«Київська світоглядно-гносеологічна школа»

1. Назва наукової школи: Київська світоглядно-гносеологічна школа

2. Дійсний науковий керівник школи: академік НАН України, доктор філософських наук, професор Конверський Анатолій Євгенович

3. Дата і місце заснування: 60-ті роки ХХ століття, Київський державний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філософії АН УРСР, м.Київ.

4. Засновники наукової школи: академік АН УРСР, член-кореспондент АН СРСР, доктор філософських наук, професор Копнін Павло Васильович; академік АН УРСР, член-кореспондент АН СРСР, доктор філософських наук, професор Шинкарук Володимир Іларіонович

5. Науковий потенціал *: 29 докторів наук, 44 кандидатів наук.

№ п/п

Прізвище, ім’я по- батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

1.

Конверський Анатолій Євгенович

Доктор філософських наук

Академік НАН України, професор

Декан філософського факультету

2.

Ярошовець Володимир Іванович

Доктор філософських наук

Професор

Завідувач кафедри історії філософії

3.

Русин Мирослав Юрійович

Кандидат філософських наук

Професор

Завідувач кафедри української філософії і культури

4.

Добронравова Ірина Серафимівна

Доктор філософських наук

Професор

Завідувач кафедри філософії та методології науки

5.

Кушаков Юрій В’ячеславович

Доктор філософських наук

Професор

Провідний науковий співробітник

6.

Панченко Валентина Іванівна

Доктор філософських наук

Професор

Завідувач кафедри етики, естетики і культурології

7.

Прокопов Денис Євгенович

Доктор філософських наук

Професор

Професор кафедри історії філософії

8.

Сидоренко Лідія Іванівна

Доктор філософських наук

Професор

Професор кафедри філософії та методології науки

9.

Харьковщенко Євген Анатолійович

Доктор філософських наук

Професор

Завідувач кафедри релігієзнавства

10.

Цвих Володимир Федорович

Доктор політичних наук

Професор

Завідувач кафедри політології

11.

Шляхтун Петро Панасович

Доктор філософських наук

Професор

Завідувач кафедри політичних наук

12.

Алєксандрова Олександра Василівна

Доктор філософських наук

Професор

Професор кафедри історії філософії

13.

Бугров Володимир Анатолійович

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри історії філософії, Проректор з науково-педагогічної роботи

14.

Кононенко Тарас Петрович

Доктор філософських наук

Доцент

Доцент кафедри історії філософії

15.

Бобошко Наталія Миколаївна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри історії філософії

16.

Хоменко Ірина Вікторівна

Доктор філософських наук

Професор

Професор кафедри логіки

17.

Алексюк Ігор Анатолійович

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри логіки

18.

Колотілова Наталія Андріївна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри логіки

19.

Комаха Лариса Григорівна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри логіки

20.

Щербина Олена Юріївна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри логіки

21.

Крикун Віталій Юрійович

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри логіки

22.

Демірська Інна Олександрівна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри логіки

23.

Чуйко Вадим Леонідович

Доктор філософських наук

Професор

Професор кафедри філософії та методології науки

24.

Білоус Тетяна Миколаївна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри філософії та методології науки

25.

Комар Олена Вікторівна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри філософії та методології науки

26.

Кравчук Андрій Андрійович

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри філософії та методології науки

27.

Петрущенков Сергій Петрович

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри філософії та методології науки

28.

Руденко Ольга Валентинівна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри філософії та методології науки

29.

Огородник Іван Васильович

Доктор філософських наук

Професор

Професор кафедри української філософії і культури

30.

Кривда Наталія Юріївна

Доктор філософських наук

Професор

Професор кафедри української філософії і культури

31.

Вдовиченко Георгій Валерійович

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри української філософії і культури

32.

Огнєва Тетяна Костянтинівна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри української філософії і культури

33.

Погорілий Андрій Олександрович

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри української філософії і культури

34.

Руденко Сергій Валерійович

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри української філософії і культури

35.

Богачов Андрій Леонідович

Доктор філософських наук

Доцент

Доцент кафедри філософії

36.

