Звіти НФДУ 2023

Звітність за 2020 рік

Звітність за 2021 рік

Шаблони документів для наукових керівників (субвиконавців):

1) науковий звіт про проміжні результати реалізації Проєкту, оформлений відповідно до ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» – в електронному вигляді та у 1-му паперовому переплетеному примірнику; (завантажити)

2) остаточний звіт про реалізацію Проєкту, оформлений відповідно до ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» (відповідно до п. 36 постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2019 № 1170 остаточний звіт розміщується на офіційному веб-сайті Грантонадавача для вільного доступу) – в електронному вигляді та у 1-му паперовому переплетеному примірнику; (завантажити)

3) фінансовий звіт про використання бюджетних коштів за етап – у 2-х паперових примірниках; 

      КНУ Виконавець (завантажити);  КНУ Замовник (завантажити)

4) звіт про використання бюджетних коштів у рамках реалізації НДР – у 2-х паперових примірниках;

      КНУ Виконавець (завантажити);  КНУ Замовник (завантажити)

5) витяг із протоколу засідання вченої ради структурного підрозділу про виконання НДР;  (завантажити)

6) анотований звіт про виконану роботу для підтвердження виконання останнього етапу реалізації НДР у 2023 році та реалізації НДР в цілому  із виконання наукових досліджень і розробок – у 2-х паперових примірниках. (завантажити)

7) акт здачі-приймання робіт  (Акт КНУ Виконавець); (Акт КНУ Замовник)


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

21 листопада 2023 року НФДУ провів Вебінар щодо правил підготовки та подання звітної документації у 2023 році, запис: https://nrfu.org.ua/news/vebinar-shhodo-pravyl-pidgotovky-ta-podannya-zvitnoyi-dokumentacziyi-u-2023...

Звертаємо Вашу увагу, що згідно зі п.VII (пп.7.5 (проміжний етап), пп. 7.6 (реалізація яких завершується у 2023 році) Договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки грантоотримувач не пізніше 01 грудня 2023 року подає Грантонадавачу:

Шановні наукові керівнику, повідомляємо:
1)  що весь пакет документів (звіт, Витяг із засідання НТР, проєкт супровідного листа на флешці) разом із звітом всі приносять до апарату НДЧ кім 107а та 107б (головного метролога), які перевіряють відповідність до ДСТУ.
2) Звіт про використання бюджетних коштівФінансовий звіт, Акт про виконання (акт здачі-приймання) – всі погоджується із бухгалтерією  (Майборода Г.С., 21 кім. Ректорату).

Конкурс "ПІДТРИМКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ"

а) Акт про виконання проміжного етапу реалізації Проєкту у 2023 році – у 2-х паперових примірниках; (завантажити)

б) остаточний звіт про реалізацію Проєкту, оформлений відповідно до ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» (відповідно до п. 36 постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2019 № 1170 остаточний звіт розміщується на офіційному веб-сайті Грантонадавача для вільного доступу) – в електронному вигляді та у 1-му паперовому переплетеному примірнику; (завантажити)

в) фінансовий звіт про використання бюджетних коштів за етап – в електронному вигляді та у 2-х паперових примірниках (завантажити)

г) звіт про використання бюджетних коштів у рамках реалізації Проєкту (відповідно до п. 36 постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2019 № 1170 звіт про використання бюджетних коштів у рамках реалізації Проєкту розміщується на офіційному веб-сайті Грантонадавача для вільного доступу) – в електронному вигляді та у 2-х паперових примірниках;  (завантажити)

д) витяг із протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради Грантоотримувача про виконання  Проєкту в цілому – у 2-х паперових примірниках; (завантажити)

е) супровідний лист; (завантажити)

є) інші матеріали та документи, відповідно до Технічного завдання та Календарного плану в 1-ому паперовому примірнику;

ж) анотований звіт про виконану роботу для підтвердження виконання останнього етапу реалізації Проєкту у 2023 році та реалізації Проєкту в цілому  із виконання наукових досліджень і розробок (для оприлюднення) – в електронному вигляді та у 2-х паперових примірниках;  (завантажити)

з) копії документів щодо придбання обладнання та устаткування за рахунок гранту під час виконання Проєкту.

Конкурс "НАУКА ДЛЯ БЕЗПЕКИ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

а) Акт про виконання проміжного етапу реалізації Проєкту у 2023 році – у 2-х паперових примірниках; (завантажити)

б) науковий звіт про проміжні результати реалізації Проєкту, оформлений відповідно до ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» – в електронному вигляді та у 1-му паперовому переплетеному примірнику; (завантажити)

в) фінансовий звіт про використання бюджетних коштів за етап – в електронному вигляді та у 2-х паперових примірниках (завантажити)

д) витяг із протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради Грантоотримувача про виконання  Проєкту у відповідному році – у 2-х паперових примірниках; (завантажити)

е) супровідний лист; (завантажити)

є) інші матеріали та документи, відповідно до Технічного завдання та Календарного плану в 1-ому паперовому примірнику;

ж) анотований звіт про виконану роботу для підтвердження виконання останнього етапу реалізації Проєкту у 2023 році та реалізації Проєкту в цілому  із виконання наукових досліджень і розробок (для оприлюднення) – в електронному вигляді та у 2-х паперових примірниках;  (завантажити)

з) копії документів щодо придбання обладнання та устаткування за рахунок гранту під час виконання Проєкту.

