Соціальна психологія

Соціальна психологія

1. Структурний підрозділ: Факультет психології

2. Науковий напрям та галузь знань, що враховується у науковому напрямі: Суспільні науки, соціальні та поведінкові науки. 

3. Загальні відомості про школу. 

3.1. Дата заснування: 1971 рік. 

3.2. Засновник наукової школи: перша завідувачка кафедри соціальної кандидат психологічних наук, професор Л.Й. Марісова (1971-89).  

3.3. Керівник: КОВАЛЕНКО Алла Борисівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології 

3.4. Кількісний склад наукової школи: понад 50 осіб; 

3.5. Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб): 

 • докторів наук – 6, 
 • кандидатів наук – понад 20,
 • докторів філософії – 4. 

3.6. Найбільш відомі випускники наукової школи (Alumnus): Бурлачук Л. Ф. (дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор), Корнєв М. Н. (завідувач кафедри соціальної психології з 1991 до 2005 р., кандидат психологічних наук, доцент), Казміренко В. П. (доктор психологічних наук, професор), Коваленко А. Б. (доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології), Москалець В. П. (доктор психологічних наук, професор), Медведєв В. С. (доктор психологічних наук, професор), Родіна Н. В. (доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної психології Одеського національного університету імені І. Мечникова), Траверсе Т. М. (доктор психологічних наук, професор), Данильченко Т. В. (доктор психологічних наук, професор), Квас О. В. (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Львівського національного університету імені І.Франка), Варава І. М. (кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології з по), Соснюк О. П. (кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології), Виноградов О. Г. (кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології), Ковальчук З. Я. (доктор психологічних наук, професор, професор Львівського державного університету внутрішніх справ), Леонова І. М. (кандидат психологічних наук, докторант кафедри соціальної психології), Карамушка Т. В. (кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Київського інституту сучасної психології і психотерапії) Пономарьова В. К. (кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Київського інституту сучасної психології і психотерапії), Корх В. М. (кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Київського лінгвістичного університету), Вахоцька І. О. (кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені П.Г. Тичини), Якимчук І. П. (кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені П.Г. Тичини) та ін.

3.7. Характеристика наявної експериментальної бази: У навчальній лабораторії загальної психології імені професора Г. І. Челпанова (ауд.122; площа – 32,6 кв.м.) використовується таке обладнання: Периметр – 5, Тремометр – 2, Тонометр – 3, Комп’ютери – 7, Комп’ютерний електроенцефалограф – 1, Кольоротест – 5, Аудіометр – 1. 

4. Наукові досягнення школи: 

4.1. Найбільш вагомі результати: наукова школа «Соціальна психологія» виникла у 1971 році на першій в Україні кафедрі соціальної психології Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка. За період існування школи розроблено суть предмету соціальної психології, закладено засади дослідження соціально-психологічних явищ. Протягом 50-річного періоду існування ґрунтовно досліджена велика кількість проблем, які описують соціально-психологічні явища: сутність та динаміка предмету соціальної психології, психологія організацій та управління, психосемантичний аналіз соціально-психологічних явищ, етнолінгвістична ідентичність; стосунки підлітків з учителями; дитячо-батьківські стосунки. Підготовлено більше 10 докторів наук та більше 50 кандидатів наук та 4 доктори філософії. Підготовлено більше 30 монографій, близько 20 підручників та навчальних посібників. Ведеться постійна робота над удосконаленням опису освітніх програм та навчальних планів, розроблено навчальні програми навчальних дисциплін, які відповідають сучасним запитам науки і практики (Організаційна психологія, Психологія управління і робота з персоналом, Психологія масової поведінки, Психологія реклами, Психологія PR та ін.).