Кебуладзе Вахтанг Іванович

Доктор філософських наук

Доцент

Доцент кафедри філософії

37.

Приходько Володимир Володимирович

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри філософії

38.

Лактіонова Анна Валеріївна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри філософії

39.

Аболіна Тетяна Георгіївна

Доктор філософських наук

Професор

Професор кафедри етики, естетики і культурології

40.

Єфіменко Віталій Віталійович

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри етики, естетики і культурології

41.

Живоглядова Ірина Вікторівна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри етики, естетики і культурології

42.

Павлова Олена Юріївна

Доктор філософських наук

Доцент

Професор кафедри етики, естетики і культурології

43.

Шинкаренко Олена Василівна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри етики, естетики і культурології

44.

Маслікова Ірина Ігорівна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри етики, естетики і культурології

45.

Лубський Володимир Іонович

Доктор філософських наук

Професор

Професор кафедри релігієзнавства

46.

Конотоп Людмила Григорівна

Доктор філософських наук

Професор

Професор кафедри релігієзнавства

47.

Предко Олена Іллівна

Доктор філософських наук

Професор

Професор кафедри релігієзнавства

48.

Сарапін Олександр Васильович

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри релігієзнавства

49.

Швед Зоя Володимирівна

Доктор філософських наук

Доцент

Доцент кафедри релігієзнавства

50.

Фенно Ірина Миколаївна

Кандидат філософських наук

 

Асистент кафедри релігієзнавства

51.

Титаренко Вадим Анатолійович

Кандидат філософських наук

 

Асистент кафедри історії філософії

52.

Шавріна  Ірина Валентинівна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри релігієзнавства

53.

Пілецький Євген Анатолійович

Кандидат філософських наук

 

Асистент кафедри релігієзнавства

54.

Вілков В’ячеслав Юрійович

Кандидат філософських наук

Доцент

Науковий співробітник

55.

Салтовський Олександр Іванович

Доктор політичних наук

Професор

Професор кафедри політичних наук

56.

Гончарук Валерій Петрович

Кандидат політичних наук

Доцент

Доцент кафедри політичних наук

57.

Кляшторний Микола Данилович

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри політичних наук

58.

Коршук Роман Миколайович

Кандидат політичних наук

Доцент

Доцент кафедри політичних наук

59.

Постригань Григорій Федорович

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри політичних наук

60.

Федорченко Володимир Миколайович

Кандидат політичних наук

Доцент

Доцент кафедри політичних наук

61.

Колюх Валерій Вікторович

Кандидат політичних наук

 

Доцент кафедри політичних наук

62.

Малкіна Ганна Миколаївна

Доктор політичних наук

Доцент

Доцент кафедри політичних наук

63.

Олещук Петро Миколайович

Кандидат політичних наук

 

Асистент кафедри політичних наук

64.

Кирилюк Федір Михайлович

Доктор філософських наук

Професор

Професор кафедри політології

65.

Батрименко Олег Володимирович

Доктор політичних наук

Доцент

Доцент кафедри політології

66.

Неліпа Дмитро Васильович

Доктор політичних наук

Доцент

Завідувач кафедри державного управління

67.

Шульга Марина Андріївна

Доктор політичних наук

Професор

Професор кафедри державного управління

68.

Зубчик Олег Анатолійович

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри державного управління.

69.

Лікарчук Наталія Василівна

Доктор політичних наук

Доцент

Доцент кафедри державного управління

70.

Тукаленко Інна Анатоліївна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри політології

71.

Федірко Іван Павлович

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри політології

72.

Мамчур Ганна Володимирівна

Кандидат політичних наук

 

Асистент кафедри державного управління

73.

Бокал Ганна Василівна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри історії філософії

74.

Труш Тетяна Василівна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри історії філософії

75.

Варениця Ольна Петрівна

Кандидат філософських наук

Доцент

Доцент кафедри історії філософії

*штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р.

