всехсвятського.

Затверджено вченою радою факультету (інституту) «_24__»__09____2013р.

Докладний опис школи


Дослідження космічних об’єктів астрономічними методами.

 

Становлення сучасних основних наукових напрямів обсерваторії та створення наукової школи відбулися у 1939 р. з обранням на посаду директора обсерваторії та завідувача кафедрою астрономії професора С.К.Всехсвятського (1905-1984), видатного астронома, автора багатьох оригінальних ідей щодо небесних тіл та їх еволюції. Всехсвятський започаткував нові напрями досліджень: вивчення фізичних процесів у сонячній атмосфері і їх вплив на геофізичні явища та вивчення комет як індикаторів сонячної активності. У 1956-1957 рр., у зв'язку з проведенням Міжнародного геофізичного року, було побудовано дві заміські спостережні станції та розпочались дослідження метеорів фотографічним та радіолокаційним методами. З 1960-го року в Університеті під керівництвом доц. О.Т.Несмяновича (1931-1976) розвинулися дослідження з радіоастрономії, а з 1971-го дослідження навколоземного космічного простору через активні космічні експерименти, які стали базою і для приладобудування: супутниковий коронограф (О.С.Попов, 1978), бортовий ультрафіолетовий спектрофотометр БУФС (Д.О.Андрієнко, В.М.Ващенко та ін., 1984) та бортовий фотометр в проекті "АПЕКС" (В.М.Івченко, В.П.Лапчук, 1991). У 1972-1987 рр. посаду директора обсерваторії займає П.Р.Романчук (1921-2008), який продовжує започатковані С.К.Всехсвятським дослідження сонячної циклічності та сонячно-земних зв’язків. В цей час відбувається зміцнення матеріальної бази обсерваторії та розвиток нових наукових напрямів (прогнозування сонячної активності, теоретичні та експериментальні дослідження магнітних полів, дослідження змін в атмосфері Сонця у зв’язку зі спалахами, впливу сонячної активності на погодні явища).

Велику роль у становленні сучасного напрямку досліджень у галузі релятивістської астрофізики зіграв д.ф.-м.н. А.В.Манджос (1942-1997). Зокрема він започаткував теоретичні дослідження проблем гравітаційного лінзування, сприяв появі досліджень з великомасштабної структури Всесвіту та космології. Новий сучасний напрямок астрономічних досліджень – астрофізика високих енергій – з'явився в Обсерваторії у 2001 р., коли посаду директора Обсерваторії обійняв д.ф.-м.н. Гнатик Б.І.

Загалом відомими представники наукової школи є С.К. Всехсвятський, О.Ф.Богородський, І.С. Астапович, М.Я. Коцаренко, Д.П. Андрієнко, М.І. Дзюбенко, О.Т. Несмянович, А.В.Манджос, В.В. Тельнюк-Адамчук,  П.Р. Романчук, В.Г. Кручиненко, К.І. Чурюмов,  В.М. Івченко, Г.П. Міліневський, В.І.Жданов.

Наразі науковий керівник школи – Івченко Василь Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор. Школа фундаментально-наукового спрямування. Чисельність зайнятих у діяльності наукової школи: 56 науковців та викладачів. Основними напрями наукових досліджень школи є: астрометричні дослідження, координатно-часове забезпечення науки та практичних потреб країни; фізика Сонця та навколоземного космічного простору, сонячно-земні зв'язки; фізика та динаміка малих тіл Сонячної системи; релятивістська астрофізика, космологія, позагалактична астрономія; фундаментальні та прикладні дослідження з використанням космічних апаратів.

Популярність школи визначається високим рівнем наукових досліджень, а також високим рівнем підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що характеризується стійкістю традицій і спадкоємністю поколінь в ході свого розвитку і підготовки наукових кадрів. Так зараз щорічно школа випускає 10 студентів та 4 аспірантів. За час існування школи захищено 76 кандидатських та 17 докторських дисертацій.