4.2. Найбільш вагомі результати за останні 5 років: Протягом останніх років наукова школа «Соціальна психологія» веде активну розробку наукової теми: «Особистість і групи в умовах ціннісно-смислової трансформації суспільства». При цьому вивчалися різноманітні аспекти наукової проблематики: соціальна ідентичність особистості мігранта; соціально-психологічна адаптація дітей внутрішньо переміщених осіб та мігрантів: психосемантичний аналіз явищ суспільної свідомості; психологічні способи впливу на особистість, зокрема, реклами; політичне мислення, політична активність та консолідованість; методи обробки та аналізу емпіричних даних; проблеми психологічного та професійного благополуччя тощо. За останні 5 років налагоджено співробітництво з численними науковими та освітніми організаціями та установами як в Україні, так і за кордоном, результати спільних досліджень опубліковано у фахових наукових виданнях України та зарубіжних наукометричних виданнях. Наукова школа виступила ініціатором накового фахового наукометричного видання «Український психологічний журнал». В рамках школи проводяться методологічні семінари з аналізу даних, що в перспективі може стати осередком підвищення кваліфікації не тільки викладачів факультету, але й викладачів інших українських ЗВО. 

4.3. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років: Наукова школа «Соціальна психологія» виступила ініціатором проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Військова психологія у вимірах війни і миру: досвід проблеми, перспективи», на якій створюється площадка для спілкування для представників психологічних служб різних силових структур, проводяться тренінги та майстер-класи для профілактики розв’язання проблем військовослужбовців, які проходили та проходять військову службу у зоні бойових дій. Представники школи виступають на українському радіо з популяризацією її наукових досягнень, а також беруть активну участь у роботі Міжнародних та Всеукраїнських науково-дослідних конференцій, методичних семінарів,   

4.4. Участь у конкурсах, що організуються з держбюджету та Інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти, тощо, за останні 5 років: Конкурс МОН України на отримання держбюджетного фінансування на наукову тему (2018 р., 2019 р. ). 

4.5. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, почесні звання, дипломи, тощо, за останні 5 років). 

Наукова школа соціальної психології є співзасновником громадської організації «Українська психологічна асоціація» (2017).  

Представники наукової школи за останні 5 років одержали відзнаки «Відмінник освіти», дипломи кращих викладачів факультету психології, нагрудний знак «За наукові і освітні досягнення», численні грамоти Кабінету Міністрів України, Міністерства світи і науки України, Верховної ради, Київського національного університету та подяки ректора.

В багатьох вищих навчальних закладах працюють її представники (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Львівський національний університет імені І. Франка, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Львівський державний університет внутрішніх справ, Чернігівський державний педагогічний університет, Дрогобицький державний педагогічний університет, Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини та ін.) 

Наукова школа плідно співпрацює з фахівцями Гродненського державного університету імені Янки Купали, Університету імені Масарика (м. Брно, Чехія), Центру досліджень вищої освіти (м. Прага, Чехія), Університету Прикладних Наук Новіа (м. Вааса, Фінляндія), Університету Прикладних Наук Західної Македонії (м. Касторія та м. Козані, Греція)., Клайпедського Університету (м. Клайпеда, Литва), Університету штату Орегон, (м., Орегон, США), Державного університету Молдови (м. Кишинів, Молдова), Яського університету імені А. Й. Кузи (м. Яси, Румунія) та ін.

4.6. Кількість докторів і кандидатів, підготовлених за останні 5 років: 6 кандидатів наук та 4 доктори філософії. 

4.7. Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років: немає

4.8. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років: монографій – 6; підручників – 1, навчальних посібників – 3. 

4.9. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років: близько 100 статей. 

4.10. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки за останні 5 років: 1. 

4.11. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років: 5.

4.12. 10 найбільш вагомих публікацій (пріоритет надається статтям опублікованим у журналах Q1 чи монографіям, які (або) здобули нагороду (премію, відзнаку) національних чи міжнародних конкурсів, (або) отримали не менше трьох позитивних рецензій, опублікованих у фахових наукових періодичних виданнях): 

 1. Коваленко А. Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. – К.: Геопринт, 2006. – 400 с.