6. Сучасний стан наукової школи: Київська світоглядно-гносеологічна школа зараз продовжує свій розвиток на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституті філософії НАН України імені Г.С.Сковороди, на філософських факультетах ВНЗ України, більшість з керівників яких є представниками Київської світоглядно-гносеологічної школи. Наукові розробки Київської світоглядно-гносеологічної школи функціонують у системі філософської та політологічної освіти в Україні, що свідчить про її популярність на сучасному етапі.

7. Місце у світовій науці. Київська світоглядно-гносеологічна школа постає самостійним напрямом марксистської філософії, самостійним напрямом філософії науки, науковим напрямом дослідження історії української філософії.

Міжнародні зв’язки. Київська світоглядно-гносеологічна школа проводить міжнародну співпрацю із провідними науковим установами та ВНЗ країн СНД та дальнього зарубіжжя (Московський державний університет імені М.В.Ломоносова, Інститут філософії РАН, Санкт-Петербурзький державний університет, Університет м.Хельсінкі (Фінляндія), Університет м. Мельбурн (Австралія), Дослідницька лабораторія ВМС США (м. Навал, США), Університет Міссурі (США), Університет м. Амстердам (Нідерланди), Університет м. Берген (Норвегія), Університет м.Бухарест (Румунія), Технічний університет Данії, Університет м.Люнд (Швеція), Університет м.Лодзь (Польща), Інститут філософії Академії наук Чешської Республіки, Університет м.Ржечов (Польща), Університет м. Упсала (Швеція), Ягелонський університет (Польща) та ін..)

Затверджено вченою радою економічного факультету «30» вересня 2013 р.

Докладний опис школи

Київська світоглядно-гносеологічна школа була заснована 60-х роках ХХ ст. у м.Києві на базі Київського державного університет імені Т.Г.Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) та Інституту філософії АН УРСР (нині – Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України).

Засновниками Київської світоглядно-гносеологічної школи вважаються відомі вітчизняні філософи П.В.Копнін та В.І.Шинкарук. Павло Васильович Копнін (1922 - 1971) – доктор філософських наук, професор, академік АН УРСР, член-кореспондент АН СРСР. Закінчив філософський факультет Московського інституту філософії, літератури та мистецтва. Працював завідуючим кафедри філософії АН СРСР, потім завідуючим сектором діалектичного матеріалізму Інституту філософії АН СРСР. У 1958—1962 роках працював завідуючим кафедрами філософії Національного технічного університету (КПІ) та Київського університету. У 1962—1968 роках працює директором Інституту філософії АН УРСР, 1968—1971 роках — директором Інституту філософії АН СРСР, професором філософського факультету Московського державного університету.

Володимир Іларіонович Шинкарук (1928 - 2001) – доктор філософських наук, професор, академік AН УРСР, член-кореспондент АН СРСР (1981), У 1950 р. закінчив філософський факультет Київського університету, від 1951 р. — асистент, старший викладач, доцент кафедри історії філософії, професор (1966), з 1965 р. до 1968 р. – декан філософського факультету Київського університету, директор Інституту філософії АН УPCP (1968), головний редактор журналу «Філософська думка» (1969—71, 1979—89, 1995—2001), заслужений діяч науки і техніки України (1982), голова правління товариства «Знання» (1984—2001).

Відомими представниками Київської світоглядно-гносеологічної школи можна вважаються наступні відомі вітчизняні вчені: Копнін П.В., Шинкарук В.І., Іванов В.П., Яценко А.І., Губерський Л.В., Попович М.В., , Онищенко О.С., Булатов М.О., Конверський А.Є., Табачковський В.Г., Кремень В.Г., Злотіна М.Л., Андрущенко В.П., Добронравова І.С., Лой А.М, Мотренко Т.В., Кушерець В.І. та ін.

Кількість учнів Київської світоглядно-гносеологічної школи сягає більше 1 000 осіб.

Діяльність Київської світоглядно-гносеологічної школи спрямована на вивчення логіки та методології науки, історії української філософії, історії німецької класичної філософії, методологічних проблем історико-філософського пізнання, розробці методологічних засобів відтворення  наукового дослідження як особливо структурованого логічного процесу.