и) за умов залучення субвиконавця - перелік докмуентів  від субвиконавця
– науковий звіт організації субвиконавця – ПОДАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ ДОКУМЕНТОМ (оформлений відповідно до ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання») в електронному вигляді та у 2-х паперових примірниках;
– копію договору із субвиконавцем (з додатками); 
– копію кошторису витрат;
– копію фінансового звіту про використання бюджетних коштів,
– копію акту здачі-приймання робіт, завірені належним чином.  (Акт КНУ Виконавець); (Акт КНУ Замовник)

Копії документів завіряються належним чином (напис "З оригіналом згідно", підпис особи, що завіряє копії, печатка організації)

Посилання на правила підготовки документів у 2023 році сайт НФДУhttps://nrfu.org.ua/grantees/document-requirements/pravyla-pidgotovky-dokumentiv-u-2023-roczi/


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

21 листопада 2023 року НФДУ провів Вебінар щодо правил підготовки та подання звітної документації у 2023 році, запис: https://nrfu.org.ua/news/vebinar-shhodo-pravyl-pidgotovky-ta-podannya-zvitnoyi-dokumentacziyi-u-2023...

Звертаємо Вашу увагу, що згідно зі п.VII (пп.7.5 (проміжний етап), Договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки грантоотримувач не пізніше 15 грудня 2023 року подає Грантонадавачу:

Шановні наукові керівнику, повідомляємо:
1)  що весь пакет документів (звіт, Витяг із засідання НТР, проєкт супровідного листа на флешці) разом із звітом всі приносять до апарату НДЧ кім 107а та 107б (головного метролога), які перевіряють відповідність до ДСТУ.
2) Звіт про використання бюджетних коштівФінансовий звіт, Акт про виконання (акт здачі-приймання) – всі погоджується із бухгалтерією  (Майборода Г.С., 21 кім. Ректорату).

Конкурс "НАУКА ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ

а) Акт про виконання проміжного етапу реалізації Проєкту у 2023 році – у 2-х паперових примірниках; (завантажити)

б) науковий звіт про проміжні результати реалізації Проєкту, оформлений відповідно до ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» – в електронному вигляді та у 1-му паперовому переплетеному примірнику; (завантажити)

в) фінансовий звіт про використання бюджетних коштів за етап – в електронному вигляді та у 2-х паперових примірниках (завантажити)

д) витяг із протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради Грантоотримувача про виконання  Проєкту у відповідному році – у 2-х паперових примірниках; (завантажити)

е) супровідний лист; (завантажити)

є) інші матеріали та документи, відповідно до Технічного завдання та Календарного плану в 1-ому паперовому примірнику;

ж) анотований звіт про виконану роботу для підтвердження виконання останнього етапу реалізації Проєкту у 2023 році та реалізації Проєкту в цілому  із виконання наукових досліджень і розробок (для оприлюднення) – в електронному вигляді та у 2-х паперових примірниках;  (завантажити)

з) копії документів щодо придбання обладнання та устаткування за рахунок гранту під час виконання Проєкту.

и) за умов залучення субвиконавця - перелік докмуентів  від субвиконавця
– науковий звіт організації субвиконавця – ПОДАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ ДОКУМЕНТОМ (оформлений відповідно до ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання») в електронному вигляді та у 2-х паперових примірниках;
– копію договору із субвиконавцем (з додатками); 
– копію кошторису витрат;
– копію фінансового звіту про використання бюджетних коштів,
– копію акту здачі-приймання робіт, завірені належним чином.  (Акт КНУ Виконавець); (Акт КНУ Замовник)

Копії документів завіряються належним чином (напис "З оригіналом згідно", підпис особи, що завіряє копії, печатка організації)

Посилання на правила підготовки документів у 2023 році сайт НФДУhttps://nrfu.org.ua/grantees/document-requirements/pravyla-pidgotovky-dokumentiv-u-2023-roczi/


Інструкція для грантоотримувачів

з підготовки та завантаження скан-копій договору та додатків до нього до Автоматизованої системи 

«Конкурс проєктів НФДУ» (https://grants.nrfu.org.ua/)

Анонс подій

11.01.2024
Семінари «Взаємодія науки та громадськості»
Семінари нададуть учасникам широкий доступ до різноманітних матеріалів з інтерактивним компонентом та створять умови для взаємодії між колегами з різних університетів. детальніше...
16.12.2023
Колектив авторів Університету здобув диплом І ступеня у номінації «Техніка зв’язку»!
Патент науковців КНУ імені Тараса Шевченка відзначений на конкурсі Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України детальніше...
27.11.2023
Програма для молодих дослідників від APS 2024
З 2015 року Американське фізичне товариство (American Physical Society, APS) та Міжнародний форум з фізики (Forum on International Physics, FIP) заснували Програму для видатних студентів (DS), щоб надати перспективним молодим дослідникам за межами США фінансову підтримку для ... детальніше...
23.11.2023
Конкурс наукових проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України»
Український реконструкційний фонд та Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України оголосили про початок конкурсу наукових та студентських проєктних концепцій «Відродження та інноваційний розвиток України».
детальніше...
01.11.2023
Науковий марафон «Об'єднані наукою»
До Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку 14-24 листопада 2023 року відбудеться науковий марафон «Об'єднані наукою». детальніше...
01.11.2023
SI Baltic Sea Neighbourhood Programme Cooperation projects
15 листопада 2023 року Swedish Institute відкриває новий конкурс проєктів SI Baltic Sea Neighbourhood Programme - Cooperation projects. детальніше...
Всі події