«Фізіологія травлення»

1. Назва наукової школи: «Фізіологія травлення»

2. Дійсний науковий керівник (и) школи: д.б.н., проф., лауреат державної премії в галузі науки і техніки Берегова Тетяна Володимірівна

3. Дата і місце заснування (на базі якої організації): наукова школа заснована на базі «Науково-дослідного інституту фізіології імені Петра Богача».

4. Засновник (ки) наукової школи: академік Богача Петро Григорович

5. Науковий потенціал* 5 докторів наук, 11 кандидатів наук.

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Наукова

ступінь

Вчене звання

Посада

1

Берегова Тетяна Володимірівна*

д.б.н.

професор

Завідувач НДЛ «Фармакології і експериментальн-ої патології»

2

Фалалєєва Тетяна Михайлівна*

д.б.н.

-

Старший науковий співробітник

3

Янчук Петро Іванович*

д.б.н.

Старший науковий співробітник

Завідувач відділу фізіології кровообігу

4

Весельський Станіслав Павлович*

д.б.н.

Старший науковий співробітник

Завідувач відділу загальної фізіології

5

Гройсман Семен Давидович

д.б.н.

професор

-

6

Харченко Микола Михайлович

к.б.н.

Старший науковий співробітник

-

7

Цирюк Олена Іванівна*

к.б.н.

-

Науковий співробітник

8

Штанова Лідія Яківна*

к.б.н.

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

 

9

Савченко Юлія Олександрівна*

к.б.н.

-

Молодший науковий співробітник

10

Дзюбенко 

Наталія Волод-имірівна*

к.б.н.

-

Молодший науковий співробітник

11

Прибитько Ірина Юріївна*

к.б.н.

-

Молодший науковий співробітник

12

Головинська Юлія Юріівна*

к.б.н.

-

Провідний інженер

13

Горенко Зоя Анатоліївна*

к.б.н.

-

Науковий співробітник

14

Червінська Тетяна Миколаївна*

к.б.н.

-

Провідний інженер

15

Чижанська Наталія Василівна

к.б.н.

-

-

16

Комаренко Віктор Іванович*

к.б.н.

Доцент

Доцент кафедри фізіології людини і тварини

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р.

6. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Пріоритетним напрямком досліджень науковців школи є встановлення механізмів нервової та гуморальної регуляції моторно-евакуаторної і секреторної функцій шлунково-кишкового тракту, шлункової секреції, транспорту води та електролітів в товстій кишці та пошук методів корекції порушених функцій. Важливим напрямком досліджень є вивчення механізмів виразкоутворення та репарації, розвитку передпухлинних станів в слизовій оболонці шлунка та товстої кишки та розробка методів їх профілактики. Розроблені у відділі методи профілактики та лікування ряду гастроентерологічних хвороб впроваджені в клінічну практику, що підтверджено численними патентами та актами впроваджень. За наукові досягнення співробітники відділу нагороджені преміями міжнародного фонду Дж. Сороса, Європейського гастроентерологічного товариства, рядом відзнак та 2 щорічними преміями Президента для молодих вчених.

Популярність наукової школи підтверджується потужним науковим потенціалом (доктори, кандидати наук), які продовжують науково-дослідні роботи за напрямками школи як в межах нашої держави, так і за кордоном.

7. Місце у світовій науці

Школа займає чільне місце у світовій науці і є визнаною. Свідченням чого є залучення вчених школи до роботи міжнародних конференцій та міжнародних грантів. На даний час виконуються наступні спільні міжнародні проекти:

· Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CREST) - програма «Співробітництва в науково-технічних дослідженнях та освіти (СНТДО)»

· Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова – програма «Проведення проблемно-орієнтованих пошукових досліджень і створення науково-технічного доробку з удосконаленням методів терапії виразкових патологій шлунково-кишкового тракту»

Лише за останні 10 років отримано більше 10 грантів для участі у міжнародних конференціях.

8. Міжнародні зв’язки.

Наукові дослідження проведені спільно з вченими ряду науково-дослідних закладів: США (Відділ патології університету Каліфорнія-Ірвайн; Каліфорнійський університет в Лос-Анжелесі), Німеччина (Університет ім. Фрідріха-Александра, м. Ерланген та Нюрнберг), Росія (Інститут експериментальної медицини, м. Санкт-Петербург; Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, м. Москва).