 2. Коваленко А. Б. Психологія розуміння. – К.: Геопринт, 1999. – 186 с.

 3. Траверсе Т. М. Політична психологія: підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 318 с.

 4. Коваленко А. Б. Особистість у вимірах війни: особливості психологічного благополуччя // Особистість та її історія : колективна монографія / за ред. Н.В. Чепелєвої, М.В. Папучі. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя., 2018. – С. 240-269.

 5. Коваленко А. Б., Безверха К.С. Соціальна ідентичність як механізм адаптації під час суспільної кризи // Соціальна ідентичність особистості в модернових умовах; колективна монографія / за ред. І.Ф.Аршави – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2018 – С. 223-257.

 6. Коваленко А. Б. Использование системного подхода при анализе процесса понимания творческих задач // Гродненская психология: вчера, сегодня, завтра : моногр. / К. В. Карпинский [и др.] ; под науч. ред. К. В. Карпинского [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2021. – С. 110-131.

 7. Hryshchuk Eliso, Kovalenko Alla. Features of Ethno-Linguistic Identity Characteristic for Representatives of Different Ukrainian Linguistic Groups // 2019 in PSYCHOLINGUISTICS, V..25,  №.1 С.49-71. DOI: 10.31470/2309-1797-2019-25-1-49-71

 8. Baranauskiene, I., Kovalenko, A., Leonova, I. Psychological factors influencing the feeling of loneliness in female students with hearing impairments. (2020) Specialusis Ugdymas, 1 (41), pp. 141-171.

 9. Sosniuk Oleh,  Ostapenko Iryna. The development of media literacy of students in educational practice. 2018 in overcoming the challenges and barriers in open education (DISCO). V.13 c.207-216.

 10. Baranski, E., Sweeny, K., Gardiner, G., ...Stocks, E., Thu Bui, H.T., Vinogradov A.G International optimism: Correlates and consequences of dispositional optimism across 61 countries Journal of Personality, 2021, 89(2), стр. 288–304.


Відомості про колектив наукової школи

П.1.Б.

Дата народження

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи, посада

Загальна

кількість

публікацій

1

2

3

4

5

6

1. 

Коваленко Алла Борисівна

15.12.1961

Доктор психологічних наук, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

223

2. 

Траверсе Тетяна Михайлівна

30.09.1969

Доктор психологічних наук, професор

Доктор психологічних наук, професор

86

3. 

Данильченко Тетяна Вікторівна

17.09. 1977

Доктор психологічних наук, професор

Державна Академія пенітенціарної служби

90

4. 

Родіна Наталія Володимирівна

2.01. 1974

Доктор психологічних наук, професор

Одеський національний університет імені І.Мечникова

134

5. 

Квас Олена Валеріївна

7.08. 1980

Доктор педагогічних наук, професор

Львівський національний університет імені Івана Франка

78

6. 

Ковальчук Зоряна Ярославівна

23.04. 1976

Доктор психологічних наук, професор

Львівський державний університет внутрішніх справ

95

7. 

Соснюк Олег Петрович

29.01. 1969

Кандидат психологічних наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

128

8. 

Виноградов  Олександр Геннадійович

27.03. 1961

Кандидат психологічних наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

87

9. 

Корольов Дмитро Костянтинович

1.09. 1976

Кандидат психологічних наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

75

10.

Дубровинський Георгій Ревмирович

25.05. 1958

Кандидат психологічних наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

56

11.

Грищук Елісо Юріївна

17.01. 1985

Кандидат психологічних наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

49

12.

Рогаль Ніна Іванівна

16.07. 1990

Кандидат психологічних наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

38

13.

Паньковець Віталій Леонідович

6.09.

1979

Кандидат психологічних наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

44

14. 

Клименко Ірина Вадимівна

26.08. 1980

Кандидат психологічних наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

61

15.

