Сучасна парадигма розбудови системи публічних фінансів і фінансова політика держави

Сучасна парадигма розбудови системи публічних фінансів і фінансова політика держави

1. Структурний підрозділ: Економічний факультет

2. Науковий напрям та галузь знань, що враховується у науковому напрямі: Суспільні науки, публічне управління та адміністрування

3. Загальні відомості про школу. 

  3.1. Дата заснування: 2021 рік. 

  3.2. Засновник наукової школи: Лютий Ігор Олексійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів економічного факультету

  3.3. Керівник: Лютий Ігор Олексійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів економічного факультету

  3.4. Кількісний склад наукової школи: понад 29 осіб; 

  3.5. Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб)

- докторів наук: 6 осіб;

- кандидатів наук: 13 осіб;

4. Наукові досягнення школи:

4.1. Найбільш вагомі результати: За ініціативи та під керівництвом керівника наукової школи Лютого І.О. було реалізовано ряд міжнародних проєктів і конференцій. Так, із 2003 р. щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція з актуальних питань розбудови фінансової системи України в умовах посилення глобалізаційних процесів. В 2007-2009 рр. на базі та в співпраці з університетом Ніцци - Софія Антиполіс (Франція) проводились міжнародні конференції по проблемах розвитку національних фінансових систем в умовах глобалізації. З 2013 року І.О. Лютий є координатором та керівником від Київського національного університету імені Тараса Шевченка ряду програм співпраці з Університетом Норд (Норвегія), зокрема керівник міжнародних проектів за грантовими угодами: «Норвезько-українське співробітництво в галузі економіки публічного сектору; фінанси, бюджетування і бухгалтерський облік» від SIU (Норвегія) між Бізнес-школою Норд Університету (Норвегія) та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (2016-2019 рр.); «Норвезько-українське співробітництво в галузі бухгалтерського обліку, бюджетування та фінансування державного сектора» від SIU (Норвегія) між Бізнес-школою Норд університету (Норвегія) та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (2018-2021 рр.). Результатом реалізації цих проектів є діючі програми подвійного дипломування з можливістю отримання двох дипломів відповідних наукових ступенів: магістра та доктора PhD Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Nord University Business School (Норвегія). Публікаційний доробок колективу наукової школи налічує понад 1800 наукових та навчально-методичних праць.

4.2. Найбільш вагомі результати за останні 5 років (до 10 рядків): Учасники колективу наукової школи беруть участь у реалізації 7 міжнародних проєктів; було здійснено підготовку 7 докторів наук, 17 кандидатів наук, 1 доктора філософії PhD; отримано 2 авторські свідоцтва; опубліковано 12 монографій, 4 підручники та 3 навчальні посібники; опубліковано 104 статті у виданнях, рекомендованих МОН України, українських та закордонних рецензованих журналах; ініційовано та проведено 10 конференцій.

4.3. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років (до 10 рядків): У рамках роботи колективу наукової школи було здійснено підготовку та публікацію 12 монографій, 4 підручників, 3 навчальних посібників, а також отримано 2 авторські свідоцтва.

4.4. Участь у конкурсах, що організуються з держбюджету та Інших джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо, за останні 5 років:

Ø CPEA-ST/10022 «Internal Control and the COSO framework: Application to the university sector» (Внутрішній контроль та структура COSO: застосування до університетського сектору).

Ø «Technology Transfer in Post-Socialist Economies» від фонду «Volkswagen Foundation» 2016-2018 рр.;

Ø «Фінансова стабілізація класичних університетів в умовах прояву глобальних наслідків пандемії COVID-19» (проєкт від Національного фонд досліджень України);

Ø SG53708 «Розвиток міждисциплінарного аналітичного центру соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я»  (проєкт від Фонду «Відродження»);

Ø CPEA-LT-2017/10004 «Norwegian-Ukrainian cooperation in a field of Public sector accounting, budgeting and finance Research Education (NUPRE)» (Норвезько-українське співробітництво у галузі державного сектору бухгалтерського обліку, бюджетування та фінансування науково-дослідної освіти, NUPRE) 2018-2021 рр.;

Ø CPEA-2015/10005 «Norwegian-Ukrainian cooperation in Public Sector Economy Education: Accounting, Budgeting and Finance, NUPSEE» (Норвезько-українське інституційне партнерство у галузі освіти в галузі державного сектору: бухгалтерський облік, бюджетування та фінансування, NUPSEE) 2016-2019 рр.;

Ø «Study Visit on Border Delimitation, Demarcation, Decentralization» (міжурядовий проєкт TAIEX, Україна - Франція).

