«Неорганічні та координаційні сполуки як основа багатофункціональних матеріалів»

1. Неорганічні та координаційні сполуки як основа багатофункціональних матеріалів.

2. Член-кореспондент НАН України, д.х.н., професор М.С. Слободяник

3. 1950 рік на базі кафедри неорганічної хімії Київського державного університету.

4. Наукова школа заснована академіком Ю.К. Делімарським у 1950 році, з 1960 по 1977 р.р. наукові дослідження проводились під керівництвом професора А.М. Голуба, з 1978 - академіка В.В. Скопенка. Сьогодні наукову школу очолює член-кореспондент НАН України професор М.С. Слободяник.

5. Науковий потенціал* 11 докторів наук, 37 кандидатів наук.


П І П

Наукова ступінь

Вчене звання

Посада

1

Слободяник Микола Семенович

д.х.н.

Чл.-кор. НАНУ, професор

зав. каф. неорг. хімії, професор

2

Неділько Сергій Андрійович

д.х.н.

Професор

Професор

3

Нагорний Павло Григорович

д.х.н.

Професор

Професор

4

Голуб Олександр Андрійович

д.х.н.

Професор

Професор

5

Лампека Ростислав Дмитрович

д.х.н.

Професор

Професор

6

Амірханов Володимир Михайлович

д.х.н.

Професор

Професор

7

Кокозей Володимир Миколайович

д.х.н.

Професор

Провідний науковий співробітник

8

Трохимчук Анатолій Костянтинович

д.х.н.

Старший науковий співробітник

Провідний науковий співробітник

9

Тітов Юрій Олександрович

д.х.н.

Старший науковий співробітник

Провідний науковий співробітник

10

Домасевич Костянтин Валентинович

д.х.н.

Старший науковий співробітник

Провідний науковий співробітник

11

Затовський Ігор Вікторович

д.х.н.


Старший науковий співробітник

12

Попель Павло Петрович

к.х.н.


Доцент

13

Зуб Віра Яківна

к.х.н.

Доцент

Доцент

14

Павленко Вадим Олександрович

к.х.н.

Доцент

Доцент

15

Петренко Ольга Василівна

к.х.н.

Доцент

Доцент

16

Стусь Наталія Вікторівна

к.х.н.


Доцент

17

Пономарьова Віра Василівна

к.х.н.

Доцент

Доцент

18

Яновська Еліна Станіславівна

к.х.н.

Доцент

Доцент

19

Губіна Катерина Євгеніївна

к.х.н.

Доцент

Доцент

20

Теребіленко Катерина Володимирівна

к.х.н.


Асистент

21

Давиденко Юлія Михайлівна

к.х.н.


Асистент

22

Слива Тетяна Юріївна

к.х.н.

Старший науковий співробітник

Завідувач лабораторії

23

Дзязько Олександр Григорович

к.х.н.

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

24

Іскандеров Турганбай Сейлханович

к.х.н.


Старший науковий співробітник

25

Васильєва Ольга Юріївна

к.х.н.

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

26

Петрусенко Світлана Романівна

к.х.н.


Старший науковий співробітник

27

Овчинніков Володимир Анатолійович

к.х.н.


Старший науковий співробітник

28

Гринюк Ірина Іванівна

к.б.н.

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

29

Труш Віктор Олександрович

к.х.н.


Старший науковий співробітник

30

Лисенко Андрій Борисович

к.х.н.


Старший науковий співробітник

31

Маханькова Валерія Григорівна

к.х.н.


Старший науковий співробітник

32

Войтенко Тетяна Анатоліївна

к.х.н.


Старший науковий співробітник

33

Русанова Юлія Анатоліївна

к.х.н.


Науковий співробітник

34

Бувайло Олена Анатоліївна

к.х.н.


Науковий співробітник

35

Прилуцька Світлана Володимирівна

к.х.н.


Науковий співробітник

36

Хаврюченко Олексій Володимирович

к.х.н.


Науковий співробітник

37

Голеня Ірина Олександрівна

к.х.н.


Науковий співробітник

38

Знов’як Катерина Олександрівна

к.х.н.


Науковий співробітник

39

Дорощук Роман Олександрович

к.х.н.


Науковий співробітник

40

Зеленько Микола Анатолійович

к.х.н.


Науковий співробітник

41

Бабарик Артем Анатолійович

к.х.н.


Молодший науковий співробітник

42

Струтинська Наталія Юріївна

к.х.н.


Молодший науковий співробітник

43

Брусиловець Олексій Анатолійович

к.х.н.


Молодший науковий співробітник

44

Хоменко Дмитро Миколайович

к.х.н.


Молодший науковий співробітник

45

Наумова Діна Дмитрівна

к.х.н.


Молодший науковий співробітник

46

Семенака Валентина Віталіївна

к.х.н.