Основні досягнення Київської світоглядно-гносеологічної школи представлені критичним переглядом основоположень марксистсько-ленінської філософії як догматичної системи та розвитку автентичної марксистської філософської концепції, яка б відповідала реальному процесу наукового пізнання, суспільної практики та розвитку системи освіти.  Засновники та представники Київської світоглядно-гносеологічної школи вводять світоглядно-гносеологічну проблематику у систему вітчизняних філософських досліджень, створюють новий напрям в межах вітчизяної філософії.

Основними досягнення Київської світоглядно-гносеологічної школи можна вважати: здійснення дослідження фундаментальних форм мислення та їх функцій у науковому пізнанні (ідея, гіпотеза, теорія, концепція), розробка цілісної концепції логіки та методології науки, започаткування у вітчизняній філософії філософсько-антропологічного напряму досліджень,  створення нової теоретичної моделі аналізу німецької класичної філософії, розроблено нові методологічні підходи до здійснення історико-філософських досліджень у всесвітній та національній формі, засновано напрям історіографії історії філософії, започатковані системні дослідження історії української філософії та культури.

Значення діяльності наукової школи для  сучасного суспільства полягає у тому, що  діяльність Київської світоглядно-гносеологічної школи докорінно трансформує зміст та спрямованість вітчизняних філософських досліджень та філософської освіти 60-90-х рр..ХХ ст., визначає специфіку, зміст та основні форми розвитку філософської та політологічної науки в Україні пострадянської доби, стає основою сучасної моделі філософської та політологічної освіти в Україні.

Київська світоглядно-гносеологічна школа зараз продовжує свій розвиток на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституті філософії НАН України імені Г.С.Сковороди, на філософських факультетах ВНЗ України, більшість з керівників яких є представниками Київської світоглядно-гносеологічної школи. Наукові розробки Київської світоглядно-гносеологічної школи функціонують у системі філософської та політологічної освіти в Україні, що свідчить про її популярність на сучасному етапі.

Київська світоглядно-гносеологічна школа постає самостійним напрямом марксистської філософії, самостійним напрямом філософії науки, науковим напрямом дослідження історії української філософії.

Факультет:  Філософський факультет

Повернутися до списку

Анонс подій

19.01.2022
"Горизонт Європа" для науковців Університету, вебінар 20 січня 2022 року о 16:00
20 січня 2022 року о 16:00 сектор проєктної діяльності НДЧ Університету проведе вебінар з увагою на рамкову програму Горизонт Європа для науковців університету. детальніше...
11.01.2022
Стартував конкурс українсько-ізраїльських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки
З 11 січня до 15 березня 2022 року Міністерство освіти і науки України та Міністерство інновацій, науки і технологій Держави Ізраїль оголошують конкурс спільних науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки.
детальніше...
11.01.2022
14 січня 2022 року о 15:00 вебінар "Горизонт Європа. Як подати проєктну заявку"
Спікер: Іван Кульчицький, Президент ГО Агенція Європейських Інновацій,  керівник НКП “Інформаційні та комунікаційні технології”. В ході заходу будуть представлені основні формальні процедури підготовки і подання проєктної заявки на конкурси програми Горизонт Європа. детальніше...
31.12.2021
Про затвердження переліків проєктів МОН України на 2022 рік
Повідомляємо про затвердження переліку проєктів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок та переліку проєктів молодих вчених детальніше...
15.12.2021
Національний фонд досліджень України за інформаційної підтримки Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України має честь оголосити про комунікаційний захід «Наукова SuperNova»

Національний фонд досліджень України за інформаційної підтримки  Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України має честь оголосити про комунікаційний захід «Наукова SuperNova», який транслюватиметься 20.12.2021 о 15.00 годині

детальніше...
09.12.2021
Тренінг «Горизонт Європа: пошук партнерів, написання проєкної пропозиції, формування бюджету», 17 грудня 2021 року
Тренінг «Горизонт Європа: пошук партнерів, написання проєкної пропозиції, формування бюджету», який 17 грудня 2021 року з 15.00 до 17.00 будуть проводити експерти програми Горизонт Європа (https://www.facebook.com/uancphe) детальніше...
Всі події