ЦККНО "Новітні дослідницькі технології в біології і медицині"

Центр колективного користування науковими обладнанням «Новітні дослідницькі технології в біології і медицині» (далі – Центр, ЦККНО НДТ) створений у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка як його окремий підрозділ відповідно до рішення Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 04.11.2019 (протокол № 3) та відповідно до наказу МОН України від 19.11.2019 №1439 «Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням». Центр створено на базі Навчально-наукового інституту високих технологій (кафедри супрамолекулярної  хімії,  молекулярної біотехнології та біоінформатики, нанофізики конденсованих середовищ, теоретичних основ високих технологій)  та Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини». Діяльність Центру передбачає модернізацію наукової лабораторної бази та найбільш раціональне використання унікальних та вартісних наукових приладів/ обладнання вітчизняного або імпортного виробництва, інших об’єктів дослідницької інфраструктури в інтересах наукової спільноти України, підвищення якості освітнього процесу і рівня наукових досліджень, надання послуг замовникам на договірній основі.
Учасниками Центру є:
1. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
2. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України;
3. Київський національний університет технологій та дизайну;
4. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
5. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
6. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
7. Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

     ЦККНО «Новітні дослідницькі технології в  біології і медицині» надає послуги пов’язані з біохімічними і фізичними дослідженнями біологічних культур, тканин, мікроорганізмів, розробкою і апробацією нових дослідницьких технологій. Обладнання ЦККНО формує цілісний дослідницький комплекс з синтезу нових хімічних сполук, вирощування біологічних культур, характеризації речовині. Лабораторії ЦККНО оснащені обладнанням, що дозволяє вирощувати і зберігати мікроорганізми і клітинні культури при заданих параметрах процентного вмісту вуглекислого газу, рівня вологості і значення температури. Вирощені мікроорганізми і клітини застосовуються в галузі тканинної інженерії, нейробіології, дослідженні раку, тераностиці. Захисні бокси 2 класу захисту забезпечують захист зразків, операторів та навколишнього середовища від патогенних та токсичних речовин, що можуть виникати при виробництві ліків, синтезу хімічних речовин.
  •       Центр здійснює синтез на наявному автоматизованому обладнанні (пептидний синтезатор) як індивідуальних пептидів, що є основою  унікальних фармпрепаратів, так і здійснює вивчення і синтез цільних пептидних пулів, що є логічним і функціональним продовженням геномних досліджень. Синтезовані пептиди знаходять своє застосування в створенні лікарських, косметологічних препаратів, вакцин (ад'ювантів, синтетичних антигенів), імунодіагностів (пептидних чіпів), в наукових дослідженнях - для вивчення структури рецепторів і антитіл (метод пептидного мепінгу), спрямованого транспорту активних речовин і наночастинок.
  •      ЦККНО  НДТ має і використовує обладнання для вестерн-блотінга – аналітичної методики для виявлення, аналізу та кількісної оцінки білків. Цей метод широко використовується для виявлення специфічних білкових молекул у складних зразках, таких як гомогенати тканин і клітинні лізати. Вестерн-блотінг включає поділ білка за допомогою гель-електрофорезу з подальшим перенесенням на полівінілідендіфторид (PVDF) або нітроцелюлозну мембрану. Після перенесення білків їх можна забарвити для візуалізації та безпосередньо ідентифікувати за допомогою N-кінцевого секвенування, мас-спектрометрії або імунодетекції.
  •      Центр має обладнання для синтезу наночастинок і наноматеріалів, характеризації цих наноматеріалів використовуючи електричні і оптичні методи вимірювання. Для визначення розмірів і параметрів  синтезованих наночастинок використовується система фотонної кореляційної спектроскопії (Z-сайзер). Вплив синтезованих наночастинок з визначеними параметрами і зарядом на біологічні клітини і системи вивчається з використанням вимірювального мікроскопного комплексу для вимірів VIS пропускання, відбиття і оснащеного приставкою для дослідження люмінесценції. Фіксація зображень для подальшого аналізу здійснюється інтегрованою камерою високої роздільної здатності. ЦККНО має комплект оптичних мікроскопів для дослідження біологічних клітин і тканин  режимі відбитого світла, у режимі пропускання.
  •      В Центрі наявне обладнання для здійснення комплексних оптичних досліджень хімічних і біологічних речовин у VIS-IR діапазоні використовуючи спектрофлюориметри, спектрофотометри, Фур’є спектрометри. Електричні властивості речовин здійснюються використовуючи прецензійні вимірювальні прилади як аналізатор повного імпедансу Agilent, вимірювальне джерело Keithley. Аналітичне обладнання ЦККНО дозволяє не тільки досліджувати властивості біологічних клітин, культур, мікроорганізмів але й розробляти й досліджувати сенсорні системи для детектування хімічних і біологічних аналітів. Центр також здійснює дослідження психолого-фізіологічних функцій людини використовуючи як стандартні вимірювальні комплекси так і розроблені працівниками університету сенсорні системи і комплекси.

     ЦККНО «Новітні дослідницькі технології в біології і медицині» керується Положенням про Центр, має затверджений Перелік обладнання (Додаток 1 до Положення). Доступ до наукового обладнання та користування ним визначається Регламентом доступу до наукового обладнання з додаткамищо були затверджені Наказом ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 03.11.2021р №865-32.


Повернутися до списку

Анонс подій

18.07.2024
Бізнес-інкубатор "Ми" (еō Business Incubators)

Шановні професори, науковці та студенти!


Наукові досягнення України широко визнані у всьому світі, а українські розробники дуже успішно працюють в багатьох глобальних високотехнологічних компаніях. Вже п’ять технологічних стартапів з України перевищили бізнес-оцінку в 1 мільярд доларів. Однак...
детальніше...
16.07.2024
МОН оголосило конкурс українсько-латвійських наукових проєктів на 2025–2026 роки

Міністерство освіти і науки України та Латвійська рада науки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2025–2026 роках. Приймання заявок триватиме з 15 липня до 13 вересня 2024 року.

детальніше...
12.07.2024
Наказ щодо подання конкурсних документів на здобуття національних/міжнародних премій/стипендій
детальніше...
09.07.2024
ХІХ Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії у 2024 році
детальніше...
04.07.2024
Конкурси оголошені НАН України
Науково-дослідна частина (НДЧ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка надає інформаційний лист про конкурси оголошені НАН України. детальніше...
03.07.2024
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ»
Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки проєктів-учасників конкурсу «ПЕРЕДОВА НАУКА В УКРАЇНІ» детальніше...
Всі події