Затверджено вченою радою ННЦ «Інститут біології» «17» вересня 2013р.

Докладний опис школи

НДЛ «Фармакології і експериментальної патології», відділення біологічних та біомедичних технологій

 

1.     Назва наукової школи:«Фізіологія травлення»

2.     Дійсний науковий керівник (и) школи: д.б.н., проф., лауреат державної премії в галузі науки і техніки Берегова Тетяна Володимірівна

3.     Дата і місце заснування (на базі якої організації): наукова школа заснована на базі «Науково-дослідного інституту фізіології імені Петра Богача».

4.     Засновник (ки) наукової школи: академік БогачаПетро Григорович

5.     Науковий потенціал* 

 

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Наукова

ступінь

Вчене звання

Посада

1

Богач Петро

Григорович

д.б.н.

професор,

академік Академії наук УРСР

 

2

Косенко

Анатолій

Федорович

 

 

д.б.н.

професор

 

3

Гройсман Семен Давидович

 

д.б.н.

професор

-

4

Лященко Петро Сергійович

 

д.б.н.

старшийнауковийспівробітник

 

5

Цибенко Всеволод

Олексійович

 

д.б.н.

професор

 

6

Масюк Анатолій Іванович

 

д.б.н.

професор

 

7

Коршак

Олександр

Леонтійович

 

д.б.н.

старшийнауковийспівробітник

 

8

Берегова Тетяна Володимірівна*

 

 

д.б.н.

професор

завідувач НДЛ «Фармакології і експерименталь-ноїпатології» ННЦ «Інститут біології»

9

ФалалєєваТетяна Михайлівна*

д.б.н.

-

старший науковий співробітник

НДЛ «Фармакології і експерименталь-ноїпатології» ННЦ «Інститут біології»

10

Янчук Петро Іванович*

д.б.н.

старшийнауковийспівробітник

завідувач відділу фізіології кровообігу НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»

11

ВесельськийСтаніслав Павлович*

 

д.б.н.

старшийнауковийспівробітник

завідувач відділу загальної фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»

12

Толстанова

Ганна

Миколаївна*

д.б.н.

доцент

кафедра біохімії ННЦ «Інститут біології»

13

Гушинець

Галина

Петрівна

 

к.б.н.

старшийнауковийспівробітник

 

14

Губкін

Володимир

Андрійович

 

к.б.н.

старшийнауковийспівробітник

 

15

Кожевникова

Лідія

Олексіїївна

 

к.б.н.

старшийнауковийспівробітник

 

16

Добровольська

Зоя Олександрівна

 

к.б.н.

старшийнауковийспівробітник

 

17

Хоменко Тетяна Антонівна

 

к.б.н.

 

 

18

Харченко Микола Михайлович

 

к.б.н.

старшийнауковийспівробітник

-

19

Красільщиков

Констянтин

Борисович

 

к.б.н.

 

 

20

Каревіна

Тетяна

Григорівна

 

к.б.н.

 

 

21

Штанова Лідія Яківна*

к.б.н.

 

 

 

-

 

старший науковий співробітниквідділу загальної фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»

22

Горенко Зоя Анатоліївна*

к.б.н.

-

старший науковий співробітник відділу загальної фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»

23

Цирюк Олена Іванівна*

к.б.н.

-

науковий співробітник

24

Лященко

Тарас Петрович*

к.б.н.

 

 

доцент

доцент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології»

25

Комаренко Віктор Іванович*

к.б.н.

доцент

доцент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології»

26

Пасічніченко

Олег Михайлович*

к.б.н.

доцент

доцент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології»

27

Вірченко

Світлана

Борисівна

к.б.

 

 

28

Решетнік Євдокія Миколаївна*

к.б.н.

 

науковий співробітник відділу загальної фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача

29

Лук»яненко

Ірина Анатоліївна

к.б.н.

доцент

 

30

Долгова

Олена

Миколаївна

к.б.н.

доцент

 

31

Масюк

Тетяна Володимирівна

к.б.н.

