«Геофізика»

1. Назва наукової школи: «Геофізики» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2. Дійсний науковий керівник школи: Професор Вижва Сергій Андрійович, проректор з наукової роботи Київського національного університету, завідувач кафедри геофізики, доктор геологічних наук

3. Дата і місце заснування: Наукова школа заснована на геологічному факультеті Київського університету в 1944 році.

4. Засновники наукової школи. Фундаторами школи можна вважати акад. АН УРСР В.О.Сельського (1883-1951 рр.) та проф. В.М.Головцина (1905-1968 рр.).

 1. Науковий потенціал Відомі представники школи, які в свій час працювали в університеті:

доктори наук – Балабушевич І.А., Ю.В.Тимошин, К.О.Гура, А.А.Гроза, Коболєв В.П. та інші

кандидати наук – М.Ф.Скопіченко, Коровніченко Є.Г., Є.І.Антонюк, Лісний Г.Д., А.В.Сухорада, М.І.Гузій, Бірдус С.О., Серга А.Ю., Храпак В.В. та інші.

Представники школи, які на 1.09.2013р працюють в університеті:

 Науковий потенціал* 11 докторів наук, 16 кандидатів наук.

п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Наукова

ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Вижва Сергій Андрійович

д.геол.н.

Професор

Проректор з наукової роботи

2.

Продайвода Георгій Трохимович

д.ф.-м.н.

Професор

Професор

3.

Толстой Михайло Іванович

д.геол.-мін.н.

Професор

Провідний  науковий співробітник

4.

Курганський Валерій Микитович

д.геол.н.

Професор

Професор

5.

Якимчук Микола Андрійович

д.ф.-м.н.

Професор

Завідувач кафедри

6

Карпенко Олексій Миколайович

д.геол.н.

Професор

Завідувач кафедри

7

Маслов Борис Петрович

д.ф.-м.н.

Старший науковий співробітник

Професор

8

Бахмутов Володимир Гергійович

д.геол.н.

Старший науковий співробітник

Професор

9

Бурахович  Тетяна Константинівна

д.геол.н.

Старший науковий співробітник

Професор

10.

Орлюк Михайло Іванович

д.геол.н.

Старший науковий співробітник

Професор

11.

Трипільський Олександр Андрійович

д.г.-м.н.

Старший науковий співробітник

Професор

12.

Рева Микола Васильович

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

13.

Онищук Іван Іванович

к.геол.н.

Старший науковий співробітник

Завідувач НДЛ

14.

Безродна Ірина Миколаївна

к.геол.н.

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

15.

Віршило Іван вікторович

к.геол.н.

Доцент

Доцент

16.

Грищук Павло Іванович

к.геол.н.

Доцент

Доцент

17

Тішаєв Іван Васильович

к.ф.-м.н.

Доцент

Доцент

18.

Кендзера Олександр Володимирович

к.ф.-м.н.

Старший науковий співробітник

Доцент

19.

Безродний Дмитро Анатолійович

к.геол.н.

 

Доцент

20.

Костенко Наталія Валентинівна

к.геол.н

 

Завідувач  НДС

14.

Демидов Всеволод Кирилович

к.ф.-м.н.

 

Асистент

21.

Кузьменко Павло Миколайович

к.геол.н.

 

Асистент

22.

Тищенко Андрій Павлович

 

к.геол.н.

 

Асистент

23.

Бондар Ксенія Михайлівна

к.геол.н.

 

Докторант

24

Меньшов Олександр Ігорович

к.геол.н.

 

Науковий співробітник

25

Шабатура Олександр Вікторович

к.геол.н

 

Науковий співробітник

26

Онищук Віктор Іванович

к.геол.н.

 

Асистент

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р. 

 1. Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Загальна кількість представників школи на 1.09.2013 становить 17 докторів та 48 кандидатів наук.

Основні досягнення наукової школи відомі в багатьох галузях геофізики:

o теоретичні і прикладні проблеми електромагнітних досліджень земних надр, в цьому напрямку розроблено фундаментальні питання теорії геоелектрики, відкрито нові методи електрозондувань, способи аналізу нестаціонарних електромагнітних полів, методики практичного застосування теорій при геологічному картуванні та пошуках корисних копалин;

o сейсмоакустика, що включає теоретичні і прикладні наукові дослідження в галузі інтерпретації матеріалів сейсморозвідки, розробки новітніх акустичних приладів, методів, методик та автоматизованих систем обробки даних петрофізики, математичне моделювання акустичних і пружних параметрів при вивченні геологічного середовища;

o геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища, де виділяються напрямки розробки теорії, методик та методів контролю та прогнозу геологічних процесів та стану геологічного середовища;

o геофізичні дослідження свердловин, що включає розробку технологій та апаратури, що призначені для оперативного дослідження порід в процесі буріння та розробку методів інтерпретації даних ГДС з метою діагностики та прогнозу перспективності складнопобудованих колекторів нафти і газу.

o гравімагнітні геофізичні дослідження при пошуках корисних копалин і вивченні верхньої частини розрізу, які об’єднують розробку геофізичних методик при дослідженні гірських порід, ґрунтового покриву та археологічних об’єктів, розробку методик і програм інтерпретації граві-магнітних даних, обробку геофізичних даних при інженерно-геологічних і геоекологічних роботах;

o прикладна петрофізика, що включає вивчення кількісних закономірностей розподілу фізичних характеристик гірських порід для встановлення їх генезису, умов утворення, оцінки їх перспективності при пошуках металічних та неметалічних корисних копалин.