Молодший науковий співробітник

47

Одинець Євген Володимирович

к.х.н.


Молодший науковий співробітник

48

Фесич Ігор Володимирович

к.х.н.


Молодший науковий співробітник

* штатні працівники університету або сумісники станом на 1.09.2013р.

6. На сьогоднішній день наукова школа вважається однією з найавторитетніших не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Досягнення школи відзначені Державними преміями України в галузі науки і техніки (1990 р. - А.М. Голуб, В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, Т.П. Лішко, 1995 р. - В.В. Скопенко, В.М. Кокозей, 2007 р. – К.В. Домасевич, А.К. Трохимчук, І.О. Фрицький), премією імені Л.В. Писаржевського НАН України (1989 р. - В.В. Скопенко, М.С. Слободяник, П.Г. Нагорний), премією ім. В. Вернадського (2000 р. - В.В. Скопенко), премією імені Тараса Шевченка Київського Університету (2011 р. – С.А. Неділько, О.Г. Дзязько), заслужений діяч науки і техніки України 2006 р. – М.С. Слободяник.

Розвиток наукових досліджень школи відбувався у двох основних напрямах: хімії координаційних та складнооксидних сполук з особливими електрофізичними властивостями. Ці дослідження започаткували новий матеріалознавчий напрямок досліджень, стрімкий розвиток якого на сьогоднішній день пов’язаний з потребами галузей науки і техніки у створенні нових неорганічних матеріалів з особливими оптичними, електрофізичними, магнітними та іншими властивостями. У рамках матеріалознавчих досліджень було розроблено фізико-хімічні основи керованого синтезу кристалічних фосфатів одно- та полівалентних металів, а також функціональних оксидних матеріалів (професори М.С. Слободяник, П.Г. Нагорний, С.А. Неділько, д.х.н. Ю.О. Тітов, д.х.н. І.В. Затовський); проводяться синтез та дослідження функціоналізованих лігандних систем та координаційних сполук на їх основі для створення нових функціональних матеріалів (професори Р.Д. Лампека, В.М. Амірханов, В.М. Кокозей, О.А. Голуб, д.х.н. К.В. Домасевич);

Результати проведених досліджень узагальнено у докторських дисертаціях: В.О. Калібабчук – 1983 р., М.С. Слободяник – 1987 р., С.А. Неділько – 1994 р., П.Г. Нагорний – 1998 р., Ю.О. Тітов – 2003 р., В.М. Кокозей – 1994 р., Р.Д. Лампека – 1997 р., В.М. Зайцев – 1997 р., А.К. Трохимчук – 1997 р., К.В. Домасевич – 1998 р., А.І. Брусиловець – 2000 р., О.А. Голуб – 2002 р., В.М. Амірханов – 2002 р, І.О. Фрицький – 2003 р.,І.В. Затовський І.-2012 р.

Основні здобутки наукової школи відображені у наступних монографіях та підручниках:

- Chemie der Pseudohalogenide, Edited by А.М.Gоlub, H.Кohlеr, V.V.Skopenko. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1979.

- Chemistry of Pseudohalides, Edited by А.М.Gоlub, H.Кohlеr, V.V.Skopenko. Amsterdam-Lausanne-New York-Oxford-Shannon-Singapore-Tokyo: Elsevier, 1986.

- Галогениды и псевдогалогениды ви смута, В.В.Скопенко, А.Ж.Жумабаев, В.А.Калибабчук. - Нукус: Каракалпакстан, 1988.

- Светочувствительные диазонафтолы, В.В.Скопенко, В.А.Калибабчук. - К.: Вища школа, 1988.

- Прямой синтез координационных соединении, Скопенко В.В., Кокозей В.М., Васильєва О.Ю., Павленко В.О. и др. - К.: Вентури, 1997.

-Direct synthesis of coordination and organometallic compounds, Skopenko V.V., Kokozay V.N., Vassilyeva O.Yu., Pavlenko V.A.and others / Edited by A.D.Garnovskii, B.I.Kharisov. Amsterdam-Lausanne-New York-Oxford-Shannon-Singapore-Tokyo: Elsevier, 1999.

- Голуб А.М. Загальна та неорганічна хімія. - К.: Вища школа, 1969.

- Голуб А.М., Скопенко В.В. Основи координаційної хімії. - К.: Вища школа, 1977.

- Делимарский Ю.К. Электрохимия ионных расплавов - М.: Металлургия, 1978

- Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. - К.: Вища школа, 1979

- Скопенко В.В., Григорьева В.В. Важнейшие классы неорганических соединений. - К.: Вища школа, 1983.

- Неделько С.А., Попель П.П. Общая и неорганическая химия. Сборник задач. - К.: Вища школа, 1988

- Скопенко В.В., Григор’єва В.В.. Найважливіші класи неорганічних сполук. - К.: Либідь, 1996.