4.5. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, почесні звання, дипломи тощо, за останні 5 років): Лютий І.О. – орден «За заслуги» III ступеня (2020 р.); Рожко О.Д. – заслужений економіст України (2016 р.), орден «За заслуги» III ступеня (2019 р.);

4.6. Кількість докторів і кандидатів, підготовлених за останні 5 років: 7 докторів наук, 17 кандидатів наук, 1 доктор філософії PhD.

4.7. Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років: 2 авторські свідоцтва;

4.8. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років: 12 монографій, 4 підручники, 3 навчальні посібники;

4.9. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 5 років: 104 статті;

4.10. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки за останні 5 років: - ;

4.11. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою (оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років: 10 конференцій;

4.12. 10 найбільш вагомих публікацій (пріоритет надається статтям, опублікованим у журналах Q1, чи монографіям, які (або) здобули нагороду (премію, відзнаку) національних чи міжнародних конкурсів, (або) отримали не менше трьох позитивних рецензій, опублікованих у фахових наукових періодичних виданнях):

1)    Lyutyy I., Pidchosa L, Pidchosa O. Decentralization of Inter-Budget Relations: Theory, Practice, and International Experience // Baltic Journal of Economic Studies. 2019. №5 (4). С. 182-196. Web of Science

2)    Lyutyy I., Zatonatska T., Rozhko O. Global Practices of Higher Education Financing: Approaches and Models // Khazar Journal of Humanities and Social Sciences. 2019. №29. С. 73–79. Web of Science

3)    Lyutyy I., Smovzhenko T., Denys O. Corporate governance in the state-owned banks // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. №2. С. 73–79. Web of Science

4)    Lyutyy I., Knir M., Plieshakova N., Plieshakova O. Behavioral finance theoretical background and empirical evidence // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4. №31. С. 385-393. Web of Science

5)    Liutyi I., Polianovskyi H., Zatonatska T. Utilization of Information Technologies in Higher Education // IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory. Kyiv, 2019. C. 349-355. SCOPUS

6)    Lyutyy I., Kraevsky V., Kalovoshko O., Kostenko O., Kiktev N. Financial infrastructure of telecommunication space: Accounting information attributive of syntalytical submission // 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, October 8-11, 2019, Kyiv. 2019. C. 873-876. SCOPUS

7)    Karpych, A. Miedviedkova, N. The challenges for the implementation of a gender-oriented approach to budgeting in ukraine: what can be improved? Baltic Journal of Economic Studies. 2021. №7(2), Р. 101-109. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-2-101-109. Web of Science

8)    Zhykhor O., Iafinovych O., Pohribna N., Miedviedkova N. Public Environmental Protection Project Management Practices in Ukraine, Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020. Vol. 1113. Pp. 405-416. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37618-5 SCOPUS

9)    Zhykhor O.,  Ryeznikov , Iafinovych O., Pohribna N., Miedviedkova N. Project Management in Universities Under the Global Pandemic: A Focus on Finance, Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering – 2020. 2021. vol 188. Springer, рр. 667-679. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66717-7_57 SCOPUS

10)   Liubkina O., Murovana T., Magomedova A. Financial instruments of stimulating innovative activities of enterprises and their improvements / Marketing and Management of Innovations, 2019. №4.  р. 336-352. Web of ScienceЗареєстровано на №11 засіданні Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 17 січня 2022 року


Повернутися до списку

Анонс подій

07.06.2024
МОН оголосило конкурсний відбір науково-технічних розробок, що будуть фінансуватися за кошти державного бюджету у 2024 році
Міністерство освіти і науки України оголошує конкурсний відбір науково-технічних розробок, що будуть фінансуватися за кошти державного бюджету у 2024 році за новим механізмом.
детальніше...
08.05.2024
МОН і ДНТБ запрошують на англомовний онлайн-курс від Research4Life
П'ятитижневий англомовний онлайн-курс з наукової комунікації, інформаційної грамотності та використання порталу Research4Life стартує 27 травня 2024 року. Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України запрошують науковців, викладачів та студентів взяти... детальніше...
06.05.2024
Лауреати премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2024 році
детальніше...
24.04.2024
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”
Фундація Польської Науки (FNP) оголосило четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”. Завдяки цій ініціативі науковці з України можуть налагодити співпрацю з польськими колегами з метою проведення спільних досліджень у галузі гуманітарних і суспільних наук. детальніше...
08.04.2024
Конкурс на здобуття національної премії України імені Бориса Патона та премій Президента України для молодих вчених у 2024 році
http://www.kdpu-nt.gov.ua/ детальніше...
04.04.2024
Безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus
У квітні 2024 року компанія Clarivate та Elsevieг продовжує проводити безкоштовні вебінари для українських вчених з питань використання платформ Web of Science та Scopus. Вебінари проводяться на платформі ZOOM українською та англійсько мовами. детальніше...
Всі події