Постійно в рамках вказаних напрямків представники школи проводили дослідження з держбюджетних і госпдоговірних тем. За результатами діяльності школи надруковані численні монографії, підручники, посібники, наукові статті, захищено патенти.

6. Місце у світовій науці.

Сьогодні наукова школа відома у всьому світі: представники школи мають міжнародні наукові публікації, беруть участь у міжнародних конференціях та форумах, проходять стажування в провідних наукових установах світу; на базі геологічного факультету організуються міжнародні конференції, зустрічі з відомими вченими в галузі теоретичної і прикладної геофізики світу.

Представники школи мають державні нагороди, обрані членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств, є експертами в державних структурах, мають десятки патентів, монографій, сотні статей.

 1. Міжнародні зв’язки.

Співробітниками університету, які входять до складу школи, на даний час підписано договори про наукове співробітництво з зарубіжними виробничими та навчальними установами, підтримуюються тісні контакти з професійними світовими організаціями і компаніями, що відіграють провідні ролі на світовому ринку у геологічній галузі, зокрема, з:

 • Російської Академією наук,
 • Академією наук Абхазії,
 • Російським фондом гуманітарних досліджень (РГНФ),
 • Інститутом геологічних наук НАН Азербайджану,
 • Інститутом геофізики Чеської Академії наук,
 • Інститут геофізики Польської Академії наук,
 • такими професійними осередками, асоціаціями як SEG, SPE, EAGE, AAPG,
 • Міжнародною Асоціацією Геомагнетизму та Аерономії,
 • Міжнародним університетом природи, спільноти та людини (м.Дубно, Россія)
 • Інститутом геохімії імені А.П. Виноградова СВ РАН (м. Іркутськ, РФ);
 • Інститутом геології та геохронології докембрію РАН (м. Санкт-Петербург, РФ);
 • Інститутом фізики Землі РАН імені О.Ю. Шмідта (м. Москва, РФ);
 • Інститутом мінералогії, геохімії та кристалохімії рідкісних елементів РАН (м. Москва, РФ);
 • Всеросійським науково-дослідним інститутом мінеральної сировини імені М.М. Федоровського (м. Москва, РФ);
 • Всеросійським науково-дослідним геологічним інститутом імені А.П. Карпінського (м. Санкт-Петербург, РФ);
 • Інститутом геології рудних родовищ, петрографії, мінералогії і геохімії РАН (м. Москва, РФ);
 • Інститутом геології Карельського наукового центру РАН (м. Петрозаводськ, РФ);
 • Інститутом геологічних наук Вірменської Академії наук (м. Єреван, Республіка Вірменія);
 • Університетом Коменського (Братиславський університет) (м. Братислава, Словаччина);
 • Брненським університетом імені Масарика (м. Брно, Чеська Республіка);
 • Дебреценським університетом (м. Дебрецен, Угорщина) та ін.,

нафтогазовими компаніями Shlumberger, Shell, Paradigm, CGG Veritas, SeismicMicroTechnology, компанією Exxon Mobil та інш.

Представники школи співпрацюють з іншими вищими навчальними закладами світу в сфері підвищення рівня науково-дослідної роботи на факультеті, зокрема, сприяння підтримці угод про співробітництво в сфері освіти і науково-практичної діяльності з:

· Московським Державним Університетом ім. Ломоносова,

· Санкт-Петербурзьким Державним університетом,

· Тюменським нафтогазовим університетом,

· Державною освітньою установою професійної освіти Московської області «Международный университет природы, общества и человека «Дубна» (Росія);

· Карагандинським технічним університетом,

· Університетами Астани та Усть-Каменогорська, (Казахстан);

Затверджено вченою радою геологічного факультету «10» вересня 2013р.


Докладний опис школи

Підписи до фото

Засновники школи:

акад. АН УРСР В.О.Сельський проф. В.М.Головцин

Найвідоміші представники сучасної школи:

проф. Г.Т.Продайвода проф. С.А.Вижва проф. В.М.Курганський профТолстой М.І.


Сучасні представники та учні школиФакультет:  Геологічний факультет

Повернутися до списку

Анонс подій

03.10.2023
Спільний конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Українсько-швейцарські спільні дослідницькі проєкти: Конкурс 2023»
Національний фонд досліджень України (НФДУ) разом з Швейцарським національним науковим фондом (SNSF) запускає спільний конкурс проєктів. Однією з цілей конкурсу є підтримка дослідницької діяльності в Україні та зменшення відтоку мізків з країни. детальніше...
02.10.2023
Грантові можливості для науковців від CRDF Global
Конкурс мікрогрантів для публікації наукових статей у рецензованих міжнародних журналах та конкурс грантів для участі у конференціях
детальніше...
22.09.2023
Другий конкурс проєкних пропозицій Програми Дунайського регіону
2 жовтня стартує новий конкурс проєктних заявок Danube Region Programme: Danube Region Programme Second Call for Proposals детальніше...
20.09.2023
Перший воркшоп "Green Energy Technologies for the Future"
Захід розпочнеться 21 вересня 2023 р. об 11:00 за київським часом в рамках співпраці між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Лотарингії детальніше...
08.09.2023
Навчання щодо океанічних і прибережних даних
За інформацією Постійного представництва України при ЮНЕСКО, Індійський національний центр океанографічних інформаційних послуг запрошує на навчання щодо океанічних і прибережних даних. детальніше...
04.09.2023
Грантові можливості від Swedish Institute
Наразі наявні відкриті грантові можливості від Swedish Institute:
- SI Baltic Sea Neighbourhood Programme – special call for Ukraine
- SI Baltic Sea Neighbourhood Programme – seed funding
детальніше...
Всі події