- Скопенко В.В., Савранський Л.І. Координаційна хімія. - К.: Либідь, 1997.

- Неділько С.А., Попель П.П. Загальна та неорганічна хімія. Задачі та вправи - К.: Либідь, 2001

- Скопенко В.В., Зуб В.Я. "Координаційна хімія. Практикум" - К.: Либідь, 2002

- Слободяник М.С. (у співавторстві) Загальна та неорганічна хімія. – К.: Фенікс, 2003.

- Слободяник М.С., Улько Н.В., Бойко К.М., Самойленко В.М. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Либідь, 2004.

- Скопенко В.В., Зуб В.Я., Фрицький І.О., Лампека Р.Д. Експериментальні методи в координаційній хімії. - К.: Київський університет, 2008.

- Скопенко В.В., Савранский Л.И. Современные проблемы координационной химии. Химические формы комплексов металлов в газовой фазе и растворах. - К.: Лыбидь, 2010.

7. Світове визнання школа отримала під керівництвом та завдяки працям академіка Скопенка В.В., члена –корреспондента НАН України Слободяника М. С., професорів та науково-педагогічних співробітників кафедри неорганічної хімії. Значна частина наукових праць публікується у закордонних виданнях. Проводяться міжнародні наукові семінари та колоквіуми, в рамках співробітництва з провідними зарубіжними науковими центрами виконуються спільні наукові проекти («Development and reactivity studies of biomimetic metal complexes and bioinspired catalysts» The Visby Program, «Cage compounds as promising molecular scaffolds for novel biomimetic systems, topological drugs and radiopharmaceuticals» International Research Staff Exchange Scheme, стипендія ім. Леонарда Ейлера (DAAD)), аспіранти та наукові співробітники регулярно проходять стажування в кращих лабораторіях Європи та в рамках Угод про співробітництво між університетами, за міжнародними програмами INTAS та DAAD.

8. Проводиться науково-дослідна робота спільно з закордонними вченими, серед яких професори Гаральд Краутшайд, Бертольд Керстінг, Райнер Штаудт - Ляйпцігський університет (Німеччина); Андрій Мохір – Гейдельберзький університет (Німеччина); професор Антоніо Фронтера – Університет Балеарських островів (Пальма де Мальорка, Іспанія), професор Хосе Антоніо Реал Кабесос (Валенсія, Іспанія), професори А.А. Карасик та О.Г. Синяшин з Казанського університету (Росія), професор Хенрік Козловський, професор Яніна Легендзієвич та доктор Пауліна Гавришевська Вроцлавський університет (Польща), професор Стефан Мазьєр Університету Поля Сабатье, (Тулуза, Франція), професори U. Ritter та C. Schuetze з Технічного університету Ільменау (Німеччина); професором Matti Haukka з Естемського університету (Фінляндія), а також Університетом Британської Колумбії (Ванкувер, Канада); Університетом Упсали, (Упсала, Швеція), Королівським інститутом технології, КТН (Стокгольм, Швеція).

Затверджено вченою радою хімічного факультету «19» вересня 2013р.Факультет:  Хімічний факультет

Повернутися до списку

Анонс подій

15.12.2022
Оголошено конкурс програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» (NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY)
Програма НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS) посилює цивільну науку та технології для вирішення нових викликів у сфері безпеки та їх впливу на міжнародну безпеку. детальніше...
15.12.2022
ПОЛЬСЬКА ТА АМЕРИКАНСЬКА АКАДЕМІЇ НАУК ОГОЛОСИЛИ ПРОГРАМУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ УКРАЇНЦІВ
Довгострокова програма підтримки українських науково-дослідницьких груп у Польській академії наук (PAS), яка здійснюється у співпраці з Національною академією наук США (NAS) за підтримки зовнішніх партнерів. детальніше...
15.11.2022
Марафон_KNU: Об'єднані наукою
Запрошуємо Вас взяти участь у науковому Марафоні_KNU: Об'єднані наукою, приуроченого до Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку, який відбудеться  15-25 листопада 2022 року в офлайн форматі на території головного корпусу Університету детальніше...
14.11.2022
Конкурс науково-технічних розробок за державним замовленням на 2023-2024 роки
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 2023 році коштом державного бюджету детальніше...
11.11.2022
Конкурс проєктів досліджень та розробок молодих учених
Міністерство освіти і науки України оголосило щорічний конкурс проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених детальніше...
18.10.2022
Pre-accelerator in Ukraine powered by EIT Jumpstarter
Ви український інноватор, який має ідею, аби запустити свій бізнес? Тоді запрошуємо взяти участь у Pre-accelerator in Ukraine — powered by EIT Jumpstarter детальніше...
Всі події