 

 

32

Карбовська Людмила Сергіївна*

к.б.н.

 

асистент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології»

33

Савченко Юлія Олександрівна*

к.б.н.

-

молодший науковий співробітник НДЛ «Фармакології і експерименталь-ноїпатології» ННЦ «Інститут біології»

34

Дзюбенко 

Наталія Волод-имірівна*

к.б.н.

-

молодший науковий співробітник НДС «Мембранології і цитології» ННЦ «Інститут біології»

35

Прибитько Ірина Юріївна*

к.б.н.

-

молодший науковий співробітник НДЛ «Фармакології і експерименталь-ноїпатології» ННЦ «Інститут біології»

36

Головинська Юлія Юріівна*

к.б.н.

-

провідний інженер НДЛ «Фармакології і експерименталь-ноїпатології» ННЦ «Інститут біології»

37

Червінська Тетяна Миколаївна*

к.б.н.

-

провідний інженер НДЛ «Фармакології і експерименталь-ноїпатології» ННЦ «Інститут біології»

38

Чижанська Наталія Василівна

к.б.н.

-

-

39

Бондзик

Олена

Володимирівна

к.б.н.

 

 

40

Грінченко Ольга

Анатоліїївна*

к.б.н.

 

молодший науковий співробітник відділу фізіології кровообігу НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»

41

Мороз

Олеся Федорівна

к.б.н.

 

 

42

Можеїтова

Олександра

Арнольдівна

к.б.н.

 

 

43

Цапенко

Петро

Костянтинович*

к.б.н.

 

молодший науковий співробітник відділу загальної фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології»

 

44

Латишенко

Людмила

Анатоліївна

к.б.н.

 

 

 

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р.

 

 

Започаткована видатним українським вченим доктором біологічних наук, професором, академіком Академії наук УРСР Петром Григоровичем Богачем, школа є провідним в Україні та знаним у світі центром фундаментальних та прикладних досліджень функціонування органів системи травлення. Основними науковими напрямами, що склалися в рамках наукової школи, є встановлення механізмів нейро-гуморальної регуляції моторної діяльності шлунково-кишкового тракту, шлункової секреції, транспорту води та електролітів в товстій кишці, зовнішньосекреторної функції печінки, кровообігу та кисневого гомеостазу в печінці. Важливим напрямком досліджень є вивчення механізмів виразкоутворенняі репарації, розвитку передпухлинних станів в слизовій оболонці шлунка і товстої кишки та розробка нових методів їх профілактики та лікування.

Розроблена Богачем П.Г. та його учнем Косенком А.Ф. принципово нова методика хронічних багатополюсних електродів у гіпоталамус дала можливість дослідити роль різних його структур у регуляції салівації та шлункового сокоутворення, моторної діяльності шлунка, тонкого і товстого кишечника, зовнішньосекреторної функції підшлункової залози і печінки, всмоктування в тонкій кишці. Результатами фундаментальних досліджень ролі блукаючих нервів та окремих його гілок в регуляції шлункової секреції та моторно-евакуаторної функції травного тракту стали розробки нових антивиразкових операцій, впроваджених в клінічну практику. Значний внесок було зроблено у з’ясування фізіологічних механізмів дії факторів ендотеліального походження, аутокоїдів та інших біологічно-активних речовин на ворітні та печінкові вени, кисневий і термобаланс, жочосекреторну функцію печінки та на кровообіг і секреторні процеси в шлунку, на ураження та цитопротекцію в слизових оболонках шлунка та товстої кишки. Вивчення ролі мікробіоценозів різних біотопів травної системи у забезпеченні цілісності структурно-функціонального стану травного тракту дозволило розробити методичні рекомендації щодо профілактики і лікування найпоширеніших гастроентерологічних захворювань з включенням у стандартні схеми вітчизняних мультипробіотиків.

Представниками наукової школи видано у 1970 - 2013 рр. більше 10 монографій, більше 3000 наукових статей, в тому числі за кордоном. Щорічно здійснюється до 15 опоновань докторських та кандидатських дисертацій. Науковці є членами ряду наукових журналів, зокрема «Journalof Pre-Clinical andClinicalResearch», «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології», «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», «Вісник Київського національного університету імені тараса Шевченка. Біологія».