Наукові дослідження представників школи є загальновизнаними й відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки в Україні, а саме:  підрозділам 1.4.9.2. Фізика Сонця та Сонячної системи, 1.4.9.4. Астрофізика високих енергій та будова Всесвіту, 1.4.9.5. Астрономічне та космічне приладобудування розділу 1.4.9. Астрофізика, астрономія, радіоастрономія «Основних  наукових   напрямів   та   найважливіших проблем   фундаментальних   досліджень   у   галузі  природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 роки» затверджених  Міністерством освіти і науки України та Національною академією наук України ( Наказ №1066/609 від 26.11.2009). Так у 1955-1957 рр. розроблено нову концепцію динамічної сонячної корони, що вказувала на існування регулярного потоку плазми від Сонця. Вона передувала теорії "сонячного вітру" Паркера і була по суті першим варіантом такої теорії. Передбачено існування кільцевих утворень навколо планет-гігантів, вулканічної діяльності на їх супутниках (1960), які підтверджено спостереженнями з борту космічних апаратів. Відкрито дві нових комети (1959 – Чурюмова-Герасименко, 1986 – Чурюмова - Солодовникова). Також міжнародного визнання набули: дослідження з визначення висот полярних сяйв та динаміки авроральних дуг в період проведення Міжнародного полярного року (1957-1958 рр.), результати яких стали класичними; роботи з реєстрації штучних полярних сяйв, виявлення навколоракетного світіння іоносфери і розвиток концепції пучково-плазмового розряду; виявлення та дослідження явища довгоживучих штучних хмар в іоносфері. Розроблено узагальнену фізичну модель метеорного явища (1985-1990). Відкрито понад триста нових карликових об'єктів низької поверхневої яскравості – членів Місцевого скупчення. Створено унікальний каталог плоских галактик, на основі якого визначено параметри великомасштабних рухів галактик та структур Всесвіту. Державною премією України в галузі науки і техніки 2008 р. відзначено роботи з діагностики навколоземного космічного простору (Івченко В.М.). Виконано цикли робіт з астрометричного гравітаційного лінзування, побудовано статистичні моделі гравітаційно-лінзових систем (ГЛС) (В.І.Жданов);  ці результати увійшли в роботу, подану від ГАО НАНУ на Державну премію Укрїни в галузі науки і техніки за 2013 р. В 2013 р. підписано низку підготовчих документів щодо співучасті Університету в науковому космічному експерименті «Гамма-400» з Фізичним інститутом Російської академії наук. Проект включено у Державну Програму України з космічних досліджень. Проводиться робота з НДІ ядерної фізики Московського Державного університету та Лабораторією ядерних проблем Об’єднаного інституту ядерних досліджень (ЛЯП ОІЯД) Дубна, в рамках співучасті в наукових космічних експериментах «Ломоносов», «КЛПВЭ». За минулі роки в активі школи – дослідження з картографії місцевого Всесвіту, виконаних в рамках міжнародних програм із залученням обладнання провідних обсерваторій світу (зокрема, з використанням Космічного телескопу Габбла), в результаті визначено розподіл маси в околі нашої Галактики. Значний внесок астрономів університету в освоєння української антарктичної станції “Академік Вернадський”.

Школа активно розвиває інноваційні наукових досліджень. Так проводиться робота по впровадженню нових інструментів та методик в практику астрономічних спостережень та астрономічної освіти. В 2007 р. запущений в дію і проводить спостереження автоматизований Київський інтернет-телескоп. Розроблено методику дослідження забрудненості атмосфери з використанням сонячного горизонтального телескопу. Розроблено супутникові коронограф, ультрафіолетовий спектрофотометр та бортовий фотометр в проекті "АПЕКС".

Загалом більше половини публікацій представників школи виходять в закордонних, рейтингових виданнях. 15 співробітників є членами Міжнародного астрономічного союзу, 16 – Європейського астрономічного товариства. За видатні досягнення ЮНЕСКО оголосила 2005 рік роком С.К. Всехсвятського.

Діяльність школи зумовила створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.

 

 

 
Факультет:  Астрономічна обсерваторія

Повернутися до списку

Анонс подій

15.12.2022
Оголошено конкурс програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» (NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY)
Програма НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS) посилює цивільну науку та технології для вирішення нових викликів у сфері безпеки та їх впливу на міжнародну безпеку. детальніше...
15.12.2022
ПОЛЬСЬКА ТА АМЕРИКАНСЬКА АКАДЕМІЇ НАУК ОГОЛОСИЛИ ПРОГРАМУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ УКРАЇНЦІВ
Довгострокова програма підтримки українських науково-дослідницьких груп у Польській академії наук (PAS), яка здійснюється у співпраці з Національною академією наук США (NAS) за підтримки зовнішніх партнерів. детальніше...
15.11.2022
Марафон_KNU: Об'єднані наукою
Запрошуємо Вас взяти участь у науковому Марафоні_KNU: Об'єднані наукою, приуроченого до Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку, який відбудеться  15-25 листопада 2022 року в офлайн форматі на території головного корпусу Університету детальніше...
14.11.2022
Конкурс науково-технічних розробок за державним замовленням на 2023-2024 роки
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 2023 році коштом державного бюджету детальніше...
11.11.2022
Конкурс проєктів досліджень та розробок молодих учених
Міністерство освіти і науки України оголосило щорічний конкурс проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених детальніше...
18.10.2022
Pre-accelerator in Ukraine powered by EIT Jumpstarter
Ви український інноватор, який має ідею, аби запустити свій бізнес? Тоді запрошуємо взяти участь у Pre-accelerator in Ukraine — powered by EIT Jumpstarter детальніше...
Всі події