Романова Юлія Владиславівна

2.02. 1979

Кандидат психологічних наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

45

16.

Ставицький Геннадій Анатолійович

19.03. 1990

Кандидат психологічних наук, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

39

17.

Леонова Інна Михайлівна

19.04. 1984

Кандидат психологічних наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

51

18.

Радчук Валентина Миколаївна

24.06. 1973

Кандидат психологічних наук, доцент

Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича

88

19. 

Карамушка Тарас Вікторович

20.07. 1990

Кандидат психологічних наук

Київський інститут сучасної психології і психотерапії

21

20.

Вахоцька Ірина Олександрівна

10.06. 1975

Кандидат психологічних наук, доцент

Уманський державний педагогічний університет імені П.Г.Тичини

63

21. 

Якимчук Ірина Павлівна

15.03. 1976

Кандидат психологічних наук, доцент

Уманський державний педагогічний університет імені П.Г.Тичини

54

22.

Чорней Марина Анатоліївна

10.01. 1986

Кандидат психологічних наук, доцент

Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича

49

23.

Періус Надія Василівна 

7.08. 1979

Кандидат психологічних наук

Чернівецька обласна державна адміністрація

33

24. 

Крайлюк Ганна Ігорівна

4.01. 1990

Кандидат психологічних наук

Приватна практика

29

25. 

Кличковський Сергій Олексійович

19.06. 1992

Кандидат психологічних наук

Міністерство закордонних справ

18

26.

Хачатурян Юлія Рафаелівна

15.06. 1984

Кандидат психологічних наук

Тарасівська ЗОШ

14

27. 

Пахоль Борис Євгенович 

20.05. 1982

Доктор філософії 

Приватна практика

18

28. 

Безверха Катерина Сергіївна

4.05. 1994

Доктор філософії

Приватна практика

27

29.

Камшеко Катерина Сергіївна

9.03. 1994

Доктор філософії

Приватна практика

11

30.

Колесніков Олег Миколайович

2.09. 1971

Доктор філософії

Приватна практика

9

31.

Лапова Наталія Сергіївна

3.02. 1980

Кандидат психологічних наук

Вінницький психоневрологічний диспансер

14

32. 

Пономарьова  Вікторія Костянтинівна

2.07. 1987

Кандидат психологічних наук

Київський інститут сучасної психології та психотерапії

28

33.

Корх Віра Михайлівна

18.06. 1987

Кандидат психологічних наук

Київський лінгвістичний університет

31Зареєстровано на №11 засіданні Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 17 січня 2022 року

Повернутися до списку

Анонс подій

07.06.2024
МОН оголосило конкурсний відбір науково-технічних розробок, що будуть фінансуватися за кошти державного бюджету у 2024 році
Міністерство освіти і науки України оголошує конкурсний відбір науково-технічних розробок, що будуть фінансуватися за кошти державного бюджету у 2024 році за новим механізмом.
детальніше...
08.05.2024
МОН і ДНТБ запрошують на англомовний онлайн-курс від Research4Life
П'ятитижневий англомовний онлайн-курс з наукової комунікації, інформаційної грамотності та використання порталу Research4Life стартує 27 травня 2024 року. Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України запрошують науковців, викладачів та студентів взяти... детальніше...
06.05.2024
Лауреати премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2024 році
детальніше...
24.04.2024
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”. Завдяки цій ініціативі науковці з України можуть налагодити співпрацю з польськими колегами з метою проведення спільних досліджень у галузі гуманітарних і суспільних наук. детальніше...
08.04.2024
Конкурс на здобуття національної премії України імені Бориса Патона та премій Президента України для молодих вчених у 2024 році
http://www.kdpu-nt.gov.ua/ детальніше...
04.04.2024
Безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus
У квітні 2024 року компанія Clarivate та Elsevieг продовжує проводити безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus. Вебінари проводяться на платформі ZOOM українською та англійсько мовами. детальніше...
Всі події