 

Розроблені у відділі методи профілактики та лікування ряду гастроентерологічних хвороб впроваджені в клінічну практику, що підтверджено численними патентами та актами впроваджень. За наукові досягнення співробітники відділу нагороджені преміями міжнародного фонду Дж. Сороса, Європейського гастроентерологічного товариства, рядом відзнак та 2 щорічними преміями Президента для молодих вчених.
Популярність наукової школи підтверджується потужним науковим потенціалом, які продовжують науково-дослідні роботи за напрямками школи як в межах нашої держави, так і за кордоном
. Школа займає чільне місце у світовій науці і є визнаною. Свідченням чого є залучення вчених школи до роботи міжнародних конференцій та міжнародних грантів. В свою чергу науковці школи на регулярній основі проводять міжнародні конференції, в яких беруть участь найвідоміші у світі вчені в галузі експериментальної гастроентерології. На даний час разом з Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносовавиконується міжнародний проект «Проведення проблемно-орієнтованих пошукових досліджень і створення науково-технічного доробку з удосконаленням методів терапії виразкових патологій шлунково-кишкового тракту». Успішним було виконання проекту, що фінансувався Фондом цивільних досліджень та розвитку США (CREST).

Лише за останні 10 років отримано більше 10 грантів для участі у міжнародних конференціях.Наукові дослідження проведені спільно з вченими ряду науково-дослідних закладів: США (Відділ патології університету Каліфорнія-Ірвайн; Каліфорнійський університет в Лос-Анжелесі), Німеччина (Університет ім. Фрідріха-Александра, м. Ерланген та Нюрнберг), Росія (Інститут експериментальної медицини, м. Санкт-Петербург; Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, м.Москва).

Наукова школа є кузнею кадрів для університету та України в цілому. Щороку захищається до 5 дисертацій за напрямком школи. За час існування школи захищено 4 дисертації громадянами іноземних країн.               Досягнення наукової школи високо оцінені науковою спільнотою. У 2012 р. за цикл наукових праць «Механізми функціонування системи органів травлення» колектив авторів Остапченко Л.І., Берегова Т.В., Поляченко Ю.В., Суходоля А.І., Толстанова Г.М., Фалалєєва Т.М., Цвіліховський М.І., Грищенко В.А., Калачнюк Л.Г., Любецька Т.В., серед яких троє належать до наукової школи, одержали Державну премію України в галузі науки і техніки.

 

 


Факультет:  ННЦ «Інститут біології»

Повернутися до списку

Анонс подій

15.12.2022
Оголошено конкурс програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» (NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY)
Програма НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS) посилює цивільну науку та технології для вирішення нових викликів у сфері безпеки та їх впливу на міжнародну безпеку. детальніше...
15.12.2022
ПОЛЬСЬКА ТА АМЕРИКАНСЬКА АКАДЕМІЇ НАУК ОГОЛОСИЛИ ПРОГРАМУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ УКРАЇНЦІВ
Довгострокова програма підтримки українських науково-дослідницьких груп у Польській академії наук (PAS), яка здійснюється у співпраці з Національною академією наук США (NAS) за підтримки зовнішніх партнерів. детальніше...
15.11.2022
Марафон_KNU: Об'єднані наукою
Запрошуємо Вас взяти участь у науковому Марафоні_KNU: Об'єднані наукою, приуроченого до Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку, який відбудеться  15-25 листопада 2022 року в офлайн форматі на території головного корпусу Університету детальніше...
14.11.2022
Конкурс науково-технічних розробок за державним замовленням на 2023-2024 роки
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 2023 році коштом державного бюджету детальніше...
11.11.2022
Конкурс проєктів досліджень та розробок молодих учених
Міністерство освіти і науки України оголосило щорічний конкурс проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених детальніше...
18.10.2022
Pre-accelerator in Ukraine powered by EIT Jumpstarter
Ви український інноватор, який має ідею, аби запустити свій бізнес? Тоді запрошуємо взяти участь у Pre-accelerator in Ukraine — powered by EIT Jumpstarter детальніше...
Всі події